15. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 3. 2007

Věčné trampoty s výslovností cizích jmen?

Že by mohla být i foneticky nesprávná výslovnost "správná"?

Máme právo na rozmanitou výslovnost, bez ohledu na výchozí normy, které nám výslovnostně předpisují jednotlivé jazyky? Problém můžeme stále mít se jménem "Mozart", zrovna tak jako se zrovna dnes aktuálním jménem jiného hudebníka --- Zemlinského. Jak taková jména "správně" číst a v řeči citovat?

Před časem si dělal šéfredaktor Českého rozhlasu 3 ("Vltava") a významný popularizátor tzv. vážné hudby Lukáš Hurník jisté starosti s tím, zda by mohlo mít současné české publikum již dnes sklon k náležité německé výslovnosti jména "Mozart" (tedy na začátku druhé slabiky s vyslovovaným "[c]"), anebo zda nadále lne po víc jak dvě století k vyslovovanému "[z]" v tomto psaném jméně; čili nadále ke čtení písmenek tak, jako by šlo o české a česky psané jméno a tak, jak se to kupodivu ustálilo v českém řečovém úzu. Když už to jméno -- spolu se stále podmaňující hudbou -- slýchám vyslovovat "po česku" tak dlouho, sám mám pokušení vnímat obojí výslovnost pro českého uživatele za rovnocennou a obdobně náležitou. Jako kdyby tu šlo málem o jakési staletími vydržené právo, dokonce vydatně zaštítěné tou obdivuhodnou a manifestační kooptací Mozartovy hudby do tehdejšího života v Praze. A nejen to. Vždyť ta známá "opera oper", DON GIOVANNI, vděčí za svůj vznik Praze (a odvozeně Čechám). Bez přehánění Mozart patří také -- byť zčásti -- do české kultury. (Následná opera TITUS je jen dalším, i když už ne tak naléhavým doporučením oněch nepřehlédnutelných vazeb Mozarta a jeho díla na české kulturní prostředí.) Už pro ty nepřehlédnutelné vazby na české prostředí -- už během Mozartova života -- jak Mozarta osobně, tak zvláště jeho hudby mám nutkavý pocit, že nám Čechům "bytostně" patří jako svého druhu "vydržené právo" ta výslovnost "[moZart]" (jazyk nechť vyslovuje, co přímo oči čtou). I když -- hlavně pro řečový kontakt se zahraničím -- bych raději -- po "rakousku" -- řekl "[moCart]"..

Jenže jsou i jiné případy. Zůstaňme pro stručnost v oblasti hudby. Zrovna dnes, 15. března, připomíná se výročí úmrtí významného hudebního skladatele a dirigenta, Alexandra von Zemlinsky. To příjmení původně rakouského umělce vypadá do té míry slovansky, že se vůbec nedivím, když bylo na vlnách "Vltavy" (ČRo3) připomínáno v české výslovnosti (až na tu -- údajné šlechtictví předznamenávající -- předložku, znějící a vyslovenou "[fon]"). Pokud by tu bylo možno připomenout, že tento hudebník dokonce působil mezi lety 1911 až 1927 v Praze, v tamním tehdejším Německém zemském divadle (nynější Státní opera Praha), je to jen další doklad faktu, jak málo nám v ČR zbylo povědomí o respektu k normalizované německé výslovnosti jmen uplatňovaných v německy se profilujících sférách, včetně té jazykové. A to po svém vzniku na podzim 1918 bylo v první naší republice, ČSR, celá čtvrtina obyvatelstva německé národnosti! Připomíná-li se jméno Zemlinského u nás 80 let poté, co se navždy rozloučil se svým pražským stálým uměleckým působením, už je v médiích (tím spíše mimo ně) nedokážeme vyslovovat tak, jak byl sám nositel tohoto jména zvyklý je po léta slýchat. V Rakousku dosud to jméno pravidelně vyslovují s "[c]" na počátku slova. Přitom v rodině se to jméno původně psalo "Semlinski" a pak "Zemlinszky". Pravopis druhé verze tohoto jména z Vojvodiny respektuje maďarské zvyklosti; takže vyslovené "[z]" na počátku jména by mělo mít přednost před tím rakousky ochočeným "[c]". (Maďarská uprostřed jména psaná spřežka "sz" se čte jako české "[s]"!) Když žil Zemlinsky od roku 1938 v USA, stěží mohl očekávat, že tam jeho příjmení bude vyslovováno jinak než s počátečním znějícím "[z]"! (Zemřel zmíněného 15. března před 65 lety, tedy roku 1942, v USA.) Takže i zde chybí zcela jednoznačné a nezpochybnitelné řešení.

Ve Střední Evropě bychom měli přinejmenším být schopni správně vyslovovat jména a názvy v jazycích našich bezprostředních sousedů a vzhledem k dlouhé společné historii také v maďarštině, a ovšem cokoli, co se týká angličtiny. Pochopitelně bez improvizací u běžných výrazů! A někdy s rizikem, že se můžeme dodržováním běžného formálního pravidla taky spálit...

                 
Obsah vydání       15. 3. 2007
15. 3. 2007 Je kouření na veřejnosti projevem svobody a emancipace, nebo vizitkou hulvátství? Jan  Sýkora
15. 3. 2007 Principy a skutečnost Darina  Martykánová
15. 3. 2007 Nezměrný údiv
9. 3. 2007 Jací jsme?
15. 3. 2007 Current efforts to combat prejudices against the Roma are insufficient in the Czech Republic
15. 3. 2007 "Nesu odpovědnost za 11. září," údajně se přiznal vězeň v zálivu Guantánamo
15. 3. 2007 Britská Dolní sněmovna schválila modernizaci jaderného ponorkového systému Trident
15. 3. 2007 Občansko-aktivistické interakce se sdělovacími prostředky Radek  Mikula
14. 3. 2007 Greenpeace žádá ukončení tajné diplomacie ve věci radiolokační základny
15. 3. 2007 Věčné trampoty s výslovností cizích jmen? Miloš  Dokulil
15. 3. 2007 Trh může vyřešit i hygienické normy
15. 3. 2007 O spolehlivosti soukromých regulačních firem Lenka  Vytlačilová
15. 3. 2007 Skutečně vyřeší trh i hygienické normy? Jan  Čulík
15. 3. 2007 Hospoda není veřejný prostor Jan  Bláha
15. 3. 2007 Diskriminace v hostincích v Británii?
15. 3. 2007 2020 -> 20 & 20: Ctižádostivý cíl ochrany životního prostředí, aneb Zábavná hra s čísly Uwe  Ladwig
15. 3. 2007 Zima Jana  Štroblová
15. 3. 2007 Západ a jeho role při rozbití jugoslávské federace Daniel  Veselý
15. 3. 2007 Hledání smyslu Jiří  Olšovský
14. 3. 2007 Film Velký švindl globálního oteplování byl švindl
14. 3. 2007 Odstraňte segregaci romských dětí ve školství, zajistěte spravedlnost pro sterilizované romské ženy, zřiďte nezávislý orgán pro šetření stížností na policisty
14. 3. 2007 Diskuse o americkém radaru se Zaorálkem v Ostravě
14. 3. 2007 Co nějak ("absolutně") nechápu? Miloš  Dokulil
14. 3. 2007 Nábřeží mlhy Alex  Koenigsmark
14. 3. 2007 Protestuji, že MŠMT používá monopol Microsoftu Pavel  Chalupa
14. 3. 2007 Američtí Demokraté nebudou blokovat Bushe při případném útoku na Írán
14. 3. 2007 BBC: Polsko přijme americkou raketovou základnu kvůli penězům
14. 3. 2007 Propuštění na svobodu o půl roku dříve Miloš  Kaláb
14. 3. 2007 Velký švindl globálního oteplování?
14. 3. 2007 Konec mužské civilizace Wenzel  Lischka
13. 3. 2007 Spadnou nám zbytky raket na hlavy? Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Íránské rakety nikdy nebudou přesné; útok na radar může zničit cokoliv do vzdálenosti 2,5 km a více Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Pokud Čunek nebude odsouzen, bude souzena policie? Bohumil  Kartous
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce