4. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 4. 2008

Lidem to komfort neposkytne a úředníky neušetříme

Polemika s návrhem ministra financí Kalouska k sjednocení odvodů daní a pojistného na jednom výběrčím místě

Po odmlce spustila vláda další informační kampaň ke změnám ve správě části sociálního systému. Tentokrát se jedná o společné odvody - daní z příjmů fyzických osob, jejich sociálního zabezpečení (nesprávně uváděno jako sociálního pojištění) a snad i všeobecného zdravotního pojištění - na jednom úřadě. Hovoří se o spojení finančních úřadů zejména s ČSSZ.

Není to žádná nová informace. Tento úkol si daly obě Topolánkovy vlády již ve svých programových prohlášeních a existuje i usnesení vlády, navržené tehdejším ministrem financí V. Tlustým, které zavázalo MF, MPSV a MZd přípravou tohoto kroku. Pracovní skupina pro přípravu této změny však odhalila, že takovéto přání není podloženo žádnou důvěryhodnou analýzou. Ač se tento krok může občanům jevit jako potřebný, prospěšný a správný, prokázala se zatím jen potřeba vysokých vstupních nákladů a nespočitatelnost případných úspor pracovních míst.

Pouhé propojení jednotlivých údajů předpokládá zrušení závazku mlčenlivosti! Vyvstává otázka, kdo bude spravovat obrovskou novou databázi, která musí shromažďovat údaje více jak po dobu 50 let! Databázi, která musí být každodenně k dispozici pro výpočet např. nemocenských dávek, pro výpočty důchodů aj. Jen sjednocení těchto registrů je superdrahý »špás«. A počítat s platností tohoto systému od 1. 1. 2010 je zcela mimo realitu. Stačí jen vzpomenout problémy při zavádění kmenové evidence na ČSSZ či při zavádění nového systému sociálních dávek a služeb na MPSV.

Jestliže je dnes vláda odhodlána předat správu spotřebních daní a výběr pokut z celních úřadů na finanční úřady, mám dojem, že případná úspora pracovních míst povede jen ke zvýšení šedé ekonomiky a nižším příjmům do státní pokladny. Zjednodušení je sice na místě, ale nikoli za každou cenu. Ministerstvo financí může začít u toho, že jednotlivé daně občané nebudou muset poukazovat na různé účty, neboť se často pletou. Už úspěšné vyřešení takovéhoto problému v kompetenci jednoho ministerstva si zaslouží větší zamyšlení a pozornost.

Nový navrhovaný systém hrozí znepřehledněním i ztrátou či zpomalením toku informací. De facto se systém vrací před r. 1993 a je jen otázkou, zda není předpokladem pro zavedení rovného důchodu a převedení nemocenského pojištění pod správu a dozor zdravotních pojišťoven, zda se nepřipravuje změna z pojistného na zabezpečovací systém státu, a to na nejnižší úrovni. A ekvivalentní pojistné pak bude jen ve správě privátních společností.

Rozumím tomu, že fungující ČSSZ, která spravuje přes 300 mld. Kč ročně za necelé 2 procenta nákladů, je někomu, kdo si chce odkrojit podíl pro sebe, nepohodlná. Obdobně, jako u správy úrazového pojištění, kde jsou problémy s včasnou a úplnou informací zaměstnavatelů o počtech svých zaměstnanců a tím o jejich pojištění u Kooperativy či České pojišťovny, lze předpokládat i složité získávání dat pro správce nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění po avizovaných změnách.

V případě přeměny dnes tzv. superhrubé mzdy na novou mzdu hrubou a nové povinnosti zaměstnance odvádět z této nové hrubé mzdy veškeré odvody - superdaň (dnes zaměstnavatel + zaměstnanec) vyvstává závažný problém. Zmizí trestní odpovědnost zaměstnavatele za neodvedené pojistné a připadne tato na zaměstnance, který neodvedené peníze neobdrží? A kdo bude hradit náklady na finanční transakce mezi státními institucemi či bankami? Zaměstnanec nebo stát? Dnes je jediný důchodový systém zatížen náklady na administraci, které snižují vybranou částku na důchodové pojištění, a důchodci si rovněž hradí náklady na doručení svých důchodů domů.

Další neznámou je, jak bude probíhat kontrola. Finanční úřady provádějí kontrolu právnických osob každé tři roky (v Praze ještě pomaleji) a na fyzické osoby jim už nezbývá sil. ČSSZ provádí kontrolu zaměstnavatelů každé dva roky. U nově vzniklých již po roce a při přeměně nebo zániku firmy ihned. Hlášení dostává měsíčně. Proto je tak úspěšná ve výběru kolem 100 procent. Chceme se snad vrátit do 90. let, kdy se nám nakumulovalo přes 60 mld. Kč téměř nedobytných pohledávek za nezaplacené pojistné?

A kdo vlastně bude vymáhat dlužné částky a jak se bude dělit jen částečně vybraný odvod? Kdo bude mít přednost? Daň či některé pojistné? Kdo bude řešit výběr, dovýběr a vyrovnání? A kdo bude provádět metodickou pomoc pro občany – klienty, když nikdo za přepážkou či na telefonu nebude schopen pojmout celou daňovou a pojistnou legislativu? Průzkumy dnes ukazují, že si v této oblasti nejlépe vedou OSSZ a nejhůře FÚ. Totéž se týká kontrolního systému. Už sloučení kontroly nemocenského s důchodovým pojištěním přineslo odborné problémy. Natož vše rozšířit ještě o daně a zdravotní pojištění. Zase by muselo vyjet více kontrolorů.

Velký počet nejasností vyvolává řadu otázek. Je možné, aby ministrem avizovaný systém fungoval, a to již od 1. 1. 2010? Kolik to vše bude stát na vstupu? Již jednou poslanci vyhodili ze státního rozpočtu četné milióny za technickou i personální přípravu nemocenského pojištění, kterou nová vláda zastavila. Ušetří se vůbec nějaká pracovní místa? Kdo pomůže občanům s problémy, které změny přinesou? KSČM je pro efektivnější státní správu a její zjednodušení pro klienty. Je také pro omezení byrokracie a úspory ve státním rozpočtu. Avšak urychlených a málo uvážených projektů a změn jsme měli možnost zažít dost.

Proto varujeme před zrušením toho, co funguje, a zavedením toho, co nemá ani podporu řady odborníků! Nebylo by to sice poprvé, ale dopady by byly značné. Lidem to komfort neposkytne a úředníky neušetříme. Špatné poučení můžeme nalézt například v Maďarsku.

Autor je odborný mluvčí pro sociální politiku a místopředseda sboru odborných mluvčích KSČM pro sociální strategii, místopředseda parlamentního výboru pro sociální politiku.

                 
Obsah vydání       4. 4. 2008
7. 4. 2008 Otazník nad základnou v Polsku -- Jince opět na řadě? Karel  Dolejší
6. 4. 2008 Spiegel: Bukurešťský summit hluboké neshody v NATO odložil, ale nevyřešil
4. 4. 2008 Ondřej Neff a Miloš Čermák přehrávají znovu a znovu staré stereotypy Jan  Čulík
6. 4. 2008 Je Jařab Zelených? Jacques tvrdí, že ano. Jařab tvrdí, že ano. Štěpán  Kotrba
5. 4. 2008 Julínkova půjčka od nemocných důchodců a snesitelný život na pokraji smrti Štěpán  Kotrba
6. 4. 2008 Skutečně žádné hrdinství Bohumil  Kartous
5. 4. 2008 Omezenost českého diskursu Jan  Matonoha
5. 4. 2008 Patologie Ondřeje Neffa je známá z Quebecu
4. 4. 2008 Je otázkou, jestli si něco jiného zasloužíme Jindřich  Kalous
5. 4. 2008 Kde začíná impeachment předsedy strany Zelených
5. 4. 2008 Žáčkova složka o vražedných úmyslech Zdeněk  Maršíček
5. 4. 2008 Greenpeace: Otázky, jimž se Bursík vyhýbá
5. 4. 2008 Dalmácie jako decimálka František  Řezáč
4. 4. 2008 NATO navrhlo Rusku komPROmis
4. 4. 2008 Radar je věcné břemeno Ivan  Větvička
4. 4. 2008 USA a ČR "podepsaly v Bukurešti dohodu o výstavbě amerického radaru v ČR"
4. 4. 2008 Bush v Bukurešti s požadavkem na rozšíření NATO neuspěl Karel  Dolejší
4. 4. 2008 Rusko chce podstatné pravomoce pro americké základny v ČR a v Polsku
4. 4. 2008 Americký radar v České republice. Proč? Pavel  Urban
4. 4. 2008 Lidem to komfort neposkytne a úředníky neušetříme Miroslav  Opálka
4. 4. 2008 Měsíční Hana  Tomšů
4. 4. 2008 Raketový systém kratšího doletu Temp-S v Československu Wieslaw  Strzondala, Vladimír  Panuška
4. 4. 2008 Slovensko: Novinári musia bojovať o priazeň Alena  Behúnová
4. 4. 2008 Svoboda projevu není všechno, neboli Myšlenky vyžadují akci Uwe  Ladwig
5. 4. 2008 Penzista na venkově
4. 4. 2008 V mnoha ohledech je situace horší než před rokem 1989 Michal  Rusek
4. 4. 2008 Postolova zpráva o radaru a teorie předběžné opatrnosti
4. 4. 2008 Bývalý šéf řetězce Woolworths: Růstu cen energií bychom měli čelit globalizací
4. 4. 2008 Pravice a levice v Česku a na Západě
4. 4. 2008 Fšimli ste si fčil té Tálie? Miloš  Dokulil
4. 4. 2008 Jak daleko je z Bukurešti do Pekingu? Tomáš  Havlín
4. 4. 2008 Židovské muzeum v Praze také pracuje na identifikaci původních vlastníků židovských knih
4. 4. 2008 Christianie se vzbouřila po zásahu policie
4. 4. 2008 Kterak se Mejstřík dohaduje s Volným o "třetím odboji"
4. 4. 2008 Do neba volajúce hovadiny sa musí zapísať do análov rasizmu
4. 4. 2008 Nadávky nejsou argumentem
4. 4. 2008 Islám je jiný Leopold  Kyslinger
4. 4. 2008 Sterilizované ženy se setkají v Ostravě
5. 4. 2008 Slovenský expremiér Čarnogurský protestoval proti samostatnosti Kosova pred velvyslanectvom USA v Bratislave
4. 4. 2008 Výzva proti uznání Kosova
4. 4. 2008 Vyhnání Němců z ČR
4. 4. 2008 První kroky ke sjednocení Kypru Věra  Flasarová
3. 4. 2008 Firma propuštěného radarového lobbisty Klvani sponzoruje filmový festival Febiofest Štěpán  Kotrba
4. 4. 2008 K Newtonovi Ondřej  Čapek
4. 4. 2008 Ještě jednou o Newtonovi Jiří  Hudeček
4. 4. 2008 O škodlivém nálepkování náboženství Boris  Cvek
3. 4. 2008 Když vidím ty stále zacpanější pražské ulice, plné dusivého smradu Jan  Čulík
3. 4. 2008 Balistická hloupost Jiřího Paroubka Štěpán  Kotrba
3. 4. 2008 Bohdan Sláma: "Buďme na sebe hodní, nic jiného nemáme" Jan  Čulík
3. 4. 2008 Rozvojové země drasticky omezují vývoz potravin
3. 4. 2008 Parlament: zahraničním výborem otřásalo Kosovo Andrea  Cerqueirová
3. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: "Wall Street je opravdu založen na chamtivosti" Immanuel  Wallerstein
3. 4. 2008 Šikovná šaškárna šarmantního šlechtice aneb Nilnisi rectum Štěpán  Kotrba
2. 4. 2008 Hromadná sebevražda novinářské individuality Ivo  Šebestík
3. 4. 2008 Ponižující slouhovství české vlády
2. 4. 2008 Politické školení mužstva a pánbu v troubě Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008