9. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 2. 2005

Tlachy a nic víc

Ateismus v Čechách nezpůsobili komunisté

Článek pana Slačálka "Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev" jsem četl s velkým pobavením. V prvním odstavci předně nechává příliš málo prostoru mezi ateismem a docela folklórním pojetím katolicismu. Pochopitelně, že věřit v to, že Maria počala z Ducha svatého, nebo v to, že kdosi konal zázraky, je bez náležitého kontextu směšné. Když mi bylo deset let, smál jsem se své věřící babičce právě z tohoto úhlu pohledu. Pak jsem ovšem nahlédl kontext a do značné míry pochopil, co cítí věřící člověk. Jde o schopnost vcítění. Na povrchní manipulace, které jsou hned se vším hotovy a z věřících dělají kretény, je vždycky času dost.

Pobavilo mne toto souvětí pana Slačálka: "Pokud by autor trval na svém názoru, musel by vysvětlit, proč v sousedním Polsku, které prošlo srovnatelnou epochou diktátorské vlády komunistické strany, je stále tak velký počet křesťanů." Měl by si možná uvědomit, že římská církev v Česku i v Polsku vyznává do písmenka totéž učení. Jestliže tedy někdo směle tvrdí, že za rozšíření ateismu v Česku může právě římská církev, měl by vysvětlit, proč táž církev téhož nedosáhla v Polsku nebo v Itálii, v Irsku, ve Španělsku, v Latinské Americe... Považuji za zřejmé, že původ českého ateismu je třeba hledat někde jinde.

Autor se vrací do 14. a 15. století. Je jistě pravda, že od dob Filipa Sličného byly mocenské ambice církve v celé Evropě stále více věcí snů a stále méně věcí reálné moci. Husitismus nebyl v žádném případě jev omezený na český prostor, ostatně vyšel z Anglie a mezi jeho předchůdce lze počítat i kazatele na dvoře Karla IV. Je však dobře připomenout, že Hus byl radikálním křesťanem, s ateismem neměl nic společného. Utrakvistická i později evangelická tradice nevedla Čechy do náruče ateismu, naopak byla mnohem fundamentalističtější než tehdejší katolicismus. Mnohé velké osobnosti českého národa se hlásily ke křesťanské víře velice vřele: Karel IV., Jan Hus, Jiřík z Poděbrad, Vilém z Pernštejna, Jan Komenský, dále katolíci Bohuslav Balbín a Josef Dobrovský, luterán František Palacký, původně katolík a později evangelík Tomáš G. Masaryk atd.

Dále nelze zaměňovat antiklerikalismus a ateismus. To jsou dvě různé věci. Někdo může být antiklerikál a nemusí být ateista, může být dokonce křesťanský fundamentalista. Příkladem je jansenistické hnutí nebo britští puritáni. V českých dějinách byl jistě antiklerikálem a zároveň vroucím křesťanem Masaryk, ale také Komenský nebo zřejmě i katolík Vilém z Pernštejna.

Opravit je třeba i tato Slačálkova slova: "Vzhledem k tomu není divu, že za první republiky došlo pod heslem "Pryč od Říma" k takřka raketovému růstu počtu osob bez vyznání. V dvaapadesátimilionovém Rakousku-Uhersku jich bylo 34 000 (dlužno dodat, že i kvůli úřední šikaně ze strany aparátu katolického státu), ve čtrnáctimilionovém Československu v roce 1931 už jeden milion." Dle skripta J. Bartoše a M. Trapla (Československo 1918-1938. Fakta, materiály, reálie, Olomouc 1994) se ještě v roce 1930 ke katolicismu hlásilo 73,5% obyvatel, k protestantismu 7,7%, k Československé církvi 5,4%... a bez vyznání bylo jen 5,8%. Ostatní procenta patřila judaismu, pravoslaví a také řeckokatolické větvi katolické církve (4%). Ještě v padesátých letech cítila KSČ v katolické církvi tak velkou sílu, že ji začala tvrdě likvidovat (podrobnosti o tom jsou ZDE).

Tomu, co říká pan Slačálek jen tak mimochodem o politice Pia XII., se nebudu věnovat. Vím jen, že tuto problematiku nelze bez jakéhokoli odkazu odbýt pouhou notickou, jak to činí on. Mezi historiky je role Pia XII. za 2. světové války dodnes předmětem kontroverzí. Rád bych se ovšem vrátil k původní otázce: proč v Polsku katolictví komunismus přežilo, kdežto u nás nikoli. Poláci jsou hrdý národ, který se postavil Hitlerovi a Sověty vždycky nenáviděl. Rudí v Polsku nezískali stejnou pozici jako u nás (Češi si v roce 1946 komunisty svobodně zvolili). Zbigniew Brzezinski nedávno uvedl: "Vím, že se Sověti připravovali na okupaci Polska a vyslali sovětského generála, aby si promluvil s polskými divizními veliteli. Jednomu z nich generál v rozhovoru řekl: "Ve vaší zemi je fašismus, kontrarevoluce, zřejmě vám budeme muset poskytnout bratrskou pomoc. -- Co budete dělat, když k vám přijde sovětská armáda s bratrskou pomocí?" -- A tento polský generál -- sám komunista -- mu řekl: "Pokud přijdete do mé země, tak na vás budeme střílet!" -- Tečka!

My Češi jsme prostě "kam vítr, tam plášť". Za Rakouska byla drtivá většina z nás pravými katolíky, jak o tom píše třeba Rais, pak jsme měli "tatíčka Masaryka", kterého jsme obratem ruky vyměnili za Gottwalda a toho pak za Dubčeka a toho pak za Husáka a toho pak za Havla a toho dnes za Klause... Náš ateismus není nějakým pozitivním postojem, je pouze pasivním stavem, nepromyšleným a příšerně mělkým. Je vyprázdněnou existencí národa, jenž se prolhal až k absolutní nicotě. Rád bych podotkl, že z velkých osobností českých dějin není snad žádná radikálně ateistická a ve svém ateismu přesvědčivá. Byl ateistou Patočka? Kosík? Rádl? Černý? Jsou ateisty Havel nebo Jirous? Bondy? Seifert? Čapkové?

Vyjádřím se jen ještě k těmto slovům: "Jak si vysvětlit mlčení Boha vůči takovým krutostem, k jakým docházelo, jak si vysvětlit, že jeho "neomylný" pozemský náměstek pokládal za větší hrozbu komunismus než nacismus?" Nejsem si vůbec jistý, že Pius XII. považoval nacismus za menší hrozbu než komunismus, nicméně logiku by to mít mohlo. Co do počtu obětí je jistě komunismus před nacismem (jen počet obětí uměle vyvolaného hladomoru na Ukrajině na počátku třicátých let se odhaduje na sedm miliónů) a jde-li o ideologii, jsou to jednovaječná dvojčata (to bych chtěl podrobně ukázat v některém svém příštím článku). K problematice mlčení Boha bych si dovolil zmínit tento text.

Zbytek článku pana Slačálka mi nestojí za komentář... přestal mne bavit a začal mne nudit. Kdo bude chtít, zjistí si sám, že jsou to jen tlachy a nic víc.

                 
Obsah vydání       9. 2. 2005
9. 2. 2005 S žaludeční sondou na mozek Bohumil  Kartous
9. 2. 2005 Zoufalá manželka vězně z Guantánama prosí britskou vládu o pomoc
9. 2. 2005 David Kay: Neudělejme tytéž chyby v Íránu!
9. 2. 2005 Arabské země plánují reformy, iráčtí šíité islámský stát Karel  Dolejší
9. 2. 2005 Británie: Ofcom potvrdil význam veřejných médií pro digitální éru
9. 2. 2005 Francie: Le Penův konec? Simone  Radačičová
9. 2. 2005 Michael  Marčák
9. 2. 2005 "Novinky" Diag Human
9. 2. 2005 Otázka pro hlavního hygienika ČR Jiří  Jiráček
9. 2. 2005 Británie: Dvě mediální kontroverze Jan  Čulík
9. 2. 2005 Památce velikých neprospějeme popíráním jejich omylů Jan  Friedlaender
9. 2. 2005 Michael  Marčák
9. 2. 2005 Kriminalizácia spoločnosti Peter  Takáč
9. 2. 2005 Skryté súboje policajtov Jakub  Topol
9. 2. 2005 Stratégia pre Slovensko - Moje pochybnosti o nositelovi posolstva Ivan  Štefunko
9. 2. 2005 Kdo jsou ti dva? Jan  Hanzl
9. 2. 2005 Michael  Marčák
9. 2. 2005 Ateismus v Čechách nezpůsobili komunisté Boris  Cvek
9. 2. 2005 Proč mám z daní platit zástupce někoho, kdo neexistuje?
9. 2. 2005 Historické omyly (?) Filipa Sklenáře Jaroslav  Štemberk
8. 2. 2005 Saddám protizákonně pašoval ropu do zahraničí se souhlasem americké vlády
8. 2. 2005 Vědec, který naklonoval ovci Dolly, bude klonovat lidská embrya
8. 2. 2005 Channel Four bude vysílat reality show, založenou na mučení z Guantánama
9. 2. 2005 Mea culpa! Fabiano  Golgo
8. 2. 2005 Romští regionální představitelé vyzvali k mimořádnému zasedání o romských záležitostech
8. 2. 2005 Prohlášení Parlamentu Romů v ČR ke snižování životního minima
9. 2. 2005 Den otevřených dveří - kombinovaný bakalářský obor Mediální studia
8. 2. 2005 Myslitel: Je George Bush vlastně marxista?
8. 2. 2005 Elita a média po česku - co teď a jak dál? Miloslav  Zima
8. 2. 2005 Holky jsou prostě blbější Štefan  Švec, Martin  Jaroš
8. 2. 2005 Budou ohroženy vodní zdroje, výroba potravin i světové hospodářství Bushka  Bryndová
9. 2. 2005 Současnost kolumbijské revoluční lidové armády FARC-EP Jan  Šerek
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
9. 2. 2005 Ateismus v Čechách nezpůsobili komunisté Boris  Cvek
9. 2. 2005 Historické omyly (?) Filipa Sklenáře Jaroslav  Štemberk
9. 2. 2005 Proč mám z daní platit zástupce někoho, kdo neexistuje?   
8. 2. 2005 Atheismus není nové dogma Filip  Sklenář
7. 2. 2005 Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev Ondřej  Slačálek
7. 2. 2005 Vylučování křesťanství je koncem Evropy Jan  Rajlich
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií   
3. 2. 2005 Chci nového papeže, tenhle už je rozbitý Fabiano  Golgo
2. 2. 2005 Papež Jan Pavel II. byl odvezen do nemocnice   
20. 1. 2005 Kolektivní vina a nesnášenlivost vůči "cizím vírám a kulturám" Jan  Čulík
13. 1. 2005 Papež apeloval na lidi, aby se modlili za mrtvé v Iráku   
31. 12. 2004 Katolická církev podpoří kampaň proti kouření   
22. 12. 2004 My Evropané, naše církve a zlý islám Boris  Cvek
21. 12. 2004 Přizpůsobí se katolická církev modernímu světu?   
20. 12. 2004 A-kontra o "tak trochu jiné" ultrapravici Ondřej  Slačálek

Evangelické, evangelikální a evangelikálské RSS 2.0      Historie >
9. 2. 2005 Ateismus v Čechách nezpůsobili komunisté Boris  Cvek
5. 11. 2004 Diakonie: sociální práce a evangelická církev Zdeněk  Bárta
28. 2. 2003 Bůh, pašovaný do paragrafů evropské Ústavy Štěpán  Kotrba
11. 2. 2003 V Praze vzniká sbor luterské evangelické církve Eduarda  Heczková