16. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 3. 2007

Kouzlo nechtěného: Iniciativa PRO základnu se hlásí k odkazu komunistických vlastizrádců z roku 1968

Pozn. autora: Psáno a internetové odkazy shromážděny dne 15. března 2007.

Je velmi zajímavé sledovat diskuse příznivců a oponentů plánované základny Spojených států na území České republiky. Zatímco odpůrci základny uvádějí mnohé odborné námitky technického či zahraničně-politického charakteru, příznivci základny zpravidla sklouzávají k argumentaci, již by bylo nejlépe označit jako emocionální: "Jsou to naši přátelé, nemůžeme je nechat na holičkách, musíme jim vyhovět (pomoci)!". Mezi argumenty čistě iracionální lze zařadit tvrzení, že až Írán vyvine rakety dostatečného doletu, zaútočí jimi [právě; pozn. autora] na Českou republiku, nic se neobávaje okamžité odvety a totální likvidace ze strany NATO a USA.

Příznivci základny je často jako argument používána také nostalgie: Ve 20. století se nás Spojené státy třikrát zastaly - v letech 1918, 1945 a 1989, proto bychom jim měli [bez ohledu např. na katastrofu, již způsobily v Iráku; pozn. autora] vyhovět. Tento zpětný pohled na dějiny se však zdá být poněkud rozostřen, dojde-li na rok 1968, kdy vojska SSSR a Varšavské smlouvy vstoupila na území ČSSR; tehdejšího amerického prezidenta Johnsona to ovšem ponechalo lhostejným.

Na stránkách Iniciativy PRO je pod odkazem "dokumenty" uveden, bez dalšího vysvětlení, následující text:

Tzv. Zvací dopis (1968)

Vážený Leonide Iljiči,

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské straně. Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu.

Náš kolektiv - vedení strany - se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat marxisticko-leninské normy stranického života, především principy demokratického centralismu. Vedení strany už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti socialismu, není s to organizovat proti pravicovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence socialismu v naší zemi je ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do značné míry ochromeny. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat.

V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce.

Uvědomujeme si, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok k ochraně socialismu v ČSSR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo Vám v ruštině.

Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Biľak

Po přečtení tohoto "Tzv. Zvacího dopisu" působí poněkud znepokojivým dojmem "novinka" s nadpisem "ORGANIZÁTOŘI ZAKONČILI POKOJNOU MANIFESTACI PŘEDÁNÍM tzv. ZVACÍHO DOPISU PRO ARMÁDU USA". Jde o stručný popis akce Iniciativy PRO, jež se konala 12. března 2007 v Praze. V závěru zprávy se uvádí: "Manifestace byla zakončena průvodem k americké ambasádě, kde předali zástupci iniciativy PRO tiskové mluvčí ambasády USA tzv. ZVACÍ DOPIS ve znění:". Následuje text onoho dopisu, který je rovněž uveden na výchozí stránce iniciativy pod odkazem "zvací dopis":

zvací dopis

V Praze 12. března 2007

Vážený pane velvyslanče,

My, občané České republiky, vědomi si spoluodpovědnosti za obranu civilizovaného světa, podporujeme záměr Vaší vlády vybudovat obranný protiraketový systém a žádáme české politické představitele, aby prosadili umístění radarové základny na českém území.

Současně vyzýváme spojence ze Severoatlantické aliance, aby i oni přijali svůj díl odpovědnosti a připojili se k budování obranného systému.

Právě země střední Evropy v nedávné minulosti zažily, jak nebezpečná je politika ústupků a pasivity, jež nás uvrhla do područí nacistické a posléze komunistické diktatury. Jsou to právě obyvatelé našeho regionu, kteří zaplatili vysokou cenu za nepřipravenost západní civilizace na obranu před fanatickými ideologiemi.

Věříme, že je důležité zlu předcházet a aktivně mu čelit.

V roce 1968 nás obsadila vojska Varšavského paktu, aby nás zotročila. Rozmístila u nás útočné rakety a namířila je proti civilizovanému západnímu světu s cílem jej zničit. Nedali nám na výběr.

Nyní se můžeme svobodně rozhodnout, zda přijmeme nabídku vlády Spojených států podílet se na budování protiraketové obrany, která ochrání nás i podstatnou část euroatlantické civilizace před hrozbou raketového útoku.

Naše odpověď zní: buďte vítáni.

Iniciativa PRO

Patnáct let po odchodu "pozvaných" cizích vojsk z tehdejšího Československa je zde opět "zvací dopis" pro cizí vojska. Je skutečně pozoruhodné, že členům Iniciativy PRO uniká paralela mezi jejich konáním a konáním Aloise Indry, Drahomíra Koldera, Oldřicha Švestky, Antonína Kapka a Vasila Biľaka v roce 1968. Podobně jako komunističtí vlastizrádci tehdy, i oni dnes, po 39 letech, zvou cizí mocnost na území své vlasti. I oni svým dopisem pomáhají prosadit zájmy světové velmoci proti vůli většiny obyvatel vlastní země.

Užití slov "zvací dopis" (nebo "tzv. zvací dopis") výše zmíněnou paralelu jen podtrhuje. Stěží se lze ubránit sarkastické poznámce převzaté z Hřebejkova filmu Pelíšky: Kde udělali soudruzi z Iniciativy PRO chybu?

                 
Obsah vydání       16. 3. 2007
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
17. 3. 2007 Rozbíječi protiválečné občanské koalice demonstrovali proti válce Štěpán  Kotrba
18. 3. 2007 České sociální fórum opět jen rudou šaškárnou
16. 3. 2007 Bývalá agentka CIA zaútočila na Bílý dům
16. 3. 2007 Spojené státy odmítly britský verdikt
18. 3. 2007 Zbožnost k ničemu Zdeněk  Bárta
15. 3. 2007 Britská Dolní sněmovna schválila modernizaci jaderného ponorkového systému Trident
16. 3. 2007 Celoevropský týden akcí proti rasismu, demonstrace a 3. sociální fórum
16. 3. 2007 Kouzlo nechtěného: Iniciativa PRO základnu se hlásí k odkazu komunistických vlastizrádců z roku 1968 Jakub  Rolčík
9. 3. 2007 Jací jsme?
16. 3. 2007 Spojujeme se vždy s vítězem minulé války Stanislav A. Hošek
16. 3. 2007 Vojenská základna USA v ČR: vytoužená oáza bezpečí Oldřich  Průša
17. 3. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 15. -- 28. února 2007
16. 3. 2007 Bez názvu
16. 3. 2007 Polsko požaduje od občanů přiznání ke kolaboraci s komunistickou tajnou policíí
16. 3. 2007 V Maďarsku došlo k násilným protestům
16. 3. 2007 Kanadská armáda bojuje v Afganistánu Miloš  Kaláb
16. 3. 2007 Božský trh, aneb Trh bohů Uwe  Ladwig
16. 3. 2007 Hospoda není soukromý klub Michael  Kroh
15. 3. 2007 Protikuřácký zákon, majetková práva a mýtus veřejného prostoru Luboš  Zálom
16. 3. 2007 O kouření a absenci povědomí o veřejném zájmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Co čeká (někdy) intelektuála? Miloš  Dokulil
16. 3. 2007 Semestrální práce, tzv. klauzura, jako formální přežitek Jan  Paul
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
16. 3. 2007 Dana Jaklová se nechce vyjádřit
16. 3. 2007 Kdo se bojí genocidy ve Srebrenici? Mihad  Mujanović
16. 3. 2007 Malý příspěvek k diskusi o "hospodách"
16. 3. 2007 O nepřímé demokracii Petr  Jánský
16. 3. 2007 Americké "svazáctví" ? Ondřej  Šlechta
16. 3. 2007 Němci chtějí dát Hitlerovi konečné "Good-bye", avšak příliš to nejde Richard  Seemann
15. 3. 2007 Current efforts to combat prejudices against the Roma are insufficient in the Czech Republic
15. 3. 2007 Věčné trampoty s výslovností cizích jmen? Miloš  Dokulil
17. 3. 2007 I soukromá hospoda JE veřejným prostorem Štěpán  Kotrba
15. 3. 2007 Je kouření na veřejnosti projevem svobody a emancipace, nebo vizitkou hulvátství? Jan  Sýkora
15. 3. 2007 Principy a skutečnost Darina  Martykánová
15. 3. 2007 O spolehlivosti soukromých regulačních firem Lenka  Vytlačilová
15. 3. 2007 Trh může vyřešit i hygienické normy
15. 3. 2007 Diskriminace v hostincích v Británii?
15. 3. 2007 Skutečně vyřeší trh i hygienické normy? Jan  Čulík
15. 3. 2007 Hospoda není veřejný prostor Jan  Bláha
15. 3. 2007 Občansko-aktivistické interakce se sdělovacími prostředky Radek  Mikula
14. 3. 2007 Odstraňte segregaci romských dětí ve školství, zajistěte spravedlnost pro sterilizované romské ženy, zřiďte nezávislý orgán pro šetření stížností na policisty
22. 11. 2003 Adresy redakce
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007