4. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 4. 2008

Do neba volajúce hovadiny sa musí zapísať do análov rasizmu

Ježiši Kriste. Na to jediné som sa zmohol po prečítaní tej znôšky ahistorických nezmyslov z pera Jana Šimůnka. Najradšej by som si v tejto chvíli nalial niečo tvrdé a zabudol, že som jeho príspevok čítal, avšak svedomie -- a moje vzdelanie orientalistu -- mi nedajú. Dám si preto radšej kávu a ideme na to zaradom, píše Slavomír Čéplö:

"I v době jím citovaného vrcholného rozmachu islámské kultury islám židy a křesťany pouze toleroval, přičemž tato tolerance byla spojena s horším postavením než bylo postavení standardního evropského poddaného".

Pán Šimůnek si pletie dve veci: spoločenské postavenie a postavenie príslušníka náboženskej menšiny. Chudobní sa mali odjakživa zle všade, tak v islamskom svete, ako aj v tom kresťanskom. Ale to je v tejto diskusii irelevantné. Opýtajme sa radšej, ako sa v kresťanskej Európe žilo náboženským menšinám, ako napríklad židom alebo protestantom, nehovoriac o kataroch a bogomiloch. V porovnaní s nimi si židia a kresťania v islamských krajinách žili ako v raji. A to nielen v osvietenom moslimskom Španielsku, ale i napríklad v Egypte, ako dokazuje Káhirská geniza, v ktorej sa zachovali písomné pamiatky Káhirskej židovskej komunity, kam svojho času patril aj Moše ben Majmon (Maimonides). Na základe týchto dokumentov historik Shlomo Dov Goitein vypracoval šesťzväzkové dejiny tejto komunity a jej každodenného života. Jasne z nich vyplýva, že židia v Káhire sa mali oveľa lepšie ako ich súverci v tých istých časoch čojaviem v Nemecku. Postavenie kresťanov bolo taktiež relatívne dobré, ako o tom svedčia napríklad diela sýrskych a libanonských kresťanov.

"Naproti tomu podle islámského práva se nemuslim ani nemůže vůbec dožadovat soudního procesu proti muslimovi a na jeho svědectví není brán zřetel (v řadě islámských zemí toto platí s různými modifikacemi dodnes)"

Žiadam týmto pána Šimůnka o citát z príslušného paragrafu. Dopredu si však tipnem, že sa nedočkám, keďže islamské krajiny majú všetky občianske zákonníky podľa francúzskeho či britského vzoru. A v nich je kodifikovaná rovnosť pred zákonom.

"Naproti tomu Averroes, jakožto muslim s "netradičními názory", několikrát prchal aby zachránil holý život a před osudem G. Bruna ho, s trochou nadsázky, zachránily jen rychlejší nohy."

Ibn Rušd, alias Averroes, väčšinu svojho života prežil v moslimskom Španielsku. Od roku 1160 vykonával spoločensky veľmi významnú funkciu sudcu, medziiným aj v Maroku, kde aj zomrel. Ku koncu svojho života upadol do nemilosti u ultraortodoxných almohádov, no i napriek tomu slúžil ako osobný lekár ich vodcu Abú Júsufa al-Mansúra a po menších či väčších peripetiách bol plne rehabilitovaný a zomrel prirodzenou smrťou.

Pripomeňme si, že Giordana Bruna mučili a upálili.

"Křižácké výpravy paradoxně tento propad oddálily, protože posílily moc vojenské vrstvy (kterou zjednodušeně označujeme jako Saracény)."

Neviem, kto sú to to ten "my", ale my orientalisti to určite nie sme. Slovo "Saracéni" sa používa(lo) na označenie Arabov a neskôr i moslimov všeobecne, vrátane Turkov v službách Saladdína. Nikdy nebolo obmedzené na vojenskú kastu.

"Historici jasně doložili, že hlavní podíl viny na zániku křižáckých států nesou náboženští fanatici v řadách duchovních obou vyznání, protože bojovníci se dokázali vzájemně respektovat, uzavírat smysluplné dohody a dodržovat je."

Prosím si citovať aspoň troch renomovaných historikov, ktorý niečo takéto tvrdia. A kým čakáme, tak si spomeňme na Guya de Lusignan a Renaulda de Chatillon. Prvý z nich bol kráľom Jeruzalema, druhý jedným z jeho rytierov. Obaja neboli žiadni náboženskí fanatici, ale bojovníci. A obaja boli politickí oportunisti, ktorí sa najprv mlátili medzi sebou a potom vďaka svojej arogancii prehrali bitku pri Hattíne (1187) a nepriamo tak prispeli k pádu Jeruzalema pár mesiacov neskôr. Tam treba hľadať začiatok úpadku križiackych štátov.

K neskutočným blbostiam pána Šimůnka o rozdieloch medzi kresťanskou a islamskou teológiu sa radšej ani vyjadrovať nebudem. Stačí keď poukážem na to ich vzájomný vplyv a spoločné korene (najmä tie grécke). Tými "gnostickými herézami", ktoré boli v stredoveku potláčané oficiálnou cirkvou, sú najmä vyššie spomínaní katari vo Francúzsku a bogomilovia na Balkáne. Ich teológia nemá však nič spoločné s islamom. Taktiež nie je pravda, že "jejich úspěšné potlačení také vedlo k počátečnímu podcenění islámu". Bogomilstvo sa objavilo v 10. storočí, Katari sa preslávili v 12. a neslávne skončili v 13. storočí. Islam vznikol v 7. storočí a rozumní ľudia ho prestali podceňovať vo chvíli, keď začal ohrozovať Byzantskú ríšu a dobyl Severnú Afriku.

Nasledujúca do neba volajúca hovadina sa musí zapísať do análov rasizmu (lebo o nič iné nejde):

"Opět se značným zjednodušením: Pokud chce křesťan, aby se mu točilo nějaké kolečko, tak zbastlí něco, co mu to kolečko roztočí, a využije k tomu vše, co o světě ví a zná. Muslim se pomodlí k Alláhovi a když nenastane zázrak, tak to vzdá."

Rozum ostáva človeku stáť nad toľkou stupiditou. Keď sa opäť rozbehne, človek sa zamyslí nad tým, ako sa asi čojaviem v takom Iráne opravujú autá. To sa akože mechanik postaví nad otvorenú kapotu a cituje z Koránu?

Pán Šimůnek nám chce zavesiť na nos voľačo o nekompatibilite islamu a vedy. Tak tu mám taký kratučký zoznam:

  • Abú Músá Džábir ibn Hajján (cca. 720-815), známy v latinčine ako Geber. Filozof, lekár, astronóm a predovšetkým chemik, podľa niektorých otec modernej chémie. Pravoverný šiita, študoval teológiu u samého šiesteho imáma. Ktovie, možno u neho sa naučil experimentovať.
  • Ja'qúb ibn Isháq al-Kindí (cca. 800-873), v latinčine Alkindus. Polyhistor par excellence, vynikal v matematike (zohral dôležitú úlohu pri zavedení indických čísel vrátane nuly, venoval sa kryptografii), medicíne, psychológii a venoval sa aj hudbe. Takisto bol islamským teológom a väčšina jeho filozofických/teologických prác obraňuje myšlienku kompatibility islamskej teológie a vedy.
  • Abu Alí ibn al-Hajtam (965-1038), v latinčine Alhazen. Ďalší z dlhého radu polyhistorov v islamskej vede, známy hlavne ako zakladateľ modernej optiky. Taktiež filozof, astronóm, lekár (oftalmológ) atď. atď., ale i teológ, prívrženec školy Abú al-Hasana al-Aš'arího. Jej princípy, ako napr. skeptický prístup k možnostiam rozumu, mu nebránili v jeho vedeckej kariére.

A tak ďalej, a tak ďalej -- materiálu je dosť na desiatky zväzkov. Neviem, o akých knihách na tému rozdielov kresťanského a islamského postoja k realite a k vede má pán Šimůnek na mysli. Ale keďže žiadne necituje, nemôžem sa ubrániť pocitu, že žiadne nečítal a tá znôška nezmyslov sú výplodom jeho mysle. A k jej stavu sa radšej vyjadrovať nebudem.

Vzhľadom na skutočné dejiny islamskej vedy je zbytočné pozastavovať nad ahistorickými výrokmi pána Šimůnka ako napríklad "v prostředí islámu nevznikly žádné nové technologie (naopak se znalosti a dovednosti spíše ztrácely)". Pozastavím sa len nad jeho exkurzom do dejín pušného prachu, a to konkrétne tvrdením "islámské palné zbraně zůstaly na primitivní úrovni převzaté od Číňanů (zlepšil se jen uměleckořemeslný dizajn)". Smola, taktiež nie. Arabský autor Hassan al-Ramma z 13. storočia napríklad opisuje arabský vynález, akési vajce, ktoré sa samo pohybuje po vode a horí a vybuchuje pri dotyku s loďou. U nás sa to dnes volá "torpédo".

A konečne:

"severní Africe, kde v krátké době vymřelo nebo bylo vybito až 80% původního nemuslimského obyvatelstva (přežili Koptové na jihu povodí Nilu a některé horské kmeny v zapadlých partiích Atlasu, veškeré ostatní obyvatelstvo jsou potomci muslimských dobyvatelů"

Nezmysel nad nezmysel. Po prvé, Kopti prežili, len dnes hovoria po arabsky. Po druhé, "horské kmene" v Atlase patria k etniku, ktoré nazývame Berberi. O vyvraždení Berberov nemožno hovoriť ani počas prvej vlny arabského osídlenia Severnej Afriky v 8. storočí, po ktorej berberská dynastia Zíríjovcov takmer tri storočia vládla Severnej Afrike z Kajravánu. Ani po druhej vlne arabského osídlenia, v ktorej hlavnú úlohu hral kmeň Banú Hilál (11. storočie) a počas ktorej došlo k silnejšej arabizácii obyvateľstva, Berberi nevymreli ani neboli vyvraždení. Dodnes ich v Maroku, Alžírsku, Tunisku, Líbyi, ba dokonca i v Egypte žije pekných pár miliónov. O žiadnom vyvraždení pôvodného obyvateľstva nemôže byť ani reči. A len tak pre zaujímavosť, existujú historické pramene, podľa ktorých je možné, že v Severnej Afrike prežili až do 11. storočia kresťanské komunity hovoriace po fenicky.

Tu so svojou reakciou skončím. Hádam mi bude odpustené, že som nešiel do hlbších podrobností, ale žiaľ konfrontácia so stupiditou tohto kalibru je mimoriadne vyčerpávajúca. Asi mi naveky ostatne záhadou, odkiaľ pán Šimůnek nabral všetky tieto nezmysly, ostáva len dúfať, že nenakazil nikoho iného.

Autor je orientalista

                 
Obsah vydání       4. 4. 2008
7. 4. 2008 Otazník nad základnou v Polsku -- Jince opět na řadě? Karel  Dolejší
6. 4. 2008 Spiegel: Bukurešťský summit hluboké neshody v NATO odložil, ale nevyřešil
4. 4. 2008 Ondřej Neff a Miloš Čermák přehrávají znovu a znovu staré stereotypy Jan  Čulík
6. 4. 2008 Je Jařab Zelených? Jacques tvrdí, že ano. Jařab tvrdí, že ano. Štěpán  Kotrba
5. 4. 2008 Julínkova půjčka od nemocných důchodců a snesitelný život na pokraji smrti Štěpán  Kotrba
6. 4. 2008 Skutečně žádné hrdinství Bohumil  Kartous
5. 4. 2008 Omezenost českého diskursu Jan  Matonoha
5. 4. 2008 Patologie Ondřeje Neffa je známá z Quebecu
4. 4. 2008 Je otázkou, jestli si něco jiného zasloužíme Jindřich  Kalous
5. 4. 2008 Kde začíná impeachment předsedy strany Zelených
5. 4. 2008 Žáčkova složka o vražedných úmyslech Zdeněk  Maršíček
5. 4. 2008 Greenpeace: Otázky, jimž se Bursík vyhýbá
5. 4. 2008 Dalmácie jako decimálka František  Řezáč
4. 4. 2008 NATO navrhlo Rusku komPROmis
4. 4. 2008 Radar je věcné břemeno Ivan  Větvička
4. 4. 2008 USA a ČR "podepsaly v Bukurešti dohodu o výstavbě amerického radaru v ČR"
4. 4. 2008 Bush v Bukurešti s požadavkem na rozšíření NATO neuspěl Karel  Dolejší
4. 4. 2008 Rusko chce podstatné pravomoce pro americké základny v ČR a v Polsku
4. 4. 2008 Americký radar v České republice. Proč? Pavel  Urban
4. 4. 2008 Lidem to komfort neposkytne a úředníky neušetříme Miroslav  Opálka
4. 4. 2008 Měsíční Hana  Tomšů
4. 4. 2008 Raketový systém kratšího doletu Temp-S v Československu Wieslaw  Strzondala, Vladimír  Panuška
4. 4. 2008 Slovensko: Novinári musia bojovať o priazeň Alena  Behúnová
4. 4. 2008 Svoboda projevu není všechno, neboli Myšlenky vyžadují akci Uwe  Ladwig
5. 4. 2008 Penzista na venkově
4. 4. 2008 V mnoha ohledech je situace horší než před rokem 1989 Michal  Rusek
4. 4. 2008 Postolova zpráva o radaru a teorie předběžné opatrnosti
4. 4. 2008 Bývalý šéf řetězce Woolworths: Růstu cen energií bychom měli čelit globalizací
4. 4. 2008 Pravice a levice v Česku a na Západě
4. 4. 2008 Fšimli ste si fčil té Tálie? Miloš  Dokulil
4. 4. 2008 Jak daleko je z Bukurešti do Pekingu? Tomáš  Havlín
4. 4. 2008 Židovské muzeum v Praze také pracuje na identifikaci původních vlastníků židovských knih
4. 4. 2008 Christianie se vzbouřila po zásahu policie
4. 4. 2008 Kterak se Mejstřík dohaduje s Volným o "třetím odboji"
4. 4. 2008 Do neba volajúce hovadiny sa musí zapísať do análov rasizmu
4. 4. 2008 Nadávky nejsou argumentem
4. 4. 2008 Islám je jiný Leopold  Kyslinger
4. 4. 2008 Sterilizované ženy se setkají v Ostravě
5. 4. 2008 Slovenský expremiér Čarnogurský protestoval proti samostatnosti Kosova pred velvyslanectvom USA v Bratislave
4. 4. 2008 Výzva proti uznání Kosova
4. 4. 2008 Vyhnání Němců z ČR
4. 4. 2008 První kroky ke sjednocení Kypru Věra  Flasarová
3. 4. 2008 Firma propuštěného radarového lobbisty Klvani sponzoruje filmový festival Febiofest Štěpán  Kotrba
4. 4. 2008 K Newtonovi Ondřej  Čapek
4. 4. 2008 Ještě jednou o Newtonovi Jiří  Hudeček
4. 4. 2008 O škodlivém nálepkování náboženství Boris  Cvek
3. 4. 2008 Když vidím ty stále zacpanější pražské ulice, plné dusivého smradu Jan  Čulík
3. 4. 2008 Balistická hloupost Jiřího Paroubka Štěpán  Kotrba
3. 4. 2008 Bohdan Sláma: "Buďme na sebe hodní, nic jiného nemáme" Jan  Čulík
3. 4. 2008 Rozvojové země drasticky omezují vývoz potravin
3. 4. 2008 Parlament: zahraničním výborem otřásalo Kosovo Andrea  Cerqueirová
3. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: "Wall Street je opravdu založen na chamtivosti" Immanuel  Wallerstein
3. 4. 2008 Šikovná šaškárna šarmantního šlechtice aneb Nilnisi rectum Štěpán  Kotrba
2. 4. 2008 Hromadná sebevražda novinářské individuality Ivo  Šebestík
3. 4. 2008 Ponižující slouhovství české vlády
2. 4. 2008 Politické školení mužstva a pánbu v troubě Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008