30. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 1. 2006

"Boj proti antisemitismu" jako zbraň krajní pravice?

Leo Pavlát poskytl pozoruhodný rozhovor časopisu Euportál

Zdá se, že se česká krajní pravice rozhodla vydat dvěma různými cestami. Jedna její část setrvává v dosavadní krajně opoziční zapšklosti, vytváří si své samizdaty, organizace a pidistraničky. Druhá část vstoupila do nejsilnější opoziční partaje, Občanské demokratické strany, nebo se na ni více či méně úspěšně navázala. Rozdíly se projevují i ve vztahu k židovství a k židům.

První část krajní pravice pokračuje ve více či méně skrývaném antisemitismu. Druhá se naopak rozhodla zaujmout ostře prožidovské (a zejména proizraelské) stanovisko a rovněž využít politický kapitál, který s takovým stanoviskem může být spojen (např. možnost cejchovat své odpůrce jako antisemity). Tato část krajní pravice je relativně úspěšná přinejmenším v navazování kontaktů -- jejímu euroskeptickému internetovému časopisu Euportál poskytl nedávno velmi zajímavý rozhovor ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát.

Smysl následujícího textu je dvojí. Zaprvé doložit, že Leo Pavlát skutečně dal rozhovor internetovému časopisu, spojenému s krajní pravicí. A zadruhé reflektovat ideologickou munici, kterou jí ve svém rozhovoru poskytl.

Z Euportálu několika kliknutími...

Stránka Euportal.cz, které Leo Pavlát poskytl rozhovor a s jejímiž redaktory si notoval, je zaměřena, jak naznačuje již název, proti Evropské unii. Pokud pomineme to, že někteří autoři Euportálu jsou schopni s vážnou tváří přesvědčovat o tom, že EU je vlastně jakýmsi převtělením nacistického projektu "nové Evropy" a podobné zhůvěřilosti, je tato kritika vedena jednak často z pozic krajního ekonomického liberalismu, jednak (a to především) obrany národního státu. Právě obrana národního státu a patriotismus je to, co spojuje autory Euportálu s krajní pravicí. Shodnou se ale i v konzervativních názorech na "morální otázky" -- např. veřejné uznání homosexuálů. Tato orientace je sbližuje se stanovisky přímo rasizující a fašizující pravice, na něž ostatně mají různé vazby. Poslužme si alespoň několika příklady.

Jedním z významných autorů Euportálu a také člen výkonného výboru Mladé pravice, jejíž šéf Lukáš Petřík dělal s Pavlátem rozhovor, je Marek Skřipský. Ten byl dlouhou dobu rovněž přispěvatel časopisu Obrana národa.

Na stránkách tohoto časopisu přitom jeho jiný autor, František Rozhoň, zpochybňoval u příležitosti výročí osvobození Osvětimi samotný pojem antisemitismus.

"Snad tisíckrát byl v tyto dny odsouzen i tzv. antisemitismus. Ani jednou proto, že právě dnešní pojetí tohoto slova popírá národy semitské nežidovské! Není i takto pojaté slovo projevem onoho dělení lidí?"

Akci k onomu výročí zhodnotil slovy:

"Na Novotného lávce bylo pod dozorem ředitele Židovského muzea Leo Pavláta oslaveno dělení lidí na sobě rovné a některé rovnější, neboli na lidi a nadlidi."

O lidech, nadlidech, a odporu proti nim ZDE

Jiný významný autor Euportálu, Ondřej Šlechta, je zároveň přispěvatelem české pobočky stránek Altermedia. Zde mimo jiné upozorňuje na "nemístný vliv", který má "mocná židovská lobby"

Altermedia - Není prase jako prase ZDE

Špidla ukázal svou pravou tvář ZDE
Ekonomika EU - Skutečně krok správným směrem? ZDE
Registrované partnerství? Zbytečnost ZDE

Altermedia jsou celosvětovou ultrapravicovou informační sítí, k jejímuž vydávání v ČR byla přizvána organizace Vlastenecká fronta. Jejího předsedu a kmenového autora portálu Altermedia Davida Macháčka označil nedávno bývalý předseda pražské židovské obce Tomáš Jelínek za "českého fašistu"

Na stránkách Altermedií najdeme jeho články o Židech a židovství, které odhalují víc než jen sklony k antisemitismu.

Altermedia - Zvláštní časopis, zvláštní lidé... ZDE

Tiskové prohlášení Vlastenecké Fronty ke kauze Ernsta Zündela ZDE
Mezinárodní den vzpomínek na oběti holocaustu - "náš" nový svátek ZDE

Jiným autorem Altermedií je i Petr Kainovský, jehož článek na Altermediích je uvozen slovy "nemám rád demokracii". Jeho "nekrolog" Ariela Šarona označil Šarona slovy "protřelý židovský gestapák". Kainovský je svolavatelem ultrapravicového pochodňového průvodu pražským židovským městem v lednu 2003, proti němuž Židé a další odpůrci fašismu uspořádali protiakci. Je to bakalář politologie proslulý tím, že se odmítl nechat ošetřit lékařem pro jeho barvu pleti.

Petr Kalinovský rovněž neváhal svým článkem přispět na stránky neonacistické organizace Národní odpor.

Sečteno a zváženo, Leo Pavlát poskytl rozhovor stránkám, které se sice tváří bojovně pro-izraelsky, ale zároveň mezi jejich kmenové autory patří lidé, kteří publikovali či publikují na společných platformách s otevřenými antisemity a spolupracovníky neonacistů.

Co řekl Pavlát krajní pravici?

Přejděme k obsahu rozhovoru, který je velmi zajímavý, a to nejen proto, že ukazuje značnou názorovou shodu mezi tazateli a tázaným, mezi ředitelem pražského židovského muzea a krajními pravičáky.

Shodnou se např. na kritice evropské pomoci Palestincům. Slovy Leo Pavláta:

"Každý uvidí, co například vysílá palestinská televize, která je celá placená Evropskou unií. Ani ty nejhrubší útoky proti Židům jako takovým však ze strany EU nevedou k náležité reakci. To je opravdu skandální. Vždyť takto jednají demokratické země, na jejichž území došlo k šoa (holocaustu), jejichž občany jsou ti, kteří přežili pokus o genocidu Židů."

To je poučná argumentace -- v podtextu se dnešním evropským státům (obyvatelé většiny z nich přitom trpěli pod nacistickou okupací) přičítá blíže neurčená vina za holocaust a z ní plynoucí odpovědnost podporovat nikoli Palestince, ale Izraelce. Těžko by šlo najít racionální souvislost mezi soudobou blízkovýchodní politikou EU a holocaustem, i přesto je ale konstruována. Jakoby se chtělo naznačit Evropanům, že nemají své postoje vůči blízkému východu utvářet podle posouzení tamní situace, ale podle pocitu viny vůči vlastnímu židovskému obyvatelstvu.

Leo Pavlát svou paralelu ještě prohlubuje:

"Západní Evropa, udávající tón v EU, se dnes tváří v tvář globální hrozbě, přítomné v radikálním islámu, řídí s výjimkou Británie svými špatnými vzory sahajícími až k postoji vůči Hitlerovi před vypuknutím války. I dnes jako tenkrát se přistupuje k stoupencům ideologie nepokrytě totalitní, hlásající nenávist a zásady odporující evropské demokratické tradici, jako k partnerům, s nimiž se je možno dohodnout. (...) Podívejte se na tendence, které dovedly Německo k válce, a zjistíte, že islamistický fundamentalismus je v mnoha obecných ohledech sdílí."

Islamisté jsou v tomto obraze světa novým nacismem a ustupování je appeasementem. Jakékoli jiné možné pohledy mají být vyloučeny odkazem k hrůzám nacismu. Nesmíme se na konflikt Izraelců a Palestinců dívat např. jako na střet kolonizátorů s vyhnanci, to by byla zrada spojence tváří v tvář hrozbě nového Hitlera. A pak, máme se přeci řídit svým špatným svědomím.

Autoři rozhovoru položili Pavlátovi zcela nekorektní otázku:

"Co říkáte na to, že řada západních levicových intelektuálů se přidává na stranu revizionistů pod záminkou ochrany svobody slova, jako např. Noam Chomsky?"

Byl bych celkem rád, kdyby autoři rozhovoru byli schopni tuto "řadu" vyjmenovat. Noam Chomsky vystoupil v jednom konkrétním případě trestního stíhání revizionisty - popírače holocaustu. Nepřidal se rozhodně na jeho stranu -- výslovně řekl, že s jeho názory nesouhlasí a že mu jsou odporné, jako člověk odkojený americkou libertariánskou tradici ale prohlásil v duchu známé Voltairovy věty, že cítí potřebu hájit jeho právo tyto názory říkat.

Ve své odpovědi Pavlát neodmítl nekorektnost dané otázky. Namísto toho se rozhovořil o intelektuálech obecně:

"Otázka je, koho považujeme za intelektuála. Pro mě má toto označení i mravní rozměr. Mezi obdivovatele Hitlera patřili mnozí velcí duchové doby -- například filosof Edmund Husserl. Už jen kvůli jeho členství v NSDAP si o moci intelektu -- rozuměj jaksi samozřejmě kladném vlivu myslitelů či filosofů - nedělám obecně velké iluze."

Leo Pavlát si zřejmě spletl Edmunda Husserla, filozofa, který měl pro svůj židovský původ v Německu třicátých let problémy, s členem NSDAP Martinem Heideggerem. Je to docela smutné, když je filozof perzekuovaný pro židovský původ vydáván za nacistu -- dvojnásob stane-li se to v rozhovoru mezi ředitelem židovského muzea a studentem filozofické fakulty. Zdá se navíc, že Pavlát chce poukazem na něčí politické selhání zpochybnit jeho intelekt. Zůstává však smutnou skutečností, že lidé, kteří jsou schopni v jedné oblasti lidského poznání dosáhnout obdivuhodných výkonů, mohou být lidé politicky naivní anebo mravně selhávající. Není to důvod upírat jim intelektuální zásluhy a označení intelektuál. Je to důvod myslet o politických a mravních otázkách vlastní hlavou a mít na paměti punkové heslo No idols!

K Chomskému Leo Pavlát neříká nic, jen poukazuje na to, že stalinistické režimy byly "programově antisemitské" (což je přinejmenším diskutabilní teze -- programově byly spíše internacionalistické a rovnostářská, což nic nemění na tom, že se v nich často projevovala nechutná antisemitská praxe; ostatně podobného "naplnění" došla ve stalinských režimech i řada dalších levicových programatických postulátů). Následně shrnuje:

"V tom, že levicoví intelektuálové podporují extrémní protižidovská stanoviska, proto nespatřuji nic nového."

Je tedy voltairovská obrana svobody slova "extrémně protižidovským stanoviskem"? A jak vůbec lze Chomského, kritika "komunistických" režimů východního bloku, stavět vedle jejich stoupenců a odvozovat z těchto režimů, že by nás Chomského názory neměly překvapit?

Leo Pavlát dále říká:

"Bylo by strašné, kdyby Evropa nyní přihlížela fiasku integrace kolektivního Žida -- Izraele -- do mezinárodního společenství."

Je skutečně Izrael "kolektivním Židem"? Kdybychom tuto metaforu dovedli do logických důsledků, znamenalo by to, že nežidovští občané Izraele vlastně do tohoto "kolektivního Žida" nepatří, zatímco Židé, kteří žijí mimo Izrael, vlastně nejsou Židé. Tak to Leo Pavlát zjevně (je to jasné z následujících pasáží) nemyslel, je to ale docela dobrý doklad zavádějícnosti podobných kolektivních metafor.

Poučení z hrůz dvacátého století?

Co spojuje ředitele židovského muzea s krajně pravicovými horliteli proti EU? Na nejobecnější rovině to, že si z hrůz minulého století odnesli zcela dílčí poučení, které zcela mechanicky aplikují na děje století našeho. Jestliže dosud čeští Židé projevovali chvályhodnou solidaritu s jinými oběťmi rasistického násilí, např. s Romy a Armény, z Pavlátova rozhovoru se zdá, jako kdyby jeho pozice byla, že poučení z druhé světové války zní, že propříště je třeba (ze špatného svědomí) stát na straně "kolektivního Žida", tedy státu Izrael. To dobře rezonuje s jiným článkem na Euportálu, který tvrdí, že

"We (kdo my? -- pozn. OS) killed six million Jews and replaced them with 20 million Muslims." Židé přitom ztělesňovali "science, art, international trade, and above all, as the conscience of the world", zatímco muslimové přinesli "stupidity and ignorance, religious extremism and lack of tolerance, crime and poverty due to an unwillingness to work and support their families with pride".

Přisoudit šesti milionům lidí, které často spojovalo jen to, že byli zavražděni kvůli národnosti svých prarodičů, tyto pozitivní hodnoty, a naopak dvaceti milionům jiných lidí, které spojuje jen náboženství, takovéto negativní hodnoty -- to je přesně skupinová charakteristika typická pro rasismus.

Poučení z hrůz dvacátého století totiž je, že to, co se stalo Židům, už se nesmí stát. Nesmí se to stát ani Židům, ani nikomu jinému. A nejde "jen" o holokaust. Nesmí se opakovat ponižující, diskriminační praxe, lidé nesmějí být vytlačováni do ghett, nikdo nesmí být diskriminován pro svou odlišnost. I když se třeba jedná o muslimské přistěhovalce. Nikdo také nesmí být vyháněn ze svého domova jen pro svůj etnický původ. Nikdo, ani "Židé blízkého východu", jak označil bývalý prezident USA Jimmy Carter svého času Palestince.

Podobně dílčí poučení si odnesl z dvacátého století Lukáš Petřík, který dělal s Leo Pavlátem rozhovor. Pro něj je tím poučením militantní protilevicovost -- za zločiny dvacátého století byla v jeho podání zodpovědná levice. Petřík považuje nacisty a fašisty za levicové, což je poněkud bizarní, ale nechme jej pro tuto chvíli při tom, a je tedy třeba jí čelit. Od snah o zákaz KSČM až po útočení na údajně levicovou Evropskou unii. Jenže problém není v tom, jak si lidé říkají, ale v tom co dělají, to věděl už Karl Marx. Viníkem zločinů minulého století nebyly ani tak nějaké konkrétní myšlenky, ať už levicové nebo pravicové, ale spíše a především nesnášenlivost a nenávist. A proti těm není nikdo imunní. A právě postoj jediných spravedlivých obránců před levicovým či multikulturním nebezpečím jako u Petříka může naneštěstí snadno přerůst v nesnášenlivou rétoriku -- a kdoví, zda nakonec ne i v něco horšího.

                 
Obsah vydání       30. 1. 2006
30. 1. 2006 Chce to (zatím nereálnou) změnu Boris  Cvek
30. 1. 2006 Pohádka o zlých ministrech a hodném panu doktorovi Ivan  David
30. 1. 2006 Zdravotnictví a neviditelná ruka trhu Ferdinand  Němec
30. 1. 2006 Diskuse o zdravotnictví a příslušné zákony Michal  Horák
30. 1. 2006 Program až na posledním místě? Štěpán  Kotrba
30. 1. 2006 Komunisté životní prostředí nechrání Miroslav  Šuta
30. 1. 2006 Slepí nevidí, hluší neslyší Štěpán  Kotrba
30. 1. 2006 Rekviem na všechny její muže Vít  Slíva
30. 1. 2006 Bush za to nemůže, může za to Arafat
30. 1. 2006 Trampoty žáka všeobecného gymnázia Jaroslav  Bílek
30. 1. 2006 Na školách se bifluje - je to pravda
30. 1. 2006 Proč se vyučuje na středních školách tak špatně Boris  Cvek
30. 1. 2006 Je bezvadné, že se dají seminárky koupit
30. 1. 2006 Je opravdu bezvadné, že se seminárky dají koupit?
30. 1. 2006 Proč bych neměla podvádět, když je to tak snadné?
30. 1. 2006 Proč by se měli studenti trápit něčím, co nikdo nečte
30. 1. 2006 Studenti si seminárky z internetu volně stahují
30. 1. 2006 Prodej školských prací nabízejí i jiné servery
30. 1. 2006 Fabiano Golgo vystoupí v ČT
30. 1. 2006 Co kritizuji na Veselovského Sedmičce Kamil  Abbid
30. 1. 2006 "Boj proti antisemitismu" jako zbraň krajní pravice? Ondřej  Slačálek
30. 1. 2006 Co odhalilo registrované partnerství v Senátu Slavomír  Goga
30. 1. 2006 Jaklův homosexualismus naštěstí státní ideologií není Štěpán  Kotrba
30. 1. 2006 Police po 11 měsících odložila... Štěpán  Kotrba
30. 1. 2006 Policie "zfalšovala záznam o tom, jak byl usmrcen Brazilec v londýnském metru"
30. 1. 2006 Vláda zasáhne proti supermarketům
30. 1. 2006 Šoupání barákem Filip  Rožánek
30. 1. 2006 Jak nejlépe a nejpohodlněji se bohatne Ladislav  Žák
30. 1. 2006 Moravisté jako bitý pes? Pavel  Pečínka
30. 1. 2006 Sociální stát Stanislav A. Hošek
30. 1. 2006 Petr Partyk požádal o podmíněné propuštění
30. 1. 2006 Prohlášení
30. 1. 2006 Krach v Hranicích Tomáš  Vandas
30. 1. 2006 Krmení manželů?? František  Schilla
30. 1. 2006 Pasovský skandál kolem zvěřiny v rozkladu Miroslav Václav Steiner
30. 1. 2006 Individuální práva souvisí s našimi cíli Jiří  Martišek
30. 1. 2006 Obnovitelné zdroje energie -- problém vnímání reality Milan  Černý
28. 1. 2006 Vítězství Hamásu může být prospěšné Bohumil  Kartous
28. 1. 2006 České noviny: milujeme zbraně Jan  Klusáček
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
30. 1. 2006 Trampoty žáka všeobecného gymnázia Jaroslav  Bílek
30. 1. 2006 Chce to (zatím nereálnou) změnu Boris  Cvek
30. 1. 2006 "Boj proti antisemitismu" jako zbraň krajní pravice? Ondřej  Slačálek
30. 1. 2006 Program až na posledním místě? Štěpán  Kotrba
28. 1. 2006 České noviny: milujeme zbraně Jan  Klusáček
28. 1. 2006 Vítězství Hamásu může být prospěšné Bohumil  Kartous
26. 1. 2006 "Klienti" versus Ministerstvo práce: pět set ku jedné Milan  Daniel
26. 1. 2006 Google se spojí s čínskými cenzory   
24. 1. 2006 Proč Tchaj-wan není Japonsko Petr  Fiala
23. 1. 2006 Čierne humory Irena  Zítková
23. 1. 2006 Všechno, co vám zatajují o ropné krizi   
21. 1. 2006 Za poškození dobrého jména a demokratické pověsti si může ODS sama Štěpán  Kotrba
20. 1. 2006 Obránci lidských práv nemohou spoléhat na pomoc západních vlád Karel  Dolejší
20. 1. 2006 O české šlechtě mezi včerejškem a zítřkem Josef  Tomeš
20. 1. 2006 Proč Anglosasové na světě vedou   

Neonacismus a extremistická hnutí v současné Evropě RSS 2.0      Historie >
30. 1. 2006 "Boj proti antisemitismu" jako zbraň krajní pravice? Ondřej  Slačálek
21. 1. 2006 Za poškození dobrého jména a demokratické pověsti si může ODS sama Štěpán  Kotrba
21. 1. 2006 Policie už zase dělala pravicovým extremistům ochranku Štěpán  Kotrba
28. 11. 2005 Stane se David Irving mučedníkem za svobodu projevu?   
22. 11. 2005 Rakousko vypracovalo žalobu proti historiku Irvingovi   
21. 11. 2005 Davidovi Irvingovi hrozí dvacetileté vězení Richard  Seemann
18. 11. 2005 Proces s neonacistou Zündelem byl odročen Richard  Seemann
19. 10. 2005 Hitlerovi "čestní árijci" Richard  Seemann
20. 9. 2005 Miluji tě, Rudolfe Bohumil  Kartous
19. 9. 2005 Policie slouží neonacistům jako ochranka Štěpán  Kotrba
5. 9. 2005 My jsme ta nová generace. My jsme Národní Socialisté! Ondřej  Slačálek
19. 8. 2005 Skutečný komunismus... a skutečný antikomunismus Ondřej  Slačálek
25. 7. 2005 Klausovo Národní souručenství Štěpán  Kotrba
30. 5. 2005 Polovina Rakušanů věří v možný holocaust Richard  Seemann
20. 5. 2005 Mladá internetová pravice zvolna hnědne Ondřej  Slačálek