15. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 3. 2007

Trh může vyřešit i hygienické normy

Rád bych touto cestou reagoval na otázku paní Martykánové "Otázka na extrémní liberály" i následný navazující text JČ "Všechno nevyřeší trh".

Protože vyznávám filozofii opačnou, rád bych nyní předložil argumenty, které dle mého názoru nezazněly. Celou reakci pro přehlednost rozdělím na dvě části, píše čtenář Jan Hrdina.

1/ liberalismus nikdy neobhajoval poškozování jiných jedinců bez jejich vědomí či souhlasu. Pokud tedy bude v restauraci servírováno zkažené jídlo bez předchozího upozornění, jde dozajista o podvod a tak by mělo být toto jednání i hodnoceno. Pokud je však konzument na tuto skutečnost předem upozorněn, a přesto dobrovolně pokrm sní, pak se nejedná o žádnou chybu hostinského, ale o hloupost konzumenta.

2/ Domnívám se, že trh dokáže snadno vyřešit i tuto situaci, ačkoli je Jan Čulík přesvědčen o opaku. Ve fungující liberální společnosti by vše vypadalo následovně.

Restaurace nepodléhají žádné státní hygieně, ani jinému nesmyslnému státnímu dozoru. Konzumenti však určitou jistotu toho, co obědvají, potřebují. Na trhu tedy existují zcela soukromé subjekty, které se "certifikací" stravovacích zařízení věnují. Tyto společnosti si přidělení každého "certifikátu kvality" nechají od provozovatele restaurace zaplatit a z těchto poplatků žijí. Restauratér posléze může na svůj podnik umístit reklamu, že ta a ta konkrétní firma mu přidělila atest a potvrzuje, že podávané pokrmy splňují hygienické normy. Certifikační firmy si nedovolí dát tento atest hospodskému, který podmínky skutečně nesplňuje. Pokud by tak učinily, celá záležitost velmi rychle vyjde najevo a tím, kdo utrpí více nežli restauratér, bude právě certifikační společnost, která tomuto pochybnému hostinskému atest vydala. Tím pádem klesá důvěra konzumentů k této společnosti = spotřebitelé nenavštěvují podniky s certifikátem dotyčné společnosti = poctiví hospodští nechtějí dále za takovou certifikaci platit = certifikační firma nevydělává a krachuje. Proto se domnívám, že soukromé subjekty jsou i na tomto trhu mnohem více motivovány k důkladným kontrolám, narozdíl od pro mne naprosto nedůvěryhodné státní hygieny.

V současnosti je podniku, který normy nesplňuje, odebráno oprávnění, samotné státní hygieny se to již nijak nedotkne. Její důvěryhodnost neklesá, nemá totiž kam -- neexistuje trh, a proto není jiná varianta, nežli jít opět do podniku, který má atest od této nedůvěryhodné hygieny. Proč by se tedy hygienik měl starat? Klidně povolení vydá za nějaký ten úplatek, vždyť snižování dobrého jména jeho zaměstnavatele mu může být naprosto ukradené. U soukromé firmy by v tomto případě probíhaly kontroly mnohem důkladnější. Na trhu by existovalo X certifikačních společností s různou reputací (čím vyšší, tím více si mohou účtovat za svůj atest) a hostinští by se snažili získat atest právě od té nejdůvěryhodnější, neboť by jim dával příležitost k nejvyšším ziskům. Atestace by samozřejmě nebyla nijak povinná, klidně by mohl existovat podnik bez jakéhokoli certifikátu. O tom, kdo by se v takovém zařízení stravoval, si můžeme myslet cokoli, ale protože nikdy nepoznáme jeho motivaci, neměli bychom mu takové jednání zakazovat (neúspěšného sebevraha také nezavřeme do vězení za to že si chtěl ublížit ne?).

Obavy Jana Čulíka vycházejí z toho, že špatná zkušenost s pozřeným pokrmem nemusí být vůbec předána dále, konzument ji může odnést i ztrátou života. To jistě může. Jak mi tedy vysvětlíte, že podobný systém atestů je již nyní fungující u takové komodity jako jsou padáky? Pokud se Vám za letu neotevře padák, asi těžko o tom budete vyprávět každému koho potkáte, i kdybyste sebevíce chtěli. A právě v tomto odvětví mají nejvyšší důvěru atestace soukromých společností, ne státních institucí. Pravidla pro provoz padáku se liší stát od státu, od silné regulace až po regulaci neexistující, přesto mají větší důvěryhodnost soukromé certifikační společnosti Shrnu-li tedy mé přesvědčení do jedné věty, pak mi nezbývá nežli konstatovat, že i na tomto poli by si soukromé subjekty vedly mnohem lépe nežli jakákoli státní instituce.

Závěrem si jen dovolím menší odbočku k poznámce Jana Čulíka, který liberalismus označuje za extrémní způsob uvažování (patrně proto, že mu "není po chuti") Pokud bych stejným metrem hodnotil i já ostatní myšlenkové směry, nezbylo by mi, nežli se takto vyjadřovat o jakékoli levicové ideologii, neboť dle mého názoru jest ideologií překonanou a současnou civilizaci jen brzdící. I přesto tak nečiním, neboť uznávám právo ostatních na jejich pohled na svět. Zároveň se domnívám, že vzhledem k poznámce Jana Čulíka mne vlastně již ani neudivuje, že jsou Britské listy stále častěji označovány za médium extrémní a to i ze strany jejich dlouholetých čtenářů. Vždyť, jak se do lesa volá....

                 
Obsah vydání       15. 3. 2007
15. 3. 2007 Je kouření na veřejnosti projevem svobody a emancipace, nebo vizitkou hulvátství? Jan  Sýkora
15. 3. 2007 Principy a skutečnost Darina  Martykánová
15. 3. 2007 Nezměrný údiv
9. 3. 2007 Jací jsme?
15. 3. 2007 Current efforts to combat prejudices against the Roma are insufficient in the Czech Republic
15. 3. 2007 "Nesu odpovědnost za 11. září," údajně se přiznal vězeň v zálivu Guantánamo
15. 3. 2007 Britská Dolní sněmovna schválila modernizaci jaderného ponorkového systému Trident
15. 3. 2007 Občansko-aktivistické interakce se sdělovacími prostředky Radek  Mikula
14. 3. 2007 Greenpeace žádá ukončení tajné diplomacie ve věci radiolokační základny
15. 3. 2007 Věčné trampoty s výslovností cizích jmen? Miloš  Dokulil
15. 3. 2007 Trh může vyřešit i hygienické normy
15. 3. 2007 O spolehlivosti soukromých regulačních firem Lenka  Vytlačilová
15. 3. 2007 Skutečně vyřeší trh i hygienické normy? Jan  Čulík
15. 3. 2007 Hospoda není veřejný prostor Jan  Bláha
15. 3. 2007 Diskriminace v hostincích v Británii?
15. 3. 2007 2020 -> 20 & 20: Ctižádostivý cíl ochrany životního prostředí, aneb Zábavná hra s čísly Uwe  Ladwig
15. 3. 2007 Zima Jana  Štroblová
15. 3. 2007 Západ a jeho role při rozbití jugoslávské federace Daniel  Veselý
15. 3. 2007 Hledání smyslu Jiří  Olšovský
14. 3. 2007 Film Velký švindl globálního oteplování byl švindl
14. 3. 2007 Odstraňte segregaci romských dětí ve školství, zajistěte spravedlnost pro sterilizované romské ženy, zřiďte nezávislý orgán pro šetření stížností na policisty
14. 3. 2007 Diskuse o americkém radaru se Zaorálkem v Ostravě
14. 3. 2007 Co nějak ("absolutně") nechápu? Miloš  Dokulil
14. 3. 2007 Nábřeží mlhy Alex  Koenigsmark
14. 3. 2007 Protestuji, že MŠMT používá monopol Microsoftu Pavel  Chalupa
14. 3. 2007 Američtí Demokraté nebudou blokovat Bushe při případném útoku na Írán
14. 3. 2007 BBC: Polsko přijme americkou raketovou základnu kvůli penězům
14. 3. 2007 Propuštění na svobodu o půl roku dříve Miloš  Kaláb
14. 3. 2007 Velký švindl globálního oteplování?
14. 3. 2007 Konec mužské civilizace Wenzel  Lischka
13. 3. 2007 Spadnou nám zbytky raket na hlavy? Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Íránské rakety nikdy nebudou přesné; útok na radar může zničit cokoliv do vzdálenosti 2,5 km a více Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Pokud Čunek nebude odsouzen, bude souzena policie? Bohumil  Kartous
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce