4. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 4. 2008

Pravice a levice v Česku a na Západě

Občas si přečtu vaše internetové noviny a vždy jsem udiven odlišným úhlem pohledu, než který nám poskytují ostatní naše média. Chtěl jsem vám proto položit několik zřejmě naivních otázek, týkajících se porovnání politické orientace občanů ČR s občany Velké Británie či Francie. Určitě víte, že je u nás velmi zmatená a komplikovaná situace.

Díky dvěma sociálně demokratickým "přeběhlíkům" získaných za podivných okolností současným premiérem Topolánkem a jeho tajemníkem Dalíkem, může současná pravicová koalice provádět reformy postihující negativně nízkopříjmové a středněpříjmové skupiny obyvatelstva. Dá se říci, že zejména se změnami ve zdravotnictví většina lidí v zemi nesouhlasí. Bydlím v Praze, kde naopak převažuje spokojenost. Pokud však přijedu kamkoliv na venkov, musím vyslechnout obrovský nářek lidí v souvislosti se snižující se životní úrovní, zhoršujícím se zdravotnictvím atd. Když se jich zeptám, proč tedy neprotestují, obvykle mi odpoví, že protestovat mohou pouze lidé v Praze a nikoliv oni na venkově, píše čtenář Jan Novotný.

Jejich protest na venkově by byl "neviditelný" (nemají totiž "Václavák" či "Staromák") a navíc mají strach ze svých zaměstnavatelů kvůli vyhození z práce, pokud by si vzali volno a jeli do Prahy demonstrovat. Zdá se tedy, že v souvislosti s případnými protivládními protesty se jedná o začarovaný kruh, v Praze totiž naopak v drtivé míře převažují občané volící pravici (ODS, Stranu zelených, dříve ODA, US atd.) a tito občané, podle statistik většinou velmi vzdělaní, protestují v masové míře pouze proti různým nebezpečím hrozícím od levice např. čas od času znovu se vynořující zprávy o návratu komunismu v Čechách související s možným volebním úspěchem levice. Na pražských radnicích nepřetržitě od začátku 90. let vládnou představitelé ODS a o politické orientaci Pražanů nejlépe svědčí senátní volby v roce 2006, při kterých se střetl známý propagandista ODS, herec Töpfer s rektorem VŠE prof. Hindlsem. Töpfer zde vyhrál téměř rekordním rozdílem hlasů i proto, že "vzdělaní" Pražané ho pokládali a pokládají za lepšího odborníka oproti Hindlsovi.

Pokud jsem si však měl možnost přečíst vaše články, zjistil jsem s údivem, že ve Velké Británii je v tomto ohledu odlišná situace oproti Česku. A právě na toto jsem se chtěl zeptat. Jak je možné, že Londýňané mohli zvolit za starostu "rudého" Kena Livingstonea, který má být údajně levicovější než jiní politici v Labour party?

To samé platí pro Paříž, Lille a jiná velká města ve Francii, kde dlouhou dobu vládnou socialisté. Copak neplatí ve Velké Británii či Francii to samé, co v Čechách tzn. že např. v Londýně žijí vzdělaní, pracovití a proto i bohatší občané a na britském či francouzském venkově spíše "socky", "nemakačenka" a různí "parazité" volící právě proto levici?

Jak je možné, že se v Londýně a Paříží mohou pořádat masové demonstrace proti válkám i proti případné asociální politice vlád, zatímco v Praze to z výše uvedených a zřejmě objektivních důvodů není možné? Pokud jsem měl možnost se zeptat zde v Praze, bylo mi řečeno, že ve Velké Británii a Francii "nezažili komunismus" anebo že prostě na našem venkově jsou lidé pořád zkažení sociální politikou komunistického režimu a nechce se jim pořádně "makat" atd. Co si o tom myslíte? Popřípadě, co si o tom myslí pan Kotrba, který na rozdíl od vás, žije v Čechách?

Reakce Jana Čulíka: V Británii se původně hlasovalo ve volbách podle třídního rozdělení, byly rozsáhlé oblasti, převážně s dělnickým obyvatelstvem, které hlasovaly pro (tradiční) Labouristickou stranu; ta mívala velmi silné zázemí v dělnických odborech. Za posledních cca dvacet let se situace v Británii velmi změnila - někdejší rigidní třídní stratifikace se téměř úplně rozložila. Přesto však zůstávají některé oblasti, které jsou i nadále doménou určitých politických stran. Tak například ve skotském Glasgow, původně průmyslovém městě, něco jako Ostrava, nyní městě finančnickém, postindustriálním a počítačovém, hlasuje dodnes většina obyvatel pro labouristy a konzervativci tam nevyhrají nikdy. Labouristé získávají volební podporu hlavně na severu Anglie a ve Skotsku, v tzv. typické Anglii (na jihovýchodě) lidé hlasují spíš pro konzervativce. Městské oblasti většinou volí labouristy, venkov konzervativce, skotský venkov (kde jsou konzervativci zcela zdiskreditovaní) třetí britskou politickou stranu liberálních demokratů.

Ken Livingstone je nesmírně charismatický politik a v multikulturním a vzdělaném Londýně má velmi dobrou pověst. Kterou jistě posílilo i to, že když byl už za Thatcherové primátorem, ta jeho úřad prostě zrušila - tak se svým způsobem stal "disidentem", což zřejmě přispělo k jeho popularitě. Není ovšem automatické, zda vyhraje v příštích volbách londýnského primátora.

Představa, kterou navozují česká média, že "levici" volí jen "socky", je samozřejmě nesmyslná - v normálním světě je nejvýraznější podpora pro levostředovou levici právě mezi vzdělanci a intelektuály (zejména má levice podporu na univerzitách). Konzervativce volí většinou tradičnější, usedlejší a "konzervativnější" venkovani, milující anglické "tradice". Podívejte se na tradičně konzervativní britský deník Daily Telegraph, najdete tam celou řadu typických konzervativních stereotypů (obdiv ke královské rodině, kterou většina Britů dnes zřejmě považuje za irelevantní), lásku k venkovským šlechtickým zvykům (hon na lišku) obhajobu zájmů tradičního anglického venkova, xenofobii vůči cizincům, atd.

Reakce Štěpána Kotrby: Nebudu reagovat na tu část otázek, které se vztahují ke kosmopolitnímu Londýnu. Jinde je totiž situace také jiná. Britský nacionalismus a sociálně ekonomická, až třídní stratifikace existuje, i když si to mnoho liberálních Britů původem ze střední třídy nepřipouští nebo se snaží na skromnou minulost zapomenout. Sociologové to ale dokládají jednoznačně. Nebudu reagovat, neboť v Británii nežiji, znám ji pouze ze statistických čísel, sociologických výzkumů a médií, a proto si neodvažuji posuzovat.

Česko, Praha a volba pravice

Praha je bohatá metropole s množstvím na sobě nezávislých sociálních sítí, zaměstnaneckých příležitostí. Je to město administrativy, logistiky a služeb. Vzdělání střední generace je zde vyšší než jinde, jsou tu školy, věda, nadnárodní společnosti. Zestárlá dělnická generace ČKD se odsud buď vystěhovala na chalupy - výminky, nebo je proletarizována a zbavena mluvčích. Nemá jak se bránit a už nemá sílu dojít ani na náměstí demonstrovat. Artritida a stáří... Střední třída ve středním věku se stará o své pohodlí a zbavila se jakékoliv společenské odpovědnosti, která nesouvisí s jejich peněženkou. Volí slevové řetězce - Lidl a Albert.

Humanitně vzdělaná akademická sféra - oni "intelektuálové" zklamali prostituční podporou Václava Havla po roce 89 - a zdiskreditovali se. Technická inteligence netrendovala nikdy k politice. Střední třída je obecně nejméně politicky stálá a nejméně aktivní, zároveň nejméně názorově polarizující . Stále navíc přetrvávají dozvuky "Prvních májů" a hloupé gerontobolševické propagandy let "předsametových".

Liberální logika metropole

Proto je logický liberálně středový mix politiky, upřednostňující příležitosti před jistotami a vyčuranou "svobodu", umožňující individuální strategie namísto kolektivních. Hindls nedokázal oslovit ani nejbližší okolí, prostě nemá v sobě charisma herce, a proto byl nezajímavý. I když je inteligentní a poctivý. To ale nejsou nutně vlastnosti politika... Töpfer byl mediálně připraven, obsazen předtím do role v Četnických humoreskách a lidé volili roli sympatického četníka, nikoliv osobu našminkovaného Töpfera.

Venkov a okovy

Sociální mobilita Čechů je jedna z nejmenších v Evropě. Lidé jsou archetypálními zajatci svého města a svého mikroregionu. Pokud se stěhují, nezapojují se v novém místě do sociálních sítí (hospoda, kostel, přátelé). Odcizené jedince a rodiny pojí pouze mainstreamová média. A to je živnou půdou politické i spotřebitelské manipulace (čtenost bulváru například). Politika není realita, ale divadlo, hra na.... . Kdo to nepochopí, neuspěje.

Venkov je ale proto dnes domovem "loserů", lidí, jejichž perspektivy jsou determinovány omezenými možnostmi uplatnění i ambicí. Nedokáží hledat kolektivní kooperativní strategie přežití (jako třeba v severní Evropě - boj s přírodou o přežití) - například v nově restrukturovaných družstvech, upřednostňují individuální sobectví, jak popisujete.

Nezažili a nevštípili si kooperativní strategie éry hippies, nezažili sexuální revoluci, nezažili první vlnu měkkých drog. Kavárenské diskuze o ideálech. Nezažili inspiraci svobodného školství, první vlny feminismu a homosexuální emancipace - jako na Západě v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Budovali sen, který se jim rozpadl. Nezažili provokativnost svébytné kultury (s výjimkou Prahy - Semafor, Viola, Cimrmani ap. a Brna - Divadlo na provázku). Nezažili opravdu nezávislé odborové hnutí, vítězství v kolektivním boji na ulici, bojí se střetů s policií, rvaček a násilí, nezažili endorfiny z "rozlomení okovů". Socialismus je pro ně dnes myšlenka zapáchající zaschlou močí domova důchodců. Divíte se jejich negativnímu postoji k antisystémovému vzdoru? Prozatím vždy prohráli - i v tom směšném roce 1989, kdy zvonili klíči... Tím se liší od měst, které jste uváděl jako příklad. Včetně rudého populisty Kena v Londýně.

Já se nedivím pasivitě Čechů ani jejich nechuti k demonstracím. Více než sedmdesát let jim byly cizí. Od střelby do dělníků u Duchcovského viaduktu v roce 1931. Gottwaldovo Staroměstské náměstí nepočítám, to bylo divadlo.

                 
Obsah vydání       4. 4. 2008
7. 4. 2008 Otazník nad základnou v Polsku -- Jince opět na řadě? Karel  Dolejší
6. 4. 2008 Spiegel: Bukurešťský summit hluboké neshody v NATO odložil, ale nevyřešil
4. 4. 2008 Ondřej Neff a Miloš Čermák přehrávají znovu a znovu staré stereotypy Jan  Čulík
6. 4. 2008 Je Jařab Zelených? Jacques tvrdí, že ano. Jařab tvrdí, že ano. Štěpán  Kotrba
5. 4. 2008 Julínkova půjčka od nemocných důchodců a snesitelný život na pokraji smrti Štěpán  Kotrba
6. 4. 2008 Skutečně žádné hrdinství Bohumil  Kartous
5. 4. 2008 Omezenost českého diskursu Jan  Matonoha
5. 4. 2008 Patologie Ondřeje Neffa je známá z Quebecu
4. 4. 2008 Je otázkou, jestli si něco jiného zasloužíme Jindřich  Kalous
5. 4. 2008 Kde začíná impeachment předsedy strany Zelených
5. 4. 2008 Žáčkova složka o vražedných úmyslech Zdeněk  Maršíček
5. 4. 2008 Greenpeace: Otázky, jimž se Bursík vyhýbá
5. 4. 2008 Dalmácie jako decimálka František  Řezáč
4. 4. 2008 NATO navrhlo Rusku komPROmis
4. 4. 2008 Radar je věcné břemeno Ivan  Větvička
4. 4. 2008 USA a ČR "podepsaly v Bukurešti dohodu o výstavbě amerického radaru v ČR"
4. 4. 2008 Bush v Bukurešti s požadavkem na rozšíření NATO neuspěl Karel  Dolejší
4. 4. 2008 Rusko chce podstatné pravomoce pro americké základny v ČR a v Polsku
4. 4. 2008 Americký radar v České republice. Proč? Pavel  Urban
4. 4. 2008 Lidem to komfort neposkytne a úředníky neušetříme Miroslav  Opálka
4. 4. 2008 Měsíční Hana  Tomšů
4. 4. 2008 Raketový systém kratšího doletu Temp-S v Československu Wieslaw  Strzondala, Vladimír  Panuška
4. 4. 2008 Slovensko: Novinári musia bojovať o priazeň Alena  Behúnová
4. 4. 2008 Svoboda projevu není všechno, neboli Myšlenky vyžadují akci Uwe  Ladwig
5. 4. 2008 Penzista na venkově
4. 4. 2008 V mnoha ohledech je situace horší než před rokem 1989 Michal  Rusek
4. 4. 2008 Postolova zpráva o radaru a teorie předběžné opatrnosti
4. 4. 2008 Bývalý šéf řetězce Woolworths: Růstu cen energií bychom měli čelit globalizací
4. 4. 2008 Pravice a levice v Česku a na Západě
4. 4. 2008 Fšimli ste si fčil té Tálie? Miloš  Dokulil
4. 4. 2008 Jak daleko je z Bukurešti do Pekingu? Tomáš  Havlín
4. 4. 2008 Židovské muzeum v Praze také pracuje na identifikaci původních vlastníků židovských knih
4. 4. 2008 Christianie se vzbouřila po zásahu policie
4. 4. 2008 Kterak se Mejstřík dohaduje s Volným o "třetím odboji"
4. 4. 2008 Do neba volajúce hovadiny sa musí zapísať do análov rasizmu
4. 4. 2008 Nadávky nejsou argumentem
4. 4. 2008 Islám je jiný Leopold  Kyslinger
4. 4. 2008 Sterilizované ženy se setkají v Ostravě
5. 4. 2008 Slovenský expremiér Čarnogurský protestoval proti samostatnosti Kosova pred velvyslanectvom USA v Bratislave
4. 4. 2008 Výzva proti uznání Kosova
4. 4. 2008 Vyhnání Němců z ČR
4. 4. 2008 První kroky ke sjednocení Kypru Věra  Flasarová
3. 4. 2008 Firma propuštěného radarového lobbisty Klvani sponzoruje filmový festival Febiofest Štěpán  Kotrba
4. 4. 2008 K Newtonovi Ondřej  Čapek
4. 4. 2008 Ještě jednou o Newtonovi Jiří  Hudeček
4. 4. 2008 O škodlivém nálepkování náboženství Boris  Cvek
3. 4. 2008 Když vidím ty stále zacpanější pražské ulice, plné dusivého smradu Jan  Čulík
3. 4. 2008 Balistická hloupost Jiřího Paroubka Štěpán  Kotrba
3. 4. 2008 Bohdan Sláma: "Buďme na sebe hodní, nic jiného nemáme" Jan  Čulík
3. 4. 2008 Rozvojové země drasticky omezují vývoz potravin
3. 4. 2008 Parlament: zahraničním výborem otřásalo Kosovo Andrea  Cerqueirová
3. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: "Wall Street je opravdu založen na chamtivosti" Immanuel  Wallerstein
3. 4. 2008 Šikovná šaškárna šarmantního šlechtice aneb Nilnisi rectum Štěpán  Kotrba
2. 4. 2008 Hromadná sebevražda novinářské individuality Ivo  Šebestík
3. 4. 2008 Ponižující slouhovství české vlády
2. 4. 2008 Politické školení mužstva a pánbu v troubě Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008