21. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 2. 2006

Moudrost výroku od rabiho Hilela

Výrok rabiho Hilela, je hebrejsky takto -- הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי וכשׁאני לעצמי מה אני ואם לא עכשׁו אימתי׃ [Hu haja omer, im ejn ani li mi li, uchešeani leacmi ma ani, veim lo achšav emataj] Což přeloženo znamená -- "On také říkal: Jestliže já nejsem pro sebe, kdo je pro mě? A když jsem jenom pro sebe, co jsem? A jestliže ne nyní, pak kdy?" Je to výrok rabiho Hilela, který je obsažený v traktátu Pirkej Avot. Pirkej Avot se překládá jako Výroky otců a je součástí Babylonského talmudu. Moudrost tohoto rabínského výroku může obohatit každého jednoho z nás.

Jak jsem už napsal, výrok se připisuje rabimu Hilelovi, který žil zhruba okolo roku 50-130 n.l. Často bývá Hilel spojován s rabim Šamajem. Zatímco o rabi Šamajovi se tradovalo, že byl přísný, o Hilelovi se můžeme dočíst, že vynikal velikou skromností a láskou k lidem. Byl uveden do čela Sanhedrinu s titulem nasi (kníže).

V komentářích k tomuto výroku můžeme najít poučení o třech věcech:

-- náprava člověka záleží pouze na něm samotném a na úsilí, které vynakládá na své já

-- avšak člověk, který se stará pouze o sebe a ne o své bližní, nemá žádnou hodnotu

-- člověk žije v určitém čase a prostoru a byla mu dána možnost rozhodování, jak se svým časem naložit

Vím, že je tento moudrý výrok "nasměrován" především k synagoze. Ale já si jako křesťan myslím, že se stejně tak může týkat i mne. Došel jsem totiž k závěru, že tohle rabínské přísloví je univerzální svým charakterem, svojí výpovědí. A přestože, vážení čtenáři, nejste v žádném smyslu nábožensky založení, podobně se může týkat i vás.

První část tohoto výroku se dá vyložit takto: "Jestliže já nejsem pro sebe" -- jestliže na sobě nepracuji a neusiluji o zdokonalení. Jednoduše, jestli na sobě nepracuji, nikdo jiný to za mě neudělá. Ať už se jedná o morální kvality nebo sebevzdělávání. V kontextu judaismu jde samozřejmě především o naplňování micvot -- přikázání.

"...kdo je pro mě?" -- kdo se bude starat o mě samotného a o mou nápravu? Odpověď je jednoduchá. Nikdo! Tato část rabínského výroku je pokračováním první části, je jejím logickým vyústěním. Klade se tady důraz na zodpovědnost samotného člověka. Abych to, co mám uloženo, vykonal sám, protože nikdo jiný to za mě neudělá.

"...když jsem jenom pro sebe, co jsem?" -- starám-li se jenom sobecky o sebe a nedělám nic pro druhé, jaký je smysl všeho toho, co konám a oč se tak snažím, lopotím? Zase je zde jednoduchá odpověď. Nemám žádnou hodnotu, nejsem prospěšný pro společenství, ve kterém žiji, ať je to synagoga, církev, škola nebo obecně společnost.

V prvé řadě jsem jistým způsobem povinován svým rodičům. Především jim mám být vděčný za jejich starost a péči o mě. V této části přísloví jistě Hilel myslel synagogu, jako místa shromáždění židovského lidu. Pokud tento výrok vztáhnu na sebe, tak jsem zodpovědný společnosti, ve které žiji. Například za vzdělání, které do mě společnost investovala. Tady Hilel nejspíš odkazuje k židovskému vzdělávání. S tím vysvětlením, že to, co se sám naučíš, zase předáš svým žákům. A tvé vzdělání tak dostane smysl.

"...jestliže ne nyní, pak kdy?" -- jestliže neudělám hned to, co mám učinit, kdy to udělám? Každý okamžik totiž nenávratně zanikne a kdo ví, zda budu mít ještě dostatek času vykonat vše tak, jak jsem zamýšlel. Jsme omezeni v prostoru a čase, a tak je v této poslední části moudrého přísloví apel na "nepromrhání" každého okamžiku, který můžeme využít. Samozřejmě v linii předcházejících myšlenek, které Hilel řekl, se tento výrok dá převyprávět takto: "Jestliže já nyní nejsem pro sebe, kdo je pro mě?..."

Docela originální komentář k tomuto výroku Hilela je od rabiho Moshe Klineho 2 , kdy jsem se po krátké korespondenci s tímto rabim dozvěděl, že inspiraci k počáteční veršům Pirkej Avot čerpal mimo jiné i od pražského rabiho Löwa z jeho práce Derech Chaim. Pro neznalé, rabi Löw je tvůrcem legendárního Golema.

Jistě tento Hilelův výrok "neleží" ve vzduchoprázdnu. Stejnou gramatickou vazbu אם ואם־לא [im veim-lo] "jestliže a jestliže ne" jsem nalezl hned v první knize Mojžíšově, v knize Počátku.3 Hilel jako rabi tento biblický text musel dobře znát. Říká se tam: "Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout." Je to vlastně řeč Všemohoucího Boha ke Kainovi. Je to řeč Hospodina Boha ke Kainovi ještě před tím, než zavraždil Kain svého bratra Ábela.

Pokud by se Kain "držel" božího doporučení, nemusel svého bratra zavraždit. Hilelův výrok díky své obdobné jazykové konstrukci logicky nabízí podobné doporučení jak uniknout hříchu a pocitu marnosti. Je to práce na sobě a to ať už v sebevzdělávání, nebo v morálce. A také s maximálním důrazem na naléhavost času. Hilelův výrok tak zcela "zapadá" do kontextu židovské představy, že studium Tóry a práce pomohou zbožnému židovi uniknout před hříchem.

Věřím, že je tento výrok "nadčasový" a každý jej může vztáhnout sám na sebe. I přes propast mnoha staletí, nám může moudrost Hilelova doporučení pomoci obstát v našem současném světě plném zmatku a chaosu.

PRAMENY A LITERATURA:

1. Pirkej Avot -- Výroky otců, Traktát Babylónského talmudu

2. Moshe Kline, The Art of Writing The Oral Tradition, http://www.chaver.com/Articles/TheArt-H.HTM

3. Bible, kniha Gn 4:7

                 
Obsah vydání       21. 2. 2006
21. 2. 2006 David Irving jako "mučedník za svobodu projevu"?
21. 2. 2006 "Al Džazíra: I v Evropě existují tabu"
20. 2. 2006 Britský historik David Irving odsouzen na tři roky do vězení
21. 2. 2006 Zatím se člověk nakazí ptačí chřipkou jen přímým kontaktem s nakaženým ptactvem
21. 2. 2006 * * * Boris  Cvek
21. 2. 2006 Thajští psi jsou nositeli ptačí chřipky, šíří se však od nich dál?
21. 2. 2006 Ptačí chřipku šíří drůbeží farmy
21. 2. 2006 Ptačí chřipka zůstane v Evropě natrvalo?
21. 2. 2006 Předběhl jsem dobu Štěpán  Kotrba
21. 2. 2006 Will Czech grads be prepared to compete? Jan  Čulík
21. 2. 2006 Utajené dějiny "permanentní kulturní revoluce" Jaroslav  Kuba
21. 2. 2006 Otakar Motejl: Kdyby tomu velel jiný policejní ředitel, vzal by to na bodáky Dalibor "Exx" Záhora, Martin "Juki" Jyrkinen
21. 2. 2006 Nesnáze jsou s každým náboženstvím Miloš  Kaláb
21. 2. 2006 Tři utopické návrhy soudní Vladislav  Černík
21. 2. 2006 Američtí farmáři žalují vládu za schválení GM vojtěšky od firmy Monsanto Miroslav  Šuta
21. 2. 2006 Literární server polemizující s uvyklostmi Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2006 Dřevostavby nejsou požárně nebezpečné
21. 2. 2006 Moudrost výroku od rabiho Hilela Karel  Sýkora
20. 2. 2006 Dobrou noc a hodně štěstí!
20. 2. 2006 Strýčku Toby, a co karikatury? Boris  Cvek
19. 2. 2006 Islámským teroristům se podařilo vážně omezit svobody Západu
20. 2. 2006 Klausovo sexuální pokrytectví Václav  Houfek
20. 2. 2006 Bez spisovatelů se kultura bez kultury obejde Štěpán  Kotrba
20. 2. 2006 Neokonzervativizmus ako hodená rukavica Eduard  Chmelár
20. 2. 2006 Súboj nadnárodného gigantu a slovenského podnikatela Braňo  Ondruš
20. 2. 2006 V akom svete chceme žiť? Armin  Pougs
20. 2. 2006 Nebezpečná slepá ulička Radovan  Geist
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
21. 2. 2006 Nesnáze jsou s každým náboženstvím Miloš  Kaláb
21. 2. 2006 Moudrost výroku od rabiho Hilela Karel  Sýkora
13. 2. 2006 Odpovědi na otázky týkající se Bible Jiří  Drašnar
8. 1. 2006 Zemře Šaron na kabalistické prokletí? Štěpán  Kotrba
6. 1. 2006 K+M+B 2006 Irena  Ryšánková
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka   
14. 9. 2005 Křesťanství a jiná náboženství Karel  Sýkora
11. 4. 2005 380 - 2005: Historie plná zločinů proti lidskosti   
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
18. 1. 2005 Kdo nese zodpovědnost za vznik islámu? Karel  Sýkora
3. 12. 2004 Na koledu chodily i prostitutky Štěpán  Kotrba
2. 12. 2004 Diskriminuje islám ženy?   
3. 7. 2004 Proč pravoslavní neslaví svátek svatých Cyrila a Metoděje dne 5. července?   
3. 7. 2004 Konstantin a Metoděj mezi Římem a Byzancí Jiří  Ovčáček
3. 7. 2004 Apologie víry -- Velká Morava