11. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 3. 2005

Diskuse o nájemném vypovídá o úrovni české žurnalistiky

Nikdy jste se nepozastavili nad tím, jak to, že je úroveň příspěvků o (de)regulaci nájemného tak mizerná, přestože se o této problematice píše již dlouho? Proč autoři vytrhávají jednotlivé údaje ze souvislosti tak, že srovnávání vždy vychází velmi podivně? Tyto otázky nám zodpoví jednoduchá analýza.

1. Ve stabilizované společnosti (stejně jako v jakémkoliv jiném stabilizovaném systému) vše funguje bez větších výkyvů a parametry odpovídají zajetým a obecným zvyklostem. Každý stabilizovaný systém může být (dokonce je) jiný! Proto není možné porovnávat jakékoli údaje ať už švýcarské, americké či francouzské s těmi českými. Tyto stabilizované trhy jsou vyvážené, přičemž na jedné misce vah jsou příjmy (domácnosti) a celkové úspory (generací) a na druhé celkové výdaje, nové úspory a míra spokojenosti (rebélie). Vytrhávat jakýkoli jeden údaj a porovnávat ho s údajem ještě k tomu jen formálně podobným v jiné společnosti (byť stabilizované) jen tak nelze.

2. Stabilita trvá do té doby, dokud nějaký vnitřní či vnější výkyv nezpůsobí nestabilitu, která posune společnost k jiné stabilitě. Tento posun trvá několik let až několik desítek let. Tato přechodová fáze se nejsnáze popisuje okrajovými podmínkami - stabilní společností, z níž vyšla, a stabilní společností, která přijde. Upravit přechod tak, aby byl co nejméně energeticky náročný (málo destruktivní, pomalý, jemný), vyžaduje taktéž enormní energii (úsilí, peníze, nasazení...). Prostě někdo to vždycky musí zaplatit. A autoři článků jen (bohužel velmi okatě) zastávají stanoviska těch, co to platit nechtějí.

3. Stabilizovaná společnost, ke které Česká republika míří, bude mít asi velmi odlišné parametry od těch, které můžeme zjistit teď. Nicméně, pokud nepříjde nějaký zásadní zvrat, máme nejprudší kopec již za sebou. Takže lze učinit závěry pro příští 3 či 4 roky:

a) Mapa České republiky zůstane neměnná. Dopravní infrastruktura nezhoustne a silnice se nijak zásadně nezlepší.

b) Platy a jejich rozložení se dramaticky nezmění. Úspory obyvatelstva výrazně nestoupnou. Ceny zboží včetně stavebních prací a benzínu rozhodně neklesnou.

c) Místní samosprávy nedobudují (ani nezačnou budovat) nové městské části s potřebnou infrastrukturou (školy, nemocnice) pro chudé, ale ani pro normální pracující.

d) Počet lidí bydlících v regulovaném nájmu neklesne pod zanedbatelný počet. Deregulace nájmů by tedy znamenala velké stěhování. A vzhledem k tomu, že se lidé dále nesmí hromadně stěhovat mimo velká města (protože by to přineslo ohromné problémy - doprava, parkování, místní infrastruktura atd.), k úplné deregulaci ani v brzké době nedojde. Kromě toho by taková deregulace poškodila i skoro všechny stávající pronajímatele (poklesy nájmu, po zkušenostech si perspektivní lidé raději koupí nemovitost na hypotéku...).

Proto za články o nutnosti deregulovat nájemné musíme hledat spíše atypické majitele a hlavně ty, kterým by změna stavu nejvíce prospěla: bankovní instituce a stavební firmy. A autoři článků proti deregulaci nájemného jsou především lidé starší a citliví, kteří se bojí o svůj byt. Nad (ne)možností deregulace nájmu ve stávající společnosti se ale opravdu nezamýšlí nikdo z nich, a to předpokládám, že převážná většina autorů těchto článků má vysokoškolské vzdělání. No řekněte, má cenu to pak číst?

                 
Obsah vydání       11. 3. 2005
12. 3. 2005 Zeman doporučil čtenářům Práva číst Britské listy
12. 3. 2005 Stáří vpřed! Jan  Sýkora
12. 3. 2005 O soudcích v povijanu Štěpán  Kotrba
12. 3. 2005 Vězni z Guantánama mají být posláni do vězení ve svých zemích
12. 3. 2005 Kolik těch vojáků v Iráku bude Tomáš  Poláček
12. 3. 2005 Sonet o bídě politiků Lýdie  Junková
11. 3. 2005 Nevolnost z politiky aneb Gross je příliš snadný terč! Josef  Brož
11. 3. 2005 Důvěra
12. 3. 2005 O nedůvěryhodnosti médií Jan  Čulík
11. 3. 2005 Někdo bude ukřižován a někdo vzkříšen Irena  Ryšánková
11. 3. 2005 Nevěřme, že se nedá dvakrát vstoupit do stejné řeky Jaroslav  Doležal
11. 3. 2005 Konec Cirkulárních novin Jan  Machonin
11. 3. 2005 Zásah do lidských práv Kulínského je brutální a zbytečný John  Bok
11. 3. 2005 Nejde o Hitlera ani o Zítka, jde o demokracii Ivan  David
11. 3. 2005 Michael  Marčák
11. 3. 2005 Mají si slova uchovat svůj smysl? Ondřej  Slačálek
11. 3. 2005 Lišáci a jiní bez vinice Václav  Dušek
11. 3. 2005 BBC v prvním kole propouštění vyhodí 1730 zaměstnanců
11. 3. 2005 Milí Čížkové! Filip  Sklenář
11. 3. 2005 O bydlení poněkud zásadněji Stanislav A. Hošek
11. 3. 2005 Diskuse o nájemném vypovídá o úrovni české žurnalistiky Jakub  Tayari
11. 3. 2005 Michael  Marčák
11. 3. 2005 Charta práv pracujících žen
12. 3. 2005 Jest potřebí, brzo sněmu obecního tohoto království českého
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
11. 3. 2005 Věda a umění - podobnosti a rozdíly
11. 3. 2005 Dialog vědy s uměním - Workshop 2005
11. 3. 2005 Michael  Marčák
11. 3. 2005 Fenomén sídliště Josef  Provazník
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
11. 3. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 22. - 28. února 2005
10. 3. 2005 Střílení poslů
10. 3. 2005 Mají homosexuálové vychovávat děti? Ondřej  Stehlík
10. 3. 2005 Opravdu školská reforma? Milan  Kulhánek
10. 3. 2005 Zvednou Evropští demokraté konečně tu šanci? Boris  Cvek
10. 3. 2005 Parlament: Klecová lůžka používat budeme, protesty nás nezajímají Jan  Čulík
9. 3. 2005 Vláda chce legalizovat klecová lůžka
11. 3. 2005 Sociální podniky - vytváření příležitostí
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce