27. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 6. 2007

Immanuel Wallerstein: Protiraketový obranný štít: bláznivý nápad nebo racionální cíl

se svolením autora přeložil Rudolf Převrátil

George W. Bush tvrdě prosazuje to, čemu říká protiraketový obranný štít v České republice a Polsku. Jen velmi málo lidí si myslí, že je to rozumný nápad. Zatímco vlády dvou zmíněných zemí tento projekt jak se zdá nadšeně podporují, průzkumy veřejného mínění ukazují, že jejich vlastní obyvatelstvo je proti. Rusko projekt otevřeně odsoudilo, Německo proti němu bojuje tišeji. Írán dává najevo naprostou lhostejnost. A Joseph Cirincione, který zasvětil celou svou profesionální kariéru boji proti šíření jaderných zbraní, říká, že Bush prosazuje "technologii, která nefunguje proti hrozbě, která neexistuje".

Je to tedy pouhý bláznivý nápad, další důkaz, že Bushův režim je iracionální a nepříliš chytrý? Ve skutečnosti nikoli. Za vším tím je racionální cíl, který je stěží tajemstvím. Začněme ostentativním zdůvodněním projektu. Bush říká, že Spojené státy chtějí vytvořit obranu proti jaderné hrozbě, kterou by nějaký darebácký stát (čti Írán) mohl zacílit na Evropu a v konečných důsledcích také na Spojené státy.

Rusko říká, že tyto takzvané obranné štíty ve skutečnosti míří na ně, proti čemuž nejenže protestuje, ale chce jako odpověď rozmístit rakety namířené na Evropu. Vlády Česka a Polska se íránskou hrozbou moc vzrušit nedokáží, ale asi se opravdu domnívají, že ruská hrozba existuje. Takže důvodem, proč jsou tímto nápadem nadšeny, je, že souhlasí s Rusy – že jde o tahy namířené právě proti Rusku. Ve skutečnosti je to také soukromě projevované německé stanovisko. A je pravděpodobné, že tento názor v soukromí sdílí všechny ostatní západoevropské vlády.

George W. Bush prohlašuje, že nic z toho není pravda, že Rusové jsou přátelé a že nemá v úmyslu je ohrožovat. Říká, že Češi a Poláci nemusí volit mezi Spojenými státy a Ruskem. Mohou být (a měli by být) přáteli obou. Bush tomu všemu pravděpodobně věří, a to v tom smyslu, že on ani neokonzervativci netouží po tom, aby vyrazili na Rusko a udělali si ve dvacátém prvním století dalšího nepřítele. Takže co se ve skutečnosti děje?

Už před dlouhou dobou nám to řekl Donald Rumsfeld. Politikou současné vlády USA je využívání takzvané nové Evropy k podvazování a omezování politické role takzvané staré Evropy – tj. využívání východoevropských vlád proti západoevropským vládám. Spojené státy a zejména Bushův režim si nepřejí silnou Evropu, která by prosazovala politiku nezávislou na Spojených státech. A dá se říci, že Rumsfeldova doktrína byla zatím poměrně úspěšná. Smysl výstavby protiraketových obranných štítů ve východní Evropě spočívá v tom, že budou chránit Spojené státy nikoli před Íránem nebo Ruskem, ale před západní Evropou, což vysvětluje postoj Německa.

Období sovětské nadvlády ve východní Evropě bylo vysoce negativní zkušeností pro satelitní země stejně jako pro různé státy někdejšího Sovětského svazu, které jsou nyní nezávislé. Všechny teď trpí posttraumatickým stresovým syndromem. Pravicové síly ve všech zmíněných zemích využívají tento strach prosazování své domácí agendy. Tyto síly se ve skutečnosti neobávají přímého ruského vojenského a ani politického nátlaku. Bojí se, že západní Evropa dospěje s Ruskem k politické dohodě, do jejíchž podmínek nebudou moci příliš mnoho mluvit.

Ani z jejich hlediska to není zcela iracionální. V průběhu posledních století došlo k takovým dohodám už několikrát, a dnes je něco podobného opět seriózní možností. A tak východoevropské země prohlašují svou nehynoucí lásku ke Spojeným státům (dávanou na odiv neuvěřitelnými výlevy, k jakým došlo 11. června v Albánii za osmihodinové návštěvy George W. Bushe).

Cíl těchto emotivních projevů přátelství je dvojí: oslabit Západoevropany a vytvořit situaci, v níž budou Spojené státy donuceny podporovat Východoevropany. Je to klasická taktika slabších zemí ve stycích se silnějšími zeměmi považovanými za ideologické spojence. Kuba a Vietnam ji používaly ve vztahu k Sovětskému svazu. Severní Korea ji používala ve vztahu k Číně.

Tato taktika je často účinná. Má ale své meze. Její Achillovou patou je okolnost, že závisí na trvalé potřebě silnější země, v tomto případě Spojených států, pokračovat ve hře. Spojené státy jsou k tomu v současnosti zcela ochotny. Ale až se stáhnou z Iráku a budou upřesňovat své globální záměry s přihlédnutím ke své zmenšené geopolitické moci, udržování polského nebo českého režimu se může začít zdát méně výhodné, a možná dokonce zcela ztratí na významu. V tu chvíli zůstanou východoevropské vlády na holičkách – závislé ekonomicky a vojensky právě na těch západoevropských mocnostech, které teď přehlížejí, a to i v případě, nebo zejména v tom případě, kdy dojde ke sblížení mezi Paříží, Berlínem a Moskvou.

Takže z krátkodobého hlediska slouží výstavba protiraketového štítu ve východní Evropě potřebám Spojených států i potřebám východoevropských vlád. Z dlouhodobého hlediska se ale zdá, že Východoevropané chtějí vsadit na koně, který nevypadá na to, že doběhne do cíle dostihu.

Zdroj ve všech jazycích: FERNAND BRAUDEL CENTER
Binghamton University, USA
© Immanuel Wallerstein 2007

© Immanuel Wallerstein, distribuuje Agence Global. Pokud jde o autorská práva a povolení, včetně překladů a umísťování v nekomerčních médiích, kontaktujte rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 nebo 1.336.286.6606. Je povoleno stahování komentářů a jejich zasílání elektronicky nebo e-mailem třetím osobám za podmínky, že nedojde k zásahům do textu a bude zveřejněna informace o copyrightu. Autora můžete kontaktovat na immanuel.wallerstein@yale.edu.

Tyto komentáře, publikované dvakrát za měsíc, jsou zamýšleny jako reflexe současné světové scény, nahlížené ne z pohledu novinových titulků, ale z dlouhodobé perspektivy.

                 
Obsah vydání       27. 6. 2007
27. 6. 2007 Obrana před balistickými raketami dlouhého doletu v Evropě
27. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Protiraketový obranný štít: bláznivý nápad nebo racionální cíl Immanuel  Wallerstein
27. 6. 2007 Žvanivý Vondra Milan  Valach
27. 6. 2007 Strana Zelených, Greenpeace a Jan Neoral budou zjišťovat, co se děje
27. 6. 2007 Úspěchy a záhady Oskar  Krejčí
26. 6. 2007 Jak potkáte Rusko i vy Ladislav  Žák
26. 6. 2007 Afrika odmítá americké plány na výstavbu velké vojenské základny
27. 6. 2007 Jak montáž nahé Angely Merkelové rozrušila Německo, aneb Když se nevkus polského novináře setká s prohnanosti novinářů německých Uwe  Ladwig
27. 6. 2007 Nedal bych na "kulturu" ani halíř a ministerstvo "kultury" bych zrušil! Jan  Paul
26. 6. 2007 Korupční skandál otřásá Saskem Richard  Seemann
26. 6. 2007 UNESCO ať si každý strká kam chce - podle gusta
26. 6. 2007 Spokojenost diváků s pořady ČT v roce 2007 kontinuálně roste
26. 6. 2007 Hodlá Klaus dezinformovat českou veřejnost záměrně?
26. 6. 2007 Drážďanský most, souboj lobbistických skupin, nebo občanských iniciativ?
26. 6. 2007 Britské střední vrstvy na pokraji revoluce
26. 6. 2007 Rovnost je definujícím rysem dobré společnosti
26. 6. 2007 Soudím, že islám musí být zničen Štefan  Švec
26. 6. 2007 Petrof - díl druhý: nedostatek úpadku Ladislav  Žák
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Immanuel Wallerstein: Commentaries RSS 2.0      Historie >
27. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Protiraketový obranný štít: bláznivý nápad nebo racionální cíl Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Čí století? Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Jak ukončit válku v Iráku: dva konkurenční plány Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Francie: konec gaullismu? Immanuel  Wallerstein
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
15. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Evropa roku 2057 Immanuel  Wallerstein
5. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? Immanuel  Wallerstein
1. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Je teď na řadě Afghánistán? Immanuel  Wallerstein
15. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Klimatické katastrofy: tři překážky bránící, aby se s tím něco dělalo Immanuel  Wallerstein
1. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Šaráda nebo první krok? Dohoda mezi Spojenými státy a Severní Koreou Immanuel  Wallerstein
21. 2. 2007 Světové sociální fórum – od defenzívy k ofenzívě Immanuel  Wallerstein
15. 2. 2007 Immanuel Wallerstein: Vrhne se Bush opřekot do Íránu? Immanuel  Wallerstein
20. 3. 2006 Spojené státy a Indie: noví nejlepší přátelé? Immanuel  Wallerstein
17. 2. 2006 Írán a bomba: mnoho povyku pro nic Immanuel  Wallerstein
22. 6. 2004 Turecko v Evropě? Immanuel  Wallerstein

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
27. 6. 2007 Obrana před balistickými raketami dlouhého doletu v Evropě   
27. 6. 2007 Strana Zelených, Greenpeace a Jan Neoral budou zjišťovat, co se děje   
27. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Protiraketový obranný štít: bláznivý nápad nebo racionální cíl Immanuel  Wallerstein
20. 6. 2007 Stratfor: Skutečným účelem americké protiraketové obrany je vojensky ovládnout vesmír   
19. 6. 2007 Protiraketová základna -- a české zájmy Josef  Pokštefl
19. 6. 2007 Reuters: Írán tvrdí, že Rusko nepovolí Americe, aby použila radaru v Ázerbajdžánu   
18. 6. 2007 Jak jsem potkal Rusko Ladislav  Žák
18. 6. 2007 Radar a víza místo ústavní smlouvy Lukáš  Jelínek
18. 6. 2007 Antirakety v Polsku budou mít těžko jaderné hlavice Karel  Dolejší
18. 6. 2007 Kongres seškrtal rozpočet na základnu v Polsku, protože plánované rakety dosud nejsou k dispozici Karel  Dolejší
16. 6. 2007 Novinky.cz: Podle Rusů dostanou antirakety v Polsku jaderné hlavice, použití jaderných hlavic u antiraket GBI je technicky možné Petr  Nachtmann
16. 6. 2007 Raketový systém: USA odmietli ruskú ponuku   
15. 6. 2007 Pane Topolánku, paní Parkanová, bez rozpaků lžete národu! Jan  Neoral
15. 6. 2007 NATO schválilo americkou raketovou obranu   
15. 6. 2007 Americký protiraketový systém ve Východní Evropě: Neúplný systém, který kontinentu přinese menší bezpečnost   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
27. 6. 2007 Obrana před balistickými raketami dlouhého doletu v Evropě   
27. 6. 2007 Strana Zelených, Greenpeace a Jan Neoral budou zjišťovat, co se děje   
27. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Protiraketový obranný štít: bláznivý nápad nebo racionální cíl Immanuel  Wallerstein
18. 6. 2007 Radar a víza místo ústavní smlouvy Lukáš  Jelínek
16. 6. 2007 Raketový systém: USA odmietli ruskú ponuku   
16. 6. 2007 Novinky.cz: Podle Rusů dostanou antirakety v Polsku jaderné hlavice, použití jaderných hlavic u antiraket GBI je technicky možné Petr  Nachtmann
15. 6. 2007 Americký protiraketový systém ve Východní Evropě: Neúplný systém, který kontinentu přinese menší bezpečnost   
11. 6. 2007 Teď jde do tuhého: Bush je nahý Lukáš  Rázl
8. 6. 2007 Proč jsme nezískali Ameriku Lukáš  Rázl
8. 6. 2007 Rusko převezlo Spojené státy ohledně raketové obrany   
6. 6. 2007 Vojensky nevzdělaní novináři Lubor  Kasal
6. 6. 2007 Hledání podpory i strategie Oskar  Krejčí
6. 6. 2007 Vojenské základny USA ve světě Zdeněk  Brousil
5. 6. 2007 Americký Kongres vyškrtl z obranného rozpočtu výdaje na stavbu protiraketové základny v Polsku   
4. 6. 2007 Topolánek: Ani my ve vládě nemáme o americkém radaru žádné informace Jan  Neoral

Írán RSS 2.0      Historie >
27. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Protiraketový obranný štít: bláznivý nápad nebo racionální cíl Immanuel  Wallerstein
19. 6. 2007 Reuters: Írán tvrdí, že Rusko nepovolí Americe, aby použila radaru v Ázerbajdžánu   
18. 6. 2007 Převládnou v Americe konzervativci, kteří chtějí vojenský útok proti Íránu?   
4. 6. 2007 Posílit odhodlání k obraně? Ano, ale proti komu? Michael  Kroh
31. 5. 2007 Írán: Styk s cizincem je špionáž   
30. 5. 2007 Írán a Česká republika   
24. 5. 2007 Bush schválil nový tajný plán proti Íránu   
17. 5. 2007 Jiří Payne: Američany jsem přesvědčil já, že ČR potřebuje jejich radar Jan  Neoral