11. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 3. 2005

Sněmy české od roku 1526 až po naši dobu

Jest potřebí, brzo sněmu obecního tohoto království českého

Na hradě pražském, po sv. Lambertu 1526

Urozeným pánům, panům, urozeným a statečným pánům rytířům, vladykám, moudrým a opatrným městům království českého, pánům a přátelům mým milým. Zdeněk Lev z Rožmitála a z Blatné, nejvyšší purkrabí pražský, službu svou vzkazuji. V. M. a Vám oznamuji, že slyše o králi J. M. pánu našem milostivém žalostivé a lítostivé noviny, že by J. M. Kr. skrz ten boj, kterýž ráčil s císařem tureckým a Turky míti, z tohoto světa sešel; i jsa zde na hradě pražském a takovou věc slyšíce a jsouce pospolu páni úředníci a soudci zemští i jiné rady, kteříž se na tento čas sem na hrad pražský sjeti ráčili, to jsme společně rozvažovali, že jest potřebí, brzo sněmu obecního tohoto království českého, aby opatřeno bylo i jiné všecky potřeby tomuto království náležité, aby na místě svém mohly býti ke cti a chvále pána Boha všemohoucího postaveny, tak aby nějaká těžkost na to království nepřišla, a pokudž úřadu mému náleží, abych toho neobmeškal, nežli povinnosti své v tom dosti učinil. I z takových příčin a potřeb pokládám sněm obecný tomuto všemu království na hradě pražském v pátek po svatém Jeronýmu nejprve příští, tak aby nahoře psané potřeby povinné a náležité tomuto království na místě konečném postaveny býti mohly, podle práv a svobod tohoto království, kteréžto, jaké jsou, ve dskách a zřízení zemském zapsané níže dotýkám, a V. M. a Vás všech i každého zvláště žádám i napomínám: že se v jmenovaný pátek na hrad pražský a do Prahy sjeti ráčíte, a potom na zejtří v sobotu na hrad pražský v 14 hodin sjíti a toho neobmeškávati, neb bezpečenství od pánův Pražan jest dáno celé a dokonalé všem vůbec i každému, kdož k sněmovnímu jednání přísluší, aby mohli bezpečně přijeti i odjeti jeden každý, též se k nim v pokoji zachovajíc.

Unikátní projekt, který svým širokým historickým záběrem nemá obdoby v Evropě a pravděpodobně ani ve světě, spustila česká parlamentní knihovna. Jde o zveřejnění dostupných pramenných materiálů vztahujících se k dějinám českého sněmovnictví. Veřejnost se tak může seznámit například s obsahem Břetislavových dekretů, které svým původem sahají až do roku 1039. O projektu České sněmy informovala veřejnost ČTK. Archiválie jsou nejen naskenovány, ale i přepsány do textové podoby a opatřeny poznámkovým aparátem a indexem, stejně jako současné stenozáznamy.

Projekt bude v konečné podobě obsahovat elektronickou podobu, ať již ve formátu HTML nebo v podobě digitálního obrázku, základních dokumentů sněmovní, ústavní a státoprávní povahy z těchto historických období:

  • Počátky českého sněmovnictví a jeho vývoj do začátku 15. století
  • České sněmy v době husitské do poloviny 15. století
  • České sněmy v období stavovské monarchie do počátku 17. století
  • České sněmy v období habsburského absolutismu do roku 1848

                 
Obsah vydání       11. 3. 2005
12. 3. 2005 Zeman doporučil čtenářům Práva číst Britské listy
12. 3. 2005 Stáří vpřed! Jan  Sýkora
12. 3. 2005 O soudcích v povijanu Štěpán  Kotrba
12. 3. 2005 Vězni z Guantánama mají být posláni do vězení ve svých zemích
12. 3. 2005 Kolik těch vojáků v Iráku bude Tomáš  Poláček
12. 3. 2005 Sonet o bídě politiků Lýdie  Junková
11. 3. 2005 Nevolnost z politiky aneb Gross je příliš snadný terč! Josef  Brož
11. 3. 2005 Důvěra
12. 3. 2005 O nedůvěryhodnosti médií Jan  Čulík
11. 3. 2005 Někdo bude ukřižován a někdo vzkříšen Irena  Ryšánková
11. 3. 2005 Nevěřme, že se nedá dvakrát vstoupit do stejné řeky Jaroslav  Doležal
11. 3. 2005 Konec Cirkulárních novin Jan  Machonin
11. 3. 2005 Zásah do lidských práv Kulínského je brutální a zbytečný John  Bok
11. 3. 2005 Nejde o Hitlera ani o Zítka, jde o demokracii Ivan  David
11. 3. 2005 Michael  Marčák
11. 3. 2005 Mají si slova uchovat svůj smysl? Ondřej  Slačálek
11. 3. 2005 Lišáci a jiní bez vinice Václav  Dušek
11. 3. 2005 BBC v prvním kole propouštění vyhodí 1730 zaměstnanců
11. 3. 2005 Milí Čížkové! Filip  Sklenář
11. 3. 2005 O bydlení poněkud zásadněji Stanislav A. Hošek
11. 3. 2005 Diskuse o nájemném vypovídá o úrovni české žurnalistiky Jakub  Tayari
11. 3. 2005 Michael  Marčák
11. 3. 2005 Charta práv pracujících žen
12. 3. 2005 Jest potřebí, brzo sněmu obecního tohoto království českého
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
11. 3. 2005 Věda a umění - podobnosti a rozdíly
11. 3. 2005 Dialog vědy s uměním - Workshop 2005
11. 3. 2005 Michael  Marčák
11. 3. 2005 Fenomén sídliště Josef  Provazník
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
11. 3. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 22. - 28. února 2005
10. 3. 2005 Střílení poslů
10. 3. 2005 Mají homosexuálové vychovávat děti? Ondřej  Stehlík
10. 3. 2005 Opravdu školská reforma? Milan  Kulhánek
10. 3. 2005 Zvednou Evropští demokraté konečně tu šanci? Boris  Cvek
10. 3. 2005 Parlament: Klecová lůžka používat budeme, protesty nás nezajímají Jan  Čulík
9. 3. 2005 Vláda chce legalizovat klecová lůžka
11. 3. 2005 Sociální podniky - vytváření příležitostí
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2005 O nedůvěryhodnosti médií Jan  Čulík
12. 3. 2005 Jest potřebí, brzo sněmu obecního tohoto království českého   
12. 3. 2005 Stáří vpřed! Jan  Sýkora
12. 3. 2005 Vězni z Guantánama mají být posláni do vězení ve svých zemích   
12. 3. 2005 Zeman doporučil čtenářům Práva číst Britské listy   
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
11. 3. 2005 Konec Cirkulárních novin Jan  Machonin
11. 3. 2005 Fenomén sídliště Josef  Provazník
11. 3. 2005 Zásah do lidských práv Kulínského je brutální a zbytečný John  Bok
11. 3. 2005 Nevolnost z politiky aneb Gross je příliš snadný terč! Josef  Brož
11. 3. 2005 Milí Čížkové! Filip  Sklenář
11. 3. 2005 Nejde o Hitlera ani o Zítka, jde o demokracii Ivan  David
11. 3. 2005 Mají si slova uchovat svůj smysl? Ondřej  Slačálek
11. 3. 2005 Někdo bude ukřižován a někdo vzkříšen Irena  Ryšánková
11. 3. 2005 Nevěřme, že se nedá dvakrát vstoupit do stejné řeky Jaroslav  Doležal