13. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 7. 2007

ANALÝZA

Biopaliva: za jakou cenu

Když se americký prezident George W. Bush v březnu tohoto roku vydal na malou přátelskou cestu do pěti zemí Latinské Ameriky, setkal se tu s obrovskou vlnou nevole vůči své osobě, jakou Jihoameričané poctili snad jen bývalého prezidenta Nixona, který tu byl před čtyřiceti lety na inspekční cestě coby viceprezident Eisenhoverovy administrativy.

Zatímco byl Bush posledních šest let zaneprázdněn na Blízkém a Středním východě, mnohé se v latinskoamerickém regionu změnilo. Během té doby, ale hlavně minulý rok, se nejvýznamnější země na jihoamerickém kontinentu rozhodly nastoupit cestu suverenity v rámci vzájemné spolupráce a regionální integrace. Venezuela a Bolívie se po Kubě rozhodly nekompromisně zavrhnout ideje neoliberálních reforem, uskutečňovaných prostřednictvím politiky tzv. Washingtonského konsensu, jež vyústila ve výraznou polarizaci mezi chudou většinou populace Jižní Ameriky a úzkou a nadmíru bohatou elitou.

Země jako Brazílie, Argentina, Paraguay a Uruguay si vyvolily kompromisní kurz ve své zahraniční politice s tím, že se nadobro nerozkmotří s regionálním hegemonem a podrží si jisté mocenské výsady, z toho plynoucí.

Biopaliva na jih od Rio Grande

Bush doufal, že nadobro neztratí spojence, s kterými by uzavřel výhodné kontrakty a vsadil na „jistou“ kartu. Přijel do zemí na jih od Rio Grande propagovat výrobu biopaliv a chtěl tak na naoko vzbudit dojem zapáleného ekologa. Avšak zákulisí nabízí poněkud odlišné vnímání ohledně produkce alternativních pohonných hmot.

Válka v Iráku, jež byla Spojenými státy vedena s jasným cílem zajistit kontrolu nad zemí, která má druhé nejbohatší zásoby ropy v blízkovýchodním regionu, však přinesla místním jen neskutečnou míru utrpení a americkým ropným koncernům překážku v podobě zákona, který jim má zajistil majoritní patronát nad iráckým ropným průmyslem a který vedle irácké vlády musí schválit i parlament, což provází očekávaný odpor části místních politiků a většiny Iráčanů. Zadnímu „dvorku“ Spojených států, konkrétně ropné oblasti, nyní vládne Venezuela v čele s charismatickým populistou Hugo Chavezem a zásoby ropy ve střední Africe nestačí pokrýt nenasytnou spotřebu Severoameričanů. Výroba alternativních pohonných látek v podobě biologických paliv, z kukuřice, cukrové třtiny a sójových zrn může zmírnit chronickou závislost USA na ropě, jejíž světové zásoby se povážlivě tenčí.

Ohrožení drobných rolníků

Když zavítal Bush do Brazílie, země, která je největším vývozcem cukrové třtiny na světě, podařilo se mu prostřednictvím šéfky americké diplomacie Riceové dohodnout s jejím brazilským protějškem smlouvu na výrobu etanolu z cukrové třtiny. Brazilský prezident Lula da Silva označil tento kontrakt coby „historický akt v produkci alternativních pohonných hmot“ a mluvil o „spojenectví strategického významu“. Zatímco probíhaly oficiální námluvy mocenských elit, konaly se ve významných brazilských městech mohutné demonstrace proti přítomnosti amerického prezidenta a jeho doprovodu. Nedaleko Sao Paula obsadily stovky příslušnic sociálního hnutí Via campesina továrnu na destilaci biolihu, aby demonstrativně vyjádřily své obavy z plánované invaze cizích nadnárodních korporací, z hromadného vysidlování drobných rolníků z jejich políček, která mají být podle státních zájmů určena k průmyslovému pěstování cukrové třtiny ve velkém, nehledě na místní křehké ekosystémy, i strach z nešetrného mýcení brazilského deštného pralesa pro stejné účely.

Ačkoliv při své inspekci nenavštívil prezident Bush Argentinu, zdejší politická a ekonomická elita rovněž projevila enormní zájem podílet se na produkci biopaliv. Tato země je pro severoamerické koncerny přímo pohádkovou investorskou lokalitou kvůli své laciné pracovní síle, levným pozemkům, ale především kvůli rozsáhlým latifundiím, kde se pěstují sójová zrna, z nichž lze vyrobit bionaftu. Argentinský ekonomický sektor může nadnárodním podnikům nabídnout daňové stimuly a tyto plánují trojnásobně navýšit produkci bionafty do roku 2015.

Nelidské počínání

Studie publikovaná argentinskou Národní akademií věd však před nedávnem přišla s těmito zjištěními: „Ani etanol, vyráběný z kukuřice, ani bionafta, vyráběná ze sójových zrn, nemohou nahradit ropu, aniž by neměly destruktivní dopad na distribuci potravin, produkovaných z místních zdrojů, což propagátoři těchto kontraktů dobře vědí, ale naprosto ignorují.“

Přestože si je argentinská vláda dobře vědoma negativních efektů jak na životní prostředí, tak na životní úroveň rurální populace, spatřuje ve výrobě alternativních pohonných hmot lukrativní příjmy, které budou určeny jen pro nevelkou politickou a ekonomickou vrstvu obyvatelstva.

Juan Carlos Iturregui, prezident Nadace rozvoje Amerik, však kritikům alternativní energie oponuje: „Biopaliva přinesou pouze pozitivní výsledky a zdravou konkurenci mezi obchodními společnostmi, pracovní pozice a dynamický rozvoj země obecně.“ Avšak realita hovoří jinou řečí, jak dále poukazuje zmíněná studie: „...vytvoření mamutích sójových plantáží na obří produkci biopaliv doslova oddělá malé farmáře. Dosavadní kampaň vedla k vyhnání tisíců drobných rolníků z jejich políček, na kterých po generace pěstovali stejné plodiny, a masová výroba sóji nenávratně naruší ekologickou rovnováhu.“

Vyhnaní farmáři se sdružují v organizovaných spolcích, jejichž cílem je nenásilná propagace ekologicky udržitelného zemědělství a mottem jednomyslný nesouhlas s politikou argentinské vlády. Především upozorňují na důležitou slabinu vládních záměrů: kvůli průmyslové výrobě biopaliv se dá očekávat strmý nárůst cen životně důležitých potravin. Uvědomíme-li si, že v Argentině žije 30 % obyvatel pod hranicí chudoby, tedy za necelý dolar na den, je počínání vládních orgánů a nadnárodních koncernů maximálně nelidské.

Cena je příliš vysoká

Mexiko je tradiční ekonomický spojenec Spojených států, a to hlavně díky smlouvě o volném obchodu mezi oběma zeměmi a Kanadou, tzv. NAFTA. Ta sice přinesla pracovní místa vrcholovým manažerům, právníkům a bankovnímu sektoru všech zúčastněných zemí, ale naprosto ožebračila miliony prostých lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy kvůli hromadnému skupování půdy nadnárodními koncerny, zvláště pak v Mexiku. Minulý rok v lednu po zjevně zfalšované prezidentské volbě, kdy zvítězil kandidát USA Felipe Calderon nad Lopézem Obradorem, vypukly v zemi rozsáhlé nepokoje, protože se nový prezident chystal prosadit další neoliberální reformy, což miliony obyčejných Mexičanů považují za existenční hrozbu. Ohrožena je především výroba tortil, tradičního pokrmu Mexičanů.

Spojené státy v urputné snaze omezit svou závislost na ropě prosazují výrobu biopaliv i v Mexiku, kde je hlavní plodinou kukuřice, z níž se dá vyrobit etanol. Podle článku britského novináře Jeroma Taylora, který vyšel před pár dny v deníku Independent, byl v minulých letech mexický trh zaplaven dotovanou kukuřicí z USA a řádně zdecimoval místní pěstitele této plodiny. Cena kukuřice během té doby stoupla o 400 %. Velké koncerny začaly vyrábět průmyslově kukuřici na výrobu biopaliv a lze očekávat ještě větší produkci v budoucích letech. Tato skutečnost přiměla tisíce lidí, aby veřejně vyjádřili svůj nesouhlas s touto politikou.

Situace v Latinské Americe se zdá být chmurná, ale tento tlak nadnárodního kapitálu semknul mnoho lidí a vytýčil jasné poselství milionu prostých latinoameričanů: „Biopaliva? Ne, cena je příliš vysoká.“

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

Související informace

IISD (International Institute for Sustainable Development; Mezinárodní institut pro udržitelný rozvoj) uveřejňuje na svých internetových stránkách 103 stran zprávy GSI (Global Subsidies Initiative) pod názvem "Biopaliva: za jakou cenu? Vládní podpora etanolu a bionafty v USA" GSI je iniciativa, kterou spustil IISD v prosinci 2005.

Biofuels -- At What Cost? Government support for ethanol and biodiesel in the United States ARCHIV BL

19. 6. 2007 Petr Frish: Poslední hlava státu v táboře popíračů - Klaus ZDE

15. 6. 2007 Zásoby ropy "začnou klesat za čtyři roky" ZDE
28. 5. 2007 Fidel Castro Ruz: Pro hluché, kteří nechtějí slyšet ZDE
5. 5. 2007 Fidel Castro Ruz: Čeho je bezprostředně zapotřebí, je energetická revoluce ZDE
13. 4. 2007 Fidel Castro Ruz: Brutální odpověď ZDE
4. 4. 2007 Fidel Castro Ruz: K předčasné smrti hladem a žízní je odsouzeno přes tři miliardy lidí ZDE
23. 3. 2007 Bushka Bryndová: H2CAR - Udržitelná budoucnost pro uhlovodíková paliva ZDE
20. 2. 2007 Oskar Krejčí: Zelený oportunismus ZDE
22. 5. 2006 Jindřich Kalous: Těžko se v tom vyznat ZDE
24. 4. 2006 Jindřich Kalous: Co si to dovolují - brát si naši ropu! ZDE
9. 3. 2006 Operace Antropoid: Policie pro podezření z korupce zatýkala na ministerstvu dopravy ZDE
7. 3. 2006 Radovan Geist: Energie budúcnosti ZDE
8. 4. 2005: Co je tak špatného na pálení obilí? ZDE
8.4.2005 Oldřich Průša: Pálení obilí: Kdo se má stydět? Ti co vládnou, nebo ti co jim to umožňují? ZDE
8.4.2005 Jaroslav Pour: Zase budeme "v peci pálit laciný žito -- aby zdražil chleba" ZDE
7.4.2005 Jindřich Kalous: Čeho jsme se to dožili? ZDE
                 
Obsah vydání       13. 7. 2007
15. 7. 2007 Proč Rusko ustoupilo od Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě Pavel  Barák
14. 7. 2007 Rusko zrušilo svou účast na významné mezinárodní vojenské dohodě
14. 7. 2007 BBC: Svět se musí naučit žít s tvrdší ruskou zahraniční politikou
13. 7. 2007 Nelidské zacházení v policii a vězeňství: nekonečný příběh?
13. 7. 2007 CPT: Zdraví lidé jsou nuceni zůstávat v psychiatrických léčebnách
13. 7. 2007 Magnát Conrad Black shledán vinným
13. 7. 2007 Signál Gordona Browna Spojeným státům: Je načase tvořit, ne ničit
13. 7. 2007 Klid v České televizi Michal  Rusek
13. 7. 2007 Teherán jako hlavní město Iráku Robert  Jarkovský
13. 7. 2007 Biopaliva: za jakou cenu Daniel  Veselý
13. 7. 2007 Sněmovna reprezentantů hlasovala pro stažení amerických vojsk z Iráku
13. 7. 2007 Podvodný marketing s nekonečnou energií Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Kterak se Dvořáková Anděla do špinavé politiky zapletla - dala všanc i své dobré jméno Zdeněk  Bárta
13. 7. 2007 Jednání o Temelínu v mírně optimistickém tónu Richard  Seemann
13. 7. 2007 Co se stane, když protestanti nevěří katolíkům, aneb Proč vycházet z toho, že by bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry měl změnit své mínění? Uwe  Ladwig
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Estébácké PR, aneb Jakou váhu má slovo profesionálního lháře? Miroslav  Šuta
12. 7. 2007 "Je pošetilé kádrovat názory lidí"
12. 7. 2007 Máme kádrovat autory? Jan  Čulík
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Propaganda profesionálních lhářů Miroslav  Šuta
13. 7. 2007 Britské listy a morální evaluace autorů Jan  Čulík
13. 7. 2007 Buď šťasten Ivan  Diviš
13. 7. 2007 Michael  Marčák
13. 7. 2007 MTV hledá výnosy u fanoušků remixů
13. 7. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
13. 7. 2007 Channel 4 dostane digitální rozhlasovou licenci
13. 7. 2007 Multimediální sdílení obav Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Strukturální násilí - neviditelné zdi Dorothee  Wilhelm
13. 7. 2007 Dozor jako kult kolem strachu a bezpečnosti Rolf  Bossart
13. 7. 2007 26. ledna 2008 – Globální den akcí
13. 7. 2007 Obhajoba proutníků Jindřich  Kalous
13. 7. 2007 Kuba a její zdravotnictví Petr  Wagner
13. 7. 2007 Castro rozhodně není Stalin nebo Hitler
13. 7. 2007 Věda nemá morálku Petr  Wagner
13. 7. 2007 V čem spočívá epochální význam kubánské revoluce a jejího vůdce Fidela Castra Mesfin  Gedlu
13. 7. 2007 Mimo pořadí mobilizací Václav  Dušek
12. 7. 2007 Ukrajina: Moskva sa vzdá dvoch protiraketových radarov
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
11. 7. 2007 Fanatik Pacner trvá na mediálních mýtech Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
13. 7. 2007 Mezi uklízečkou a Goeringem byl rozdíl Boris  Cvek
12. 7. 2007 Přepyšný Pacner mlží Zdeněk  Hrabica

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
13. 7. 2007 Biopaliva: za jakou cenu Daniel  Veselý
28. 6. 2007 Nejistý plamen ... aneb průvodce ropným světem Ladislav  Žák
22. 6. 2007 O ropném zlomu v irské televizi Michal  Brož
19. 6. 2007 Poslední hlava státu v táboře popíračů - Klaus Petr  Frish
18. 6. 2007 Vychytralost Putinovy nabídky základny v Gabale Štěpán  Kotrba
15. 6. 2007 Zásoby ropy "začnou klesat za čtyři roky"   
1. 6. 2007 Bude George Bush vyhlášen šimpanzem roku? Mojmír  Babáček
28. 5. 2007 Pro hluché, kteří nechtějí slyšet Fidel Castro Ruz
18. 5. 2007 Putin je opět zatracován pro odpor k Sorosovým nečistým praktikám Hugo  Fibiger
16. 5. 2007 Předehra k „Velké ruské hře“ F. William Engdahl
5. 5. 2007 Čeho je bezprostředně zapotřebí, je energetická revoluce Fidel Castro Ruz
6. 4. 2007 Panevropský ropovod z Kazachstánu a Ázerbájdžánu   
5. 4. 2007 Aktivisté, experti a politici: strašák jménem Temelín Jiří  Pálka
30. 3. 2007 Americký vládní úřad GAO varuje: Připravte se na ropný zlom Michal  Brož
29. 3. 2007 Kuba a ropa Petr  Baubín