16. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 8. 2005

Dvojí metr v exekučním řízení u českých soudů

Změny v exekučním řízení (zavedení institutu soukromých exekutorů, novelizace výkonu rozhodnutí v občanském soudním řádu) umožnily velkou měrou urychlit exekuční řízení. Převaha práv oprávněného (věřitele) nad právy povinného (dlužníka) vede mnohdy až k drastickým případům. V několika televizních reportážích tak byly popisovány případy, kdy kvůli poměrně nízkému dluhu přistoupil exekutor k prodeji nemovitosti a dlužník pro dluh několik tisíc korun rázem přišel o střechu nad hlavou. Bohužel v praxi se nepostupuje vždy se stejnou razancí, jak svědčí některé zvláštní případy exekučních řízení. Jeden z tohoto pohledu zajímavý případ, s nímž jsem se ve vlastní praxi setkal, se pokusím alespoň v krátkosti popsat.

V březnu 2002 jsem byl jako advokát ustanoven okresním soudem ve Frýdku-Místku do funkce správce podniku. Soud nařídil výkon rozhodnutí (exekuci) prodejem podniku povinného, kterým byla jistá obchodní společnost, nacházející se (od roku 1996) v likvidaci. Aniž bych blíže zabíhal do popisu tohoto druhu exekuce, spočívá výkon rozhodnutí prodejem podniku povinného v tom, že soudem ustanovený správce podniku provede na základě účetnictví povinného a dalších podkladů soupis majetku a podá soudu zprávu o ceně podniku. Následně soud provede dražbu a uspokojení věřitelů v rozvrhovém usnesení soudu. Dlužník je povinen (prostřednictvím povinné osoby, zde likvidátora dané obchodní společnosti) správci podniku poskytnout veškeré účetnictví a podat vysvětlení, přičemž v případě nečinnosti dlužníka je soud povinen dlužníka ke splnění této povinnosti donutit.

Jelikož mé veškeré snahy (korespondence likvidátorovi, návštěvy v místě bydliště likvidátora) byly bezúspěšné, obrátil jsem se (28. 8. 2002) na příslušný okresní soud, který výkon rozhodnutí nařídil, a v souladu s občanským soudním řádem požádal o zpřístupnění účetní evidence prostřednictvím soudu.

Nemá smysl podrobně popisovat, co následovalo. Na písemné výzvy soudu likvidátor nereagoval. Soud několikrát nařídil předvedení likvidátora policejními orgány, avšak policisté údajně nikdy likvidátora doma nezastihli. Pojal jsem podezření, že jde o případ, kdy odpovědná osoba se někde skrývá a podnikl jsem vlastní pátrání. K mému úžasu jsem zjistil, že pan likvidátor se neskrývá, jen časně ráno z domova odjíždí a vrací se pozdě navečer. Zdržuje se tedy na své adrese (asi 5 minut vozem od soudní budovy). Doporučil jsem soudu, aby soud na policejní předvedení dohlédl (možnost zapojení justiční stráže) a pana likvidátora zajistili časně ráno, než stačí odjet. Bohužel soudkyně okresního soudu se obávala tak "tvrdě" postupovat, aby se prý věc nedostala (z popudu pana likvidátora) do médií. Skutečně zvláštní úvaha soudu. Předvést na soudní příkaz policií k jednání u téhož okresního soudu svědka, který se odmítá pro vážnou nemoc dostavit, problémem není, jak je mi z jiných případů známo. Ovšem u pana likvidátora to je něco jiného.

Provedl jsem další vlastní šetření. K velkému údivu jsem na finančním úřadě zjistil, že příslušná obchodní společnost od svého vzniku (tj. od roku 1992!) nepodala ani jediné daňové přiznání. Dalším pátráním jsem zjistil, že obchodní společnost několik let podnikatelskou činnost vyvíjela. Přitom žádné urgence, žádné pátrání ze strany finančního úřadu -- prostě klid.

O výsledcích svých šetření jsem opakovaně soud písemně informoval. Zdůrazňoval jsem, že osoba likvidátora se na udané adrese zdržuje a trval jsem na tom, aby soud -- jak je jeho povinností ze zákona -- poskytl správci součinnost (předvedení likvidátora a zajištění účetnictví obchodní společnosti). Nic se však nedělo. Mezitím případ dostala nová soudkyně.

V této patové situaci jsem po třech letech (v březnu 2005) písemně soud upozornil na průtahy řízení, vyzval jsem soud, aby dal podnět orgánům činným v trestním řízení k prošetření, zda nebyl spáchán trestný čin (žádná daňová přiznání, pravděpodobně žádné účetnictví) a současně jsem požádal o zproštění funkce správce podniku povinného s odůvodněním, že pro průtahy soudu, který není po tři roky schopen poskytnout správci podniku součinnost dle zákona, nemohu funkci správce dále vykonávat. Na toto mé podání z 4. 3. 2005 se rovněž nic nedělo. Přistoupil jsem tudíž dne 10. 5. 2005 k podání stížnosti na průtahy řízení.

Nato soud konečně na má podání reagoval zvláštním způsobem. Vyhověl mé žádosti o zproštění funkce, avšak stížností na průtahy řízení se již nezabýval.

Jak bylo mou povinností, podal jsem po ukončení funkce správce podniku povinného soudu dne 10. 6. 2005 přehled činnosti a hotových výdajů. Když jsem ani po uplynutí dvou měsíců nedostal od soudu odpověď, dostavil jsem se za soudkyní osobně. Byl jsem zahrnut přívalem slov o tom, že se právě vrátila z třítýdenní dovolené, má hodně spisů a má přece právo na dovolenou.

Její předchůdkyně se bála použít proti panu likvidátorovi státní moc. Prý kvůli médiím. Nová soudkyně má zase moc práce, pak dovolenou atd. Jistě. Pan likvidátor by věc svého předvedení policejními orgány mohl poskytnout médiím, popřípadě by mohl podat stížnost. To může ostatně každý. Není mi však jasné, čeho se soud v případě pana likvidátora, který si po léta zvykl na pohodlnou pozici "mrtvého brouka", tak bál. Od soudu lze očekávat, že si dokáže s podobným případem poradit. K čemu jinému má ostatně k dispozici státní moc? Nářky soudu o množství práce a dovolávání se práva na dovolenou je něco, co nebudu raději ani komentovat.

Případ "mé" exekuce 29 E 1338/2001, který z důvodu tříletých průtahů soudu vyšuměl "do ztracena", příkře kontrastuje s rychlostí a razancí, jakou lze spatřovat v jiných případech. Jako správce podniku povinného jsem byl prostě vůči panu likvidátora příliš "slabou váhou". Na pana likvidátora se ostatně zákony jaksi nevztahují, neboť v jeho případě nezmůže nic ani policie, soud či finanční úřad. Někdy se až zdá, že ona soudcovská nezávislost, které se soudy tak rády dovolávají (naposled kupř. ve věci svých 13. a 14. platů), je soudy chápána jako nezávislost na zákonu.

Příčina daného stavu bude ale možná spočívat někde jinde. Na zasedání Soudcovské unie v Liberci byl údajně (jak uveřejnil David Kolaja, předseda sdružení Zákazníci české justice) ze strany samotných soudců odhadnut počet soudců, kteří nestačí na svou profesi, na 30%. Je však možné, že i to je odhad až příliš optimistický.

                 
Obsah vydání       16. 8. 2005
16. 8. 2005 Ve Venezuele havarovalo letadlo
16. 8. 2005 Globalizace podle Ulricha Becka Martin  Škabraha
16. 8. 2005 Naše noční teroristické můry Jan  Čulík
16. 8. 2005 Muži jsou nyní "nezaměstnatelní dárci spermií"
16. 8. 2005 V Japonsku došlo k silnému zemětřesení
16. 8. 2005 Dvojí metr v exekučním řízení u českých soudů Aleš  Uhlíř
15. 8. 2005 Američtí konzervativci jsou nadšeni z Blaira a kritizují Bushe
16. 8. 2005 Nemalovat obrazy je lepší Petr  Štengl
15. 8. 2005 Jak se Britové neučí jazyky
16. 8. 2005 I v Británii vznikl falešný "teroristický" poplach
15. 8. 2005 Zásadní programové body: reálné cíle či utopie?
16. 8. 2005 Topol.doc Jiří  Paroubek
16. 8. 2005 Šebrle: Za peníze budu veřejně lhát
15. 8. 2005 Smrt v Stockwellu: Nezodpovězené otázky
15. 8. 2005 Scénáře ropného šoku - mediální odezva Jindřich  Kalous
15. 8. 2005 Uniformovaná zvůle je následkem infiltrace deprivantů mezi policisty Jan  Paul
15. 8. 2005 Pět zásadních bodů, které žádná česká strana kupodivu neprosazuje Boris  Cvek
15. 8. 2005 Proč přijímají "malé strany" vnucovaný status quo? Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 Mobilní budoucnost Štěpán  Kotrba
15. 8. 2005 "Už zase bijou děti... Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 Nežijeme v policejním státě... Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 Vzpomínání v čase nula Václav  Dušek
15. 8. 2005 CzechTek 2005: výpar odpadu Jan "zedd" Knitl
15. 8. 2005 Tak trochu o dopingu, tak trochu o pokrytectví Petr  Wagner
15. 8. 2005 Máte zajímavé fotografie, videozáběry, audiodokumentaci?
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
16. 8. 2005 Globalizace podle Ulricha Becka Martin  Škabraha
16. 8. 2005 Dvojí metr v exekučním řízení u českých soudů Aleš  Uhlíř
16. 8. 2005 Naše noční teroristické můry Jan  Čulík
16. 8. 2005 Evoluce nebo kreacionismus?   
15. 8. 2005 Pět zásadních bodů, které žádná česká strana kupodivu neprosazuje Boris  Cvek
15. 8. 2005 Uniformovaná zvůle je následkem infiltrace deprivantů mezi policisty Jan  Paul
15. 8. 2005 Proč přijímají "malé strany" vnucovaný status quo? Ondřej  Slačálek
12. 8. 2005 O sběratelství Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
12. 8. 2005 Vládní kroky na obranu země musejí podléhat nezávislé kontrole   
12. 8. 2005 O dodržování pravidel Milan  Černý
11. 8. 2005 Západ naprosto nepochopil, jak Střední Východ funguje   
11. 8. 2005 Globální oteplování se přiblížilo bodu nevratnosti   
10. 8. 2005 Drazí krajané! Frank  Koerner
9. 8. 2005 Občanské fórum 2006 aneb kůly v plotě Štěpán  Kotrba

Nezávislost soudců nebo soudcovský korporativismus? RSS 2.0      Historie >
16. 8. 2005 Dvojí metr v exekučním řízení u českých soudů Aleš  Uhlíř
9. 8. 2005 Jak soud v Příbrami shledal spisovatele Jana Beneše vinným z trestného činu   
31. 5. 2005 Zúčtování s šejkem Hamadem II. Zdeněk  Jemelík
30. 5. 2005 Zúčtování s šejkem Hamadem Zdeněk  Jemelík
9. 5. 2005 Porušení ústavního pořádku v kauze "katarského prince" Zdeněk  Jemelík
6. 5. 2005 Neřest rozkládá státní moc Zdeněk  Jemelík
2. 5. 2005 Babylonské zmatení kolem katarského "prince" Zdeněk  Jemelík
1. 2. 2005 Americký soud: "Vojenské tribunály jsou nelegální"   
3. 1. 2005 Vzkaz soudcům: Před 15 lety došlo v Československu k revoluci Zdeněk  Jemelík
13. 11. 2004 Soudci zneuctili soud Zdeněk  Jemelík
9. 11. 2004 Zvůle samosoudkyně a zvůle policie ruku v ruce Štěpán  Kotrba
14. 7. 2004 Rozvodová patologie je řešitelná aneb také něco k rovným příležitostem Luboš  Patera
23. 6. 2004 Kontrola dokladů za okolností vážně ohrožujících... Radek  Mikula
4. 5. 2004 Karlovy Vary opět dějištěm justiční taškařice Robert  Kvacskai
16. 4. 2004 Je "tažení proti soudcům" neoprávněné?