31. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 1. 2006

Nacionální a ideologická totalita

Když Oliver Cromwell v roce 1650, ani ne rok po popravě krále Karla I. vytáhl proti Irsku, lišil se v názoru na Iry od většinového mínění tehdejších obyvatel Londýna pouze v tom, že je nepovažoval za nižší tvory, které jeho současník Raleigh dokonce označil za rovnocenné divochům z Guineje. Jako dlouhodobý politik, a tehdy již prakticky hotový státník je pouze označoval za "mimořádně odporné -- protože katolické -- rebely". Podle toho se jako nejvyšší velitel na tažení také choval. Na jeho přímý rozkaz bylo 10. září v právě dobyté pevnosti Drogheda pobito na dva a půl tisíce mužů její posádky.

Podle tehdejších válečných pravidel to byl na první pohled jev "legitimní". Platilo totiž, že posádka která se beznadějně brání příliš dlouho a tím vystavuje dobyvatele riziku velkých ztrát, musí za to nakonec zaplatit. Jenže ... Cromwellových vojáků v boji o Draghedu zahynulo jen několik desítek. Ani ne za měsíc nato pak Cromwell nijak nezabránil živelnému zabíjení více jak dvou tisícovek obránců opevněného města Wexford.

Nemá smysl v tom výčtu dále pokračovat. Již současníci považovali irské tažení i na jejich dobu velmi krvavé a kruté. Historici dodnes tvrdí, že Cromwell tehdy začal nejkrutější fázi porobování Irska. Na počátku tažení jeho obyvatelům ještě dával na vybranou. Buďto se stanou poddanými Anglie a postupně i vyznavači jejího náboženství, nebo je vyhubí. Na počátku tažení dokonce zakázal plenění. Počáteční fázi si proto dovoluji označit v současné terminologii za "ideologickou totalitu". Ir mohl konfesně konvertovat k presbyteriánství a zachránil si tak život a mnohdy i majetek, pokud nebyl příliš velký, čti, lákavý pro dobyvatele.

V dalším průběhu však již Cromwell pokračoval systematickým přesídlováním Irů ze zemědělských úrodných nížin do mokřin a nebo divokých hor. Čímž je odsoudil k postupné smrti hladem. Tuto fázi lze pojmenovat "nacionální totalitou". Charakteristické pro ni je, že před ní se již žádný Ir nemohl zachránit. Kdo se Irem narodil, tak jím zůstal po celý život, nemohl jinak. A proto byl jeho osud zpečetěn.

Absolutnost a definitivnost

Jak lze vidět ideologická totalita od nacionální se zásadně liší. Slovan svým zrozením je již předurčen. Nikdy nemůže být například Germánem. Zato evangelík může být katolíkem, ba dokonce i mohamedánem, když by mu šlo o záchranu holého života. Nacionální totalita je tak ze zorném úhlu pohledu každého jednotlivce definitivní. Etnickou příslušnost nelze změnit, takže se jedinci nenaskytuje žádná možnost vyhnout se důsledkům, které ve společenských vztazích s jinými národnostmi pro tu jeho vyvstanou. Nacionální totalita je ale nejen pro každého jedince definitivní, čili nezměnitelná, ale za jistých okolností i absolutní. Pokud se vládnoucí moc rozhodne, že příslušníky určitého etnika, národnosti, národa či rasy fyzicky zlikviduje, jak se k tomu například rozhodl Cromwell, pak to pro ně znamená jednoznačný existenční verdikt, tedy až metafyzickou absolutnost.

Kdo nevnímá tento zásadní kvalitativní rozdíl mezi totalitou ideologickou a nacionální, ten má k tomu nějaké jiné důvody a tak, řečeno slušně, mlží. Já jsem přesvědčen, že dokonce vždycky ví proč. Jestliže aktivisté současného hlavního myšlenkového proudu tvrdí, že konkrétní nacismus ve formě hitlerismu byl stejný, jako stalinismus, či dokonce obecně každý "komunismus", pak zatajují to naprosto základní. Neříkají celou existencionální pravdu. Pravdu o tom, že Židem, Čechem a tak dál se člověk rodí a nemůže být již nikdy nikým jiným, zatím co kapitalistou, příslušníkem buržoasie a podobně nemusí zůstat, i když se do těch poměrů zrodil.

Jestliže ortodoxní liberálové namítají, že z hlediska svobody jedince je nacionální i ideologická totalita ve svém důsledku stejným druhem omezování osobní svobody, stejně intenzivní porobou, stejně vnímaným násilím, pak se dopouští zásadní filosofické chyby. Jakousi abstraktní, nikde nikdy neexistující svobodu vydávají za jmenovité a konkrétní, čili jedině existující druhy svobody v daném čase a prostoru.

Totalita ve vnímání politiků

Jiné vnímání totality je v té části veřejného prostoru, kterému se říká profesionální politika. Také někdy politická politika, či politika v užším smyslu slova. V tomto prostoru se totiž angažují převážně lidé zvláštních duchovních dispozic, zjednodušeně řečeno s mocenskými ambicemi. Někteří filosofové minulosti je nazývali vrchnostenskou, vůdcovskou či panskou vrstvou. A charakterizovali ji schématicky tak, že u nich touha po vůdcovství je neobyčejně silná, takže převyšuje mnohé hodnoty jež jsou pro obrovsky početnější vrstvu, jimi označovanou coby poddanská, důležitější. U některých dokonce touha po moci dominuje i nad pudem sebezáchovy. Z těchto extremně ambiciózních lidí se pak převážně ještě dnes rekrutuje skupina nejvyšších vůdců.

Druhou dimenzí profesionálních politiků, kterou je v této souvislosti nutné zmínit je obsah jejich vědomí. Jejich myšlení je mimo jiné komplexem ideového přesvědčení a myšlenkových modelů metod řešení konkrétních situací. V nejkrajnějších případech je pak obsah jejich vědomí determinován určitou ideologií ba až dogmatismem, z něhož rezultuje duální (buď a nebo) řešení konkrétních situací. Politici, kteří uvažují v rozměrech určité konkrétní ideologie a ne některého z druhů pragmatické filosofie, kteří při řešení konkrétních případů nejsou realisty, ale idealisty, moralisty či jinak ideově determinováni, jsou ohroženi ideologickou totalitou stejně silně, jako tou nacionální V konkrétních případech dokonce určitou ideologickou totalitou víc než konkrétní nacionální totalitou. Pro ně a jenom pro ně proto může, za určitých specifických okolností, být komunismus ve všech formách větší totalitou, než jiný druh totality, který obecně není ani definitivní, nadtož absolutní. Pro ně, přesněji pro jejich ambice, bez kterých fakticky ani nemohou žít, je totiž ideologická totalita totalitou absolutní.

Osobně se proto nedivím nejvýše postaveným politikům od státníků po ústavní činitele, když dneska prohlašují, že ideologická totalita je horší, než nacionální. Tedy stalinismus, sovětismu, reálný socialismus, či obecně komunismus horší než nacismus, jak to například opakovaně tvrdí Zeman. Oni sice přirozeně cítí, že se ty dva druhy totality zásadně liší, že jsou rozdílné. Sami jsou však svými ambicemi tak silně závislí na dominanci ideologií, že pro ně je skutečně ideologická totalita společnostně absolutní, ač pro ně osobně ani nemusí být definitivní. Jelikož politik je tvor pouze společnostní, čili nikdy ne plně individuálně svobodný, pak musí z tohoto prostého důvodu považovat ideologickou totalitu za strašnější než například nacionální. Ta mu bere totiž nejen život, ale i jeho privilegia.

Celý tento text uzavírám jen jedinou poznámkou. Pokud píši o totalitě ideologické a nacionální, to ještě neznamená, že jde o vyčerpávající počet druhů možných totalitarismů.

                 
Obsah vydání       31. 1. 2006
31. 1. 2006 Vážné varování ohledně klimatických změn
31. 1. 2006 Rozdíl mezi Západem a Českem?
31. 1. 2006 OSN chce vyřešit světové problémy uvolněním blokovaných 7 bilionů dolarů
31. 1. 2006 Svět bez hranic Milan  Černý
31. 1. 2006 "Český Brazilec" v televizi... Jan  Čulík
31. 1. 2006 Vrchlický, Kotrba, Sklenář, Kartous, Kocábová Filip  Sklenář
31. 1. 2006 Získá Netenjahu po nástupu islamistů?
31. 1. 2006 Prosíme, protestuje proti plánům zlikvidovat další lužickou školu
31. 1. 2006 Historický galimatyáš pana senátora Egon T. Lánský
31. 1. 2006 Nacionální a ideologická totalita Stanislav A. Hošek
31. 1. 2006 I novináři se dělí na příznivce pravice a levice Michal  Rusek
31. 1. 2006 Když zbabělci vychovávají zbabělce Tomáš  Stýblo
31. 1. 2006 Proč kupovat seminárky? Kupte si rovnou akademický titul! Ivan  Brezina
31. 1. 2006 Biflování - podmínka nutná
31. 1. 2006 Tříšť nabiflovaných faktů není moudrost - a co jí tedy je?
30. 1. 2006 Není snad přirozené zamýšlet se nad tím, co je pravda?
31. 1. 2006 Myšlení je to nejpodstatnější v životě Boris  Cvek
30. 1. 2006 Na školách se bifluje - je to pravda
30. 1. 2006 Proč by se měli studenti trápit něčím, co nikdo nečte
30. 1. 2006 Je opravdu bezvadné, že se seminárky dají koupit?
30. 1. 2006 Proč bych neměla podvádět, když je to tak snadné?
30. 1. 2006 Studenti si seminárky z internetu volně stahují
31. 1. 2006 Potřebujeme samostatně myslící lidi
30. 1. 2006 Rozum, odvaha a síla Jindřich  Kalous
31. 1. 2006 Právo na svobodu Vojtěch  Tělupil
31. 1. 2006 Budoucnost na prvním místě Bohumír  Tichánek
31. 1. 2006 Omluva a oprava
31. 1. 2006 Pavlát: omluva měla následovat za úplně něco jiného Štěpán  Kotrba
30. 1. 2006 "Boj proti antisemitismu" jako zbraň krajní pravice? Ondřej  Slačálek
31. 1. 2006 Ne jen česká politika je špatná Milan  Valach
30. 1. 2006 Program až na posledním místě? Štěpán  Kotrba
30. 1. 2006 Komunisté životní prostředí nechrání Miroslav  Šuta
30. 1. 2006 Slepí nevidí, hluší neslyší Štěpán  Kotrba
30. 1. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 15. ledna 2006
30. 1. 2006 Trampoty žáka všeobecného gymnázia Jaroslav  Bílek
30. 1. 2006 Proč se vyučuje na středních školách tak špatně Boris  Cvek
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
31. 1. 2006 Nacionální a ideologická totalita Stanislav A. Hošek
31. 1. 2006 Proč kupovat seminárky? Kupte si rovnou akademický titul! Ivan  Brezina
31. 1. 2006 Svět bez hranic Milan  Černý
31. 1. 2006 OSN chce vyřešit světové problémy uvolněním blokovaných 7 bilionů dolarů   
31. 1. 2006 Vážné varování ohledně klimatických změn   
31. 1. 2006 "Český Brazilec" v televizi... Jan  Čulík
30. 1. 2006 Trampoty žáka všeobecného gymnázia Jaroslav  Bílek
30. 1. 2006 Chce to (zatím nereálnou) změnu Boris  Cvek
30. 1. 2006 "Boj proti antisemitismu" jako zbraň krajní pravice? Ondřej  Slačálek
30. 1. 2006 Program až na posledním místě? Štěpán  Kotrba
28. 1. 2006 České noviny: milujeme zbraně Jan  Klusáček
28. 1. 2006 Vítězství Hamásu může být prospěšné Bohumil  Kartous
26. 1. 2006 "Klienti" versus Ministerstvo práce: pět set ku jedné Milan  Daniel
26. 1. 2006 Google se spojí s čínskými cenzory   
24. 1. 2006 Proč Tchaj-wan není Japonsko Petr  Fiala

Evangelické, evangelikální a evangelikálské RSS 2.0      Historie >
31. 1. 2006 Nacionální a ideologická totalita Stanislav A. Hošek
18. 1. 2006 Evangelikální prostituti Štěpán  Kotrba
18. 1. 2006 Povolte homosexuální styk až od osmnácti let   
26. 4. 2005 Co je evangelické, evangelikální a evangelikálské   
9. 2. 2005 Ateismus v Čechách nezpůsobili komunisté Boris  Cvek
5. 11. 2004 Diakonie: sociální práce a evangelická církev Zdeněk  Bárta
28. 2. 2003 Bůh, pašovaný do paragrafů evropské Ústavy Štěpán  Kotrba
11. 2. 2003 V Praze vzniká sbor luterské evangelické církve Eduarda  Heczková