31. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 1. 2006

Prosíme, protestuje proti plánům zlikvidovat další lužickou školu

Zase se dějí nepravosti v Lužici. Ministerstvo chce zrušit školu Ćišinského v Pančicích-Kukově. Tedy druhý stupeň základní školy podle našeho, (jak oni říkají: střední školu).

Níže uvedený dopis Milana Hrabala z Varnsdorfu mohou podepsat všichni, kdo mají chuť nějak pomoci.

Protest proti uzavření školy by bylo potřeba zasílat e-mailem na adresu steffen.flath@smk.sachsen.de a kopii na adresu:

petra.kockert@lra-kamenz.de
a milan.hrabal@varnsdorf.cz

Níže je český i německý text:

Sächsische Staatsministerium für kultus
Staatsminister Steffen Flath
Carolaplatz 1
01079 Dresden
steffen.flath@smk.sachsen.de

Otevřený dopis

Varnsdorf 27. ledna 2006

Vážený pane ministře kultury a školství,

obracím se na Vás s žádostí, abyste laskavě přehodnotil záměr uzavřít lužickosrbskou střední školu v Pančicích-Kukově -- "Školu Ćišinského". Jedná se o školu mimořádného významu pro zachování lužickosrbského jazyka a kultury v jižní části jediné jádrové oblasti Lužických Srbů.

Zjišťoval jsem si údaje o této škole a skutečnost je takováto:

- v této škole je nejvíce žáků v porovnání s jinými lužickosrbskými školami

- v období 2006 až 2011 je počet dětí, které by měly do této školy nastoupit dostatečný

- pančická škola je školou, která zahájila úspěšně dvojjazyčnou výuku 2 plus a stala se tak průkopníkem dvojjazyčného vzdělávání v Lužici

- uzavření této školy přináší nebezpečí, že žáci z okrajových oblastí z důvodu vzdálenosti budou muset dojíždět do bližších německých škol, v nichž se lužická srbština nevyučuje

Obracím se tedy na Vás s naléhavou žádostí o zachování sítě lužickosrbských škol v dosavadním rozsahu. Je to pro uchování jedinečné kultury, která je uznávána nejen v zemích Evropy jako "vzácný motýl evropské kultury", velmi důležité. Nedopusťte, aby po nedávném zrušení školy v Chrósčicích došlo k dalšímu vážnému ohrožení lužickosrbské kultury.

Velmi děkuji za pochopení a vstřícnost a těším se na Vaši odpověď.

S přátelským pozdravem

Milan Hrabal
člen Českého centra Mezinárodního PEN klubu
člen Rady Obce spisovatelů Praha


* * *

Připojuji se k otevřenému dopisu pana Milana Hrabala s naléhavou žádostí o zachování lužickosrbské "Školy Ćišinského" v Pančicích-Kukowě.

jméno, příjmení, příp. profese
adresa
podpis

Sächsische Staatsministerium für Kultus
Staatsminister Steffen Flath
Carolaplatz 1
01079 Dresden
steffen.flath@smk.sachsen.de

Offener Brief

Varnsdorf, den 27. Januar 2006

Sehr geehrter Herr Staatsminister für Kultus,

Ich wende mich an Sie mit der Bitte, dass Sie noch einmal die Schließung der sorbischen Schule in Pancicy-Kukow (Panschwitz-Kuckau) -- "Cisinski Schule" überdenken mögen.

Es handelt sich um eine Schule mit außerordentlicher Bedeutung für die Erhaltung der sorbischen Sprache und Kultur im südlichen Teil des einzigen Kerngebietes der Lausitzer Sorben.

Ich habe Fakten über diese Schule gesammelt und die Tatsache ist:

- in dieser Schule gibt es die meisten Schüler im Vergleich zu anderen lausitzer-sorbischen Schulen

- im Zeitraum von 2006 bis 2011 wird die Anzahl der Kinder, die diese Schule besuchen, ausreichend sein

- die Schule in Pancicy-Kukow (Panschwitz-Kuckau) ist eine Schule, die erfolgreich den zweisprachigen Unterricht 2 Plus begann und damit zum Verfechter des zweisprachigen Unterrichts in der Lausitz geworden ist.

- die Schließung dieser Schule birgt die Gefahr, dass Schüler aus den Randgebieten aufgrund der Entfernung in nähere deutsche Schulen fahren müssten, in denen die sorbische Sprache nicht unterrichtet wird.

Ich wende mich deshalb mit dir dringenden Bitte an Sie, das Netz der sorbischen Schulen im jetzigen Ausmaß zu erhalten.

Es ist für das Erhalten der einzigartigen Kultur, die nicht nur in den Ländern Europas als "einzigartiger Schmetterling europäischer Kultur" anerkannt wird, sehr wichtig.

Lassen Sie es nicht zu, dass nach der kürzlichen Schließung einer Schule in Chroscicy (Crostwitz) zu einer weiteren Bedrohung der sorbischen Kultur kommt. Ich danke Ihnen im Voraus für das Verständniss und Entgegenkommen und freue mich auf Ihre Antwort.

Mit freundlichen Grüßen,

Milan Hrabal
Mitglied des tschechischen Zentrums des internationalen PEN Klubs
Mitglied des Rates der Gemeindes des tschechischen Schriftstellers

Milan Hrabal
Komenského 2321/9
407 47 Varnsdorf
Česká republika

Ich schließe mich dem offenen Brief vom Herrn Milan Hrabal an mit der dringenden Bitte für die Erhaltung der lausitzer-sorbischen "Cisinski Schule" in Pancice-Kukow(Panschwitz-Kuckau).

Vorname, Nachname, evtl. Beruf Adresse

Unterschrift
                 
Obsah vydání       31. 1. 2006
31. 1. 2006 Vážné varování ohledně klimatických změn
31. 1. 2006 Rozdíl mezi Západem a Českem?
31. 1. 2006 OSN chce vyřešit světové problémy uvolněním blokovaných 7 bilionů dolarů
31. 1. 2006 Svět bez hranic Milan  Černý
31. 1. 2006 "Český Brazilec" v televizi... Jan  Čulík
31. 1. 2006 Vrchlický, Kotrba, Sklenář, Kartous, Kocábová Filip  Sklenář
31. 1. 2006 Získá Netenjahu po nástupu islamistů?
31. 1. 2006 Prosíme, protestuje proti plánům zlikvidovat další lužickou školu
31. 1. 2006 Historický galimatyáš pana senátora Egon T. Lánský
31. 1. 2006 Nacionální a ideologická totalita Stanislav A. Hošek
31. 1. 2006 I novináři se dělí na příznivce pravice a levice Michal  Rusek
31. 1. 2006 Když zbabělci vychovávají zbabělce Tomáš  Stýblo
31. 1. 2006 Proč kupovat seminárky? Kupte si rovnou akademický titul! Ivan  Brezina
31. 1. 2006 Biflování - podmínka nutná
31. 1. 2006 Tříšť nabiflovaných faktů není moudrost - a co jí tedy je?
30. 1. 2006 Není snad přirozené zamýšlet se nad tím, co je pravda?
31. 1. 2006 Myšlení je to nejpodstatnější v životě Boris  Cvek
30. 1. 2006 Na školách se bifluje - je to pravda
30. 1. 2006 Proč by se měli studenti trápit něčím, co nikdo nečte
30. 1. 2006 Je opravdu bezvadné, že se seminárky dají koupit?
30. 1. 2006 Proč bych neměla podvádět, když je to tak snadné?
30. 1. 2006 Studenti si seminárky z internetu volně stahují
31. 1. 2006 Potřebujeme samostatně myslící lidi
30. 1. 2006 Rozum, odvaha a síla Jindřich  Kalous
31. 1. 2006 Právo na svobodu Vojtěch  Tělupil
31. 1. 2006 Budoucnost na prvním místě Bohumír  Tichánek
31. 1. 2006 Omluva a oprava
31. 1. 2006 Pavlát: omluva měla následovat za úplně něco jiného Štěpán  Kotrba
30. 1. 2006 "Boj proti antisemitismu" jako zbraň krajní pravice? Ondřej  Slačálek
31. 1. 2006 Ne jen česká politika je špatná Milan  Valach
30. 1. 2006 Program až na posledním místě? Štěpán  Kotrba
30. 1. 2006 Komunisté životní prostředí nechrání Miroslav  Šuta
30. 1. 2006 Slepí nevidí, hluší neslyší Štěpán  Kotrba
30. 1. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 15. ledna 2006
30. 1. 2006 Trampoty žáka všeobecného gymnázia Jaroslav  Bílek
30. 1. 2006 Proč se vyučuje na středních školách tak špatně Boris  Cvek
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005

Srbská Lužice - národní obrození v 21. století RSS 2.0      Historie >
31. 1. 2006 Prosíme, protestuje proti plánům zlikvidovat další lužickou školu   
15. 10. 2004 Jan Rokyta: Mému lidu   
5. 4. 2004 Serbske nalěćo   
22. 8. 2003 Slovanská výspa trnem v saském oku Jaromír  Kohlíček
9. 8. 2002 Dočkají se Lužičtí Srbové respektování svých práv? Milan  Hrabal
26. 4. 2002 1000 let Budyšína - historie a současnost Lužice Štěpán  Kotrba
26. 4. 2002 Lužice: Svátek velikonočních jízd Radek  Čermák