9. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 3. 2005

Parlament: Klecová lůžka používat budeme, protesty nás nezajímají

Parlament projednává v současnosti novelu zákona o sociálním zabezpečení, v jejímž rámci -- navzdory mezinárodním protestům -- se chystá legalizovat užívání klecových lůžek pro všechny druhy pacientů, včetně dětí. Referuje Jan Čulík.

Psáno pro ČRo 6.

"Zoufalý pláč začíná v suterénu ústavu Ráby nedaleko Prahy každý den přesně v 11 hodin. Právě v tuto dobu je totiž malý chlapec Vašek Knotek uzamčen ve své kleci. Nakrátko je Vaškovi, kterému je asi pět, dovoleno každé dopoledne, aby klec opustil, než je nakrmen a umyt.

Vašek cloumá železným rámem co největší silou. Jeho pláč je slyšet po celé budově. Ve vedlejší kleci si jeho kamarád Michal zacpává uši a začíná taky brečet. V dětských klecích není nic, co by jim poskytlo útěchu - žádní medvídci, žádné hračky a v žádném případě už ne dárky z domova. Vaškovi rodiče bydlí ve vzdálenosti asi jednoho kilometru, ale podle zaměstnanců ho nenavštívili ani jednou. Žádnou vřelost neprojevují Vaškovi ani zdravotní sestry: říkají mu příjmením a nevědí, zda jsou mu čtyři, pět nebo šest let. Veškerý lidský kontakt spočívá v tom, že ho rychle umyjí, vymění mu pleny a někdy mu oholí hlavu. Jediným rozptýlení pro Vaška, stojícího bezútěšně v kleci v místnosti s holými bílými stěnami a zářivkovým osvětlením byl minulý týden pohled na muže kolem osmdesátky, ležícího na posteli naproti, který se třásl, byl pod sedativy a zjevně byl blízko smrti."

Tak začala v týdeníku Sunday Times v červnu 2004 reportáž o týrání dětí v českém ústavu pro duševné choré, která vyvolala mezinárodní protesty. Na jaře roku 2004 ostře kritizovala používání klecí v českých ústavech a nemocnicích také výroční zpráva Amnesty International. Česká média, všímající si celebrit a nikoliv problémů obyčejných lidí, kontroverzi však zaznamenala až teprve tehdy, když se o práva osob, držených v klecových lůžkách začala zasazovat J. K Rowlingová, autorka knih o Harry Potterovi. Český tisk se ovšem články v Sunday Times k této problematice většinou snažil bagatelizovat. Co prý vědí cizinci o nás a o naší psychiatrické praxi. Je pozoruhodné, že se v červenci 2004 pro další užívání klecových lůžek vyslovil i český prezident Václav Klaus. Vysloužil si tím tehdy ostrou kritiku od Amnesty International a dalších mezinárodní organizací. 16. července 2004 napsaly:

"Zdá se, že pan prezident Klaus ignoruje mezinárodně uznávaný postoj, že užívání klecových lůžek je nelidské a ponižující a porušuje mezinárodní zákonná ustanovení v oblasti lidských práv, která Česká republika ratifikovala a má povinnost dodržovat. Jako nejvyšší veřejný činitel, který má zákonnou povinnost hájit práva všech lidí v České republice, má prezident Klaus zvláštní odpovědnost, aby zajistil, že s lidmi s duševními chorobami bude zacházeno s respektem pro jejich lidskou důstojnost."

Protesty zřejmě neměly absolutně žádný dopad. Český parlament nyní zamýšlí užívání klecových lůžek legalizovat.

Cituji z právě vydané tiskové zprávy Ligy lidských práv a Centra advokacie duševně postižených v Budapešti:

V České republice je podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí 17 415 dospělých a dětí s problémy s duševním zdravím a poruchami intelektu, nebo se závislostí na drogách, kteří žijí v ústavech sociální péče. Ačkoli záměrem nového § 89a návrhu je regulace používání omezujících opatření, přijetí této změny povede k legalizaci omezování všech výše uvedených osob včetně dětí. Toto ustanovení totiž umožňuje přímo zaměstnancům ústavů sociální péče, aby rozhodovali o použití omezujících prostředků. Za současného stavu o tom mohou rozhodovat toliko ošetřující lékaři. Stejně tak návrh není v souladu se zásadou používání co nejmírnějšího omezení a zásadou prevence, nezajišťuje žádnou kontrolu při konkrétním omezení jednotlivců, ani nevymezuje podmínky toho, po jakou dobu lze taková omezujících opatření použít.

Mezinárodní standardy ochrany lidských práv stanoví, že omezující opatření mohou být použita pouze k překonání mimořádných situací, kdy osoby bezprostředně ohrožují sebe nebo někoho jiného. Výbor pro lidská práva při OSN i Evropský výbor pro zabránění mučení (CPT) při Radě Evropy opakovaně doporučují zrušení restriktivních opatření, jejichž "povaha, smysl a intenzita" zasahují do důstojnosti a fyzické i duševní integrity jednotlivců.

MDAC a Liga apelují na členy Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, aby §89a navrhli vypustit (sněmovní tisk 786). Přijetí návrhu zákona by znamenalo legalizaci nelidského a ponižujícího zacházení s lidmi s duševním postižením v České republice.

Jde o skutečně vážnou věc. Odborníci, znalí věci, poukazují na to, že jde o zásadní neporozumění moderní psychiatrické praxi. Nejde, jak tvrdí zcela neinformovaně Svaz pacientů ČR, o volbu mezi zavíráním do klecových lůžek na jedné straně či přikurtováváním na postel a silným užíváním psychofarmak na straně druhé. Jde o zásadní kulturní rozdíl . Mezinárodní psychiatrická péče se za poslední desetiletí proměnila a přístup k pacientům je úplně jiný, než na jaký jsou zvyklí mnozí pracovníci českých psychiatrických zařízení. Je nutno skoncovat s kasárenským přístupem k pacientům. Jak nám řekl dr. Jan Pffeifer, ředitel pražského Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, od něhož kritika užívání klecových lůžek původně vyšla:

"Moderní psychiatr -- ale i management psychiatrického zařízení - se hlavně snaží vytvořit takovou atmosféru, aby k stavům, kdy je nutno pacienta fyzicky krotit, docházelo co nejmíň. Ony totiž ty stavy povětšinou nepřicházejí jen tak z čistého nebe, ale jsou reakcí na celkovou atmosféru v oddělení, na způsob komunikace zaměstnanců. Je vidět velký rozdíl mezi výskytem takových neklidných stavů nebo agresivit mezi jednotlivými odděleními a je to zřetelně závislé na celkové atmosféře toho oddělení.

Jsou i situace, které vždycky budou, kdy bude potřeba použít nějakých omezujících prostředků, jako je třeba poutání k lůžku, ale to stačí někdy opravdu na velmi malou dobu a rozdíl mezi síťovým lůžkem a upoutáním k lůžku je jednak fyzický -- býti v kleci je přece jen něco jiného než být na lůžku -- a zároveň například používání nějakých pásů nebo jiného připoutání k tomu lůžku nabádá zaměstnance, že se musejí o dotyčného daleko víc starat, než když je v tom lůžku. V tom je právě zásadní rozdíl -- personál se musí o pacienty STARAT."

Česká republika v tomto ohledu notně pokulhává za ostatními středoevropskými postkomunistickými zeměmi, praví se ve společném tiskovém prohlášení Ligy lidských práv a Centra advokacie duševně postižených v Budapešti. Zpráva poukazuje na to, že Maďarsko zakázalo používání klecových lůžek ve všech zdravotnických i sociálních zařízeních již v červnu 2003, stejně tak se tyto prostředky úplně přestaly používat ve Slovinsku. Na Slovensku bylo zrušeno používání klecových lůžek v ústavech sociální péče.

Proč zůstává v této věci Česká republika pozadu? Třeba by nám to parlament mohl vysvětlit.

                 
Obsah vydání       9. 3. 2005
9. 3. 2005 Vláda chce legalizovat klecová lůžka
10. 3. 2005 Parlament: Klecová lůžka používat budeme, protesty nás nezajímají Jan  Čulík
9. 3. 2005 Měl Bush nakonec přece jen pravdu?
9. 3. 2005 Co si dnes myslí Gorbačov
9. 3. 2005 Check point Martin  Škabraha
9. 3. 2005 Michael  Marčák
9. 3. 2005 Literárky: respekt vůči politické kultuře Milan  Daniel
9. 3. 2005 Jak se dělá polemika Ondřej  Slačálek
9. 3. 2005 Čečenský předák Aslan Maschadov byl zřejmě usmrcen
8. 3. 2005 Clinton půjde na další srdeční operaci
9. 3. 2005 Proč vlastně privatizovat? Josef  Vít
9. 3. 2005 Michael  Marčák
9. 3. 2005 Demonstrace proti okupace Iraku 20.3/Demonstraction against the occupation of Iraq, March 20
9. 3. 2005 Hauserovo žvanění, nikoliv kritika Jan  Paul
9. 3. 2005 Kdybych byl Pavlem Teličkou
9. 3. 2005 Týká se náboženství opravdu každého? Petr  Sláma
9. 3. 2005 Padělání certifikátů - dnes už hračka pro notebook Vlastimil  Klíma
18. 3. 2005 CryptoFest 2005
9. 3. 2005 Příčinou politických problémů je v ČR zastaralý volební systém Josef  Babák
9. 3. 2005 Musíme provést "únik dopředu" Miroslav Václav Steiner
8. 3. 2005 Fond Verda podpořil romské studenty
8. 3. 2005 V ČR je nezaměstnaných skoro 10 procent lidí, avšak v únoru nezaměstnanost klesla
8. 3. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny dny 14. - 21. února 2005
8. 3. 2005 Kandidáti do Rady České televize
8. 3. 2005 Zbrojení, ne klid zbraní Oskar  Krejčí
8. 3. 2005 Český lev byl k ničemu Jan  Čulík
8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"
8. 3. 2005 Čeho se britská vláda bojí?
8. 3. 2005 Kde se poslanec Křeček mýlí Jan  Hošek
8. 3. 2005 Rétorika konfliktu kolem Literárních novin Vít  Janeček
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
9. 3. 2005 Check point Martin  Škabraha
9. 3. 2005 Co si dnes myslí Gorbačov   
9. 3. 2005 Měl Bush nakonec přece jen pravdu?   
9. 3. 2005 Vláda chce legalizovat klecová lůžka   
8. 3. 2005 Zbrojení, ne klid zbraní Oskar  Krejčí
8. 3. 2005 Rétorika konfliktu kolem Literárních novin Vít  Janeček
8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"   
8. 3. 2005 Čeho se britská vláda bojí?   
7. 3. 2005 Melou boží mlýny? Milan  Kulhánek
7. 3. 2005 O červené niti Alex  Koenigsmark
7. 3. 2005 Deset evropských lží Václava Klause Jo  Leinen
7. 3. 2005 O hovně Jan  Stern
7. 3. 2005 Rozkoše Elfriede Jelinekové Eliška  Stehlíková
7. 3. 2005 Servilní postoj Jan  Žižka
5. 3. 2005 Až se to bude líbit komerčním televizím... Štěpán  Kotrba

Klecová lůžka RSS 2.0      Historie >
9. 3. 2005 Vláda chce legalizovat klecová lůžka   
20. 9. 2004 Česká psychiatrie v klecovém lůžku finančního nedostatku Petr  Záras
21. 7. 2004 Jak stát dělá překážky i dětem postižených rodičů Jan  Paul
21. 7. 2004 Stát, sociální ústavy a iniciativa jednotlivce Jan  Čulík
20. 7. 2004 Český systém ústavní a sociální péče se musí změnit Jan  Čulík
20. 7. 2004 Pacienti v klecích mají být po protestu Rowlingové propuštěni   
19. 7. 2004 Jak stát dělá překážky rodičům postižených dětí Martina  Dostálová
17. 7. 2004 Proč je dobré zrušit klece Bohumil  Kartous
16. 7. 2004 Mezinárodní lidskoprávní organizace kritizují Václava Klause   
15. 7. 2004 "Podivín", který se stará o své invalidní dítě Martina  Dostálová
15. 7. 2004 Václav Klaus: "Ať si imperialisté zuří..." Jan  Čulík
8. 7. 2004 Čech v kleci   
17. 6. 2004 Týdeník Sunday Times se nebude omlouvat Jan  Čulík
15. 6. 2004 Není pravda, že MPSV nechce klecová lůžka zakázat   
14. 6. 2004 Středověké mučení českých dětí