22. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 7. 2008

Ministerstvo zdravotnictví rekordmanem v nečinnosti

Když jsem ve svém článku "Ústavní pořádek v podání ministerstva zdravotnictví, aneb Úřednický příkaz nad zákon" (Britské listy 17. 5. 2007) líčil praktiky ministerstva zdravotnictví při udělování specializované způsobilosti k výkonu soukromé lékařské praxe, netušil jsem, do jak morbidních rozměrů tento případ naroste. Můj článek týkající se svérázné aplikace zákona č. 95/2004 Sb. ministerstvem zdravotnictví se tehdy mimo jiné dostal na oficiální stránky České advokátní komory a obdržel jsem také souhlasný dopis s obsahem článku od České lékařské komory.

Má klientka, lékařka s atestací v oboru psychiatrie prvního stupně (atestační zkoušky 25. 5. 2005, diplom ministerstva zdravotnictví o specializaci z 2. 6. 2005), osvědčením České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe v oboru psychiatrie (15. 3. 2006) a s mnohaletou lékařskou praxí neuspěla u ministerstva zdravotnictví se svou žádostí o vydání potvrzení o specializované způsobilosti. V době podání žádosti (září 2006) činila její tzv. započitatelná psychiatrická praxe 5 let a 7 měsíců a celkové lékařská praxe 7 let a 6 měsíců. Problém není v tom, že by v praxi a citovaných dokladech cosi "nehrálo", nýbrž jedině v tom, že se ministerstvo zdravotnictví odmítá řídit platnými zákony. Blíže nebudu věc rozvádět, v čem vše vězí bylo již popsáno v článku ze 17. 5. 2007.

Prostě správní orgány nepostupují někdy podle zákona a jejich rozhodnutí se proto v civilizovaných zemích dají přezkoumat soudy. Běžná věc i v České republice, kde je velmi propracovaný systém správního soudnictví, v jehož rámci soudy zejména rozhodují o žalobách podaných proti rozhodnutím správních orgánů (zákon č. 150/2002 S., soudní řád správní). Aby bylo možno správní soudnictví využít a napravit soudní cestou porušování práv ze strany správního orgánu, který se při rozhodování odmítá řídit zákony, je nutno mít především konečné rozhodnutí správního orgánu.

V případě mé klientky zvolilo ministerstvo zdravotnictví ve správním řízení o její žádosti podané v září 2006 svéráznou taktiku. Ministerští úředníci osvědčení o specializované způsobilosti k výkonu soukromé praxe vydat nechtěli, avšak současně odmítali vydat zamítavé rozhodnutí. Naštěstí pro případ nečinnosti správního orgánu poskytuje správní soudnictví ochranu prostřednictvím soudní žaloby proti nečinnosti správního orgánu.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky se k vydání konečného rozhodnutí o zamítnutí žádosti stále nemělo. Proti neexistujícímu rozhodnutí nelze podat soudní žalobu. Muselo se tak přistoupit k podání žaloby proti nečinnosti správního orgánu.

A stalo se něco neuvěřitelného. V daném případě (tedy v jednom správním řízení u ministerstva zdravotnictví o vydání specializované způsobilosti na základě žádosti ze září 2006) musela má klientka postupně podat tři žaloby proti nečinnosti. V každém z těchto tří soudních sporů vedených u Městského soudu v Praze bylo žalovanou stranou Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Ministerstvo zdravotnictví vždy posunulo řízení o krok poté, co bylo vyrozuměno o podání žaloby. Ministerští úředníci předvedli nejkrkolomnější věci, aby se vyhnuli vydání konečného rozhodnutí. Například jednou se rozkladová komise pana ministra nechtěla zabývat podaným rozkladem, o čemž dokonce ředitel právního odboru ministerstva zdravotnictví napsal právnímu zástupci žadatelky dopis, nebo ministerstvo řízení (bez rozhodnutí ve věci!) zastavilo.

Všechny 3 žaloby Městský soud v Praze uznal za oprávněné, neboť po jejich zpětvzetí vždy žalobkyni přiznal plnou náhradů nákladů řízení a tyto uložil zaplatit žalované straně. Po takřka dvou letech správního řízení bylo tak doslova z ministerstva "vytlučeno" konečné rozhodnutí, které má klientka z důvodu jeho nezákonnosti napadla v květnu tohoto roku soudní žalobou. Věru hroší kůže ministerských úředníků.

Vcelku jde o věc banální, kdyby nešlo o správní řízení na ministerské úrovni, kde jsou početné právní útvary. V jednom ministerském řízení dosažený "rekord" tří oprávněně podaných soudních žalob proti nečinnosti asi také bude sotva překonán.

V této souvislosti je zajímavá zpráva na dnešním serveru zprávy.idnes.cz -- Ministerstva uzavírají stamilionové smlouvy s externími advokáty. "Máme sice vlastní právníky. Jsou dobří, ale na speciální věci je lepší domluvit se se specialisty," vysvětluje ve zprávě mluvčí resortu zdravotnictví Tomáš Cikrt, proč si ministerstva v tomto ohledu nevystačí s vlastními zaměstnanci. Jistě. Profesionálně vždy optimisticky laděný ministerský panák má -- pokládá-li své vlastní právníky za dobré -- pravdu. Ostatně již neuvádí, k čemu jsou dobří.

                 
Obsah vydání       22. 7. 2008
23. 7. 2008 Slabí jedinci v čele Československa a České republiky Petr  Nachtmann
22. 7. 2008 BASIC: Osud íránského raketového programu závisí na mezinárodních kontrolních režimech
22. 7. 2008 Druhá karibská krize anebo PSYOPS? Štěpán  Kotrba
22. 7. 2008 Jak to vlastně je s dodávkami ruské ropy do ČR?
22. 7. 2008 Dotaz na mluvčího Ministerstva obrany ČR Petr  Nachtmann
22. 7. 2008 Mluvčí MO ČR: Nedokážu odpovědět
22. 7. 2008 Britská vládní komise bude prosazovat sociální rovnost
22. 7. 2008 Byla náboženská víra B. Obamy stvrzena křtem? Miloš  Dokulil
22. 7. 2008 Ministerstvo zdravotnictví rekordmanem v nečinnosti Aleš  Uhlíř
22. 7. 2008 Euthanásie Petr  Wagner
22. 7. 2008 Historie se opakuje Petr  Nachtmann
22. 7. 2008 Výuka angličtiny na VŠ jako kladivo na čarodějnice Jiří  Beránek
21. 7. 2008 Úspory ministerstva zdravotnictví Jan  Mertl
22. 7. 2008 Julínek zadržuje peníze, které mu nepatří Petr  Wagner
22. 7. 2008 Jistě, paní ministryně: argumentační agónie Vlasty Parkanové Radek  Batelka
19. 7. 2008 WTO: známý scénář, nebo skutečně (a konečně!) průlom v jednáních? Ludmila  Štěrbová
22. 7. 2008 Srbsko zatklo Radovana Karadžiče
22. 7. 2008 Pozemská bída národní hudby Jan  Chmelarčík
22. 7. 2008 Není to báječné, že mezi námi přibývá těch "movitějších", tj. milionářů? Miloš  Dokulil
22. 7. 2008 Ochrana životního prostředí a jaderná energie, aneb O problémech s radioaktivním odpadem Uwe  Ladwig
21. 7. 2008 Film, který v ČR propaguje Klaus, "porušil předpisy"
21. 7. 2008 Jak si poradíme bez fosilních paliv?
21. 7. 2008 K čemu je armáda? Ke směňování a agregaci moci Bohumil  Kartous
21. 7. 2008 Jedna velmi malá americká základna... Jan  Neoral
21. 7. 2008 Kritika Britských listů z Izraele Daniel  Veselý
21. 7. 2008 Evropa šéfů Burkhard  Hirsch
21. 7. 2008 Většina Rakušanů nelituje pádu Alfreda Gusenbauera Richard  Seemann
21. 7. 2008 Británie "musí kontrolovat" tvrzení americké vlády, že nepoužívá mučení
20. 7. 2008 Test protiraketové obrany: Šaškárna pro české publikum Jakub  Rolčík
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008

Léková politika, zdravotnictví RSS 2.0      Historie >
22. 7. 2008 Ministerstvo zdravotnictví rekordmanem v nečinnosti Aleš  Uhlíř
1. 7. 2008 Horký konec června? Ondřej  Slačálek
26. 6. 2008 Nemocnice zavádějí seznam věcí, které je nutno před operací zkontrolovat   
24. 6. 2008 Jak jsou údajně rovnoprávné ženy znevýhodňovány, aneb O subjektivně vnímané spravedlnosti Uwe  Ladwig
24. 6. 2008 Lékaři ignorují varování zdravotnických orgánů   
12. 6. 2008 Anatomická pomůcka ke studiu chirurgie českého zdravotnictví   
9. 6. 2008 Žádné hrůzy v českých nemocnicích, naopak, dostalo se mi profesionální péče   
6. 6. 2008 Zkušenosti v českém zdravotnictví jsou skutečně hrůzné   
6. 6. 2008 Zdravotnictví je klíčové domácí téma, o tom není pochyb   
6. 6. 2008 Hrůzy ve zdravotnictví nejsou všeobecné   
3. 6. 2008 Proč je Julínkova reforma špatná Petr  Wagner
2. 6. 2008 Julínkův triumf Jiří  Bejlovec
29. 5. 2008 Nemocnice v Anglii přinuceny začít zveřejňovat data o úmrtnosti pacientů   
28. 5. 2008 Ústavní soud: Poplatky u lékaře jsou v pořádku Boris  Cvek
27. 5. 2008 Bankovní poplatky a zděšení v USA z našich nemocnic Václav  Špíka