18. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 11. 2005

Právní kontinuita s protiprávním režimem

Vraždou egyptského studenta v Praze se zabýval rakouský soud počátkem 80. let, když rozhodoval o vydání Rostislava Roztočila československým úřadům. U egyptského zastupitelství v Praze si ověřil, že v dotyčné době žádného svého občana v Praze nepohřešovalo. Čí mrtvolu Bezpečnost v roce 1975 ve Vltavě nalezla ani kdo byl Mohammed Nabil L. Kallini, jehož identitu jí později přisoudila se již nedozvíme. O deset let později byl za jeho vraždu v nepřítomnosti odsouzen Rostislav Roztočil. Dozvěděl se to za dalších patnáct let, když byl v roce 2000 při jedné ze svých četných cest do ČR nečekaně zadržen a předán do výkonu trestu. Nejen věcné nesrovnalosti, ale již samotné odsouzení v nepřítomnosti neponechávají pochybnost, že rozsudek někdejší komunistické justice dnes není aplikovatelný. "Věznění a trestání osob, které vstoupí na území ČR na základě trestů vynesených v nepřítomnosti by směřovalo proti základním právům a principům právních záruk, které musí být platné ke dni přistoupení (k EU). Evropský soud pro lidská práva shledal rozsudky vynesené v nepřítomnosti za zásadně porušující lidská práva dle čl. 6 Evropské konvence," říká Froweinova zpráva z r. 2002, posuzující slučitelnost českého právního řádu s právem Evropské Unie.

To ale český právní řád nezajímá.

Vyšlo též 18.11. v Právu

Rozsudek je rozsudek, jednou je pravomocný a je ho tedy třeba vykonat. Právní kontinuita s protiprávním režimem má prioritu před lidskými právy. Kam bychom přišli, kdybychom měli přezkoumávat všechny komunistické rozsudky? Zdravý rozum by předpokládal, že alespoň v křiklavých případech existují účinné opravné prostředky. Neexistují. Po patnácti letech prošly všechny lhůty a k obnově řízení by musely být předloženy nové důkazy. Roztočilova žádost o ně leží u soudkyně Oldřišky Rysové na Krajském soudu v Praze již přes rok, paní soudkyně na ni nepospíchá, má důležitější věci na práci a Roztočil jí neuteče.

Poměr nákladů vynaložených na ochranu majetku v případech jako CzechTek oproti nákladům vynaloženým na ochranu lidských práv je symptomatický.

Výsledná všeobecná nedůvěra v právní systém se projevuje zejména v případech nepotrestaných pachatelů. Má hlubší důvody, než jen Kožené, Železné či Krejčíře. Beztrestné zůstaly genocida Romů za války, oloupení a vraždění sudetských Němců, nezákonné represe a popravy podle retribučních dekretů, komunistický teror, podněcování krvavých konfliktů po celém světě, vlastizrada v r. 1968, nevyšetřené zůstaly lékařské pokusy na amerických zajatcích z Koreje a Vietnamu, sterilizace Romek, rozkradení národního majetku v 90. letech...

Teprve v poslední době se díky spektakulárním případům -- a také díky aktivitám občanské společnosti, například sdružení Šalamoun - dostává do popředí také problematika odsouzených nevinných, Hučínů, Kájínků, Rajdlových, Kulínských, Roztočilů. Ani pod dojmem současných francouzských událostí se naši politici nezdají být alarmováni lehkostí, s jakou na svou stranu získávají veřejné mínění údajní uprchlí vrazi, jinde synonymum ultimativních veřejných nepřátel.

Nepotrestaní pachatelé a odsouzení nevinní jsou ovšem spojité nádoby. Ke každému nevinnému ve vězení zpravidla existuje komplement v podobě skutečného pachatele na svobodě. V principu tak mohou růst jak kriminalita, tak i počty vězněných zároveň a na sobě nezávisle.

Vysoké počty vězněných s výjimkou USA dodnes neomylně mapují postkomunistické státy. Spojujícím znakem je kontinuita trestního řádu sovětského typu, zavedeného u nás v roce 1950. Jeho znaky jsou nerovnost stran, nahrazení nezávislého vyšetřujícího soudce prokurátorem a omezení práv obhajoby i stížnostního práva obviněného. Pozdější úpravy sice pravomoci prokurátora omezily a práva obhajoby posílily, základní nerovnost stran ale neodstranily a vyšetřování do pravomoci či alespoň pod kontrolu soudů nenavrátily. Nepředpokládá to ani návrh nového trestního řádu.

Rozdíl mezi prokurátorem, od r. 1993 stydlivě přejmenovaným na státního zástupce, a vyšetřujícím soudcem je v jejich rozdílném zadání. Úlohou státního zástupce je boj proti kriminalitě. Je hodnocen podle míry objasněnosti a počtu odsouzených pachatelů. Tomu může volně přizpůsobit své metody, vybírat si co a koho bude či nebude stíhat, minimalizovat riziko zproštění obviněného soudem. Ve volbě prostředků ho nikdo neomezuje, nekontroluje ani nevolá ke zodpovědnosti, zatímco vliv obviněného na průběh vyšetřování je prakticky nulový. Zadáním vyšetřujícího soudce je naopak nalézání práva a pravdy, objasněnost či úspěšnost se ho netýkají. Rozhoduje o návrzích rovných stran, státního zástupce, obviněného, případně poškozených. Nejsou-li důkazy průkazné, obvinění zamítne, v opačném případě zajistí, aby soud dostal obžalovací spis v použitelné podobě.

Je pozoruhodné, jakou váhu přisuzujeme prázdným deklamacím a jaký nezájem projevujeme o faktické obsahy. Vážně věříme, že se s dědictvím minulosti vyrovnáme vyhlášením protiprávnosti minulého režimu a lustračním zákonem. Že problém leží jinde, v chybějící úctě k člověku a jeho právům, v absenci zodpovědnosti za vlastní jednání, zjišťujeme zpravidla až oklikou přes mezinárodní skandály. Ještě si je přiostříme, třeba evropským zatykačem na Roztočila, protože nám jeho pět nespravedlivě odsezených let nestačilo. Jakpak se asi budou naši zodpovědní soudci, úředníci a politici tvářit až ho budeme odškodňovat, kdo z nich se nabídne, že na to přispěje, když už nám to nadrobili?

                 
Obsah vydání       18. 11. 2005
20. 11. 2005 Jimmy Carter: Amerika opouští demokratické hodnoty
19. 11. 2005 CIA provozuje síť mezinárodních výzvědných středisek
19. 11. 2005 WTO: přetrvávají rizika neúspěchu Ludmila  Štěrbová
18. 11. 2005 Žádná zbraň není mocnější než svoboda v právní společnosti
18. 11. 2005 Merkelová podporuje zřízení Centra vyhnání Radek  Vogl
20. 11. 2005 Homosexuálové do plynu? Linda  Sokačová, Ondřej  Slačálek
20. 11. 2005 Gay a lesbická liga protestuje proti zásahu policie vůči polským lesbám a gayům
18. 11. 2005 Vědci objevují mechanismy stárnutí
18. 11. 2005 Právní kontinuita s protiprávním režimem Přemysl  Janýr
18. 11. 2005 Je přece jen pochybné, zda použití bílého fosforu lze označit za chemický útok Karel  Dolejší
18. 11. 2005 Praotec Čech a lachtan Gaston Karel  Moudrý
18. 11. 2005 Peříčko Štěpán  Kotrba
18. 11. 2005 Umíte mluvit? Umíte psát? A víte vůbec, co říkáte? Štěpán  Kotrba
18. 11. 2005 Co nám přinesl listopad 1989? Boris  Cvek
18. 11. 2005 Policejní mluvčí informuje Zdeněk  Jemelík
18. 11. 2005 Stereotypní myšlení v Neviditelném psu Martin  Ondreját
17. 11. 2005 17. november 1989: Gorbačov hodil Adamca cez palubu Oskar  Krejčí
17. 11. 2005 Ruské rakety i ruské vojenské základny Československu stačily. Polsku nejspíše ne. Nyní totiž zvažují americké. Štěpán  Kotrba
18. 11. 2005 Proces s neonacistou Zündelem byl odročen Richard  Seemann
17. 11. 2005 16. listopad + 1 gól = 17.listopad Karel  Moudrý
16. 11. 2005 Mohl by natahovací počítač změnit svět?
16. 11. 2005 Zvyšte si sebevědomí pravidelnými finančními příspěvky pro Britské listy
16. 11. 2005 WTO: rozvojový balíček -- překvapení nebo nadělení? Ludmila  Štěrbová
17. 11. 2005 Irák zkoumá americké fosforové zbraně
16. 11. 2005 Spojené státy oficiálně přiznaly, že ve Fallúdži užívaly bílého fosforu jako útočné zbraně
16. 11. 2005 Američané použili v Iráku chemické zbraně - a pak o tom lhali
16. 11. 2005 Irák: Ve vládním bunkru nalezeno mezi mrtvolami 173 zbitých a vyhladovělých vězňů
15. 11. 2005 Španělsko se rozhodlo vyšetřovat "tajné lety CIA"
16. 11. 2005 "Černá kniha kapitalismu" Štěpán  Kotrba
15. 11. 2005 Když volnomyšlenkář Giorello nemlčí, ale útočí Josef  Brož
15. 11. 2005 Ztracená generace Ladislav  Žák
15. 11. 2005 Stáří: koně se také střílejí Oldřich  Průša
15. 11. 2005 Racism emerges as French suburbs burn Jan  Čulík
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Nezávislost soudců nebo soudcovský korporativismus? RSS 2.0      Historie >
18. 11. 2005 Právní kontinuita s protiprávním režimem Přemysl  Janýr
26. 9. 2005 Organizovaný zločin v Karlových Varech je silnější než spravedlnost Robert  Kvacskai
26. 8. 2005 Soudcova odpovědnost a právo na právní názor Zdeněk  Jemelík
16. 8. 2005 Dvojí metr v exekučním řízení u českých soudů Aleš  Uhlíř
9. 8. 2005 Jak soud v Příbrami shledal spisovatele Jana Beneše vinným z trestného činu   
31. 5. 2005 Zúčtování s šejkem Hamadem II. Zdeněk  Jemelík
30. 5. 2005 Zúčtování s šejkem Hamadem Zdeněk  Jemelík
9. 5. 2005 Porušení ústavního pořádku v kauze "katarského prince" Zdeněk  Jemelík
6. 5. 2005 Neřest rozkládá státní moc Zdeněk  Jemelík
2. 5. 2005 Babylonské zmatení kolem katarského "prince" Zdeněk  Jemelík
1. 2. 2005 Americký soud: "Vojenské tribunály jsou nelegální"   
3. 1. 2005 Vzkaz soudcům: Před 15 lety došlo v Československu k revoluci Zdeněk  Jemelík
13. 11. 2004 Soudci zneuctili soud Zdeněk  Jemelík
9. 11. 2004 Zvůle samosoudkyně a zvůle policie ruku v ruce Štěpán  Kotrba
14. 7. 2004 Rozvodová patologie je řešitelná aneb také něco k rovným příležitostem Luboš  Patera