14. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 3. 2007

Výbor OSN proti rasismu o ČR:

Odstraňte segregaci romských dětí ve školství, zajistěte spravedlnost pro sterilizované romské ženy, zřiďte nezávislý orgán pro šetření stížností na policisty

Tisková zpráva Ligy lidských práv a Mezinárodní federace lidských práv (FIDH) 14. března 2007

Výbor pro odstranění rasové diskriminace při OSN včera zveřejnil závěrečná doporučení, která vyplynula z projednávání periodické zprávy České republiky o plnění svých závazků z Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace. Výbor vládní zprávu projednával na svém zasedání 1. a 2. března v Ženevě za přítomnosti dvanáctičlenné delegace české vlády. Ve svém závěrečném doporučení vyslovil velmi závažné výtky na adresu České republiky.

Největší znepokojení vyjádřil Výbor především nad situací Romů v oblasti vzdělávání, neboť příliš mnoho romských žáků navštěvuje speciální školy či třídy určené pro mentálně postižené děti (dříve zvláštní školy). Výbor vládě doporučil přijetí efektivního programu na ukončení segregace Romů ve vzdělávání a přehodnocení metodologických postupů, na základě kterých nepřiměřený počet romských dětí navštěvuje třídy pro mentálně postižené děti. "Otázka plnohodnotného vzdělávání romských dětí je tou nejpodstatnější věcí a měla být urychleně vyřešena. V opačném případě nám vyroste další generace osob s omezeným přístupem na trh práce, následnou chudobou, problémy s bydlením, sociální exkluzí, diskriminací a tento bludný kruh nebude nikdy přetržen," poznamenává Jan Kratochvíl, který na zasedaní expertům Výboru prezentoval stínovou zprávu Ligy lidských práv ve spolupráci s FIDH (Mezinárodní federace lidských práv se sídlem v Paříži).

Výbor byl také zvláště znepokojen případy nedobrovolné sterilizace romských žen, ke kterým docházelo nejen v době komunismu, ale i v devadesátých letech. Česká republika byla Výborem vyzvána, aby přijala odpovědnost za tato závažná porušení lidských práv a zasadila se o usnadnění přístupu obětí ke spravedlnosti, včetně založení zvláštního fondu pro právní pomoc. Dle názoru Výboru je také žádoucí provést osvětovou kampaň mezi lékaři a veřejností, aby k neoprávněným sterilizacím již v budoucnu nedocházelo.

V dalších částech Výbor vyjadřuje svou lítost nad skutečností, že přes opakovaná doporučení řady mezinárodních orgánů Česká republika stále nemá nezávislý systém vyšetřování stížností na policii. To je podle Výboru zvláště nešťastné vzhledem k tomu, že Romové a cizinci bývají předmětem nezákonného jednání ze strany policie. Politování vyjádřil Výbor také nad tím, že se nedaří nabírat policisty z řad romského etnika.

Výbor byl dále znepokojen mimo jiné nepřijetím antidiskriminačního zákona, nadměrnou přítomností romských dětí v ústavní péči, neaktivním přístupem policie k potírání pořádání neonacistických koncertů, diskriminací Romů v zaměstnávání, praktikami některých obcí s ohledem na práva všech, včetně Romů, na odpovídající bydlení a diskriminací cizinců ve školství a dalších oblastech.

Výbor byl tedy nucen kritizovat situaci romských obyvatel v podstatě ve všech oblastech života. Doporučil vládě, aby se snažila o vymýcení přetrvávajících negativních stereotypů mezi českým obyvatelstvem o Romech, v situaci kdy v průzkumu veřejného mínění v lednu 2007 76% respondentů označilo Romy za "velmi nesympatické". "Závěrečná doporučení Výboru představují opakované varování České republice, že nedodržuje svoje mezinárodní závazky. Kritika se dotýká řady problémů, o nichž předchozí vlády věděly, ale zanedbávaly je. Situace se tudíž nelepší, ale spíše zhoršuje. Proto by odpovědné orgány měly tato doporučeni co nejdříve realizovat v praxi," shrnuje Kratochvíl.

Plné znění Závěrečného doporučení: ZDE

                 
Obsah vydání       14. 3. 2007
14. 3. 2007 Greenpeace žádá ukončení tajné diplomacie ve věci radiolokační základny
14. 3. 2007 Odstraňte segregaci romských dětí ve školství, zajistěte spravedlnost pro sterilizované romské ženy, zřiďte nezávislý orgán pro šetření stížností na policisty
9. 3. 2007 Jací jsme?
14. 3. 2007 Diskuse o americkém radaru se Zaorálkem v Ostravě
14. 3. 2007 Co nějak ("absolutně") nechápu? Miloš  Dokulil
14. 3. 2007 BBC: Polsko přijme americkou raketovou základnu kvůli penězům
14. 3. 2007 Propuštění na svobodu o půl roku dříve Miloš  Kaláb
14. 3. 2007 Film Velký švindl globálního oteplování byl švindl
14. 3. 2007 Velký švindl globálního oteplování?
14. 3. 2007 Američtí Demokraté nebudou blokovat Bushe při případném útoku na Írán
14. 3. 2007 Nechci rakety, chci vojáky!
14. 3. 2007 Myš Emanuel  Frynta
14. 3. 2007 Arogancia Yankeeov nemá hraníc Karol  Dučák jr.
14. 3. 2007 Viacom chce žalovat YouTube o odškodné ve výši miliardy dolarů
13. 3. 2007 Učitelé, pro vás peníze nejsou Jana  Maříková
14. 3. 2007 Dlouhé sezení před počítačem způsobuje trombózy
13. 3. 2007 Otázka pro stoupence extremního liberalismu Darina  Martykánová
13. 3. 2007 Otázka paní Martykánové
14. 3. 2007 Všechno nevyřeší trh Jan  Čulík
14. 3. 2007 Mám právo konzumovat prošlé potraviny
14. 3. 2007 Zákony na ochranu spotřebitele jsou jednostranné
14. 3. 2007 Demonstrace na záchranu chrámu sv. Michaela Archanděla
14. 3. 2007 Protestuji, že MŠMT používá monopol Microsoftu Pavel  Chalupa
14. 3. 2007 Necháme si to líbit?
14. 3. 2007 Dohnat a předehnat Pavel  Kopecký
14. 3. 2007 Nábřeží mlhy Alex  Koenigsmark
14. 3. 2007 Konec mužské civilizace Wenzel  Lischka
13. 3. 2007 Dvořák and Jaklová: Do you want to rock? Irena  Ryšánková
13. 3. 2007 Dvořák a Jaklová - chcete pořádnou divočárnu? Irena  Ryšánková
13. 3. 2007 Pokud Čunek nebude odsouzen, bude souzena policie? Bohumil  Kartous
13. 3. 2007 Spadnou nám zbytky raket na hlavy? Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Íránské rakety nikdy nebudou přesné; útok na radar může zničit cokoliv do vzdálenosti 2,5 km a více Stanislav  Kaucký
13. 3. 2007 Ameriko, jdi příkladem
13. 3. 2007 Kameňák jako pozoruhodné svědectví o české společnosti Jan  Čulík
13. 3. 2007 Pech impéria nenapraví sentimentální imaginace Mesfin  Gedlu
13. 3. 2007 112 let soudních výpovědí v Čechách Stanislav  Křeček
12. 3. 2007 Renčův film Rebelové - ukázka naprostého neporozumění české kulturní minulosti Jan  Čulík
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce