29. 12. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 12. 2004

DOKUMENT

"Usilujeme o Evropu práv a solidarity mezi národy"

Výzva Shromáždění sociálních hnutí z 3. Evropského sociálního fóra v Londýně

Usilujeme o Evropu, která odmítá války, za kontinent mezinárodní solidarity a ekologicky udržitelné společnosti. Usilujeme o odzbrojení, jsme proti jaderným zbraním a proti vojenským základnám USA a NATO. Podporujeme všechny, kdo odmítají sloužit v armádě.

Odmítáme privatizaci veřejných služeb a společného bohatství, jako je voda. Bojujeme za lidská, sociální, ekonomická, politická a environmentální práva, abychom porazili a překonali vládu trhu, logiku zisku a nadvládu nad třetím světem pomocí dluhu. Odmítáme využití "války proti terorismu" k útokům na občanská a demokratická práva a ke kriminalizaci nesouhlasu a sociálního konfliktu.

Přicházíme ze všech kampaní a sociálních hnutí, z organizací "no vox" (bez hlasu), z odborů, lidskoprávních organizací, organizací mezinárodní solidarity, protiválečných a mírových i feministických hnutí. Přicházíme z každé oblasti v Evropě, abychom se shromáždili v Londýně ke třetímu Evropskému sociálnímu foru. Je nás mnoho a naší silou je naše diverzita.

Válka dnes představuje nejdrsnější a nejreálnější tvář neoliberalismu. Válka a okupace Iráku, okupace Palestiny, masakr v Čečensku a skryté války v Africe rozbíjejí budoucnost lidstva. Válka v Iráku byla ospravedlňována řadou lží. Dnes je Irák pokořen a zničen. Iráčané se stali vězni války a teroru. Okupace nepřinesla ani svobodu ani lepší životní podmínky. Naopak, dnes jsou zastánci these "střetu civilizací" silnější. Bojujeme za stažení okupačních jednotek z Iráku, za okamžité zastavení bombardování a za okamžité obnovení suverenity iráckého lidu.

Podporujeme právo iráckého lidu na odpor proti okupaci.

Podporujeme palestinská a izraelská hnutí, která bojují za spravedlivý a trvalý mír. Následujíce výrok Mezinárodního soudního dvora OSN a jednomyslné hlasování evropských zemí ve valném shromáždění OSN vyzýváme k ukončení izraelské okupace a ke zboření zdi apartheidu. Vyzýváme k politickým a ekonomickým sankcím vůči izraelské vládě dokud bude pokračovat v porušování mezinárodního práva a lidských práv palestinského lidu. Proto budeme mobilizovat pro mezinárodní týden akcí proti zdi apartheidu od 9. do 16. listopadu a pro evropské dny akce 10. a 11. prosince, výročí Deklarace lidských práv OSN.

Destabilizace globálního klimatu znamená nebývalou hrozbu pro budoucnost našich dětí a budoucnost lidstva. Podporujeme výzvu environmentálních organizací k mezinárodní akci v roce 2005 týkající se změny klimatu. Podporujeme kampaně proti geneticky upraveným organismům (GMOs) a kampaně za bezpečné zemědělství, potravu a životní prostředí.

V únoru 2005 se připojíme k protestním akcím proti summitu NATO v Nice. Stavíme se proti roli globální vlády a neoliberální politiky, kterou si přiřkly státy G8 a proto se zavazujeme k masivní mobilizaci u příležitosti summitu G8 ve Skotsku v červenci 2005.

Chceme jinou Evropu, takovou, která odmítá sexismus a násilí vůči ženám a která uznává právo na potrat. Podporujeme mezinárodní den mobilizace proti násilí vůči ženám 25. listopadu a Evropskou iniciativu. Podporujeme mobilizaci pro oslavu Mezinárodního dne žen 8. března. Podporujeme Evropskou iniciativu na 27./28. května v Marseilles navrženou Světovým pochodem pro ženy (World March for Women).

ESF se staví proti všem formám segregovaných opatření pro tělesně či duševně postižené lidi. Ve vší práci týkající se postižených podporuje ESF princip 'nic o nás bez nás'. Všechny organizace ESF by měly postižené aktivně zapojovat. ESF říká 'ne' ke vší eugenice a bojuje za práva na život a plná občanská práva pro postižené. Všechny akce ESF musí být pro postižené plně přístupné. Uznáváme, že znaková řeč je základní nutností pro zapojení neslyšících.

Stavíme se proti rasismu a proti 'Pevnosti Evropa' a za práva migrantů a těch, kdo hledají asyl; za svobodu pohybu; za občanství podle bydliště a za uzavření internačních center. Stavíme se proti deportaci migrantů. Navrhujeme na 2. dubna 2005 den akcí proti rasismu, za svobodu pohybu a za právo zůstat jako alternativu k Evropě založené na vylučování a vykořisťování.

Shromáždění sociálních hnutí podporuje prohlášení globální solidarity s Indymedia a odsuzuje zabrání serverů Indymedia jako útok na svobodu slova, svobodu tisku, na právo na soukromí a právo komunikovat a vyzývá k úplnému prošetření zabrání serverů Indymedia.

Vyjadřujeme svou solidaritu s řeckým námořníkem Giorgosem Monastiriotisem, který byl odsouzen na tři roky a 4 měsíce za to, že odmítl zúčastnit se vojenské mise do Perského zálivu a tedy účastnit se války proti Iráku. Požadujeme stažení všech žalob proti němu.

Vyjadřujeme svou solidaritu všem vojákům všech národností, kteří odmítají zúčastnit se okupace a represí proti iráckému odboji.

V době, kdy se plánuje ratifikace návrhu Evropské ústavní smlouvy musíme prohlásit, že národy Evropy musí být dotázány přímo. Návrh neodpovídá našemu usilování. Tato ústavní smlouva posvěcuje neoliberalismus za oficiální doktrínu EU; z konkurence dělá základ zákona Evropského společenství a ovšem vší lidské činnosti; naprosto ignoruje témata ekologicky udržitelné společnosti. Tato ústavní smlouva neposkytuje rovná práva, svobodný pohyb lidí a občanství pro všechny v zemi, ve které žijí, bez ohledu na národnost; udílí NATO roli v evropské zahraniční politice a obraně a prosazuje militarizaci EU. A konečně, staví trh na první místo tím, že marginalizuje sociální oblast a tak urychluje destrukci veřejných služeb.

Bojujeme za jinou Evropu. Naše mobilizace přinášejí naději na Evropu, kde nejistota pracovního místa a nezaměstnanost nejsou součástí programu. Bojujeme za životaschopné zemědělství kontrolované samotnými zemědělci, zemědělství, které zachovává pracovní místa a brání kvalitu životního prostředí i potravinářských výrobků jako veřejný majetek. Chceme otevřít Evropu světu, s právem na asyl, svobodou pohybu a občanstvím pro každého v té zemi, ve které žije.

Požadujeme skutečnou sociální rovnost mezi muži a ženami a rovné odměňování. Naše Evropa bude respektovat a podporovat kulturní a jazykovou různost a respektovat právo národů na sebeurčení a dovolí všem různým národům Evropy rozhodovat o jejich osudech demokraticky.

Zápasíme o jinou Evropu, která chová v úctě práva pracujících a garantuje slušnou mzdu a vysokou úroveň sociální ochrany. Bojujeme proti všem zákonům, které novými způsoby smluvní práce (subcontracting work) nastolují nejistotu.

Bojujeme za Evropu, která odmítá války, za kontinent mezinárodní solidarity a ekologicky udržitelné společnosti. Bojujeme za odzbrojení, proti jaderným zbraním a proti vojenským základnám USA a NATO. Podporujeme všechny, kdo odmítají sloužit v armádě.

Odmítáme privatizaci veřejných služeb a společného bohatství jako je voda. Bojujeme za lidská, sociální, ekonomická, politická a environmentální práva, abychom porazili a překonali vládu trhu, logiku zisku a nadvládu nad třetím světem pomocí dluhu. Odmítáme využití "války proti terorismu" k útokům na občanská a demokratická práva a ke kriminalizaci nesouhlasu a sociálního konfliktu.

Evropské sociální hnutí podporuje národní mobilizaci italského hnutí na 30. října u příležitosti podpisu Evropské ústavní smlouvy - proti válce, liberalizaci a rasismu, za stažení jednotek z Iráku a za jinou Evropu. Evropské sociální hnutí podporuje národní mobilizaci v Barceloně proti summitu Zapatero-Chirac-Schroeder o Evropské ústavě v lednu 2005. Podporujeme mobilizaci na 11. listopadu 2004 proti Bolkensteinové direktivě.

V době, kdy se nová Evropská komise nestoudně vychloubá vysokým profilem politiky laissez-faire, musíme zahájit proces mobilizace ve všech evropských zemích, abychom si vynutili uznání jak kolektivních tak individuálních sociálních, politických, ekonomických, kulturních a ekologických práv stejně pro muže i ženy. Abychom umožnili všem národům Evropy zúčastnit se v tomto procesu, musíme vytvořit hnutí, které předčí naše rozdíly a sdruží všechny síly národů Evropy hotové zapojit se do zápasu proti evropskému neoliberalismu.

20. březen 2005 je druhým výročím zahájení války proti Iráku. 22. a 23. března se sejde v Bruselu Rada Evropy. Vyzýváme k národním mobilizacím ve všech evropských zemích. Vyzýváme k centrální demonstraci v Bruselu 19. března, demonstraci proti válce, rasismu a proti neoliberální Evropě, proti privatizaci, proti Bolkensteinově plánu a proti útokům na pracovní dobu; za Evropu práv a solidarity mezi národy. Vyzýváme všechna sociální hnutí a hnutí evropských odborů, aby v tento den vyšly do ulic.

                 
Obsah vydání       29. 12. 2004
28. 12. 2004 "Svoboda projevu, jejíž součástí není právo urážet, je fraška"
29. 12. 2004 Birmingham: Bylo chybou, že jsme konzultovali sikhské starší
29. 12. 2004 Svoboda projevu není na ústupu Jan  Čulík
30. 12. 2004 Zpravodajové BBC varují před epidemiemi
29. 12. 2004 Bush oznámil vytvoření týmu čtyř států pro jihovýchodní Asii
29. 12. 2004 Colin Powell: "Spojené státy nejsou lakomé"
29. 12. 2004 Asijská katastrofa: Počet mrtvých "překročí 100 000"
29. 12. 2004 Asijská katastrofa: Zřejmě více než 60 000 mrtvých
29. 12. 2004 Vlády se snaží zintenzivnit humanitární pomoc
29. 12. 2004 Jak přispět postižené Asii
29. 12. 2004 Ty katastrofy, to je kšeft...
29. 12. 2004 Je svoboda slova dělitelná individuální morálkou? Štěpán  Kotrba
29. 12. 2004 Britské listy budou dodržovat základní civilizační principy Jan  Čulík
29. 12. 2004 Jak CIA unáší "teroristy" letadlem pro celebrity
29. 12. 2004 V co přetváříme svůj svět? Štěpán  Kotrba
29. 12. 2004 Média, politika a vyhlídky do nového roku Bohumil  Kartous
29. 12. 2004 O tajné lásce Karla Čapka Jiří  Bakala
29. 12. 2004 Abrahámovská náboženství v pátém roce třetího tisíciletí Ivo V. Fencl
29. 12. 2004 Michael  Marčák
29. 12. 2004 Maličkosti (taoisticky): Švábi, nevěsty a 101 Petr  Fiala
28. 12. 2004 Spisovatelka Susan Sontagová je mrtvá
29. 12. 2004 Romové si k Ježíšku nadělili internetovou televizi TV Jakh
29. 12. 2004 Falešní kněží sloužili mše a křtili věřící
29. 12. 2004 Kde je chytrá horákyně? Jan  Kasl
29. 12. 2004 Michael  Marčák
29. 12. 2004 Perpetuum mobile Miloslava  Kodoňová
29. 12. 2004 EÚ neustupuje Turecku, ale globalizácii Adrian Peter Pressburg
29. 12. 2004 Tragédia Arménov v Turecku: stále popieraná genocída Peter  Greguš
28. 12. 2004 Michael  Marčák
28. 12. 2004 Irák: Hlavní sunnitská politická strana se nezúčastní lednových voleb
29. 12. 2004 "Usilujeme o Evropu práv a solidarity mezi národy"
29. 12. 2004 Praha místem příprav na Světový festival mládeže a studentstva Milan  Krajča
28. 12. 2004 Jak prosazuje světová kultura svou nadvládu nad malými kulturními celky
28. 12. 2004 Katastrofa v jihovýchodní Asii si už vyžádala 50 000 obětí
28. 12. 2004 Sověti "téměř vyhráli válku v Afghánistánu"
28. 12. 2004 Proč má smysl číst většinu prací Bořivoje Čelovského David  Tichý
28. 12. 2004 Doživotní imunita aneb drzost na pokračování Milan  Valach
23. 12. 2004 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
28. 12. 2004 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy

České sociální fórum - Praha 2004 RSS 2.0      Historie >
29. 12. 2004 "Usilujeme o Evropu práv a solidarity mezi národy"   
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
19. 10. 2004 Londýn: "Jiná cesta je možná"   
14. 10. 2004 V Londýně začíná Evropské sociální fórum Štěpán  Kotrba
30. 9. 2004 Lidská práva bez hranic Jiří  Dolejš
29. 9. 2004 Proč je česká levice sto let za opicemi? Ondřej  Slačálek
29. 9. 2004 Bez veřejného prostoru budou lidé pouze otroci a nikoliv občané Štěpán  Kotrba
29. 9. 2004 Keller: Evropu čeká vlna neofašismu   
28. 9. 2004 Sociální spravedlnost "není sen, ale možnost" Štěpán  Kotrba
28. 9. 2004 V Praze se konalo České sociální fórum   
26. 9. 2004 České sociální fórum začalo skromně, ale zřetelně - požadavkem na "jiný svět, který je možný" Štěpán  Kotrba
22. 9. 2004 České sociální fórum v Praze   

Evropské sociální fórum - Londýn 2004 RSS 2.0      Historie >
29. 12. 2004 "Usilujeme o Evropu práv a solidarity mezi národy"   
2. 11. 2004 Po tretíkrát za iný svet I. Miroslav  Spišák
1. 11. 2004 Fakt teda kecy ! Miroslav  Prokeš
29. 10. 2004 Kecy, kecy, kecy   
26. 10. 2004 III. Evropské sociální fórum - pohled zevnitř Zdeněk  Štefek
19. 10. 2004 Londýn: "Jiná cesta je možná"   
14. 10. 2004 V Londýně začíná Evropské sociální fórum Štěpán  Kotrba
20. 1. 2004 WSF 2004: I jiný svět je možný Štěpán  Kotrba

Pracovní doba - návrat o staletí zpět? RSS 2.0      Historie >
29. 12. 2004 "Usilujeme o Evropu práv a solidarity mezi národy"