15. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 5. 2006

Kolektivní maturity -- danajský dar ČSSD na rozloučenou

Před časem byly na webu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) zveřejněny katalogy požadavků k maturitní zkoušce. Jejich konečná podoba je velmi překvapivá, protože bez širší diskuze došlo k mnoha zásadním změnám oproti původním katalogům. Jednou z nejzávažnějších je, že stát začne určovat nejen podobu společné maturitní zkoušky, ale i profilové části, která měla původně zůstat v kompetenci škol.

Státní maturity po česku

O zavedení společné části maturitní zkoušky se uvažuje již řadu let. Možná si učitelé středních škol ještě vzpomenou na širokou diskuzi nad prvními katalogy cílových požadavků k maturitě. Zejména mezi češtináři došlo k velmi živé výměně názorů, protože se rozhodovali mezi třemi variantami. Podle mě byla nakonec vybrána varianta nejhorší. Důležité ovšem je, že byla zvolena na základě široké demokratické diskuze. Současná podoba katalogů je ale naprosto odlišná od této původní verze a žádná diskuze k nim neproběhla. Byly nařízeny shora podobně jako kurikulární reforma a rámcové vzdělávací programy.

Názor všech účastníků vzdělávání, tedy učitelů, rodičů i žáků, úředníky z ministerstva školství zřejmě vůbec nezajímá. Tuto tendenci můžeme v posledních letech zaznamenat u řady rozhodovacích procesů. Úředníci opanovali demokracii a okrádají lidi o svobodu i zodpovědnost. Výsledkem je koncepce, která diskriminuje velkou část studentů, ohrožuje určité typy škol, a je dokonce v rozporu se zákonem.

Základním problémem testů je skutečnost, že mohou zjišťovat jen některé aspekty vzdělávání. Většinou se zaměřují na věci nejméně podstatné. Učitelé mohou tyto nedostatky kompenzovat jinými formami hodnocení, což ale státní maturita neumožňuje. Všichni maturanti dostanou stejné testy. Na první pohled to vypadá spravedlivě, ale při podrobnějším prozkoumání zjistíme, že je velká část studentů diskriminována. Například tím, že na středních odborných školách bývá menší hodinová dotace pro český jazyk a literaturu, než je tomu na gymnáziích, a to až poloviční. Na středních odborných školách také působí mnohem více nekvalifikovaných učitelů cizích jazyků. Studenti gymnázií procházejí při přijímacím řízení mnohem přísnějším výběrem, než studenti středních odborných škol. Nejlepší učitelé zde tedy učí nejlepší studenty, není tedy divu, že mají nejlepší absolventy... Skutečně můžeme dát různým žákům s tak zásadně odlišnými podmínkami vzdělávání unifikovaný test? Jsem přesvědčen, že nikoliv! Dalším problémem je spěch, se kterým se státní maturity zavádějí. Již v roce 2008 by podle nich měli maturovat první studenti. Učitelé ani žáci tak nemají dostatek času, aby se na novou podobu maturitní zkoušky připravili. Studentům se mění podmínky studia za pochodu, což je přinejmenším nekorektní. Budou tak znevýhodněni proti pozdějším maturantům, kteří budou vědět od prvního ročníku, jak budou státní maturity vypadat. Učitelé je budou moci připravovat na novou podobu maturity celé čtyři roky, nikoliv pouze dva roky, jako první státní maturanty. Maturita je přitom velmi důležitou zkouškou, která rozhoduje o žákově budoucnosti. Co když ji nesloží jenom proto, že měl na přípravu málo času, měl nekvalifikované učitele a nízkou hodinovou dotaci daného předmětu? Zpětně příslušnou hodinovou dotaci předmětu ředitel těžko posílí...

K těmto principiálním problémům přistupuje několik dalších. Například CERMAT není schopen vyprodukovat kvalitní testy, jak ukazují maturity nanečisto. Loni se v nich objevila řada špatně položených otázek z dějepisu, a přestože na ně učitelé včas upozornili, byly tyto otázky zahrnuty do celkového skóre ve verzích s chybnými odpověďmi. Letos byly testy dokonce zpolitizovány. Objevila se v nich otázka na program ČSSD, přestože školský zákon přímo zakazuje politickou agitaci na školách. V jiné zemi by po takové sérii excesů odstoupil příslušný ministr školství (stalo se to před několika lety ve Velké Británii). Petra Buzková se zřejmě rozhodla těch pár měsíců do voleb nějak doklepat, stejně jako to činila celé čtyři roky...

Posledním problém, na který bych rád upozornil, přináší následující citace z nových katalogů požadavků k maturitní zkoušce:

Výchozím podkladem jsou stávající platné pedagogické dokumenty [...] Zároveň byla při zpracování katalogu velmi významnou měrou zohledněna skutečnost, že na některých středních školách již jsou ověřovány rámcové vzdělávací programy. Do znění katalogu jsou rovněž promítnuty změny vyvolané vývojem příslušných vědních oborů.

Co to ve skutečnosti znamená? Katalogy požadavků k maturitní zkoušce vznikly na základě neplatných učebních dokumentů! Zohledňují totiž rámcové vzdělávací programy, které pro střední odborné školy a gymnázia teprve vznikají! Tyto rámcové vzdělávací programy dosud nemají konečnou podobu. Jejich ověřování se navíc týká pouze několika desítek pilotních škol! Jak se může u státních maturit zkoušet něco, co se nevyučuje ani nemá vyučovat? To už je opravdový Kocourkov, jehož občany jsme se z donucení stali...

Doufám, že všichni učitelé i žáci středních škol proti současné podobě státních maturit razantně vystoupí a hlasitě ji odmítnou! V opačném případě se musejí připravit na všechny negativní dopady pro vzdělávání jako celek i jeho jednotlivé účastníky. Asi nejefektivnější cestou by bylo, kdyby proti katalogům vznesla protest občanská sdružení, která sdružují ředitele a učitele středních škol. Překvapuje mě, že například největší z těchto organizací CZESHA ke státním maturitám mlčí.

Je otázkou, zda státní maturity opravdu chceme a zda je k něčemu potřebujeme. Rozhodně není kam spěchat! Můžeme počkat na dokončení kurikulární reformy a zavedení rámcových vzdělávacích programů pro střední školy. Teprve s několikaletým odstupem po zahájení výuky podle školních vzdělávacích programů by se měli studenti prvních ročníků dozvědět, z čeho budou za čtyři roky maturovat v případě zavedené společných testů.

Za mnohem lepší řešení ale považuji celou myšlenku státních maturit opustit. Nahradit by ji mohly cílené sondy typu PISA nebo TIMSS, kterými by procházeli jen někteří studenti. Tyto testy by neměly pro studenty žádné důsledky. Šlo by o vědecký sběr dat, který by ukazoval vývoj naší vzdělávací soustavy. Stát by na takto pojatém testování i ušetřil. Vždyť výdaje na provoz a činnost CERMATu přesáhly v minulých letech sto milionů korun! Umím si představit mnohem smysluplnější a efektivnější využití těchto peněz. Mimochodem, na školení koordinátorů ŠVP na základních školách šlo milionů padesát...

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce naleznete na webu CERMAT

Mgr. Radek Sárközi vyučuje na pražských gymnáziích a je předsedou Asociace školských odborů -- Učitelského odborového klubu - konkurenční organizace ČMOS PŠ , řízené Jaroslavem Röslerem. AŠO jsou od svého založení v opozici vůči ministerstvu školství.

                 
Obsah vydání       15. 5. 2006
14. 5. 2006 Fukuyama: Čemu dnes čelí svět
15. 5. 2006 Komunismus a ženy Věra  Říhová
15. 5. 2006 Občan a otevřená společnost Egon T. Lánský
15. 5. 2006 Českému Novákovi primitivní hospodské kecy v rádiu nevadí Jan  Čulík
15. 5. 2006 Pořad s Přenosilovou nelze brát vážně
15. 5. 2006 Tři věty paměti Jan  Zábrana
15. 5. 2006 Zelené novinky na Novinkách Milan  Daniel
15. 5. 2006 Dobré zprávy převažují Jiří  Pehe
15. 5. 2006 Závažné selhání reaktoru VVER1000 v Bulharsku Jan  Beránek
15. 5. 2006 V iDnes se zbláznili...?
15. 5. 2006 Volební kampaň má dva autory: politické strany a média
15. 5. 2006 Výzkumné záměry a rozvoj vědy v regionech Demeter  Krupka
15. 5. 2006 Prezident Veto Vít  Horák
15. 5. 2006 "Laický názor" moderátora na obrazovce ČT 24 Štěpán  Kotrba
12. 5. 2006 Satira v rozhlase je přípustná, ale tenhle pořad byl nevyvážený Jan  Čulík
13. 5. 2006 Není stížnost jako stížnost Josef  Bouška
12. 5. 2006 Unionistický stranický sekretariát Štěpán  Kotrba
15. 5. 2006 Opakovaný dámský gambit... Ladislav  Žák
15. 5. 2006 Čím kdo zachází... Pavel  Urban
15. 5. 2006 Tráva na škole ano, nebo ne? Josef  Vít
15. 5. 2006 Libuška ví vždycky všechno nejlíp... Štěpán  Kotrba
15. 5. 2006 Slovenská reforma zdravotnictví - inspirace pro Česko?
15. 5. 2006 Kolektivní maturity -- danajský dar ČSSD na rozloučenou Radek  Sárközi
15. 5. 2006 Jestřáb kontra hrdlička aneb čeští monarchisté Pavel  Kopecký
15. 5. 2006 Vysílání předvolebních spotů na obrazovce ČT
15. 5. 2006 O čem volby nebudou Kamil Vladislav Vaněk
15. 5. 2006 Na levici stále "blbo" Vlastimil  Balín
14. 5. 2006 Stávka hrozí kompletním uzavřením britských univerzit
13. 5. 2006 Při stávce univerzitních učitelů začíná jít do tuhého Jan  Čulík
15. 5. 2006 Cena za nejlepší práci v oboru bohemistiky
12. 5. 2006 Vědecký pokrok povede velmi brzo k prodloužení života
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
15. 5. 2006 Kolektivní maturity -- danajský dar ČSSD na rozloučenou Radek  Sárközi
15. 5. 2006 Výzkumné záměry a rozvoj vědy v regionech Demeter  Krupka
14. 5. 2006 Stávka hrozí kompletním uzavřením britských univerzit   
13. 5. 2006 Při stávce univerzitních učitelů začíná jít do tuhého Jan  Čulík
9. 5. 2006 Otazníky kolem státních maturit a CERMATu Radek  Sárközi
2. 5. 2006 Parodie na maturitu III.   
28. 4. 2006 Školství, jeho reforma a volby František  Augusta
28. 4. 2006 Parodie na maturitu II. Bohumil  Kartous
27. 4. 2006 Parodie na maturitu Bohumil  Kartous
24. 4. 2006 Jak dochází k učení František  Augusta
14. 4. 2006 Mozek a učení František  Augusta
7. 4. 2006 Vyučování nebo učení? František  Augusta
17. 3. 2006 Jak efektivně financovat české školství František  Augusta
16. 3. 2006 K reformě českého školství František  Augusta
13. 3. 2006 Petra Buzková a gymnázia -- slova versus činy Radek  Sárközi