11. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 3. 2005

Zásah do lidských práv Kulínského je brutální a zbytečný

Stížnost na postup státní zástupkyně pro obvod Praha 4

dopis spolku Šalamoun ministrovi spravedlnosti, doručený v pondělí

Vážený pane ministře, dověděli jsme se z denního tisku, že státní zástupkyně pro obvod Praha 4, JUDr. Blanka Valsamisová, prodloužila koluzní vazbu obv. Bohumilu Kulínskému přes zákonem stanovenou hranici 3 měsíců. Jsme si vědomi, že měla právo tak učinit, je-li skutečně pravda, že se obviněný pokoušel před vzetím do vazby ovlivňovat svědkyně (tuto informaci ovšem nemáme ověřenu z vlastních zdrojů).

Na druhé straně poukazujeme na to, že obviněný má až do odsouzení stále nárok, aby s ním bylo zacházeno jako s nevinným. Proto musí být zásah do jeho osobní svobody omezen na nezbytné minimum. Trestní řád z toho vychází, když ukládá, aby se vazební věci vyšetřovaly přednostně, s nejvyšším urychlením. Poukazujeme také na to, že práva právě tohoto obviněného by měla být úzkostlivě ctěna již proto, že se jedná o významnou osobnost, která připravila našemu obecenstvu mnoho neopakovatelných uměleckých zážitků a vykonala velmi mnoho pro reprezentaci země v zahraničí. Bohumil Kulínský zůstane významnou osobností české kultury, i když bude odsouzen, s tím paní státní zástupkyně nic nenadělá. Z hlediska trestního řádu je tato okolnost bezvýznamná, ale z etického hlediska zakládá nepochybně nárok na to, aby obviněný nebyl týrán více než je nezbytné.

Máme však zato, že orgány činné v trestním řízení se dostatečně nesnažily zvládnout výslechy v tříměsíční lhůtě, popř. že si zbytečně zkomplikovaly situaci tím, že předvolávají k výslechům i sboristky, které v Bambini di Praga působily tak dávno, že případné nezákonné jednání Bohumila Kulínského vůči nim by při 12leté promlčecí lhůtě nebylo trestné. Tvrdíme, že prodlužování vazby kvůli výslechům, které budou procesně nepoužitelné, je nemístné. V případě, že by byla pravdivá informace z denního tisku, že vyslýchaných žen bylo 25, pak bychom neukončení výslechů ve lhůtě tří měsíců museli považovat za důsledek trestuhodné nedbalosti PČR a mizerného výkonu dozoru státní zástupkyní, tedy za přímé porušení ustanovení §71 odst.1 tr.ř.

Jsme také pobouřeni tím, že soustavně dochází k únikům informací z vyšetřování a jejich následné medializaci. Vidíme v tom porušení rovnosti stran v řízení: Bohumil Kulínský je držen ve vazbě, aby nemohl ovlivňovat svědkyně, ale současně dochází k masivnímu mediálnímu ovlivňování svědkyň a celé veřejnosti proti obviněnému. Setkali jsme se v naší praxi s více případy sexuálního zneužívání a víme ze zkušenosti, že leckterá žena si uvědomí, že byla před lety zneužita, teprve tehdy, až si to přečte v novinách. Připomíná nám to psychózy, provázející středověké čarodějnické procesy.

Zásah do lidských práv Bohumila Kulínského je tak brutální a zbytečný, že považujeme za vhodné Vás vyzvat, abyste využil své pravomoci a podal na státní zástupkyni JUDr. Blanku Valsamisovou kárnou žalobu pro průtahy řízení. Okolnost, že její rozhodnutí následně schválil soud, ji nezbavuje odpovědnosti, protože ten je ve svém rozhodování omezen podklady, kterými své rozhodnutí zdůvodnila. Dále žádáme, aby vyšetřování bylo ukončeno bez dalších průtahů, třeba i za cenu vypuštění svědkyń, jejichž případ je ze zákona promlčen.

Jsme často svědky nadužívání vazby. Nemůžeme mlčet k tomu, že bývá omezována osobní svoboda občanů pouze kvůli profesním selháním orgánů činných v trestním řízení, přičemž proti původcům rozhodnutí o nadbytečné vazbě nejsou vyvozovány žádné postihy, ač v mnoha případech by stíhání pro tr.č. zneužívání pravomoci veřejného činitele bylo plně na místě. Lehkomyslný přístup orgánů činných v trestním řízení k rozhodování o vazbě je produktem stavu, v němž policisté, státní zástupci a soudci jsou privilegovanou kastou, jejíž trestní stíhání za zneužití jejich pravomoci ke škodě účastníků trestního řízení je téměř nemožné.

Tímto nevyjadřujeme sympatie s Bohumilem Kulínským, ani se nepokoušíme zlehčovat závažnost obvinění. Trváme však na tom, že i zločinec je až do právní moci rozsudku nevinný a má právo na to, aby s ním bylo zacházeno tomu přiměřeně.

Připomínáme, že jste dosud nevyřídil naše podání z 3. 1. a 13. 2. 2005, která se zčásti týkají také činnosti Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4. Zdá se nám, že v činnosti tohoto státního zastupitelství se setrvačně vyskytují stále stejné závady, že tedy nejde o náhodná selhání.

Způsob vedení trestního řízení proti Bohumilu Kulínskému a masivní medializace případu mají nejen právní, ale i etický rozměr, a projevují se na něm nešvary v činnosti orgánů činných v trestním řízení a sdělovacích prostředků, které se poměrně často vyskytují i v jiných kauzách a jejichž význam tak přesahuje rámec tohoto trestního případu. Považujeme proto za správné seznámit s naším stanoviskem veřejnost. Tento dopis formulujeme jako otevřený a dáme jej k disposici sdělovacím prostředkům.

S úctou

John Bok, předseda spolku Šalamoun

                 
Obsah vydání       11. 3. 2005
12. 3. 2005 Zeman doporučil čtenářům Práva číst Britské listy
12. 3. 2005 Stáří vpřed! Jan  Sýkora
12. 3. 2005 O soudcích v povijanu Štěpán  Kotrba
12. 3. 2005 Vězni z Guantánama mají být posláni do vězení ve svých zemích
12. 3. 2005 Kolik těch vojáků v Iráku bude Tomáš  Poláček
12. 3. 2005 Sonet o bídě politiků Lýdie  Junková
11. 3. 2005 Nevolnost z politiky aneb Gross je příliš snadný terč! Josef  Brož
11. 3. 2005 Důvěra
12. 3. 2005 O nedůvěryhodnosti médií Jan  Čulík
11. 3. 2005 Někdo bude ukřižován a někdo vzkříšen Irena  Ryšánková
11. 3. 2005 Nevěřme, že se nedá dvakrát vstoupit do stejné řeky Jaroslav  Doležal
11. 3. 2005 Konec Cirkulárních novin Jan  Machonin
11. 3. 2005 Zásah do lidských práv Kulínského je brutální a zbytečný John  Bok
11. 3. 2005 Nejde o Hitlera ani o Zítka, jde o demokracii Ivan  David
11. 3. 2005 Michael  Marčák
11. 3. 2005 Mají si slova uchovat svůj smysl? Ondřej  Slačálek
11. 3. 2005 Lišáci a jiní bez vinice Václav  Dušek
11. 3. 2005 BBC v prvním kole propouštění vyhodí 1730 zaměstnanců
11. 3. 2005 Milí Čížkové! Filip  Sklenář
11. 3. 2005 O bydlení poněkud zásadněji Stanislav A. Hošek
11. 3. 2005 Diskuse o nájemném vypovídá o úrovni české žurnalistiky Jakub  Tayari
11. 3. 2005 Michael  Marčák
11. 3. 2005 Charta práv pracujících žen
12. 3. 2005 Jest potřebí, brzo sněmu obecního tohoto království českého
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
11. 3. 2005 Věda a umění - podobnosti a rozdíly
11. 3. 2005 Dialog vědy s uměním - Workshop 2005
11. 3. 2005 Michael  Marčák
11. 3. 2005 Fenomén sídliště Josef  Provazník
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
11. 3. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 22. - 28. února 2005
10. 3. 2005 Střílení poslů
10. 3. 2005 Mají homosexuálové vychovávat děti? Ondřej  Stehlík
10. 3. 2005 Opravdu školská reforma? Milan  Kulhánek
10. 3. 2005 Zvednou Evropští demokraté konečně tu šanci? Boris  Cvek
10. 3. 2005 Parlament: Klecová lůžka používat budeme, protesty nás nezajímají Jan  Čulík
9. 3. 2005 Vláda chce legalizovat klecová lůžka
11. 3. 2005 Sociální podniky - vytváření příležitostí
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2005 O nedůvěryhodnosti médií Jan  Čulík
12. 3. 2005 Jest potřebí, brzo sněmu obecního tohoto království českého   
12. 3. 2005 Stáří vpřed! Jan  Sýkora
12. 3. 2005 Vězni z Guantánama mají být posláni do vězení ve svých zemích   
12. 3. 2005 Zeman doporučil čtenářům Práva číst Britské listy   
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
11. 3. 2005 Konec Cirkulárních novin Jan  Machonin
11. 3. 2005 Fenomén sídliště Josef  Provazník
11. 3. 2005 Zásah do lidských práv Kulínského je brutální a zbytečný John  Bok
11. 3. 2005 Nevolnost z politiky aneb Gross je příliš snadný terč! Josef  Brož
11. 3. 2005 Milí Čížkové! Filip  Sklenář
11. 3. 2005 Nejde o Hitlera ani o Zítka, jde o demokracii Ivan  David
11. 3. 2005 Mají si slova uchovat svůj smysl? Ondřej  Slačálek
11. 3. 2005 Někdo bude ukřižován a někdo vzkříšen Irena  Ryšánková
11. 3. 2005 Nevěřme, že se nedá dvakrát vstoupit do stejné řeky Jaroslav  Doležal