8. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 8. 2008

Dopady plánované privatizace strategických podniků

tisková zpráva poslance KSČM Karla Šidla, člena hospodářského výboru Sněmovny

Po svém nástupu k moci v roce 2006 se rozhodla současná vládní koalice ODS, KDU-ČSL a SZ pokračovat v dalším rozprodávání státního majetku, resp. státních podílů, které ještě vlastní. Jejím prvořadým zájmem je zcela či částečně zprivatizovat do konce svého funkčního období pro stát strategické podniky. V diskusi na VII. sjezdu KSČM zaznělo, že problémem je neujasněnost pojmu "strategický podnik". Historie, ale i současné praxe v zahraničí ukazují, že za strategické podniky (sektory) lze považovat především energetiku, dopravu a spoje. Z podniků, které vláda plánuje privatizovat, je tedy možné za strategické považovat Letiště Praha, ČSA a Českou poštu. Vláda zároveň zahájila přípravu privatizace posledního národního podniku v České republice, kterým je Budějovický Budvar.

V privatizačních záměrech jsou klíčové dvě základní otázky:

  • Proč se privatizuje?
  • Na co se získané prostředky použijí?

Stát už dnes vlastní minimum vlastnických podílů v podnikové sféře. Proto by měl před jejich prodejem upřednostňovat jejich řádnou správu, aby si v těch důležitých udržel kontrolu a v  lukrativních zajistil i dostatečné odvody do státní kasy. Ideologické zaměření na minimalizaci státu, ale i výhody ze zprostředkování prodeje byly motivem toho, že v ČR je státní sektor menší než v jiných zemích. Na tomto vývoji se podílely nejen pravicové vlády v čele s ODS, ale i ČSSD.

Příjem z privatizace má vylepšit nedostatek finančních prostředků ve státním rozpočtu (umocněný reformou veřejných financí!). Tyto prostředky ale nesníží rozpočtový deficit, protože mají být použity především na sanaci ekologických škod, reformu důchodového systému a rozvoj dopravní infrastruktury. Nyní chce současná pravicová vláda do konce svého funkčního období do roku 2010 získat z privatizace

200 miliard Kč.

I. První společností, jejíž částečná privatizace již začala a má pokračovat, je ČEZ. Prodej 7 procent akcií tohoto gigantu, ve kterém stát držel dvoutřetinovou většinu, má státnímu rozpočtu přinést podle odhadů zhruba 30 miliard korun. Akcie jsou prodávány prostřednictvím burzy cenných papírů a kromě drobných a středních akcionářů je odkupuje nazpět i ČEZ, a. s. ČEZ jako dominantní výrobce elektřiny (produkuje kolem 70 % české elektřiny), dosahuje velkých zisků (např. v roce 2007 přesáhl 40 mld. Kč), a tak část dividend může být využita státem (za rok 2007 šlo o částku ke 20 mld. Kč). Za prodej ČEZu by mohl stát utržit za současného stavu zhruba 350 miliard Kč. Šlo by však o jednorázový příjem. Přitom cena společnosti může díky pokračující expanzi ČEZ do střední a východní Evropy a na Balkán nadále růst a její odvody do státního rozpočtu mohou zajistit trvalý a vysoký příjem.

II. V tomto roce schválila Topolánkova vláda prodej firmy Letiště Praha. Stát se v této firmě rozhodl na radu poradenské agentury prodat všech 100 procent akcií přímo a bez prostřednictví burzy jedinému „strategickému“ investorovi, a to nejpozději do 2. poloviny roku 2009. Podle vlády by tento přímý podíl celého balíku akcií mohl přinést státní kase více než 100 miliard Kč. Proti tomuto rozhodnutí však mimo jiné vystoupil pražský primátor P. Bém, který požaduje pro Prahu 34procentní podíl v nově se vytvářející akciové společnosti Správa Letiště Praha, která ze státního podniku Letiště Praha vznikla na začátku února 2008. Praha se tak chce přímo podílet na případné privatizaci, neboť primátoru Bémovi nestačí Topolánkův slib, že třetinu z utržených peněz pošle Praze a Středočeskému kraji na silnice a železnice, ale pouze na konkrétní projekty spojené s infrastrukturou letiště, peníze by zároveň byly uloženy na státním účtu. Co se týká vlastnické struktury, jde o legitimní požadavek, neboť, podíváme-li se na srovnatelné vídeňské letiště, polovina jeho akcií je kótována na burze, Vídeň je vlastníkem 20 procent akcií, spolková země Dolní Rakousy vlastní 20 procent a zaměstnanci letiště 10 procent. Ze strany koaličního partnera ODS Strany zelených se pak ozývají hlasy, které by daly přednost dlouhodobému pronájmu před prodejem celého balíku akcií jedinému kupci. Tato varianta by totiž znamenala možnost udržet si strategickou kontrolu nad letištěm a zároveň dosáhnout takových výnosů z pronájmu, která by se blížila hodnotě získané prodejem.Jednou z mála překážek, která zatím prodeji brání a může mít vliv i na jeho cenu, jsou zatím nedokončená jednání o prodeji ploch, které ruzyňské letiště potřebuje pro výstavbu druhé vzletové dráhy. Přesto se do současné chvíle objevilo zhruba 65 zájemců o jeho koupi. Letiště Praha je totiž v současné době ve velmi dobrém stavu, dosahuje ročního zisku kolem 1,3 miliardy korun a počet cestujících stále stoupá. Hlavním kritériem pro výběr nového majitele nebude jen nejvyšší cenová nabídka, ale také strategické plány investora. Podle slov ministra dopravy A. Řebíčka si stát dovede za majitele představit některého z vlastníků vzdálenějších letišť. Nebezpečím pro letiště je, pokud by skončilo v rukou přímého konkurenta, tedy mezinárodního letiště v sousední zemi. Mohlo by dojít k upřednostnění tohoto letiště na úkor letiště pražského, které by ztratilo svou těžce vydobytou strategickou pozici ve střední a východní Evropě. O pražské letiště se ucházejí především provozovatel vídeňského letiště Flughafen Sien, německá společnosti Hochtief Airports a Fraport, francouzská Aéroports de Paris, australská skupina Macquarie Airport, španělská společnost Abertis Airports. Z českých a slovenských firem se pak jedná zejména o investiční skupiny Penta, J&T a PPF Investments.

III. V květnu 2008 vypsalo Ministerstvo financí ČR tendr na výběr poradce při prodeji majetkové účasti státu v Českých aeroliniích, čímž prakticky zahájilo první etapu jeho prodeje. Odhaduje se, že nového majitele by ČSA mohla získat zhruba do konce května 2009. Stát vlastní v současné ČSA 90 procent akcií a jeho záměrem je prodat 66 - 100 % těchto akcií, nejlépe jednomu investorovi bez toho, aby byly akcie kótovány na burze. Je třeba podotknout, že prodeje ČSA a Letiště Praha jsou do jisté míry provázané. Podle představy vlády se nejdříve prodá národní dopravce a pak Letiště Praha. Již nyní je zároveň jasné, že prodej ČSA nebude jednoduchou záležitostí. Společnosti se sice podařilo po ztrátových letech dosáhnout v roce 2007 černých čísel, výsledek je však z části upraven rozprodejem části majetku ČSA. Z původně rozvětvené firmy má zbýt jen pravidelná letecká doprava a chartery. Loni prodala nákladový terminál a rozhodla o budoucím vlastníkovi Air Czech Catering, z jehož prodeje získá finanční prostředky v letošním roce. Klíčové také bude, jak si stát vyloží pojmy »národní« a »evropský«. Ministerstvo financí říká, že ČSA mají zůstat jako národní a evropský dopravce. Tedy jejich novým vlastníkem by musel být z 51 procent český subjekt. To je důležité proto, že podle tohoto výkladu se bude odvíjet další výběr uchazečů, kteří se budou moci privatizace ČSA účastnit, zda to budou Češi, firmy z EU či mimo ni. A to se odrazí nejen na nabízené ceně, která by mohla dosáhnout až 5 miliard korun, ale i na samotné existenci ČSA. Pokud by totiž ČSA vlastnila firma ze země mimo EU, nemohly by tuzemské aerolinky létat po Evropě. Z pohledu Ministerstva dopravy ČR pak existují dva výklady pojmu »národní dopravce«. Podle jednoho z nich výraz národní dopravce vstupem Česka do EU vlastně skončil a existuje už jen evropský dopravce a druhý konstatuje, že pojem národní dopravce má stále velkou váhu ve vztahu k nečlenským zemím EU. Provoz mezi Českem a nečlenskými zeměmi je totiž podle něj stále silně regulován mezinárodními smlouvami. V nich bývá stanoveno, že létat může jen dopravce vlastněný více než z poloviny českou firmou. O ČSA se zatím neoficiálně zajímal například Air France, Aeroflot, China Southern či Korean Air – s ČSA spolupracují v rámci aliance Sky Team. Z významných českých skupin o ČSA projevily zájem Penta a Odien Group (vlastník Čedoku).

III. Vláda Mirka Topolánka prolomila letité tabu a rozhodla se přeměnit poslední národní podnik, prosperující Budějovický Budvar, na akciovou společnost, a uvolnit si tak ruce k jeho případnému prodeji. Prvním krokem k jeho přeměně se stalo vybrání poradce pro přeměnu národního podniku na akciovou společnost ministerstvem zemědělství, které se uskutečnilo v březnu 2008. Nejdůležitější na celém převodu Budějovického Budvaru na akciovou společnost je jeho známka, jejíž cena je odhadována na zhruba jednu miliardu amerických dolarů či eur, proto je nutné zajistit právní kontinuitu a k nutné ochraně známek přijmout případně i zvláštní zákon o transformaci Budvaru na akciovou společnost. Známky totiž představují hlavní hodnotu společnosti a právě kvůli nim vede Budvar desítky sporů po celém světě s americkým pivovarnickým gigantem Anheuser-Busch, který je zároveň považován i za hlavního zájemce o privatizaci. Budvar je třetím největším domácím výrobcem piva, po plzeňském Prazdroji a pivovarech Staropramen. Na rozdíl od těchto pivovarů ale je, jak již napovídá vlastnická forma, stále v českých rukou. Hodnota jeho značky nespočívá ani tak v objemu produkce, ale právě v tom, že na mnoha trzích v důsledku známkoprávních sporů blokuje svého amerického konkurenta.

IV. Posledním ze strategických podniků, u kterého probíhá příprava na privatizaci, je Česká pošta. U té v této chvíli probíhá transformace na akciovou společnost, která by měla být dokončena v roce 2009. Předpokládaná cena tohoto podniku by měla být asi 15 miliard Kč, neboť se jedná o dominantního poskytovatele služeb. Vše však záleží na míře liberalizace trhu a také na hospodářských výsledcích společnosti. Vláda v současné době hovoří o tom, že by prodala zhruba 50procentní podíl v České poště, a hovoří o případném způsobu privatizace. Šlo by patrně o prodej jednomu konkrétnímu investorovi, jak však ukazují zkušenosti ze zahraničí, je dobré podíly podobných společností prodávat i přes burzu.

V. Jak ukazuje tento stručný přehled, stát se chce za každou cenu zbavit zbylých podniků v  jeho vlastnictví. Kromě výše jmenovaných strategických podniků chystá pravicová vláda M. Topolánka do konce funkčního období ještě i další privatizace, mezi nimi i Lesů ČR apod.

Celková suma, kterou stát může ze všech podniků získat, pokud by prodal své plné majetkové podíly, se odhaduje na asi 1,2 bilionu Kč, neboť pouze cena za Lesy ČR se odhaduje na 750 miliard Kč.

Vzhledem k současné politické realitě je jasné, že se jejich prodeji zabránit nedá. Je nutno se obávat, že vláda svůj záměr prosadí. V české společnosti se již totiž příliš vžila představa tak hojně podporovaná pravicí, některými médii, ale i ČSSD, že stát je – údajně - špatným vlastníkem. Přitom právě podniky, které nyní chce vláda privatizovat, ukazují pravý opak! Než na jednorázové výprodeje, měli by se vlády a poslanci více soustředit na to, aby se zlepšilo řízení úředníků, kteří ve strategických podnicích stát zastupují, aby lépe vykonávali správu jim svěřeného majetku a fungovaly sankční mechanismy. Daleko více by se měla vláda zamyslet i nad transparentností přerozdělování zisku z podniků se státní účastí, a to například jejich odvody do předem určených fondů, ve kterých by se soustředily finance na jednotlivé potřebné projekty.

KSČM požaduje okamžité zastavení chystaných privatizací, které jsou v rozporu se zájmy České republiky. V případě privatizace strategických podniků by si stát měl ponechat ve svých rukou podíly ve výši 51 – 66 %, které mu umožní zachovat si plnou kontrolu. Uchování rozhodujícího podílu v těchto společnostech umožní státu i nadále podílet se aktivně na přerozdělování jejich zisků, což zajistí pravidelný příjem do státního rozpočtu. KSČM konstatuje, že pokud se stát zbaví svého zbývajícího podílu ve strategických podnicích, ztratí nad nimi nejen kontrolu, ale dojde i k prohloubení nedostatku finančních prostředků ve státním rozpočtu, které již nyní způsobila tzv. reforma veřejných financí.

Podle KSČM k ozdravění veřejných financí přispěje návrat k systému progresivního zdanění včetně odvodů na sociální pojištění. Místo mimořádných privatizačních výnosů je lépe spravovat řádně portfolio státních podílů.

                 
Obsah vydání       8. 8. 2008
10. 8. 2008 Gruzie tvrdí, že stáhla své jednotky ze vzbouřenecké Jižní Osetie
10. 8. 2008 BBC: Gruzínská opozice donedávna považovala Saakašviliho za zločince a vraha, nyní ho podporuje
10. 8. 2008 Independent: Pozor na další rozšiřování NATO
10. 8. 2008 Gruzie bude nejspíše odříznuta od dalších dodávek zbraní
10. 8. 2008 Pošetilá invaze do Jižní Osetie připomíná osud argentinské vojenské junty Petr  Nachtmann
10. 8. 2008 Ruský server RIA Novosti a konflikt v Jižní Osetii Jakub  Rolčík
9. 8. 2008 Válka na Kavkaze a ostudná role České republiky Karel  Dolejší
10. 8. 2008 Cvičné Albatrosy působí v Abcházii jako lehké bitevníky
10. 8. 2008 Gruzínské tanky a pěchota vstoupily do Cchinvali
9. 8. 2008 BBC: Válku zahájila Gruzie a Jižní Osetii asi ztratí
10. 8. 2008 Saakašvili "porušil příměří z roku 1992"
10. 8. 2008 Gruzie: Příčinou konfliktu je uznání Kosova?
9. 8. 2008 Tři experti se shodují: Saakašvili naplánoval gruzínský útok na okamžik zahájení olympiády Karel  Dolejší
9. 8. 2008 Deutsche Welle: Gruzínská armáda může být pro Rusko tvrdým oříškem Karel  Dolejší
9. 8. 2008 Olympijská myšlenka o dočasném míru, aneb Jak se dostat do vlastní pasti Uwe  Ladwig
9. 8. 2008 Wprost: Gruzie se obává útoku na Tbilisi
9. 8. 2008 Přehled hlavních událostí v gruzínskoosetském konfliktu k 9. srpnu 16:00 SELČ
9. 8. 2008 BBC: Západ Saakašvilimu nepomůže
9. 8. 2008 "Stínová CIA": Spojené státy nemohou Gruzii významně pomoci
9. 8. 2008 Ropné pozadí rusko-gruzínského konfliktu? Jindřich  Kalous
9. 8. 2008 Jel by Baťa na olympijské hry do Číny? Miloslav  Štěrba
8. 8. 2008 Jak tomu bylo ve skutečnosti během Pražského jara Jan  Čulík
9. 8. 2008 Ruská armáda tvrdí, že vytlačila Gruzii z Cchinvali
9. 8. 2008 Těžké boje mezi Ruskem a Gruzií o Jižní Osetii
8. 8. 2008 Gruzie žádá o americkou pomoc: Rusové provedli invazi na ochranu Jižní Osetie
8. 8. 2008 Rusko zasáhlo vojensky do konfliktu Gruzie s Jižní Osetií
8. 8. 2008 Mír a olympiáda Ladislav  Žák
8. 8. 2008 Úvodní ceremonie jsem se rozhodl neúčastnit, Čína se musí změnit
8. 8. 2008 Bin Ladinův řidič Hamdan dostal pět a půl roku
8. 8. 2008 Praktické zkušenosti s Kaiser Permanente Martin  Zbořil
8. 8. 2008 Mírová cyklojízda 2008 s mottem "Na kolech za mír, odzbrojení a civilní Evropu" končí zítra v Brdech
8. 8. 2008 Gottwaldov: Republiku si rozvracet nedáme Miloslav  Štěrba
8. 8. 2008 Zemřel fyzik Jan Stern
8. 8. 2008 Romské děti byly poprvé na táboře, přijely nadšené
8. 8. 2008 Brdská letní idyla. Jaro se přehouplo do léta a radarová lobby se konečně dočkala. Pavel  Čámský
8. 8. 2008 Ani profesor fyziky nezpochybní fyzikální jevy Milan  Hlobil
8. 8. 2008 Jak rychle budou povolovat nervy majitelům futures s ropou Petr  Baubín
8. 8. 2008 Národní knihovna: K čertu s ufňukaným géniem i jeho výtvorem Štěpán  Kotrba
7. 8. 2008 Dopady plánované privatizace strategických podniků
6. 8. 2008 Obnažování moci Ondřej  Slačálek
7. 8. 2008 Několik poznámek k Solženicynovi a "ruské" duši Pavel  Janíčko
8. 8. 2008 Bush a Cheney diskutovali o možnosti vyprovokovat válku s Íránem podle Hitlerova vzoru Mojmír  Babáček
8. 8. 2008 Johna Lennona sledovali, odposlouchávali, buzerovali, vyháněli - demokraticky? Štěpán  Kotrba
9. 8. 2008 21. srpen a levice v Evropě
7. 8. 2008 Taková byla doba Jiří  Jírovec
6. 8. 2008 Komunismus je nepřijatelný Boris  Cvek
7. 8. 2008 Pikantně paradoxní případ Daniela Strože Jan  Čulík
3. 8. 2008 Letní filmová škola Uherské Hradiště: Konečné ohlédnutí Jan  Čulík
6. 8. 2008 K diskusi o Číně Boris  Cvek
7. 8. 2008 Žurnalistická etika na pranýři Daniel  Veselý
7. 8. 2008 Británie se musí připravit na globální vzrůst teploty o 4 stupně Celsia
6. 8. 2008 Pozor na ideologickou zaujatost Lukáš  Zádrapa
8. 8. 2008 Sarkozy: "Čtvrtina lidstva se nebojkotuje"
6. 8. 2008 Magistrát chce vyhodit Karla Srpa
6. 8. 2008 Co by měl vědět čtenář, než začne věřit Taberyho pohádkám Josef  Brož
6. 8. 2008 Po červencových manévrech se teď na Kavkaze střílí naostro Karel  Dolejší
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008