6. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 8. 2008

Magistrát chce vyhodit Karla Srpa

V jarních měsících tohoto roku provedla firma BNV Consulting v Galerii hlavního města Prahy personální audit objednaný zřizovatelem galerie, Magistrátem hl.m.Prahy. Dne 15. 7. byly s odvoláním na právě proběhlý personální audit mimo jiné dány částečné nebo úplné výpovědi třem kmenovým kurátorům GHMP, PhDr. Karlu Srpovi PhD., PhDr. Olze Malé a PhDr. Haně Larvové tedy významným historikům umění, jejichž více než dvacetileté práci vděčí tato galerie za svůj vysoký odborný kredit v rámci české i světové umělecké a uměleckohistorické scény. Tyto změny ve veřejné instituci (financované tedy téměř výhradně z daní občanů), které zásadně ochromily odbornou činnost GHMP, byly zdůvodněny doporučeními odborně zcela nekompetentní auditorské firmy, jejíž praxe nezahrnuje žádné předchozí zkušenosti s auditem v podobně zaměřených galerijních institucích. Přesto se výsledná opatření významně dotýkají nejen funkčnosti a úspornosti administrativního a personálního zajištění instituce, ale i otázek jejího odborného profilu. Zmíněné změny byly provedeny zcela bez konzultací s dotčenými zaměstnanci galerie nebo s dalšími zástupci odborné veřejnosti, ačkoliv by bylo lze očekávat, že takto významné zásahy do směřování instituce budou založeny na doporučeních nezávislé odborné komise. Uskutečněná opatření jsou také v rozporu s doporučeními jediné studie týkající se budoucnosti GHMP (od firem LogicaCMG a Cultropa, leden 2008), která je k dispozici, a která doporučuje zachovat stávající počet kurátorů.

Další podrobnosti ZDE

Prohlášení Uměleckohistorické společnosti v českých zemích

Prohlášení Uměleckohistorické společnosti v českých zemích k situaci v Galerii hlavního města Prahy

V jarních měsících tohoto roku provedla firma BNV Consulting v Galerii hlavního města Prahy personální audit objednaný zřizovatelem galerie, Magistrátem hl.m.Prahy. Dne 15. 7. byly s odvoláním na právě proběhlý personální audit mimo jiné dány částečné nebo úplné výpovědi třem kmenovým kurátorům GHMP, PhDr. Karlu Srpovi PhD., PhDr. Olze Malé a PhDr. Haně Larvové tedy významným historikům umění, jejichž více než dvacetileté práci vděčí tato galerie za svůj vysoký odborný kredit v rámci české i světové umělecké a uměleckohistorické scény. Tyto změny ve veřejné instituci (financované tedy téměř výhradně z daní občanů), které zásadně ochromily odbornou činnost GHMP, byly zdůvodněny doporučeními odborně zcela nekompetentní auditorské firmy, jejíž praxe nezahrnuje žádné předchozí zkušenosti s auditem v podobně zaměřených galerijních institucích. Přesto se výsledná opatření významně dotýkají nejen funkčnosti a úspornosti administrativního a personálního zajištění instituce, ale i otázek jejího odborného profilu. Zmíněné změny byly provedeny zcela bez konzultací s dotčenými zaměstnanci galerie nebo s dalšími zástupci odborné veřejnosti, ačkoliv by bylo lze očekávat, že takto významné zásahy do směřování instituce budou založeny na doporučeních nezávislé odborné komise. Uskutečněná opatření jsou také v rozporu s doporučeními jediné studie týkající se budoucnosti GHMP (od firem LogicaCMG a Cultropa, leden 2008), která je k dispozici, a která doporučuje zachovat stávající počet kurátorů.

Domníváme se, že audit byl vědomě zneužit zřizovatelem GHMP Magistrátem hlavního města Prahy a je snahou o změnu chodu organizace a o narušení jejího kulturního účelu. Dlouhodobé ignorování potřeb této instituce ze strany zřizovatele dokazuje mimo jiné také několikaletá neochota vypsat řádný konkurs na jejího ředitele. V usnesení Rady Magistrátu hlavního města Prahy z 15. 7. 2008 byla PhDr. Petra Hoftichová pověřena vypracováním strategického plánu galerie do konce srpna 2008. Nesouhlasíme s tím, aby směřování prestižní veřejné odborné instituce, jakou je GHMP, plánoval kdokoliv jiný, než kompetentní ředitel, vzešlý z řádně vypsaného konkurzu.

Současné změny prováděné v Galerii představují podle nás úmyslnou likvidaci výstavní instituce, spadající do kompetence Magistrátu hlavního města Prahy (během působení současné politické reprezentace města jde po zrušení výstavního oddělení Obecního domu o ohrožení již druhé vysoce kvalitní pražské veřejné galerie!). To je dle našeho názoru důkazem neexistence koncepčního (strategického) plánu kulturní politiky Magistrátu, která je patrná i z problematické situace kolem udílení grantů, která nedávno vyvolala ostré protesty zástupců především divadelních institucí.

Vyzýváme Magistrát hl. m. Prahy k zahájení odborné strukturované diskuse o odborné činnosti GHMP.

Požadujeme vypsání výběrového řízení na ředitele/ředitelku GHMP, který/á by měl/a předložit střednědobý plán a dlouhodobý výhled, a ustanovení výběrové komise na pozici ředitele/ky za účasti zástupců odborných institucí. Požadujeme, aby byl zachován počet kurátorských míst, který umožňoval vytvářet vysoký odborný kredit této instituce, a aby tyto kurátorské a další odborné pozice byly obsazeny kvalifikovanými a respektovanými odborníky.

23. července 2008

Prof. Dr. Milena Bartlová

Předsedkyně výboru Uměleckohistorické společnosti

Husova 4

110 00 Praha 1

www.dejinyumeni.cz uhs@dejinyumeni.cz

K tomuto prohlášení se dále připojili:

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky

Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Katedra dějin umění a estetiky Vysoké umělecko-průmyslové školy v Praze

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků (AICA)

Rada Galerií České republiky

tranzitdisplay.

                 
Obsah vydání       6. 8. 2008
6. 8. 2008 Po červencových manévrech se teď na Kavkaze střílí naostro Karel  Dolejší
6. 8. 2008 Co by měl vědět čtenář, než začne věřit Taberyho pohádkám Josef  Brož
6. 8. 2008 Vlast a ruská duše? Deník Právo něljubit! Luděk  Toman
6. 8. 2008 Pozor na ideologickou zaujatost Lukáš  Zádrapa
6. 8. 2008 Čínský šok
6. 8. 2008 Obnažování moci Ondřej  Slačálek
6. 8. 2008 Připravte se na krizi Jan  Šlemenda
6. 8. 2008 Krize je tady Michal  Vimmer
6. 8. 2008 Magistrát chce vyhodit Karla Srpa
6. 8. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. července 2008
6. 8. 2008 Kotrbova typicky fašistická figura Karel  Dolejší
6. 8. 2008 Daniel Strož, muž současnosti Vladislav  Černík
5. 8. 2008 Ani nejdokonalejší zákon nenahradí morální nevyzrálost a selhání novináře Ivana  Levá
5. 8. 2008 Jednotky OSN v Darfuru naléhavě potřebují vrtulníky. ČR je má, ale neposkytla je
5. 8. 2008 Všichni jsme rasisti Stanislav  Vozka
5. 8. 2008 Jak číst texty o WTO Ludmila  Štěrbová
5. 8. 2008 Americký fotograf zveřejnil snímky mrtvých vojáků a přišel o post integrovaného zpravodaje
5. 8. 2008 Nězavisimoje vojennoje obozrenie: Ruští generálové jsou nespokojeni s reakcemi politiků na počínání USA a NATO Karel  Dolejší
4. 8. 2008 Operační účinnost systému protiraketové obrany Milan  Vašíček
3. 8. 2008 Letní filmová škola Uherské Hradiště: Konečné ohlédnutí Jan  Čulík
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008