11. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 3. 2005

Sociální podniky - vytváření příležitostí

připravila Eva Krtková

Podniky sociální ekonomie jsou především družstva, vzájemné společnosti, asociace a nadace. Jsou to organizace, které mají primárně sociální cíl; tyto neziskové organizace však působí kromě oblasti sociálních služeb i v různých oblastech komerčního sektoru, jako je bankovnictví, pojišťovnictví, výroba, obchod či lékárenství. Svým vznikem pomáhají řešit naléhavé problémy současnosti -- vzrůstající nezaměstnanost, nedostatek bytů pro mladé rodiny, zachování životního prostředí, ochranu zdraví apod. Při řešení těchto problémů spolupracují občanské iniciativy na principu využívání ekonomické solidarity.

Jednotná definice tohoto typu podnikání sice ještě neexistuje, většinou jsou však tyto podniky charakterizovány rozvojem sociálního, demokratického a participativního podnikání zaměstnaností a sociálním zapojením místním rozvojem vzájemnou sociální ochranou.

Na téma sociální ekonomie se v poslední době uskutečnily dvě velké mezinárodní konference. První konference byla v r. 2002 v Praze, následující konference proběhla koncem října 2004 v Krakově.

Krakovská konference konstatovala jednak značný pokrok, k němuž došlo hlavně ve zviditelnění a uznání významu sociálního sektoru pro tvorbu pracovních příležitostí, sociálního začleňování a pracovního uplatnění znevýhodněných skupin obyvatel. V jejím rámci se uskutečnila i jednání dvou dalších odborných for: REVES -- Sdružení měst a obcí, které na svém území podporují podniky sociální ekonomie, a EMES -- sdružení univerzit, které se věnují problematice sociální ekonomie a mají ji zařazenu ve svých výukových programech. V rámci evropských aktivit je nutno zmínit i program EQUAL, jehož specifickou součástí se sociální ekonomie stala.

Na konferenci zazněly i praktické zkušenosti. V pořadatelské zemi např. vláda při řešení hospodářských problémů, především v boji se zvyšující se nezaměstnaností, etnickými problémy a problémy sociálního vyloučení, usiluje o řešení formou spolupráce s občanským sektorem s přenosem řešení těchto problémů na místní úroveň, kde jsou pro to výhodnější podmínky. V rámci rozsáhlé diskuse o rozvoji občanské společnosti probíhá v Polsku v této souvislosti kampaň na schválení zákona, který by občanům umožnil rozhodovat o tom, aby jedno procento jejich daní mohlo být věnováno veřejně prospěšným organizacím podle vlastního výběru.

Časopis Týden uvádí v čísle 1/2005 příklad prosperujícího uhelného dolu vlastněného horníky - v britském jižním Walesu.

"Když před dvaceti lety likvidovala britská vlády Margarety Thatcherové domácí uhelný průmysl, tradičně tvrdí horníci z dolu Tower Colliery v jižním Walesu dlouho vzdorovali a nakonec učinili odvážný krok. Část z nich vytvořila družstvo a důl od státu koupila. Nebylo to jednoduché, ale horníci takticky požádali o pomoc poradenskou firmu Price Waterhouse, blízkou konzervativcům, jejíž experti se pro družstevní hornictví nadchli. Tower Colliery od počátku prosperoval, jeho zisky rostly a dnes činí v přepočtu 1,3 miliardy korun ročně. V dole se vloni vytěžilo 650 tis. tun uhlí. "Mohli bychom prodat ještě více," říká předseda družstva Tyrone O'Sullivan, podle něhož podnik, jehož zaměstnanci kontrolují manažery, je vždycky výkonnější než firma, kde bossové shrábnou všechno."

Družstevní asociace ČR se obrátila na české vládní a zákonodárné orgány otevřeným dopisem, v němž žádá o navázání dialogu mezi vládními a družstevními orgány na základě sdělení Komise EU o podpoře družstevních organizací. Družstevní asociace ČR se zabývá obdobnou problematikou z hlediska řízení a majetkové spoluúčasti pracovníků, Mezinárodní družstevní svaz připravil i poselství "Družstva pro spravedlivou globalizaci: vytváření příležitostí pro všechny". Družstva jsou jedním z úspěšných příkladů hospodářské demokracie ve světě i u nás a představují úspěšnou kombinaci hospodářské i sociální zodpovědnosti vůči svým členům, fungující nejen v teorii, ale i v praxi.

Polská organizace UNIA WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ (Unie zaměstnaneckého vlastnictví), která má postavení hospodářské komory, byla založena v červenci 1989 více než 300 reprezentanty Rad pracujících, podnikových odborů a také Státních podnikatelských komor. Soudně byla zaregistrována roku 1990. Unie sdružuje pracovní sdružení z několika desítek oborů. Je garantem a reprezentantem zájmů více než 1200 polských pracovních sdružení. Cílem Unie je zastupování společenských a ekonomických zájmů členů Unie, zvláště v oblasti snahy realizovat myšlenku zaměstnaneckého akcionariátu, jeho organizace a fungování, rozšiřování teoretických poznatků i praktických zkušeností z uplatňování zaměstnaneckého vlastnictví ve volnotržní ekonomice, podpora systému financování zaměstnaneckého vlastnictví a podpora rozvoje člověka ve shodě s hodnotami, obsaženými v křesťanských a národních polských tradicích. Vytváří fórum výměny názorů o situaci v podnicích a jako nevládní organizace vede trvalý dialog na základě partnerství vládních institucí a hospodářství.

Unie je spolutvůrcem zákona o privatizaci státních podniků, programu všeobecné privatizace s použitím jmenovité kreditní investiční poukázky (nebyla jako naše kupónová knížka, spíš jako privatizační kupony použité v Azerbajdžanu), a také autorem společného návrhu zákona o fondech důchodového připojištění. Unie dbá o šíření ekonomických poznatků do praktického hospodaření podniků, především prostřednictvím různých setkání na celopolských konferencích představitelů pracovních sdružení a organizací školení odborníků (podnikových ekonomů). Odborníci Unie pomáhají podnikům v právních, ekonomických a organizačních problémech. Pomocí bezprostředního kontaktu s Parlamentem a vládními institucemi jsou přenášeny výsledky jejich činnosti na postupy privatizace a organizaci společného vlastnictví. Dlouholetá systematická šetření Unie, jakož i statistické průzkumy Polské Akademie Věd a dalších institucí prokázaly, že privatizace cestou leasingu majetku podniků jejich pracovníkům - akcionářům je doposud nejefektivnější metodou transformace majetku v Polsku.

Od roku 1990 Unie těsně spolupracuje s americkou Federací ESOPů. Unie je členem NCEO (National Center for Employee Ownership -- Národní centrum pro zaměstnanecké vlastnictví) v Kalifornii (USA) a od roku 1998 spoluzakladatelem Evropské federace zaměstnanců-akcionářů (EFES). V roce 2000 Unie oslavila 10 let činnosti. Prezident Polské republiky udělil jako výraz uznání zásluh o rozvoj polského hospodářství, idejí akcionářství a společného dialogu 33 členům Unie nejvyšší státní vyznamenání.

V rozvinutých zemích se tzv. sektor sociální ekonomie stále více prosazuje . V zemích původní patnáctky EU zahrnuje okolo 900 tis. podniků a představuje zhruba 10% hrubého domácího produktu a zaměstnanosti. Největší podíl na zaměstnanosti (přes 15%) měly podniky sociální ekonomie v Nizozemsku, Portugalsku a Irsku, absolutně nejvíce zaměstnanců pracovalo v tomto sektoru v Německu (1,9 mil. osob), Velké Britanii a ve Francii.

                 
Obsah vydání       11. 3. 2005
12. 3. 2005 Zeman doporučil čtenářům Práva číst Britské listy
12. 3. 2005 Stáří vpřed! Jan  Sýkora
12. 3. 2005 O soudcích v povijanu Štěpán  Kotrba
12. 3. 2005 Vězni z Guantánama mají být posláni do vězení ve svých zemích
12. 3. 2005 Kolik těch vojáků v Iráku bude Tomáš  Poláček
12. 3. 2005 Sonet o bídě politiků Lýdie  Junková
11. 3. 2005 Nevolnost z politiky aneb Gross je příliš snadný terč! Josef  Brož
11. 3. 2005 Důvěra
12. 3. 2005 O nedůvěryhodnosti médií Jan  Čulík
11. 3. 2005 Někdo bude ukřižován a někdo vzkříšen Irena  Ryšánková
11. 3. 2005 Nevěřme, že se nedá dvakrát vstoupit do stejné řeky Jaroslav  Doležal
11. 3. 2005 Konec Cirkulárních novin Jan  Machonin
11. 3. 2005 Zásah do lidských práv Kulínského je brutální a zbytečný John  Bok
11. 3. 2005 Nejde o Hitlera ani o Zítka, jde o demokracii Ivan  David
11. 3. 2005 Michael  Marčák
11. 3. 2005 Mají si slova uchovat svůj smysl? Ondřej  Slačálek
11. 3. 2005 Lišáci a jiní bez vinice Václav  Dušek
11. 3. 2005 BBC v prvním kole propouštění vyhodí 1730 zaměstnanců
11. 3. 2005 Milí Čížkové! Filip  Sklenář
11. 3. 2005 O bydlení poněkud zásadněji Stanislav A. Hošek
11. 3. 2005 Diskuse o nájemném vypovídá o úrovni české žurnalistiky Jakub  Tayari
11. 3. 2005 Michael  Marčák
11. 3. 2005 Charta práv pracujících žen
12. 3. 2005 Jest potřebí, brzo sněmu obecního tohoto království českého
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
11. 3. 2005 Věda a umění - podobnosti a rozdíly
11. 3. 2005 Dialog vědy s uměním - Workshop 2005
11. 3. 2005 Michael  Marčák
11. 3. 2005 Fenomén sídliště Josef  Provazník
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
11. 3. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 22. - 28. února 2005
10. 3. 2005 Střílení poslů
10. 3. 2005 Mají homosexuálové vychovávat děti? Ondřej  Stehlík
10. 3. 2005 Opravdu školská reforma? Milan  Kulhánek
10. 3. 2005 Zvednou Evropští demokraté konečně tu šanci? Boris  Cvek
10. 3. 2005 Parlament: Klecová lůžka používat budeme, protesty nás nezajímají Jan  Čulík
9. 3. 2005 Vláda chce legalizovat klecová lůžka
11. 3. 2005 Sociální podniky - vytváření příležitostí
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Socialistická politika a ekonomika RSS 2.0      Historie >
11. 3. 2005 Charta práv pracujících žen   
11. 3. 2005 Někdo bude ukřižován a někdo vzkříšen Irena  Ryšánková
11. 3. 2005 Sociální podniky - vytváření příležitostí   
4. 3. 2005 Zeman se v politice mýlil, ale byl úspěšný Ivan  David
4. 3. 2005 Polská bublina, aneb čeští důchodci a evropští domácí Stanislav  Křeček
28. 1. 2005 "Moderní" neznamená ještě "dobré" Václav  Potužník
28. 1. 2005 Palasova modrá šance Robert  Vašíček
17. 1. 2005 Nestačí myslet to upřímně, musíme poctivě pracovat! Zdeněk  Škromach
2. 12. 2004 Vzkaz Mlynářovi: Chceme širokopásmový internet bez DPH!   
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
26. 7. 2004 Návrh koaliční smlouvy   
22. 7. 2004 Co po washingtonském konsensu? Miloš  Pick, Jaroslav Ungerman
16. 7. 2004 Vážená přítelkyně, vážený příteli... Stanislav  Gross
15. 7. 2004 Gross: Slibuji, že řadu věcí budeme dělat jinak Štěpán  Kotrba

Pracovní doba - návrat o staletí zpět? RSS 2.0      Historie >
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
11. 3. 2005 Sociální podniky - vytváření příležitostí   
28. 2. 2005 Přestaňme snít o New Labour, pokud sociální spravedlnost má být naším cílem Jan  Drahokoupil
21. 2. 2005 Emancipační strategie -- hlas minulosti? František  Šamalík
28. 1. 2005 Pozlátková slova: "moderní", "progresivní", "zeštíhlit" a "pružný" Ivan  David
29. 12. 2004 "Usilujeme o Evropu práv a solidarity mezi národy"