16. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 3. 2007

O uměleckém školství, 1 část

Semestrální práce, tzv. klauzura, jako formální přežitek

V textu Klauzury na VŠUP, aneb promarněná příležitost http://www.blisty.cz/art/32674.html, jsem se zabýval rozdílnými možnostmi v hodnocení tradičních oborů na této škole a obtížností hodnocení studentů Katedry volného umění. Zmínil jsem se o odlišnosti oborů užitého umění a volného umění, jehož účel nezakládá užití, ale svobodná vůle. Text vzbudil nelibost u některých pedagogů, nedivím se, nicméně pokusím se být nyní v několika dílech ještě konkrétnější.

Rozšířeným názorovým trendem v současném umění je argument, že v umění lze kvalitu jen těžko posuzovat pro mnohoznačnost, mnohovýznamovost a různorodou interpretovatelnost soudobé tvorby. Toto tvrzení považuji za alibistické klišé, jež má předem ospravedlnit a před kritikou učinit imunním cokoliv, co je za umění jen vydáváno. V prostředí vysoké umělecké školy s ním nelze vystačit, studium by ztratilo smysl.

Jestliže totiž není možné volné umění hodnotit, pak nechápu, proč vysoké umělecké školství stále ještě udržuje tradici klauzur, tedy přežitého systému hodnocení výsledků práce studentů za určité období. Proč se za tímto účelem vůbec schází komise a složitě se dohaduje. V klimatu absolutní svobody současného umění je tato snaha už jen přežívající formalismus, který se paradoxně v samotném procesu hodnocení prací studentů také prosazuje.

Projevuje se ve schizofrenii uplatňování dvou, jinak navzájem se logicky podmiňujících hodnotových kritérií tvorby, obsahu a formy. Obě kritéria jsou v moderním umění chápána jako jedno a totéž. Forma může být obsahem a obsah formou. Tradiční hledisko, že obsah je formou nesen, že forma, tedy to, jakým způsobem je dílo ztvárněno, jakých prostředků je adekvátně použito, již není aktuální.

Pokud je ale sdělení v práci studenta nečitelné, zůstává bohužel v absenci zjistitelnosti obsahu právě viditelná forma paradoxně to, o čem nakonec vedou ctihodní členové hodnotící komise zasvěcené diskuse a bohužel pro studenta se v posouzení jeho snahy uplatňují neuchopitelná hlediska současných formálních trendů vývoje umění. Jinak nedůležitá forma se najednou stane účelovým nástrojem, často jediným hodnotícím argumentem pedagogů.

Jistěže lze obtížně "dokázat", že malíř vytvořil něco jiného, než zamýšlel, cítil a prožil, naproti tomu nepůjde-li do předmětu označeného designérem jako šálek nalít kafe, těžko mu budeme věřit, že je tím, čím má být. Mladý adept užitého umění ale nemusí dokazovat hodnověrnost svého záměru, výsledek jeho práce je na první pohled patrný a tak prostor v diskusi může být logicky vyplněn otázkami odpovídajícího ztvárnění.

Naproti tomu se studentem atelieru volného umění lze těžko mluvit o problému formy ve chvíli, kdy není jasné ani jemu, natož hodnotící komisi, co chtěl vlastně svojí prací vyjádřit. Výsledkem je, že ani jedna strana vlastně neví, o čem se hovoří. Student, prezentující práci bez jasného vědomí jejího obsahu, může těžko pochopit pedagogické doporučení jiné formy zpracování tématu, stejně jako mu ji může profesor ze stejného důvodu obtížně navrhnout.

Výsledkem je většinou povrchní diskuse v oboustranně neproduktivním liberalismu, jež má své kořeny paradoxně ve stále nezpracované frustraci z nabyté svobody umění po roce 1989. Tato frustrace se nakonec projevuje v tom, že pedagog nechce vyslovit závazný hodnotící výrok, protože má pocit, že by neměl studentovi cokoliv vnucovat. Přitom vůbec nemusí jít o názorový diktát, ale o komunikaci s jasnými argumenty, jež jako jediná může být pro studenta přínosem.

A tak často jen pseudointelektuální žvanění nastupuje namísto toho, aby se pedagog snažil otevřít studenta sobě samému, aby mu pomohl zodpovědět jeho otázky, podpořil ho v nalezení sebe sama prostřednictvím kritické diskuse. Navíc mnozí pedagogové trpí bohužel kultem osobnosti, nezpochybnitelné autority, jejíž umělecké renomé a zkušenosti mají být už sami o sobě pro studenta závazné.

Umělecké renomé, aniž by ho vždy vytvářela vlastní kvalita tvorby, je při konkurzních řízeních na post pedagoga pravděpodobně zásadní, přitom ještě vůbec nic nevypovídá o pedagogických schopnostech. V zásadě není ani nikoho, kdo by pedagogickou schopnost uchazeče na místo pedagoga posoudil, protože o výběru zase rozhodují umělci. V procesu výuky se ale uplatňují všechny složky osobnosti pedagoga, umělecké, intelektuální i lidské.

Prostor domnělé svobody ve výuce na vysokých uměleckých školách v oborech volného umění relativizuje i absurdní zadávání tématu klauzur, místo toho, aby byl kladen důraz na podporu studenta v jeho vlastním hledání. Téma lze studentovi navrhnout jako zajímavý úkol, na němž si může odzkoušet potřebnou míru kázně, avšak nikdy mu ho nelze vnutit, neboť téma vyrůstá z osobnosti a každý student má možnost naplnit ho sobě vlastním a jedinečným způsobem.

Nalézání tématu je ale to nejnáročnější, před čím umělec stojí a v nenáročném prostředí vysokých uměleckých škol o to obtížnější. Pohodlnou alternativou se proto stal koncept, obsahově různě interpretovatelný, který se tváří jako hotového umění. Je přijatelný pro studenta i pedagoga, neboť téma v něm lze vymyslet, stačí dostat zajímavý nápad. Navíc jsou ateliery zahlceny konceptuálními přístupy také proto, že jde o aktuální trend.

Je ale nefér vtahovat studenty do této reality, bez předchozí podpory jejich vlastního pátrání v prostorách jejich imaginace. Není prozíravé chtít po nich "hotové umění" ve chvíli, kdy teprve pracně hledají sami sebe a svůj postoj ke světu. Neodmítám konceptuální umění jako formu vyjádření, odmítám ji jako blamáž. Ztráta umělecké původnosti studenta je totiž často jen daní za lenost, kterou projektuje do konceptuální spekulace. Není to ale jenom jeho vina a o tom zase příště.

                 
Obsah vydání       16. 3. 2007
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
17. 3. 2007 Rozbíječi protiválečné občanské koalice demonstrovali proti válce Štěpán  Kotrba
18. 3. 2007 České sociální fórum opět jen rudou šaškárnou
16. 3. 2007 Bývalá agentka CIA zaútočila na Bílý dům
16. 3. 2007 Spojené státy odmítly britský verdikt
18. 3. 2007 Zbožnost k ničemu Zdeněk  Bárta
15. 3. 2007 Britská Dolní sněmovna schválila modernizaci jaderného ponorkového systému Trident
16. 3. 2007 Celoevropský týden akcí proti rasismu, demonstrace a 3. sociální fórum
16. 3. 2007 Kouzlo nechtěného: Iniciativa PRO základnu se hlásí k odkazu komunistických vlastizrádců z roku 1968 Jakub  Rolčík
9. 3. 2007 Jací jsme?
16. 3. 2007 Spojujeme se vždy s vítězem minulé války Stanislav A. Hošek
16. 3. 2007 Vojenská základna USA v ČR: vytoužená oáza bezpečí Oldřich  Průša
17. 3. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 15. -- 28. února 2007
16. 3. 2007 Bez názvu
16. 3. 2007 Polsko požaduje od občanů přiznání ke kolaboraci s komunistickou tajnou policíí
16. 3. 2007 V Maďarsku došlo k násilným protestům
16. 3. 2007 Kanadská armáda bojuje v Afganistánu Miloš  Kaláb
16. 3. 2007 Božský trh, aneb Trh bohů Uwe  Ladwig
16. 3. 2007 Hospoda není soukromý klub Michael  Kroh
15. 3. 2007 Protikuřácký zákon, majetková práva a mýtus veřejného prostoru Luboš  Zálom
16. 3. 2007 O kouření a absenci povědomí o veřejném zájmu Jan  Čulík
16. 3. 2007 Co čeká (někdy) intelektuála? Miloš  Dokulil
16. 3. 2007 Semestrální práce, tzv. klauzura, jako formální přežitek Jan  Paul
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
16. 3. 2007 Dana Jaklová se nechce vyjádřit
16. 3. 2007 Kdo se bojí genocidy ve Srebrenici? Mihad  Mujanović
16. 3. 2007 Malý příspěvek k diskusi o "hospodách"
16. 3. 2007 O nepřímé demokracii Petr  Jánský
16. 3. 2007 Americké "svazáctví" ? Ondřej  Šlechta
16. 3. 2007 Němci chtějí dát Hitlerovi konečné "Good-bye", avšak příliš to nejde Richard  Seemann
15. 3. 2007 Current efforts to combat prejudices against the Roma are insufficient in the Czech Republic
15. 3. 2007 Věčné trampoty s výslovností cizích jmen? Miloš  Dokulil
17. 3. 2007 I soukromá hospoda JE veřejným prostorem Štěpán  Kotrba
15. 3. 2007 Je kouření na veřejnosti projevem svobody a emancipace, nebo vizitkou hulvátství? Jan  Sýkora
15. 3. 2007 Principy a skutečnost Darina  Martykánová
15. 3. 2007 O spolehlivosti soukromých regulačních firem Lenka  Vytlačilová
15. 3. 2007 Trh může vyřešit i hygienické normy
15. 3. 2007 Diskriminace v hostincích v Británii?
15. 3. 2007 Skutečně vyřeší trh i hygienické normy? Jan  Čulík
15. 3. 2007 Hospoda není veřejný prostor Jan  Bláha
15. 3. 2007 Občansko-aktivistické interakce se sdělovacími prostředky Radek  Mikula
14. 3. 2007 Odstraňte segregaci romských dětí ve školství, zajistěte spravedlnost pro sterilizované romské ženy, zřiďte nezávislý orgán pro šetření stížností na policisty
22. 11. 2003 Adresy redakce
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007