27. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 11. 2004

Diakonie: sociální práce a evangelická církev

Celou Biblí i celou židovsko - křesťanskou tradicí zní jasný cantus firmus v jiných náboženstvích nevídaný a neslýchaný, totiž poslání pomáhat člověku, který je v nouzi, který trpí v žaláři vnější či vnitřní nesvobody (J 8,32), a to bez ohledu na jeho politickou, náboženskou či jinou příslušnost (L 10,25-37).

Již ve Starém Zákoně se Hospodin legitimuje na počátku Desatera jako Bůh, který vysvobozuje ze žaláře, z otroctví.

Hospodin je Bohem svobody a rovnosti jeho stvoření. Celá řada ustanovení Starého zákona o běžencích, o vdovách a o sirotcích, o paběrkování, o létě milostivém atd. vnesla do naší civilizace prvek, kterému jsme si navykli říkat sociální. Zejména pak profetie vášnivě protestuje od prvních do posledních proroků proti politickému, sociálnímu a společenskému útlaku; a vyzývá k pomoci člověku v nouzi jako k nejpravějšímu výrazu bázně Boží. Samotný Kristus podle NZ staví lásku k bližnímu a sociální péči jako základní a první kriterium jeho následování (Mt 25,45).

Na přikázání lásky k Bohu a člověku (Mt 22,37-40) spočívá celý život církve a jejího lidu. Toto přikázání tvoří dva základní sloupy, na kterých je církev vystavěna. Z lásky k Bohu vyrůstá bohoslužba, z lásky k bližnímu vyrůstá služba bližnímu, diakonie.

Jedno bez druhého nemůže v plnokrevné církvi být. Bohoslužba bez lásky navenek církve zplaní v uspokojování náboženských potřeb a pánbíčkářství (Jk 2,16), diakonie bez lásky k Bohu brzy vyhoří ( Lk 10, 38-42).

Pomáhat nezištně bližním je natolik "nepřirozené", že je myslitelné pouze v rámci křesťanské spirituality, ať již deklarované uvnitř církve, či anonymní v sekularizované společnosti (Mt 7,21). Viditelné církve nemají na Pána Boha copyright (L 3,8) ! Církevní řeči o "pouze humanistické" pomoci druhým jsou nesmyslné a arogantní.

Církev, žel, často ve svých dějinách sociální rozměr víry přehlížela, a vyprazdňovala tak podstatnou část smyslu svého poslání. Vážnou obžalobou církve je např. její většinové chování v devatenáctém století, při prudkých sociálních změnách během průmyslové revoluce. Svou ignorancí vůči politickému a sociálnímu útlaku svých bližních a opomenutím svého prorockého úkolu ve světě způsobila tragické vakuum, do kterého vstoupila myšlenka socialismu. Bylo to jedno z kruciálních selhání církve, které je jedním z hlavních důvodů současné podřadné role, kterou církev ve společnosti hraje.

Poučná pro ducha této doby jsou např. kázání i takového církevního velikána jako byl Ferdinand Císař z jeho Postilly vydané v Čáslavi 1892, kterážto kázání jsou poněkud příšernou ukázkou církevnického konzervatizmu, politického patolízalství a sociální ignorance, která spoluzavinila v Evropě zrod marxismu, této křesťanské herese moderní doby. Zejména stojí za to přečíst si kázání na str. 625 s názvem Socialismus, kde vítá zrod dělnického "1.Máje" výrazy jako: "slyšmež děsný z přítomnosti řev", či: "anarchism chce míti hovad ráj" či: "ďábel... ne opravit chce, ale zničit panující nyní společenský pořádek" atd.

Stojí za to srovnat toto kázání se známým fejetonem Jana Nerudy o tomtéž prvním máji, ve kterém Neruda charakterizuje 1. květen l890 jako nejpamátnější první květen lidských dějin. "Klidným, železným krokem přirazily 1. května l890 bataillony dělnické, přečetné, nepřehledné, a vřadily se do lidského šiku, aby již provždy stejným postupem šly s námi ostatními za vznešenými lidskými cíly, stejně oprávnění, stejně obtížení, stejně blažení .... pojednou vidíš, že veškerá posavadní situace společenská i politická jediným trhnutím se dnes pozměnila, ale nejen už pro dnes!"

Který z těchto dvou mužů byl při psaní svých slov asi Pánu Bohu blíž? Farář, nebo "obyčejný" novinář?

Církev všude po světě i u nás hledá způsob, jak dostát svému poslání a zvěstovat svému světu aktuálně Evangelium. Je navýsost zřejmé, že Slovo boží se budeme musit vždy znovu učit přinášet světu nejen novými slovy, srozumitelnějšími dnešním lidem a méně spjatými pouze s naší církevní tradicí, ale i skutky, které budou ke Kristu zřetelně ukazovat tak říkajíc "nonverbálně". Jsem přesvědčen, že práce Diakonie vedle své obrovské pomoci trpícím je i právě jedním z takových "nonverbálních" pokusů zvěstovat Pána Ježíše Krista tomuto světu.

Evangelická církev v naší zemi vstoupila v poslední době právě v práci Diakonie zatím nejmasivněji do našeho sekularizovaného světa, když ještě před "sametovou revolucí" byla znovu založena 1. června 1989 statutem schváleným dne 10. 5. 1989 jejím vedením. Tento vstup církve nelze ze strany světa obejít, bagatelizovat, "zašuplíkovat" někam mimo relevantní sféry světa. Sociální práce je totiž fenomén, který i sekularizovaný svět bere smrtelně vážně.

Zkušenost těchto posledních patnácti let navíc ukázala, že vstup církve do světa skrze Diakonii nikterak samu církev neohrožuje a nerozmělňuje ani ji ani její vyznání, jak se mnozí v církvi obávali a někteří snad dosud obávají, ale naopak, v pravém slova smyslu zvěstuje o Kristu všem, kdo se s prací Diakonie tak či onak dostanou do kontaktu.

Diakonie potřebuje svoji církev, aby v ní čerpala z pramenů vod živých. Církev však stejně tak potřebuje svou Diakonii, aby byla světu srozumitelnější a - troufám si říci - možná i Pánu Bohu milejší.

Autor je nezávislým senátorem a předsedou představenstva Diakonie ČCE

                 
Obsah vydání       27. 3. 2006
27. 3. 2006 Pravicovost, levicovost, kritičnost a bolševismus Jan  Čulík
27. 3. 2006 "Komunismus je hnus!"
27. 3. 2006 Média Josef  Vít
27. 3. 2006 Co se změnilo od dob normalizace? Jan  Čulík
27. 3. 2006 Michael  Marčák
27. 3. 2006 Nejvíce voličů zůstalo doma Tomáš  Krček
27. 3. 2006 Proruský blok vede ve volbách
27. 3. 2006 V rodině Jan  Nedvěd
27. 3. 2006 Putin obviněn, že opsal svou doktorskou práci
27. 3. 2006 Británie: Nová generace "elitních žen" mění radikálně společnost
27. 3. 2006 Čechy krásné, Čechy mé II. Ladislav  Žák
27. 3. 2006 "Většina podniků je obětí absolutních nesmyslů"
27. 3. 2006 Proč pořád ten strach?: Homofobie jako vyjádření individuálního postoje Věra  Sokolová
24. 3. 2006 Záchrana klimatu, nebo protijaderný aktivismus? Jan  Hošek
24. 3. 2006 Česká televize hrubě zkresluje předvolební situaci v České republice Jan  Čulík
25. 3. 2006 Prošetřete, zda je telefonní hlasování v Moravcových pořadech přijatelné Jan  Čulík
25. 3. 2006 FebioFest: Špinavé peníze mu nesmrdí? Jan  Čulík
25. 3. 2006 Rusko popírá, že by poskytovalo Saddámu Husajnovi špionážní informace
24. 3. 2006 Přijde znovu povodeň na dolní Labe? Václav  Houfek
27. 3. 2006 Lovecké povídky Václav  Dušek
27. 3. 2006 Od státu stran ke státu občanů Tomáš  Franke
27. 3. 2006 Proč pracují učebnice cizích jazyků se zastaralými stereotypy? Zuzana  Geryková
27. 3. 2006 Export odpadů do spaloven je nepřijatelný
27. 3. 2006 Lidská práva a suverenita: Představy a skutečnost Mesfin  Gedlu
27. 3. 2006 Horníci se nenechají vydírat
24. 3. 2006 Paroubek odkrývá konflikt zájmů u Baxy
5. 11. 2004 Diakonie: sociální práce a evangelická církev Zdeněk  Bárta
27. 3. 2006 Pane Oráči, děkuji! Ivan  Brezina
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006

Evangelické, evangelikální a evangelikálské RSS 2.0      Historie >
24. 3. 2006 Křesťanský fundamentalismus v Americe František  Lemfeld
17. 2. 2006 Česká evangelikální aliance vítá prezidentské veto zákona o registrovaném partnerství   
31. 1. 2006 Nacionální a ideologická totalita Stanislav A. Hošek
18. 1. 2006 Povolte homosexuální styk až od osmnácti let   
18. 1. 2006 Evangelikální prostituti Štěpán  Kotrba
26. 4. 2005 Co je evangelické, evangelikální a evangelikálské   
9. 2. 2005 Ateismus v Čechách nezpůsobili komunisté Boris  Cvek
5. 11. 2004 Diakonie: sociální práce a evangelická církev Zdeněk  Bárta
28. 2. 2003 Bůh, pašovaný do paragrafů evropské Ústavy Štěpán  Kotrba
11. 2. 2003 V Praze vzniká sbor luterské evangelické církve Eduarda  Heczková