16. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 3. 2007

Kdo se bojí genocidy ve Srebrenici?

Jak už bývá "dobrým" zvykem českých médií informovat o dění mimo Českou republiku pouze prostřednictvím cizích zpravodajských agentur, tak také bývá jejich "dobrým" zvykem dávat značný prostor všem pseudonovinářům a pisálkům, kteří nemají o probírané tematice o nic větší znalosti než jejich čtenáři.

V tomto mém názoru mě utvrdily i dva články ("Pravda a lež o "genocidě" ve Srebrenici, "Západ a jeho role při rozbití jugoslávské federace") nedlouho po sobě zveřejněné na serveru Britských listů, které se týkaly dění na území bývalé Jugoslávie v 90. letech 20. století, resp. války v Bosně a Hercegovině.

Jak Jaroslav Foldyna, tak Daniel Veselý ukázal svou nekompetentnost a podjatost v otázce posuzování dějin západního Balkánu posledních patnácti let.

Ačkoliv jejich snahou bylo nabourat stereotypní názory na rozpad Jugoslávské federace, což může být věci prospěšné, ve výsledku se dopustili mnoha faktických chyb, které mohu ve čtenáři vyvolat zdání něčeho, co ve skutečnosti není a nikdy nebylo.

Jejich články jsou z vetší části nepůvodní, některé pasáže lze přímo označit za plagiáty jejich vlastních zdrojů. Snad předpokládali, že běžný čtenář nebude mít dostatek času a energie, aby si je vyhledal a přečetl. Samotným pramenům je možné vytknout jejich jednostrannost (www.zmag.org, www.chomsky.info) a faktickou neodbornost (www.wikipedia.org, www.messin.estranky.cz aj.). Stručně řečeno, neopírají se o žádnou vědeckou ani informační autoritu.

Snad nejkřiklavějším příkladem je přístup ke genocidě ve Srebrenici. Ano, genocidy, protože tak tuto událost klasifikoval Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii, přelomový byl rozsudek v případu Radislava Krstiće z 19. 4. 2004 (www.un.org/icty), dal mu za pravdu i Mezinárodní soud spravedlnosti 26. 2. 2007 v rozsudku ve věci obžaloby Republiky Srbsko za genocidu v Bosně a Hercegovině (www.icj-cij.org), dokonce i současné bosenskosrbké politické vedení přijímá genocidu ve Srebrenici jako holý fakt (www.predsjednikrs.net).

Dnes již zcela běžným argumentem v negování či zlehčování Srebrenice je počet bosňáckých (muslimských) obětí. Uvážíme-li skutečnost, že ve Memoriálním centru v Potočarech je v současné době pohřbeno 2 442 lidí (www.voanews.com), jeví se cifry okolo 2-3 000 nedostatečné. Jen v loňském roce (2006) bylo v okolí města nalezeno přes tisíc posmrtných ostatků v sekundárních (těla byla přesunuta z původních míst) masových hrobech (Čančari 10 - 1 153 ostatků, z toho 144 kompletních, Snagovo - 156 ostatků, z toho 90 kompletních, Krčvine - 150 ostatků, z toho 96 kompetních atd.; www.pincom.info). Ospravedlňovat ozbrojený zásah Armády Republiky Srbské (VRS) do chráněné zóně OSN - ze všech stran obklíčené VRS a bez pravidelných dodávek potravin a zdravotnického materiálu - bojovou aktivitou 28. divize Armády Bosny a Hercegoviny je přinejmenším morálně pochybné. Při odhadu počtu uprchlíků ve Srebrenici kolem 50 000, tvořila mužská populace stěží 15 000, z ní jen 3-4 000 vojensky aktivní (zdroj: Srebrenica, J. Honig a N. Both).

Často vyzdvihované číslo 1 500 a více Srbů, které povraždila 28. divize v čele s N. Orićem během let 1992-1995 je nadnesené. Nejnovější informace hovoří o 1 110 obětech, z nich bylo 872 vojáků (www.idc.org.ba).

Naopak nikdo se nezmiňuje o bosňáckých obětech, které má na svědomí VRS. Jedná se o blíže nespecifikovaný počet několika set civilistů z obcí Bratunac, Zvornik, Snagovo, Cerska a kontinuálně pak další oběti během celého obléhání chráněné zóny (1993-1995; www.un.org/icty).

Hodnotit Srebrenici jako vyrovnání dluhů mezi válečnými stranami (tj. bosenskými Srby na straně jedné a Bosňáky na straně druhé) díky nepřebernému množství autentického pramenného materiálu není jednoduše možné.

Dobytí Srebrenice nebylo náhodné ani se neřídilo nízkými lidskými pudy (nenávistí a touhou po odplatě). Bylo předem naplánováno a patřilo do mozaiky strategických plánů bosenskosrbského vedení -- obsadit východobosenské enklávy Srebrenica, Žepa a Goražde (v tomto případě se to nepodařilo), tj. zaokrouhlit své územní zisky (cca 70 % území BaH) a urychlit mírová jednání v době, kdy stoupala bojeschopnost Armády Bosny a Hercegoviny.

Autor je student serbistiky a historie na Filozofické fakultě UK.

                 
Obsah vydání       16. 3. 2007
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
17. 3. 2007 Rozbíječi protiválečné občanské koalice demonstrovali proti válce Štěpán  Kotrba
18. 3. 2007 České sociální fórum opět jen rudou šaškárnou
16. 3. 2007 Bývalá agentka CIA zaútočila na Bílý dům
16. 3. 2007 Spojené státy odmítly britský verdikt
18. 3. 2007 Zbožnost k ničemu Zdeněk  Bárta
15. 3. 2007 Britská Dolní sněmovna schválila modernizaci jaderného ponorkového systému Trident
16. 3. 2007 Celoevropský týden akcí proti rasismu, demonstrace a 3. sociální fórum
16. 3. 2007 Kouzlo nechtěného: Iniciativa PRO základnu se hlásí k odkazu komunistických vlastizrádců z roku 1968 Jakub  Rolčík
9. 3. 2007 Jací jsme?
16. 3. 2007 Spojujeme se vždy s vítězem minulé války Stanislav A. Hošek
16. 3. 2007 Vojenská základna USA v ČR: vytoužená oáza bezpečí Oldřich  Průša
17. 3. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 15. -- 28. února 2007
16. 3. 2007 Bez názvu
16. 3. 2007 Polsko požaduje od občanů přiznání ke kolaboraci s komunistickou tajnou policíí
16. 3. 2007 V Maďarsku došlo k násilným protestům
16. 3. 2007 Kanadská armáda bojuje v Afganistánu Miloš  Kaláb
16. 3. 2007 Božský trh, aneb Trh bohů Uwe  Ladwig
16. 3. 2007 Hospoda není soukromý klub Michael  Kroh
15. 3. 2007 Protikuřácký zákon, majetková práva a mýtus veřejného prostoru Luboš  Zálom
16. 3. 2007 O kouření a absenci povědomí o veřejném zájmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Co čeká (někdy) intelektuála? Miloš  Dokulil
16. 3. 2007 Semestrální práce, tzv. klauzura, jako formální přežitek Jan  Paul
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
16. 3. 2007 Dana Jaklová se nechce vyjádřit
16. 3. 2007 Kdo se bojí genocidy ve Srebrenici? Mihad  Mujanović
16. 3. 2007 Malý příspěvek k diskusi o "hospodách"
16. 3. 2007 O nepřímé demokracii Petr  Jánský
16. 3. 2007 Americké "svazáctví" ? Ondřej  Šlechta
16. 3. 2007 Němci chtějí dát Hitlerovi konečné "Good-bye", avšak příliš to nejde Richard  Seemann
15. 3. 2007 Current efforts to combat prejudices against the Roma are insufficient in the Czech Republic
15. 3. 2007 Věčné trampoty s výslovností cizích jmen? Miloš  Dokulil
17. 3. 2007 I soukromá hospoda JE veřejným prostorem Štěpán  Kotrba
15. 3. 2007 Je kouření na veřejnosti projevem svobody a emancipace, nebo vizitkou hulvátství? Jan  Sýkora
15. 3. 2007 Principy a skutečnost Darina  Martykánová
15. 3. 2007 O spolehlivosti soukromých regulačních firem Lenka  Vytlačilová
15. 3. 2007 Trh může vyřešit i hygienické normy
15. 3. 2007 Diskriminace v hostincích v Británii?
15. 3. 2007 Skutečně vyřeší trh i hygienické normy? Jan  Čulík
15. 3. 2007 Hospoda není veřejný prostor Jan  Bláha
15. 3. 2007 Občansko-aktivistické interakce se sdělovacími prostředky Radek  Mikula
14. 3. 2007 Odstraňte segregaci romských dětí ve školství, zajistěte spravedlnost pro sterilizované romské ženy, zřiďte nezávislý orgán pro šetření stížností na policisty
22. 11. 2003 Adresy redakce
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007