12. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 4. 2007

Immanuel Wallerstein: Evropa roku 2057

se svolením autora přeložil Rudolf Převrátil

Evropská unie právě oslavila padesáté narozeniny, výročí podepsání Římských smluv 25. května 1957. Z tehdejších signatářů se ho jako jediný dožil Francouz Maurice Faure, který se o současném stavu vyjadřuje s určitými obavami. Titulek deníku Le Monde věnovaný výročí události hovoří o "sklíčenosti" Evropy z Evropy a titulek v International Herald Tribune o "znepokojení". Bezprostřední příčinou tohoto málo slavnostního rázu padesátých narozenin bylo odmítnutí návrhu nové evropské ústavy v referendech ve Francii a Nizozemí roku 2005.

Německá kancléřka Angela Merkelová, která v současnosti předsedá EU, se pokusila dát věcem pozitivní tvář, pozvala členské státy na narozeniny do Berlína a zlákala je všechny k přijetí poněkud nejasného návrhu na obnovení jednání o dalším politickém postupu vpřed. Otázkou dnes je, čeho je Evropa schopna dosáhnout za dalších padesát let, jak by mohla vypadat roku 2057.

Uprostřed všeho lamentování a sklíčenosti médií a politiků zveřejnila agentura Harris Interactive výsledky výzkumu veřejného mínění o Evropě roku 2057 provedeného v pěti západoevropských zemích (Francii, Británii, Německu, Itálii a Španělsku) a ve Spojených státech. Výzkum přinesl několik překvapení. Skoro každý je přesvědčen, že EU bude roku 2057 dál fungovat a že se euro stane standardní měnou. Pouhá třetina si myslí, že se vztahy mezi Evropou a USA zlepší.

Nejpřekvapivější výsledky ale přineslo dotazování respondentů na rozšiřování Evropské unie. Třetina až polovina (podle jednotlivých zemí) si myslí, že se Rusko stane součástí EU (věc, kterou v tomto okamžiku nikdo nepodporuje) a ještě víc jich očekává, že se členem stane Turecko (což je dnes velmi kontroverzní záležitost). Vzhledem ke všemu hlasitému politickému kdákání o tom, jak špatné jsou obě tyto myšlenky se zdá, že Evropané v roli předpovídatelů budoucnosti s ním nesouhlasí nebo přinejmenším očekávají jiná rozuzlení.

Tento rozpor v politických stanoviscích je projevem rozdílu mezi politikou a geopolitikou. Politika je v zásadě bezprostřední interakcí mnoha aktérů v politické aréně, jež odráží jejich krátkodobé zájmy. Z tohoto hlediska se dá říci, že Evropa je rozkolísaná. Geopolitika se ale týká střednědobých trendů, jež kladou určité hranice krátkodobým aktérům a vyjadřují dlouhodobé zájmy. Velmi málo lidí a nepochybně také velmi málo politiků dokáže geopolitiku chápat a mít v ní své preference a názory. Většinu lidí geopolitické trendy unášejí beztoho, že by si to příliš uvědomovali.

Skupina lidí, která se sešla v Římě v březnu 1957, byla výjimečná tím, že měla konkrétní geopolitickou vizi, kterou zatím historické trendy do značné míry potvrzují. Kancléřka Merkelová se snažila přesvědčit své kolegy šéfy vlád, aby se dívali na Evropu z geopolitického hlediska, jež je navíc bližší očekáváním Západoevropanů jak je odrážejí výsledky výzkumu.

Jakou Evropu pravděpodobně uvidíme roku 2057? Jakákoliv odpověď na tuto otázku bude mít tři hlavní prvky. Převedším vzhledem k prudkému geopolitickému úpadku Spojených států se nacházíme v situaci, kdy vzniká skutečně multipolární světosystém. Před Evropou stojí otázka, zda je schopna soutěžit -- ekonomicky, politicky, kulturně -- nikoli se Spojenými státy, ale s východní Asií. To závisí částečně na tom, zda východní Asie (Čína, Japonsko a Korea) dokáže vytvořit smysluplný celek. Také ale na tom, zda Evropa dokáže vytvořit soudržnější politickou strukturu a zda do ní navíc dokáže zahrnout také Rusko a Turecko.

Druhou otázkou je, zda se Evropa dokáže proměnit z křesťanského kontinentu na kontinent mnohonáboženský. Papež Benedikt XV. vyhlásil za nejdůležitější prioritu katolické církve "rechristianizaci" Evropy. "Historickou sekularizaci" Evropy připisuje jejímu "nebezpečnému individualismu". Evropa podle jeho slov "sklouzává do odpadlictví" a "ztrácí víru ve vlastní budoucnost", což papež definuje jako skutečný "kulturní kolaps".

Zdá se, že geopolitické trendy neodpovídají papežovým přáním. Procento muslimů každým dnem roste, počet praktikujících křesťanů se každý den zmenšuje. Má tedy papež pravdu, když z toho vyvozuje "kulturní kolaps"? Nebo Evropa dokáže vyvinout novou mocnou kulturu, které se už daří na půdě vytvořené její demografickou přeměnou? Otázka zůstává otevřená.

A nakonec -- bude Evropa roku 2057 ostrovem poměrné vnitřní stability, nebo zónou ostrého vnitřního konfliktu? To je sociální otázka -- do jaké míry je Evropa schopna čelit rostoucí vnitřní polarizaci vyvolávané neoliberálními tlaky. Evropa byla dosud relativně odolná vůči volání po likvidaci své politiky sociálního státu. Tlaky ovšem dál narůstají. Není pravděpodobné, že by neoliberální Evropa byla pokojnou Evropou. Může Evropa sehrávat roli pozitivní transformační síly ve světosystému nacházejícím se v akutní krizi? Také tato otázka zůstává otevřená.

Zdroj ve všech jazycích: FERNAND BRAUDEL CENTER
Binghamton University, USA
© Immanuel Wallerstein 2007

© Immanuel Wallerstein, distribuuje Agence Global. Pokud jde o autorská práva a povolení, včetně překladů a umísťování v nekomerčních médiích, kontaktujte rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 nebo 1.336.286.6606. Je povoleno stahování komentářů a jejich zasílání elektronicky nebo e-mailem třetím osobám za podmínky, že nedojde k zásahům do textu a bude zveřejněna informace o copyrightu. Autora můžete kontaktovat na immanuel.wallerstein@yale.edu.

Tyto komentáře, publikované dvakrát za měsíc, jsou zamýšleny jako reflexe současné světové scény, nahlížené ne z pohledu novinových titulků, ale z dlouhodobé perspektivy.

                 
Obsah vydání       12. 6. 2007
12. 6. 2007 Blbci a svině Jiří  Drašnar
12. 6. 2007 Ukradli Bushovi v Albánii hodinky?
12. 6. 2007 Rezignujte, jednáte v rozporu s názory občanů
12. 6. 2007 Blair: "Nezvladatelná média ničí lidi i jejich pověst"
12. 6. 2007 Šéfredaktor deníku Independent: Blairův útok na náš list je "odznakem cti"
12. 6. 2007 Bývalí členové Varšavského paktu a členové NATO jednají ohledně kontroly zbrojení
12. 6. 2007 NATO bude jednat o americké raketové obraně
12. 6. 2007 Ruský generál očekává jednání o radaru s Američany v červenci
12. 6. 2007 Vláda nesmí zadržovat osoby podezřívané z terorismu donekonečna
11. 6. 2007 Univerzální karta Pražana představuje riziko pro soukromí
12. 6. 2007 Mařilo Německo vyšetřování skandálu CIA? Štěpán  Kotrba
12. 6. 2007 Prostý vesnický lid z Hůrek Michal  Mašín
12. 6. 2007 "Rudý zmetek", "komunistický zmrd" a umění racionální debaty
12. 6. 2007 Putin provedl chytré PR, ale realita je jiná Jan  Sýkora
12. 6. 2007 Radar v Ázerbajdžánu namísto brdského je realistický Štěpán  Kotrba
12. 6. 2007 Dopis senátorovi a poslanci
12. 6. 2007 Vyhlášení nominací třetího ročníku soutěže Big Brother Awards
12. 6. 2007 Člověče, vždyť vy jste blázen! Hynek  Hanke
12. 6. 2007 Neuspěchat, neutrácet, slíbit Oskar  Krejčí
12. 6. 2007 Skandální rozsudek v kauze SWISSAIR Richard  Seemann
12. 6. 2007 Novinářská etika a právo slyšení i druhé strany Jaroslav  Boudný
11. 6. 2007 Létobraní Kateřina  Komorádová
12. 6. 2007 Bulharsko chce také americkou protiraketovou základnu
12. 6. 2007 Americký radar nechceme
12. 6. 2007 Gün aydin, Salam Štěpán  Kotrba
11. 6. 2007 'Добрый день, звездно-полосатый стяг!'
12. 6. 2007 Honí mě klackem do ráje
11. 6. 2007 V Československu se vytěžilo asi 100 000 tun uranu
11. 6. 2007 Dravost v kapitalismu
11. 6. 2007 Pozvání Na Karlštejn!
11. 6. 2007 Rudolf Kučera vyzýval v roce 1991 k "dekomunizaci"! Petr  Nachtmann
11. 6. 2007 Jsem zděšen argumentační úrovní pana Cveka
11. 6. 2007 Sarkozyho modré tsunami smetlo téměř vše: levici, střed i extrémy Josef  Brož
11. 6. 2007 Co by řekl Dobrý voják Švejk o summitu G8? Mesfin  Gedlu
11. 6. 2007 Hroší kůže Zdeněk  Jemelík
11. 6. 2007 Vláda ve střetu zájmů: právo vs. Čunek Boris  Cvek
11. 6. 2007 Co s kulturou v rozhodovacích procesech Michal  Giboda
11. 6. 2007 Teď jde do tuhého: Bush je nahý Lukáš  Rázl
12. 6. 2007 Opožděně, ale přece...
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Čí století? Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Jak ukončit válku v Iráku: dva konkurenční plány Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Francie: konec gaullismu? Immanuel  Wallerstein
15. 2. 2007 Immanuel Wallerstein: Vrhne se Bush opřekot do Íránu? Immanuel  Wallerstein
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
15. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Klimatické katastrofy: tři překážky bránící, aby se s tím něco dělalo Immanuel  Wallerstein
1. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Je teď na řadě Afghánistán? Immanuel  Wallerstein
15. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Evropa roku 2057 Immanuel  Wallerstein
1. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Šaráda nebo první krok? Dohoda mezi Spojenými státy a Severní Koreou Immanuel  Wallerstein
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Immanuel Wallerstein: Commentaries RSS 2.0      Historie >
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Čí století? Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Jak ukončit válku v Iráku: dva konkurenční plány Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Francie: konec gaullismu? Immanuel  Wallerstein
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
15. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Evropa roku 2057 Immanuel  Wallerstein
5. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? Immanuel  Wallerstein
1. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Je teď na řadě Afghánistán? Immanuel  Wallerstein
15. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Klimatické katastrofy: tři překážky bránící, aby se s tím něco dělalo Immanuel  Wallerstein
1. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Šaráda nebo první krok? Dohoda mezi Spojenými státy a Severní Koreou Immanuel  Wallerstein
21. 2. 2007 Světové sociální fórum – od defenzívy k ofenzívě Immanuel  Wallerstein
15. 2. 2007 Immanuel Wallerstein: Vrhne se Bush opřekot do Íránu? Immanuel  Wallerstein
20. 3. 2006 Spojené státy a Indie: noví nejlepší přátelé? Immanuel  Wallerstein
17. 2. 2006 Írán a bomba: mnoho povyku pro nic Immanuel  Wallerstein
22. 6. 2004 Turecko v Evropě? Immanuel  Wallerstein
11. 6. 2004 Jeden skandál za druhým Immanuel  Wallerstein