8. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 10. 2004

Virtuální bohoslužba pro zastánce veřejné služby, veřejných statků i veřejné moci

Když je tato doba nakloněná tej blbší polovině člověka, tož ja, ale bezo mňa...

Olga Tydlitátová
Čtení: Jozue -7,10-25 ; Text: Jan 8,1-11

Příběh o Akanovi patří k těm barvitým vyprávěním Starého zákona z doby dobývání země. Izrael pod Jozuovým vedením přešel řeku Jordán a tak vstoupili do zaslíbené země. Konečně -- po tom dramatickém útěku z Egypta tenkrát v té noci, konečně -- po těch čtyřiceti letech putování pouští, konečně jsou u cíle, doma, ve své zemi. Jenže ta země nebyla pustá a prázdná. Bydleli tam lidé, měli tam svá hrazená města, pole, pastviny, stáda dobytka... bude tedy nutno o tuto zemi bojovat. Izraelci však byli národem kočovníků a donedávna vlastně ještě otroků... bojovat neuměli, nevyznali se v taktice a strategii. A přeci -- jak víme -- tu zemi i její hrazená města nakonec obsadili. Pro ně to bylo veliké svědectví, důkaz, že s nimi byl a je opravdu jejich Bůh, ten Hospodin, který je vyvedl ze země Egyptské, z domu služby. Už tenkrát, při odchodu z Egypta, jim Mojžíš tlumočil jasně a zřetelně Hospodinova slova: kladu před tebe cestu života a cestu smrti. Budeš-li poslouchat má přikázání a nařízení, budeš žít...

V tomto konkrétním případě to znamenalo, že po pádu Jericha nikdo Hospodinovu pomoc nesměl zneužít pro svůj vlastní prospěch. Ano, Hospodin jim tu zemi slíbil, ale jako dědictví, nikoli jako kořist. Boj Izraelců, to nebyla běžná loupeživá válka. Z Jozuova vojenského rozkazu všichni věděli, že v tomto boji bude zjevena Boží čest a sláva. Vítěznými boji bude oslaven Hospodin, Bůh Izraele -- a proto všechno zlato, stříbro, měděné a železné předměty patří do pokladu svatyně. Všechno, co má nějakou cenu, skončí v chrámu. Mít na dosah ruku bohatství a hezké věci -- tomu Akan neodolal. Vzal si jeden plášť, něco stříbra a zlatý prut. Všechno ukryl ve svém stanu. A když to pak prasklo, byl za to ukamenován a spálen, on i celá jeho rodina...

Když se na to díváme dnešníma očima, a když si vzpomeneme na bezpočet válek, ve kterých se od těch dob drancovalo a loupilo ve jménu Božím a Kristově, pak se nutně zarazíme nad tak přísným trestem. Ve válce přece lidé dělají věci, které by je v míru nikdy ani nenapadly. A ještě bychom mohli dodat, že koneckonců byl Akan jen jeden ze tří tisíc mužů té izraelské armády. Která armáda by se dnes mohla pochlubit takovou morálkou svých vojáků? Vzpomeňme jen na ty skandály, která vyplouvají na povrch i dnes o chování civilizovaných křesťanských Američanů v Iráku... .

Právě že ale tato válka ani žádné jiné bitvy ve Starém zákoně nemohou být srovnávány s jinými válkami, a už vůbec ne s těmi moderními. Vyprávění, které máme před sebou, není válečným románem nebo vojenskou učebnicí práva a trestu, ale součást vyznání: tuto zemi nám dal Hospodin, on ty boje vedl za nás a pro nás. Izraelci sami sebe chápali jako vyvolený národ, zvláštní Boží lid. V takovém společenství pak platí jiná pravidla. Důsledkem provinění jednoho bylo mnoho mrtvých a navíc bylo ohroženo obsazení celé země. Jozue to dobře rozpoznal: to jsme měli raději zůstat za Jordánem. Bůh nás opustil a bez něho jsme tu v pasti.

Jedno porušení poslušnosti a tolik mrtvých! Jedno porušení poslušnosti a Hospodin se odvrací od svého lidu. Jak velká je odpovědnost jednotlivce uprostřed Božího lidu!

My dnes často mluvíme o lidských právech, o nárocích člověka na to či ono, o jeho oprávněných požadavcích- ale odpovědnost jednotlivce se jaksi ztrácí... . V těch milionových masách globalizujícího se světa se zdá, že ten jednotlivec vskutku zaniká, neznamená nic. Co zmůže jeden člověk? Co zmůžeme jako slušní lidé, jako křesťané -- je nás pár, nemá to cenu. A také naopak: Co já jako jednotlivec můžu pokazit? Na mě přece nezáleží, není na mě vidět... .

Dobře číst a chápat příběh o Akanově krádeži, to znamená uvědomovat si: na mně záleží, na mně osobně a nezastupitelně.

Kdo porozuměl, nemůže říct: to a to se mne netýká , nebudu to hasit, nepálí mne to, ať to zařídí ti nahoře, ... či také: proč bych nepodvedl, neukradl, nejel na černo, nezalhal. Ostatně nikdo si ničeho nevšimnul, nikdo nic neví... Akan si to také tak říkal. Provinil se tajně a zdálo se opravdu, že nikdo nic neví...

Odpovědný styl života je strašně důležitá věc a je také velice tíživá. Křesťané ve středověku se namnoze snažili ulehčit si tím, že věřili, že jejich nedostatky a selhání je možno vyvážit z obrovského pokladu zásluh a ctností lidí, kteří jsou nazýváni svatými. Ale v pojetí Bible nemá odpovědnost jen ten nejpřednější, ale všichni. Nemůžeš říci -- já jsem nepatrný člověk, na mě nezáleží. Já nemusím obhajovat spravedlnost, ani se jí nemohu svou ignorancí či nepoctivostí zpronevěřit, zvlášť když to dělám chytře a nikdo mne nevidí.

Všimněme si ještě jedné věci, totiž že Bible má vůbec zálibu v malých číslech. Jedinec, Abraham, byl vyvolen, aby v něm byly požehnány všechny končiny země. Když Abraham prosil za Sodomu, smlouval z padesáti až na deset a Bůh mu slíbil:najdu-li deset spravedlivých, nezničím Sodomu -- proto v tom malém počtu nemůžeš chybět. A Ježíš zaslibuje svou přítomnost tam, kde se sejdou dva nebo tři v jeho jménu. Přirovnává své učedníky k soli země -- a sůl se do pokrmu přece nehrne po kilech. Ale bez špetky soli ztratí chuť i sebe lákavěji naaranžované jídlo.

Bůh potřebuje, aby svět a život v něm za něco stál, slušnost, dodržování pravidel, pravdivost atd. od každého, i od tebe, nejen od těch druhých. Každý je nezastupitelný. A že slušných lidí ubývá? Tak ať, je třeba žít i s tímto vědomím. Nemá cenu zavírat oči a strkat hlavu do písku před světem, jaký je. Je třeba jej přijmout a zároveň ji odmítnout, jak kdysi napsal Ludvík Vaculík ve svém románě Sekyra: "Když je tato doba nakloněná tej blbší polovině člověka, tož ja, ale bezo mňa... "

Na tom dávném příběhu o Akanovi vidím jasně, že moje selhání není anonymní a projeví se na řádu světa. A naopak: statečné bojování o pravdu a spravedlnost bude k dobrému světu, mé zemi, rodině a přátelům a ovšem bude k "Boží slávě". Každý z nás má nezastupitelné svědecké poslání v kruhu lidí, s nimiž žije. Každý z nás je mnohým ku povstání a může být mnohým k pádu.

Starý zákon přikazoval za selhání, ohrožující celou komunitu drakonické tresty. Ježíš už nepřikazoval hříšníky kamenovat a upálit. Neodsuzuje k potupné záhubě. "Jdi a už nehřeš" -- tím dává našemu životu novou možnost - novou šanci každému bez výjimky a taky bez podmínečně... Má-li však život na této zemi za něco vůbec stát, je třeba, aby bylo čím dál víc těch, kdo si uvědomí, že bez jejich osobní zodpovědnosti za druhé, za svět se ti druzí, ani svět neobejdou.

Amen

                 
Obsah vydání       8. 10. 2004
10. 10. 2004 Bezesné noci: Studium postojů, nikoliv fakta Jan  Čulík
9. 10. 2004 ČTK k referendu v Brně: Účast asi nebyla dostatečná, výsledek nebude závazný
10. 10. 2004 Zemřel Jacques Derrida
9. 10. 2004 Úřady se pokusily umlčet server Indymedia
7. 10. 2004 Poděbrady: Vladimír Mlynář v dohledné době nepodpoří digitální vysílání Českého rozhlasu Jan  Čulík
8. 10. 2004 Budoucnost zpravodajství ve vysílání rádií a digitalizace s otazníkem
8. 10. 2004 Rukojmí Kenneth Bigley byl usmrcen poté, co se pokusil o útěk
9. 10. 2004 Proč se píše jen o muslimských vraždách?
9. 10. 2004 Michael  Marčák
8. 10. 2004 O tom, že premiér Gross vlastně zlikvidoval instituci referenda Radek  Batelka
8. 10. 2004 Špidla nepřesvědčil Igor  Záruba, Jan  Stuchlík
8. 10. 2004 Saddám měl jen zbraně hromadné korupce
8. 10. 2004 Evropa by měla přivítat rozhodnutí přijmout Turecko do EU
9. 10. 2004 Když je tato doba nakloněná tej blbší polovině člověka, tož ja, ale bezo mňa... Olga  Tydlitátová
8. 10. 2004 Al Džazíra nesmí nazývat americkou přítomnost v Iráku "okupací"
8. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 28. - 29. září 2004
8. 10. 2004 I americká levice je silně ovlivněna puritánstvím
7. 10. 2004 Pastor Bush
8. 10. 2004 Aktivisté požadují veřejně přístupný proces s Vladimírem Hučínem
8. 10. 2004 Myslí to Gross upřímně?
9. 10. 2004 Jsem svině, náboženský fanatik či nedemokratický idiot?
8. 10. 2004 Slačálkův proticírkevní výlev
8. 10. 2004 Karel I. schválil užití jedovatého plynu
7. 10. 2004 Sdělovací prostředky, internet a digitalizace Jan  Čulík
8. 10. 2004 Nádraží v Brně -- snaha o informaci před referendem
7. 10. 2004 Několik občanských dojmů z Curychu, včetně jeho nepřesouvaného nádraží Karel  Skoupý
6. 10. 2004 Referendum --- tak, a nikdy jinak! Miloš  Dokulil
6. 10. 2004 Odpůrci přesunování nádraží se také snaží manipulovat veřejnost
7. 10. 2004 Moderní politika je založena na decentralizovaném, lokálním rozhodování
7. 10. 2004 Čí je Brno? Milan  Valach
7. 10. 2004 Zkušenost z Dánska - aneb nádraží v centru Jan  Lipšanský
7. 10. 2004 Pohledy odjinud Martin  Škabraha
7. 10. 2004 Vstup Turecka do EU ho hospodářsky zruinuje
7. 10. 2004 Inspektoři: Irák neměl žádné zbraně hromadného ničení
6. 10. 2004 Američtí vojáci: "V Iráku je to blbé..."
10. 10. 2004 Hospodaření OSBL za září 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
9. 10. 2004 Když je tato doba nakloněná tej blbší polovině člověka, tož ja, ale bezo mňa... Olga  Tydlitátová
3. 10. 2004 Porodní báby a státní moc Tomáš  Trusina
25. 9. 2004 Patron české země, nebo servilní kolaborant? Zdeněk  Bárta
19. 9. 2004 "Tím jediným potřebným" je praktická pomoc a čin Zdeněk  Bárta
16. 9. 2004 Semeno, které spadlo do trní Rut  Brodská
5. 9. 2004 Libido dominandi Zdeněk  Bárta
1. 8. 2004 Bůh je mezi potřebnými, Bůh miluje tento svět, Bůh je solidární s menšinami, chudými, opovrhuje zbožnou pýchou farizeů, kárá bohaté a mocné, Bůh se za lidi obětuje, Bůh nepotřebuje chrám Zdeněk  Bárta
25. 7. 2004 Český sen o českém snu Zdeněk  Bárta
13. 7. 2004 Svatební kázání - i pro Evropu Zdeněk  Bárta
11. 7. 2004 Blbá nálada se změnila v Nové Veselí... Zdeněk  Bárta
2. 7. 2004 Mistr Jan Hus, kurvy, a ti, kteříž držie úřady Zdeněk  Bárta
20. 6. 2004 Homeworking, podpantofelizace a Den otců Zdeněk  Bárta
13. 6. 2004 Znamení šelmy Zdeněk  Bárta
4. 6. 2004 Co Bůh nepromíjí Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Lidské žvanění a Boží Slovo Zdeněk  Bárta