2. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 6. 2006

Budou se moderní učebnice upalovat v inkvizičních procesech?

Kardinál Miloslav Vlk a olomoucký arcibiskup Jan Graubner z ideologických důvodů požadují zákaz jedné z nových učebnic pro ZŠ. O kauze informoval deník Právo 26. května 2006. Okamžitá a případná reakce se ihned objevila na stránkách napadeného nakladatele.

Tento spor je projevem obecnějších problémů, kterých jsme často svědky i jako redaktoři moderních výukových materiálů. Chceme vyjádřit osobní znepokojení nad vzniklou situací. Vystoupení církve považujeme za ideologický zásah proti demokratické výchově, který je navíc v rozporu s principy výuky českého základního školství.

Kardinál Miloslav Vlk vznesl oficiální námitku proti tomu, že v čítance pro 8. ročník ZŠ nakladatelství Fraus je uvedena ukázka z knihy, která ironicky parafrázuje Písmo svaté. Ukázka v čítance přitom slouží právě k tomu, aby se žáci seznámili s žánrem textové travestie, tedy zesměšňujícího přepisu vznešeného tématu. V čítance je zasazena do kontextu několika uměleckých děl, která novozákonní tematiku zpracovávají tradičně. Učitel má navíc v příručce odpovídající didaktický komentář. O jisté kvalitě knihy Písmo F. Cavanny, z níž byla ukázka vybrána, svědčí fakt, že byla za český překlad dokonce nominována na cenu Magnesia Litera.

Kardinál přesto tvrdí, že tyto parafráze "primitivně zesměšňují obsah posvátného textu bible", a důrazně žádá, aby MŠMT nařídilo stažení této učebnice ze škol. V závěru svého listu dokonce píše, že v opačném případě "bude nutno sáhnout k jiným prostředkům". Bude snad církev v jedenadvacátém století upalovat učebnice prostě proto, že svou otevřeností odpovídají moderním požadavkům na výuku v českých školách?

Pro širší veřejnost je vhodné zdůraznit, co dnes ví každý učitel: moderní učebnice by měly žáky informovat nestranně, nemohou sloužit žádné ideologii a neměly by se vyhýbat kontroverzním námětům, ale ani pluralitě jejich zpracování. Mají žákům naopak pomoci tuto variantnost pochopit a orientovat se v jejích projevech. O humanitních vědách to platí především, o práci s textem pak absolutně.

Žáci, kteří opouštějí základní školu, mají být vzděláni tak, aby se vyznali v dnešní textové praxi. Mají-li uspět ve světě, který je založen na práci s informacemi, musí si osvojit všechny její techniky: musí umět porovnat rozdílná zpracování námětu, rozpoznat různé textové strategie a komunikační záměry autora, účelová využívání tématu, skrytou i otevřenou manipulaci apod. Církví napadaná ukázka textové travestie slouží právě k osvojení takových dovedností.

Češtináři, který se konfrontuje s očekávaným výstupem RVP: "rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj", přináší čítanka didakticky dobře připravený materiál k tomu, aby žáky k rozpoznání manipulativních principů v živém textu dovedl. Díky specifickému žánru pak navíc velmi zábavnou formou. Editoři tedy splnili jeden z nejmodernějších požadavků probíhající školské reformy. O to absurdnější se nároky církve na stažení čítanky ze škol jeví.

Často narážíme na stejné projevy střetu nestrannosti s ideologickými nároky, jakým je tento případ. Někdy jsou možná komičtější -- tak může vyznít fakt, že Slabikář o dvojčatech Tomášovi a Matoušovi málem nevznikl pro "feministický" názor jedné recenzentky MŠMT, že v učebnicích pro děti smí vystupovat jedině chlapec s děvčetem. Jindy jsou spory méně vtipné, ale tak či onak stojí střet s ideologií redaktory vždycky mnoho sil.

Z praxe schvalování nových učebnic pro výuku na ZŠ podle RVP můžeme potvrdit, že jde o dosti náročný postup: každá učebnice musí naplnit desítky promyšleně rozpracovaných kritérií. Její kvalitu podle nich posuzují hned tři nezávislí recenzenti.

Obsahy učebnic humanitních věd (dějepisy, čítanky, výchovy k občanství apod.) se navíc z nařízení MŠMT konzultují s příslušnými náboženskými či kulturními institucemi.

Bez takových konzultací se vznik kvalitní učebnice samozřejmě neobjede, v praxi však právě zde často dochází ke komplikacím. Představitelé institucí se mnohdy nespokojí s posouzením, zda učebnice nesměřují proti respektu a toleranci vůči náboženské, rasové nebo jiné odlišnosti, ale předkládají redaktorům doporučení, která nesou znaky agitace a prosazování vlastního světonázoru v neutrálním výkladu. Principiálně vzato by se pod jejich tlakem z učebnic humanitních věd stávaly ideologicky zmanipulované texty, které by navíc musely vyhovět zcela protikladným požadavkům dejme tomu České biskupské konference a Ústavu Blízkého východu a Afriky.

Inkriminovaná čítanka dle zveřejněné dokumentace prošla procesem schvalování na MŠMT a její obsah byl konzultován mj. s Českou biskupskou konferencí, která ji doporučila bez výhrad. Vzhledem k didaktickému záměru ukázky a ke kvalitám Cavannova textu i učebnice jako takové je však třeba říci, že doporučení ČBK se nám jeví zcela na místě.

Problematický je naopak zásah církevních hodnostářů Miloslava Vlka a Jana Graubnera. Kardinál Vlk veřejně napadá práci MŠMT, když žádá, aby přehodnotilo své rozhodnutí stran schválení této čítanky a "nařídilo její stažení ze škol." Jeho jednání je přímo krokem proti snahám nového vzdělávacího programu o komplexní vzdělávání členů naší společnosti. Navíc sama představa, že MŠMT je delegováno k tomu, aby plošně přikazovalo školám, co mají činit, nese jisté totalitní rysy. Současná legislativa nic takového neumožňuje, rozhodování o používaných učebnicích je ze zákona v rukou ředitelů škol.

Postup arcibiskupa Graubnera, který se obrací na Ministerstvo vnitra a pokouší se nakladatele za uvedení didaktické ukázky z veřejně dostupné beletrie kriminalizovat, je dnes jen těžko uvěřitelný.

Jestliže navíc kardinál Vlk oficiálně žádá, aby MŠMT neodkladně zjednalo nápravu, "aby nebylo nutno sáhnout k jiným prostředkům", rádi bychom, aby mu bylo umožněno k nim sáhnout; totiž právě a pouze to. Církev má právo aplikovat na literární text svá kritéria. Nemá však v demokratickém státě právo vyžadovat jejich striktní uplatňování od instituce, která má strážit pluralitu v názorech a vyznáních na českých školách, tj. od Ministerstva školství.

Vystoupení církve proti čítance chápeme jako snahu ideologizovat výuku na ZŠ, a tím i celou společnost. Cítíme potřebu se vůči němu osobně ohradit a upozornit na ně širší veřejnost.

Autoři pracují v redakci privátního pedagogického nakladatelství

Podrobnosti ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE

                 
Obsah vydání       2. 6. 2006
4. 6. 2006 Paroubek chce odejít do opozice
2. 6. 2006 Vojáci USA podezřelí z dalšího masakru Iráčanů
2. 6. 2006 Michael  Marčák
3. 6. 2006 Zneužívá ředitel IZIP databázi zdravotního systému k politickému lobbingu pro ODS ? Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Témata Britských listů - nejen pro předvolební poučení
2. 6. 2006 Průvodce volbami do Poslanecké sněmovny
2. 6. 2006 Jak dopadly volby v roce 2002 a proč Štěpán  Kotrba
2. 6. 2006 Veřejná zpráva se stala tajnou. Proč? Až po volbách...
2. 6. 2006 Policejní volby Oldřich  Průša
3. 6. 2006 HOMR: Tisíc + jeden důvod proč nevolit KSČSSD Girolamo  Giormani
2. 6. 2006 "Schicksalswahl"? Ne, obyčejné volby! Jiří  Pehe
2. 6. 2006 Štampach: Nevolte bídu a teror zabalené do "občanských" frází Ivan Odilo Štampach
2. 6. 2006 ČTK: Paroubek podal tretní oznámení na Kubice
2. 6. 2006 Lepší pravý Bursík v hrsti než bláto na střeše Milan  Daniel
2. 6. 2006 Tolik náhod pár dní před volbami? Tak to už je fakt moc.
2. 6. 2006 Pivo, zelenou nebo třešňovici? Miroslav  Šuta
2. 6. 2006 Demokracie nejsou volby, ale to, co je mezi nimi Jiří  Jírovec
2. 6. 2006 Dračí setba Ladislav  Žák
2. 6. 2006 Nebojte se nevolit za každou cenu Bohumil  Kartous
2. 6. 2006 Ožeň se, bratře, ožeň se, bratře... František  Gellner
2. 6. 2006 Bude po volbách co bilancovat? Miloš  Dokulil
2. 6. 2006 Vítězem i poražený? Zdeněk  Dostál
2. 6. 2006 Prezidentovi nakonec nic jiného nezbude
2. 6. 2006 Špinavá předvolební kampaň, pokleslá žurnalistika Jakub  Rolčík
2. 6. 2006 Zelení: podle sdělení tiskové mluvčí Rolečkové je minimálně jeden podpis pod údajnou frakcí falešný
2. 6. 2006 Čtyři důvody, proč nemít školné Jan  Čulík
2. 6. 2006 Je otázkou, zda pohled zevnitř je pohled objektivní Vladimír  Šob
2. 6. 2006 Motivace ke studiu by měla mít jinou podobu -- více lidskou Petr  Hlaďo
31. 5. 2006 ODS -- cesta nejprve vzhůru a pak dolů (ten Topolánek...) Irena  Ryšánková
2. 6. 2006 Pozornost pedagogům František  Augusta
2. 6. 2006 Budou se moderní učebnice upalovat v inkvizičních procesech? Ondřej  Cakl, Jitka  Cardová
2. 6. 2006 Kubice a mandelinky Boris  Cvek
1. 6. 2006 Policejní odbory se distancují od Kubiceho
2. 6. 2006 Čtveráci a Čtverákov Václav  Dušek
1. 6. 2006 Britskoamerická rada pro bezpečnostní informace vyzývá k odtajnění studie NATO o protiraketové obraně
2. 6. 2006 Nový ředitel ČRo 6 Petr Duhan: "Byť s obtížemi se daří udržet neutralitu" Petr  Žantovský
2. 6. 2006 Mlha a moc Mirek  Vodrážka
2. 6. 2006 Ako to s rozbitím Československa popravde bolo
2. 6. 2006 Dubčekov syn -- Hlavná nádej pre Nádej ? Lubomír  Sedláčik
2. 6. 2006 Mimořádná osobnost - geolog Václav Cílek v Ostravě
2. 6. 2006 Strana filozofů ještě nevečeřela Pavel  Kopecký
2. 6. 2006 Studie o vývoji práv dětí v ČR v letech 2003 - 2005
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce