11. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 5. 2005

Skanzen

Po přečtení článků Žluč na jazyku a Protest proti lživé propagandě Britských listů (nebo po přečtení kterýchkoli jiných ideologizovaných textů z protilehlých stran podkovy politického spektra) vyvodí čtenář kromě racionálního soudu i určitý pocit. Já tomu říkám pocit strachu z člověka.

Vzletné fráze, sem tam náhodou zašifrovaná demagogie (např. poukazování na demagogii všech ostatních), náznaky nebo přímé konstatování jakýchsi dějinných pravd a nevyhnutelný, zcela zaručený brzký příchod toho vrcholného dějinného okamžiku. V případě komunisty už přišel, to jen my jsme ho ve své slepotě odmítli.

To jsou myšlenkové skanzeny. Stejně jako živoucí fosílie, které nalezly svou ideální niku, tito lidé patrně nalezli něco podobného a ukončili tak svůj duševní vývoj. Postmoderna patrně prošla světem, aniž by splnila svůj účel. Nikoli "nic není pravda", ale "všechno je jednotlivá pravda". U těchto lidí opravdu nastal osobní konec dějin. Možná, že konec dějin je zamýšlen právě takhle -- člověk najde svou ideální niku a v ní zkamení. Religiózní nebo sekulární dogmata se takovými nikami zdají být. Alespoň někomu. "Élan vital" z jejich obyvatel jaksi vyprchal, i přes to, že tyto niky dávno nejsou ideální. Tito lidé si ale namlouvají, že tomu tak není. jejich přesvědčení nedokáže akceptovat hypotetičnost. Převaha elementu víry nad racionalitou nedovoluje revidovat, zvažovat a aktualizovat. A víra je v duševní hierarchii nad rozumem. Jako ředitel nad sekretářkou.

Vliv víry v člověku kolísá. Na uvedených příkladech lze dokumentovat, že někteří lidé si v sobě ponechávají kus mýtického člověka, který žije v hermeticky uzavřeném světě, jednoduše řečeno v totalitě. Je to vnitřní totalita, která má podobu neurčité potřeby, nebo snad puzení, k projekci příběhu světa s velmi určitým koncem, přinášejícím jednak pocit poznání, ale hlavně předpoklad spasení.

Víra má silný příchuť strachu. Je to strach z existence v prázdnotě odnikud nikam uplývajícího času, s nímž jsme svázáni, ačkoli on je na nás naprosto nezávislý. Strach z toho, že jej nedokážeme řídit tak, jako prostor. Čas nelze zkulturnit.

Nedá se říct, že by víra byla strachem. Nedokáže se však projevovat sama a má nutnost vázat se na racionální konstrukce, které zase vyžadují alespoň "uvěřitelnou" míru logiky. Vyloučit tuto neexistující logiku však nelze. Podpírá často celou osobnost, která se bez ní zhroutí nebo zkroutí.

Ne všichni lidé mají stejnou hladinu víry, ale u všech kolísá. Její silný příliv může vyvolat nejen vrozená potřeba, ale také podnět zvenčí, ze společnosti. Znovuzrození nebo návraty neo -- ismům jsou produkovány společností. A pokud takto ve společnosti smýšlejí její mocenské elity, vtiskuje jejich rozhodnutí zejména víra. Nedávno jsem (nikoli poprvé) slyšel vyjádření amerického generála k omezené obranyschopnosti USA, způsobené angažmá v Iráku. Tvrdil, že se takové problémy sice vyskytují, ale že všechno dobře dopadne -- vítězstvím.

Když se to vezme (s těmi články) kolem a kolem, je z toho slušná trojice boží.

A tak ještě jednou: člověk by měl mít respekt v prvé řadě sám před sebou, nikoli před tím, co ho obklopuje. I když to může působit strašidelně.

                 
Obsah vydání       11. 5. 2005
11. 5. 2005 Je Václav Klaus presidentem svrchovaného státu, nebo figurkou? Jan  Žižka
11. 5. 2005 Skanzen Bohumil  Kartous
11. 5. 2005 Věčná nespravedlnost Josef  Provazník
11. 5. 2005 Povolební kocovina: britská demokracie v krizi?
10. 5. 2005 Michael  Marčák
11. 5. 2005 V prohlížeči Firefox objeveny bezpečnostní díry
11. 5. 2005 Rusko a EU se dohodly na těsnější spolupráci
11. 5. 2005 Mission accomplished - Úkol splněn
11. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce II Boris  Cvek
10. 5. 2005 Nesmírně se těším na Modrou šanci Jan  Bláha
11. 5. 2005 Podnikatel rovná se darebák? Jan  Faltýsek
11. 5. 2005 Proč neslavíme konec druhé světové války Jan  Vnouček
11. 5. 2005 Dokument Havel
11. 5. 2005 Nepřesnosti o Novém Zélandě?
11. 5. 2005 Život jako boží dar a výlučnost křesťanské zvěsti pro značně omezený "orbis terrarum" Miloš  Dokulil
10. 5. 2005 Sedmero rozchodů Irena  Zítková
10. 5. 2005 Mediální násilí -- nahodilost či logický důsledek stavu společnosti Petr  Sak
10. 5. 2005 Hedonismus doby - příležitost pro mravokárce Štěpán  Kotrba
10. 5. 2005 Neveřejný tajný? Štěpán  Kotrba
10. 5. 2005 Nacismus byl poražen v důsledku oběti 50 milionů ruských a čínských mrtvých
10. 5. 2005 Lidé bděte. Probuďte se z modrého snu. Josef  Vít
9. 5. 2005 Příjemná zábava s novým Renčovým filmem Jan  Čulík
10. 5. 2005 Rusko během 2. světové války IV.
7. 7. 2004 Péče o zdraví stojí spoustu peněz Miloš  Kaláb
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
11. 5. 2005 Skanzen Bohumil  Kartous
11. 5. 2005 Je Václav Klaus presidentem svrchovaného státu, nebo figurkou? Jan  Žižka
10. 5. 2005 Nacismus byl poražen v důsledku oběti 50 milionů ruských a čínských mrtvých   
10. 5. 2005 Sedmero rozchodů Irena  Zítková
10. 5. 2005 Mediální násilí -- nahodilost či logický důsledek stavu společnosti Petr  Sak
9. 5. 2005 Strach z člověka Bohumil  Kartous
9. 5. 2005 Příjemná zábava s novým Renčovým filmem Jan  Čulík
6. 5. 2005 Tolik válečných mýtů, jako je národů   
6. 5. 2005 Horory v domácím balení František  Hrdlička
6. 5. 2005 Může být demokracie funkční?   
6. 5. 2005 Česká republika legalizuje porušování lidských práv v ústavech sociální péče   
6. 5. 2005 Neřest rozkládá státní moc Zdeněk  Jemelík
6. 5. 2005 Konopí a zlá čarodějka marihuana Bushka  Bryndová
6. 5. 2005 Konopí způsobuje duševní choroby   
5. 5. 2005 Velikost velikánů Alex  Koenigsmark