13. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 12. 2005

Co stojí za teorií pozitivního práva?

"Co stojí za teorií přirozených práv?" ptá se Martin Ondreját Odpověď je obsažena již ve formulaci otázky: nic. "Pojem přirozených či lidských práv byl vždy v historii poplatný hodnotám své doby", dovozuje, "skoro vše je porušitelné, aniž by to vedlo k zániku lidstva, které se jeví míti tuze tuhý kořínek".

Indiáni, turečtí Arméni, Cikáni, židé, sudetští Němci, Japonci z Hirošimy a Nagasaki zřejmě tak tuze tuhé kořínky neměli. Martina Ondrejáta ovšem zajímá lidstvo, ne lidé. To kvůli pár milionům povražděných ještě zdaleka nevyhyne. Martina Ondrejáta v "teorii" přirozených práv ruší autorita cizího Superzákonodárce. Nárokuje si ji pro sebe.

Pro věřící je alespoň v teoretické rovině spor mezi přirozeným a psaným právem pseudosporem, autorita Boží stojí mimo vší pochybnost nad autoritou lidí. V praxi to ovšem může být složitější, vedle "nezabiješ" přikazuje Bible i genocidu. Ještě složitější - a nedořešený - je spor pro boží pohrobky.

Martin Ondreját nalézá náhradního Superzákonodárce v "legitimitě", totiž v tom, že "pokud se to lidem zdá OK, pak je všechno OK." Nevysvětluje ani kterým, ani kolika lidem. Nejspíše myslí demokratickou většinu. Tu, která zvolila Hitlera, Gottwalda, Sharona, Bushe či Ahmadínežáda. Ale je vůbec možné soudit demokratickou volbu a demokraticky zákony, aniž bychom se museli uchýlit k vyšší autoritě, k elitářské povýšenosti nebo k větší pokrokovosti?

Martin Ondreját takové řešení vidí: "V Norimberském procesu byl Superzákonodáce zhmotněn. Byly to vítězné mocnosti a jejich titulem byla moc nad poraženými". Husákův koncept reálně existujícího socialismu je zjevně dosud nedoceněným pramenem moudra. Dokud Bush válčí se souhlasem většiny Američanů, je to OK. Jestli za to někdy bude stát před soudem, bude to také OK. Spravedlnost je to, co teď a tady reálně existuje. Německá filosofie práva to popisuje jako "normativní sílu faktického".

Lze si ale vůbec dělat názory, které by "poplatné hodnotám své doby" nebyly? Jenomže ta otázka ve skutečnosti zní, zda si vůbec nezávislé názory dělat chceme. Nic prakticky užitného to nepřináší. Naopak, v každé době jsou příčinou četných frustrací a konfliktů. Martin Ondreját nechce. Nezabývá se argumenty pro a proti přirozenému právu. Je o bezzásadovosti a bezcharakternosti světa kolem i uvnitř předem rozhodnut a jen jako dodatečné alibi snáší pár prvoplánových fragmentů na důkaz, že očekávat opak by bylo pošetilostí, kyselou jako hrozny.

Čímž je zodpovězen i aspekt týkající se subjektivní stránky přirozeného práva. Pokud pro někoho má jeho vlastní duchovní nezávislost hodnotu, nemá zpravidla potřebu ji před ostatními obhajovat. Je nedílnou součástí jeho identity a sebeúcty, stejně jako úcty a respektu k ostatním, kteří si své názory utvářejí stejně nezávislým způsobem -- byť i s odlišnými závěry. Od toho se ovšem nutně odvíjí i chápání práva na vlastní názor a na vlastní důstojnost jako něčeho zcela přirozeného a univerzálního. Otázka, zda někomu máme či nemáme jeho lidská práva přiznávat je protismyslná. Především nemůžeme uvést žádný přijatelný důvod ani žádné oprávnění mu je odpírat. Jedni v tom mohou vidět božský princip, druzí žasnout nad modrým nebem nad nimi a mravním zákonem v nich. Filosofové mohou hovořit o přirozeném právu a pragmatici se mohou spokojit se zjištěním, že určité minimální podmínky jsou nezbytné pro získání a uchování vlastní důstojnosti a že jejich upírání druhým zároveň ničí i hodnotu a důstojnost vlastní.

Kupodivu se tyto hodnoty s dobou a místem zas tak moc nemění. Sokrates, Seneca, Hus, Hobbes, Rousseau, Kant, Franklin, Kropotkin, Gandhí, Dalajláma -- všichni poplatní době a místu? Sofokles, Shakespeare, Göthe, Dürenmat? O těch své době poplatných již dnes nic nevíme, pane Ondrejáte, pamatujeme si pouze ty, jejichž myšlenky platily v jejich době stejně jako dnes.

"Je jistě možné z hlediska biologie vypátrat nějaká pravidla chování, jejichž zásadním nedodržováním by skutečně došlo k vyhynutí lidstva", uvažuje Martin Ondreját o objektivních aspektech přirozeného práva. Inu, biologie bude ke zkonstruování virů schopných vyhladit celé lidstvo ještě dva-tři roky potřebovat, atomovými zbraněmi by to šlo hned. Je to ale pozoruhodná úvaha právě u příslušníka národa, jehož státní útvary mají životnost nejvýše dvacetiletou a z nichž ten poslední se vyznačuje dysfunkčností zcela mimořádnou -- především v právních disciplínách. Stojí za tím snad nějaké skryté nějaké experimentální ambice?

Pokud se spokojíme s menšími celky než celé lidstvo, máme příkladů sebedestruktivního chování neporovnatelně víc, než příkladů chování dlouhodobě funkčního. Často se uvádí Velikonoční ostrov, jehož obyvatelé na stavbu a transport obřích soch nejprve spotřebovali celý lesní porost a následně retardovali na úroveň doby kamenné. Bližším příkladem je rozpad říše Římské, ze kterého se Evropa vzpamatovávala tisíc let. Dvě světové války, revoluce, rozpad čtyř říší, holocaust, genocidy a komunistický teror za jedno půlstoletí jsou v měřítcích Martina Ondrejáta pouze drobnými nehodami, přesto nepřehlédněme, že se Československo samo z velmi dobré startovní pozice v roce 1918 za osmdesát let probojovalo až na úroveň dvou malých chudých zemí.

Pokud by chtěl Martin Ondreját pátrat po nějakých pravidlech, nabízí se mu statistický závěr, že se všechny dobře fungující a prosperující společnosti bez výjimky vyznačují vysokou mírou respektování přirozeněprávních principů, zatímco pohrdavý přístup k přirozenému právu charakterizuje právě ty nejméně úspěšné.

K obdobnému ale může dospět i prostou úvahou. Prosperita společnosti závisí z největší míry na tom, do jaké míry se s ní její občané identifikují, do jaké míry ji považují za svou, podílejí se na ní a pociťují za ni spoluzodpovědnost. To předpokládá soulad chování společnosti s očekáváními jejích občanů a důvěru ve společné instituce. Očekávání i důvěra se ovšem v rovině práva orientují na přirozeném právním cítění občanů, na přirozeném smyslu pro spravedlnost. I kdyby bez nich mohlo pozitivní právo vůbec prakticky fungovat, bude přijímáno jako bezpráví a nespravedlnost a stane se nejen zbytečným, ale pro společnost přímo kontraproduktivním. Příklady jako Roztočil, Kajínek, Hučín jsou dostatečně výmluvné, Martin Ondreját ovšem může nadále experimentovat jak tuhý kořínek společenská soudržnost má, než dojde k otevřeným nepokojům a krizím.

O tom, že základním povoláním soudců je chránit "nepostradatelná základní lidská práva jak člověka před člověkem tak člověka před státní zvůlí" existuje universální soulad napříč dějinami, kulturami a náboženstvími, byť se v jednotlivostech mohou odlišovat. Jestliže se ze společnosti stane aréna právní zvůle, ve které vítězí ten, kdo dokáže ostatní lépe okrást, podvést, zkorumpovat, jsou budoucí katastrofy naprogramované. Lidstvo kvůli tomu ovšem nevyhyne. Již jen proto ne, že jeho větší část přemýšlí jinak, než Martin Ondreját.

                 
Obsah vydání       13. 12. 2005
13. 12. 2005 Petr Partyk uvězněn
13. 12. 2005 Schwarzenegger: "Bez omluvy a pokání nemůže být vykoupení"
13. 12. 2005 Salman Rushdie: Multikulturalismus má své hranice
13. 12. 2005 Irák: 1000 dní války, 18 000 padlých či zraněných amerických vojáků
13. 12. 2005 Maria Procházková, Oldřich Kaiser a Žralok v hlavě Jan  Čulík
13. 12. 2005 Znechucení - z tebe Štěpán  Kotrba
13. 12. 2005 Co stojí za teorií pozitivního práva? Přemysl  Janýr
12. 12. 2005 Presumpce viny Radovana K. Filip  Sklenář
13. 12. 2005 Co je dobrého a špatného na Britských listech Bohumil  Kartous
13. 12. 2005 Reality show Odhalení: Paroubek se setkal s Richardem Štěpán  Kotrba
13. 12. 2005 Summit WTO v Hongkongu: zahájení a demonstrace rolníků
13. 12. 2005 Narnie je také o respektu člověka k přírodě
12. 12. 2005 Narnie zosobňuje všechno, co je odporné na náboženství
12. 12. 2005 Křesťanská oslava Vánoc
13. 12. 2005 Ta hyena se má... Štěpán  Kotrba
12. 12. 2005 MI6 a CIA "poslaly studenta do Maroka na mučení"
12. 12. 2005 Střela, která nikoho nezasáhne Štefan  Švec
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
13. 12. 2005 Komunismus -- budoucnost nebo kladivo na občana? Michal  Mašín
13. 12. 2005 Poetry Slam v Ústí nad Labem
13. 12. 2005 Vyjadřuji hlubokou nespokojenost s tím, jak vyšetřujete zásah policistů na CzechTeku 2005
13. 12. 2005 Fundraising, aneb co nás čeká, to nás nemine Miroslav Václav Steiner
12. 12. 2005 Kdo křičí, je populární Bohumil  Kartous
12. 12. 2005 Hyundai: cui bono? Boris  Cvek
12. 12. 2005 Příběh detektivní na pokračování Karel  Moudrý
12. 12. 2005 Unavení mocí - zachraňme je Václav  Dušek
22. 11. 2003 Adresy redakce
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005

Nezávislost soudců nebo soudcovský korporativismus? RSS 2.0      Historie >
13. 12. 2005 Co stojí za teorií pozitivního práva? Přemysl  Janýr
18. 11. 2005 Právní kontinuita s protiprávním režimem Přemysl  Janýr
26. 9. 2005 Organizovaný zločin v Karlových Varech je silnější než spravedlnost Robert  Kvacskai
26. 8. 2005 Soudcova odpovědnost a právo na právní názor Zdeněk  Jemelík
16. 8. 2005 Dvojí metr v exekučním řízení u českých soudů Aleš  Uhlíř
9. 8. 2005 Jak soud v Příbrami shledal spisovatele Jana Beneše vinným z trestného činu   
31. 5. 2005 Zúčtování s šejkem Hamadem II. Zdeněk  Jemelík
30. 5. 2005 Zúčtování s šejkem Hamadem Zdeněk  Jemelík
9. 5. 2005 Porušení ústavního pořádku v kauze "katarského prince" Zdeněk  Jemelík
6. 5. 2005 Neřest rozkládá státní moc Zdeněk  Jemelík
2. 5. 2005 Babylonské zmatení kolem katarského "prince" Zdeněk  Jemelík
1. 2. 2005 Americký soud: "Vojenské tribunály jsou nelegální"   
3. 1. 2005 Vzkaz soudcům: Před 15 lety došlo v Československu k revoluci Zdeněk  Jemelík
13. 11. 2004 Soudci zneuctili soud Zdeněk  Jemelík
9. 11. 2004 Zvůle samosoudkyně a zvůle policie ruku v ruce Štěpán  Kotrba