8. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 8. 2008

Několik poznámek k Solženicynovi a "ruské" duši

Ačkoliv se s Luďkem Tomanem v řadě otázek docela shodnu (a známe se i osobně), musím se přiznat, že jeho článek "Vlast a ruská duše? Deník Právo ně ljubit" mi připadá jako poněkud naivistická a nehistorická snaha adorovat zemřelého spisovatele a spolu s ním se přihlásit k ruskému "pravoslavnému" nacionalismu jako k hlavní opoziční síle schopné vzdorovat současné dominanci tzv. euroatlantických hodnot.

Zdá se mi, že se autor v oprávněné potřebě kritizovat velmi znepokojivé a destruktivní tendence globalizovaného kapitalismu (který je právě opřen o zmíněné "euroatlantické hodnoty) uchyluje k poněkud falešným nadějím a k postojům, které do jisté míry kolidují s racionalitou a hraničí s metafyzičnem.

Je fakt, že si v tomto ohledu dosti notuje právě s A. Solženicynem, který je podle mého názoru typický právě tím, že oprávněnou kritiku či obžalobu nedemokratických a nehumánních praktik používaných v určitých obdobích existence SSSR využil nikoliv k rozvoji a podpoře humanismu a sociálního a politického pokroku v (nejen) SSSR, ale k vyzdvihování takových forem uspořádání společnosti, které by znamenaly (a dnes bohužel i reálně v dnešním Rusku znamenají) návrat někam do období feudalismu.

Při četbě jeho stěžejní knihy "Souostroví Gulag" je myslící čtenář vyděšen nejen popisem poměrů ve vězeňských zařízeních v tehdejším SSSR (je ale s podivem, že se A.S. nezabýval se stejnou vehemencí po svém vyhoštění a odjezdu do USA charakteristikami vězeňského systému v této zemi, kde je v současnosti více vězňů, než bylo za Stalina a Beriji v SSSR, možná bychom se dočkali popisu amerických gulagů, ale asi ho ta touha "žít v pravdě" nějak přešla) , ale především Solženicynovou úpornou snahou dávat jako vzor pro překonání těchto poměrů realitu carského Ruska.

Myslím, že právě tato zřejmá tendence k prosazování velkoruského šovinismu spojeného s náboženským tmářstvím byla příčinou i odmítnutí jeho postojů ze strany představitelů tehdejší oficiální moci, když předtím byl jako reprezentant kritického antistalinismu oslavován např. i N. Chruščovem (mimochodem připomínám v této souvislosti, že jsem si ještě jako student gymnázia v období "nejtvrdší" normalizace v první polovině 70.let mohl přečíst Solženicynovu povídku "Jeden den Ivana Děnisoviče" v oficiální učebnici "Čítanka z ruské a sovětské literatury"). Ale tam zůstala omylem, byla to publikace ze šedesátých let, pozn. JČ.

Představovat si, že druhou světovou válku vyhrála Sovětskému svazu kombinace ruského vlastenectví a zbytkových hodnot pravoslaví je poněkud v rozporu s historickými fakty, kdy ještě relativně nedlouho před tímto triumfem carské Rusko (všestranně vyzbrojené pravoslavím a ruským duchovnem) vojensky i ekonomicky kolabovalo v konfliktech se Západem (krymská válka- 1853-1856), s Japonskem (1905) i nakonec v 1.sv. válce. V tomto smyslu byl původcem sovětského vojenského (i ideologického) úspěchu mnohem více obrazně řečeno "Stalin" se svou politikou (pravda často násilně prosazované) industrializace a modernizace než "Solženicyn" se svými monarchicko-klerikálními hodnotami tzv. ruského vlastenectví (i s patřičnou příměsí antisemitismu). Není ostatně náhodou, že právě prozápadní a protisovětské služebníčkování různých těchto disidentů, ohánějících se často jako klackem ruským vlastenectvím, nakonec (samozřejmě s dalším faktory) vyústilo v sociální a ekonomickou katastrofu Ruska a jeho existenční oslabení v devadesátých letech.

Jinak ovšem nechci nijak snižovat roli vlastenectví a dalších morálních motivů, které mohou do určité míry v případě ozbrojených konfliktů kompenzovat materiální převahu protivníka, koneckonců velmi brzy po kolapsu carské armády v 1.sv.válce se byla schopna nově konstituovaná Rudá armáda ubránit nájezdům humanitárních zahraničních interventů (včetně československých legií) i jimi podporovaných domácích "demokratů" mávajících pravoslavnými fanglemi.

Zde právě významnou roli hrály morální motivy, perspektiva sociálního pokroku pro většinu ruského (sovětského) obyvatelstva a v tomto kontextu vnímané vlastenectví nikoliv jako protiklad, ale jako organická součást rovného, internacionalistického přístupu ke všem národům (mimochodem pěkné svědectví o hodnotě tzv. autentického "pravoslavného" ruského vlastenectví movitých vrstev nám podává ve své známě knížce "Deset dnů, jež otřásly světem" J.Reed, když popisuje jejich upřímné těšení se na příchod německých vojsk (do Petrohradu) jako síly schopné ukončit bolševické "běsnění").

Jinak plně souhlasím s kritikou autora na adresu různých komentátorů "našeho" tisku, kteří jenom ukazují, jak je v současném kapitalismu v zájmu prosazení dominance jeho rozhodující opory (americkoanglické velkoburžoazie) používáno i národnostně rasové instrumentarium o nadřazených (euroamerických a sionistických) hodnotách a národech a těch podřadných (včetně národů "pravoslavných"), které jsou už ze své podstaty primitivní a nedůvěryhodné. Jde jen o modernější variantu hry na Árijce a Neárijce a cílem je zastřít, že skutečným problémem a rozporem současnosti je prohlubující se propast mezi úzkou vrstvou parazitů a spekulantů a multimiliardářů a obrovskou většinou neprivilegovaného obyvatelstva. Myslím si, že právě i všichni podobní "solženicynové" svými postoji pomáhají tuto skutečnost zakrýt.

                 
Obsah vydání       8. 8. 2008
10. 8. 2008 Gruzie tvrdí, že stáhla své jednotky ze vzbouřenecké Jižní Osetie
10. 8. 2008 BBC: Gruzínská opozice donedávna považovala Saakašviliho za zločince a vraha, nyní ho podporuje
10. 8. 2008 Independent: Pozor na další rozšiřování NATO
10. 8. 2008 Gruzie bude nejspíše odříznuta od dalších dodávek zbraní
10. 8. 2008 Pošetilá invaze do Jižní Osetie připomíná osud argentinské vojenské junty Petr  Nachtmann
10. 8. 2008 Ruský server RIA Novosti a konflikt v Jižní Osetii Jakub  Rolčík
9. 8. 2008 Válka na Kavkaze a ostudná role České republiky Karel  Dolejší
10. 8. 2008 Cvičné Albatrosy působí v Abcházii jako lehké bitevníky
10. 8. 2008 Gruzínské tanky a pěchota vstoupily do Cchinvali
9. 8. 2008 BBC: Válku zahájila Gruzie a Jižní Osetii asi ztratí
10. 8. 2008 Saakašvili "porušil příměří z roku 1992"
10. 8. 2008 Gruzie: Příčinou konfliktu je uznání Kosova?
9. 8. 2008 Tři experti se shodují: Saakašvili naplánoval gruzínský útok na okamžik zahájení olympiády Karel  Dolejší
9. 8. 2008 Deutsche Welle: Gruzínská armáda může být pro Rusko tvrdým oříškem Karel  Dolejší
9. 8. 2008 Olympijská myšlenka o dočasném míru, aneb Jak se dostat do vlastní pasti Uwe  Ladwig
9. 8. 2008 Wprost: Gruzie se obává útoku na Tbilisi
9. 8. 2008 Přehled hlavních událostí v gruzínskoosetském konfliktu k 9. srpnu 16:00 SELČ
9. 8. 2008 BBC: Západ Saakašvilimu nepomůže
9. 8. 2008 "Stínová CIA": Spojené státy nemohou Gruzii významně pomoci
9. 8. 2008 Ropné pozadí rusko-gruzínského konfliktu? Jindřich  Kalous
9. 8. 2008 Jel by Baťa na olympijské hry do Číny? Miloslav  Štěrba
8. 8. 2008 Jak tomu bylo ve skutečnosti během Pražského jara Jan  Čulík
9. 8. 2008 Ruská armáda tvrdí, že vytlačila Gruzii z Cchinvali
9. 8. 2008 Těžké boje mezi Ruskem a Gruzií o Jižní Osetii
8. 8. 2008 Gruzie žádá o americkou pomoc: Rusové provedli invazi na ochranu Jižní Osetie
8. 8. 2008 Rusko zasáhlo vojensky do konfliktu Gruzie s Jižní Osetií
8. 8. 2008 Mír a olympiáda Ladislav  Žák
8. 8. 2008 Úvodní ceremonie jsem se rozhodl neúčastnit, Čína se musí změnit
8. 8. 2008 Bin Ladinův řidič Hamdan dostal pět a půl roku
8. 8. 2008 Praktické zkušenosti s Kaiser Permanente Martin  Zbořil
8. 8. 2008 Mírová cyklojízda 2008 s mottem "Na kolech za mír, odzbrojení a civilní Evropu" končí zítra v Brdech
8. 8. 2008 Gottwaldov: Republiku si rozvracet nedáme Miloslav  Štěrba
8. 8. 2008 Zemřel fyzik Jan Stern
8. 8. 2008 Romské děti byly poprvé na táboře, přijely nadšené
8. 8. 2008 Brdská letní idyla. Jaro se přehouplo do léta a radarová lobby se konečně dočkala. Pavel  Čámský
8. 8. 2008 Ani profesor fyziky nezpochybní fyzikální jevy Milan  Hlobil
8. 8. 2008 Jak rychle budou povolovat nervy majitelům futures s ropou Petr  Baubín
8. 8. 2008 Národní knihovna: K čertu s ufňukaným géniem i jeho výtvorem Štěpán  Kotrba
7. 8. 2008 Dopady plánované privatizace strategických podniků
6. 8. 2008 Obnažování moci Ondřej  Slačálek
7. 8. 2008 Několik poznámek k Solženicynovi a "ruské" duši Pavel  Janíčko
8. 8. 2008 Bush a Cheney diskutovali o možnosti vyprovokovat válku s Íránem podle Hitlerova vzoru Mojmír  Babáček
8. 8. 2008 Johna Lennona sledovali, odposlouchávali, buzerovali, vyháněli - demokraticky? Štěpán  Kotrba
9. 8. 2008 21. srpen a levice v Evropě
7. 8. 2008 Taková byla doba Jiří  Jírovec
6. 8. 2008 Komunismus je nepřijatelný Boris  Cvek
7. 8. 2008 Pikantně paradoxní případ Daniela Strože Jan  Čulík
3. 8. 2008 Letní filmová škola Uherské Hradiště: Konečné ohlédnutí Jan  Čulík
6. 8. 2008 K diskusi o Číně Boris  Cvek
7. 8. 2008 Žurnalistická etika na pranýři Daniel  Veselý
7. 8. 2008 Británie se musí připravit na globální vzrůst teploty o 4 stupně Celsia
6. 8. 2008 Pozor na ideologickou zaujatost Lukáš  Zádrapa
8. 8. 2008 Sarkozy: "Čtvrtina lidstva se nebojkotuje"
6. 8. 2008 Magistrát chce vyhodit Karla Srpa
6. 8. 2008 Co by měl vědět čtenář, než začne věřit Taberyho pohádkám Josef  Brož
6. 8. 2008 Po červencových manévrech se teď na Kavkaze střílí naostro Karel  Dolejší
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008