30. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 7. 2004

Plíživé stěhování

Lež můžete rozmělnit, ale zůstává stále jen lží. Nespokojenci na celém světě zvedají kotvy a snaží se přelišačit život stěhováním; utrpení domácí je vystřídáno utrpením v novém prostředí. Přitažlivost nepoznaného a "lepšího" dokáže zvednout celé komunity; lidská karavana se vydává od východu k západu, z jihu na sever, ojediněle i naopak. Migrace obyvatel není nic nového pod sluncem. Přináší s sebou mnoho prospěšného, neboť příkladně strnulá genetika dokáže z lidského plemene vytvořit obraz čirého zoufalství.

My se tváříme, že v naší malé zemi není místa pro exodus, máme pocit výjimečnosti, což přepadá často malé národy, neboť se musely, musejí a budou muset i v budoucnu bránit nebezpečnému víru splynutí -- a přesto je tato snaha marností a bláhovým pokusem zastavit civilizační kolotoč, donutit téci řeky opačným směrem.

Potomek Habsburků, dávno již před lety, vyjevil názor na sjednocenou Evropu. Vysloužil si nenávist, pohrdání, a stal se terčem nevybíravých útoků zasvěcenců temných pořádků. Každý, kdo vysloví jiný názor než bratrstvo zmaru, hlouposti a nadutosti, riskuje pochopitelný odchod do předčasného ráje zapomenutí. Když srovnáme myšlenku a přání osvíceného Habsburka na budoucí mapu evropského společenství, zjistíme, jak málo se mýlil. Omluvy se nedočká, my se nechceme a nebudeme nikomu a za nic omlouvat u vědomí národní výjimečnosti.

Naše národní lež spočívá v náchylnosti k separaci myšlenek i činů. Přichylujeme se k vítězi bez skrupulí, adorujeme včerejší nepřátele, odpouštíme každému, kdo má kachní žaludek a za pomoci bratrstev "černé packy" přežívá vymezená léta života vezdejšího daná mu vyšší mocí. Společenská labilita vytváří dojem, jako bychom byli přesvědčeni o názorové ušlechtilosti všech těch řečníků, advokátů utlačovaných, ponížených, zapomenutých, a souhlasili s migrací národů i etnik v zájmu zachování světa, v zájmu zdravého rozvoje nemocného lidského pokolení. Zdání je to klamné. Od sousedů se prý budou hýbat lidé směrem do naší krásné a malé vlasti a je tudíž potřeba přijmout opatření k operativnímu zajištění -- čeho? koho?

Nejsme jediní, kdo v evropském háji vědění a historických pokladnic duchovního bohatství podléháme falešné naději z vyvázání odkazu - že národy se budou stěhovat, budou přicházet o kulturu, jazyk, vytratí se navždy do sféry mlhavých vzpomínek. Pohlédneme-li odvážněji do vzdálené minulosti, pochopíme k jakým zásadním změnám docházelo, kdo a jak ovlivnil vývoj vzdělanosti kulturního světa, kdo a jak převzal geniální myšlenky a namnožil je k dalšímu využívání, přetváření a tvůrčí dokonalosti.

Ostrůvky citu jsou rozesety v různých koutech zeměkoule. Dáváme přednost misiím milosrdenství v krajinách vzdálených, přitom za hranicí na východ zemřelo v romské osadě dítě, snad dokonce hlady, ale tam naše misionářství nedošlo, nebo jen v menší míře. Lidé jsou různí, někteří se zviditelňují v médiích, předvádí svou pomoc veřejně, jiní, ti skromně pomáhají léta, bez nároků, nepotřebují se předvádět na slabomyslném molu úspěchu, v onom hvězdném prostoru, které vzbuzuje lživý pocit úspěchu a snadnosti žití.

V našem okolí zaznamenáváme chrapounství, někdy dokonce podporované státně. Existuje "humorný" list, jenž si nezadá s rasovými vylomeninami sociálního nacionalismu a je ke koupi pro každého hnidopicha myslícího si, že má panenskou rasovou minulost.

Paraziti různého druhu léta letoucí ždímali státní peníze v zájmu osvěty pro obtížněji vychovatelné komunity. Komunity zůstaly, peníze se vypařily, chytráci je užili pro sebe. Býváme rychlí v odsudcích a dokážeme pozvedat špinavé klacky s lehkostí mravních a rasových dozorců. Tlučeme s nimi, ale většinou na nesprávná místa, nesprávné lidi. Zavedená pitomost, že stát jsme my, prokázala mnohokrát v minulosti, ale i dnes, nahrávání připraveným k podivným finančním i jiným operacím za dohledu ochrnutých orgánů, za přispění moci veřejné, státní, podzemní, partyzánské, společenského bahnění a lebedění si v kalech usazených kolem nás, i v nás samotných.

Dobře tomu, že mnoho pomatených prohlédlo a nahlédlo, že jaksi v rasových zákonech jsou jejich maličkosti popsány jasnou řečí: likvidace, převýchova, otroctví! Žádné výjimky se nepovolují, byť třeba loajálním českým fašounkům.

Myšlení způsobuje bolest jen tomu, kdo má ještě čím myslet. Dutohlavost se nevyhýbá žádné společenské vrstvě a selský rozum přestal existovat s nástupem vše znající moci. Ovšem ani ona si neporadila s naším svérázným etnikem. Pravda, hráz socialismu ji bránila a zamezovala komplikacím s příchody a ochody obyvatelstva, ale záměr zlikvidovat rozdíl mezi minoritou a majoritou se nevyvedl. Neexistuje prostě recept na okamžité léčení nemocného světa -- lidé odcházeli, cestovali, hledali osobní štěstí a jejich cesta vedla za hvězdou úspěchu. Nepřestat být lovcem znamená vycházet z předpokladu o potřebnosti zvažování každého kroku, a ty kroky nemohou být zmatené. Každý den se vydáváme lovit štěstí, každý den máme mít na paměti, že ho nemusíme trefit ba ani zahlédnout.

Nezbavíme se tím ovšem odpovědnosti za méně úspěšné lovce, za všechny, co opustili vylovená místa a snaží se prodrat k výslunní blahobytu a pocitu jistoty mravní a sociální. Plíživé stěhování započalo, bude pokračovat a skončí možná v okamžiku, kdy příroda odmítne regenerovat jen pro naše hloupé lidské potěšení užívat si jepičího vzdechu za každou cenu! Možná být stále dítětem praživota je výhodou oproti zvápenatění citu a lidské solidarity.

                 
Obsah vydání       30. 7. 2004
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
1. 8. 2004 V centru Prahy vybuchl granát - stopy vedou k izraelské mafii
31. 7. 2004 Papež kritizuje feministické hnutí
31. 7. 2004 Gross: Varianta vlády, která je možná, i když není žádným zázrakem Štěpán  Kotrba
1. 8. 2004 Grossova vláda - poslední představa
31. 7. 2004 Koaliční smlouva - definitivní znění
31. 7. 2004 Že ČSSD utrpěla zdrcující vítězství Oldřich  Průša
31. 7. 2004 Škatulata, hejbejte se! Karel  Klimša
30. 7. 2004 Monty Python Terry Gilliam: Všechny státy mají tendenci směřovat k totalitě Jan  Čulík
30. 7. 2004 Monty Python Terry Jones: Tony Blair by měl být postaven před soud jako válečný zločinec Jan  Čulík
30. 7. 2004 CzechTek 2004: V Boněnově na Tachovsku začíná free technoparty
30. 7. 2004 Světová obchodní organizace: neztratí příležitost? Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Tom Stoppard: Ve svobodné společnosti musejí mít lidé právo hovořit neodpovědně Jan  Čulík
30. 7. 2004 Bude ČR nakonec opravdu posledním útočištěm teroristů z celé EU? Jan  Sýkora
30. 7. 2004 Plíživé stěhování Václav  Dušek
30. 7. 2004 Británie: Velký Bratr posiluje své pravomoci
1. 8. 2004 Bůh je mezi potřebnými, Bůh miluje tento svět, Bůh je solidární s menšinami, chudými, opovrhuje zbožnou pýchou farizeů, kárá bohaté a mocné, Bůh se za lidi obětuje, Bůh nepotřebuje chrám Zdeněk  Bárta
30. 7. 2004 Pokřivování dějin? Pavel  Urban
30. 7. 2004 "Ideologická klišé exilového literárního encyklopedisty" Jakub  Žytek
30. 7. 2004 Kdo to neprožil, nemůže tomu porozumět Štěpán  Kotrba
30. 7. 2004 Škoda, že v České televizi nemůže Igor Chaun odvysílat celý svůj film Jan  Čulík
30. 7. 2004 ČRo6: internetová svoboda a média v postmoderním světě
30. 7. 2004 Když mašinky houkají a redaktoři mlaskají - už i v ČTK
30. 7. 2004 Nepřehnal Gross svou vyjednávací "pružnost"? Miloš  Dokulil
30. 7. 2004 Dvojí "poučení z krizového vývoje" Miloš  Dokulil
30. 7. 2004 Demise premiéra znamená demisi celé vlády Jan  Kudrna
30. 7. 2004 Ceterum autem censeo...demise premiéra neznamená demisi celé vlády! Jan  Sýkora
30. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 24. července 2004
30. 7. 2004 Policie, jak má být Štefan  Švec
30. 7. 2004 Reklama funguje
30. 7. 2004 Evropský komisař a přiznání chyby Oldřich  Průša
30. 7. 2004 Viktorie, zasloužil si.....? Jaroslav  Doležal
29. 7. 2004 Čerstvé zprávy o vyjednávání Světové organizace pro obchod Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Znovu s Vojtěchem Jasným Jan  Čulík
26. 7. 2004 Vojtěch Jasný: Dítě, dobrodruh a filmař Jan  Čulík
29. 7. 2004 Reklama - alarmující zpráva o společenské situaci Bohumil  Kartous
29. 7. 2004 Film Tatínek: Jan Svěrák oslavuje svého otce
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík
29. 7. 2004 Stereotypy a osobní zkušenost Štěpán  Kotrba
29. 7. 2004 Světová obchodní organizace: dočká se vyřešených otazníků? Ludmila  Štěrbová
28. 7. 2004 Stanislav Gross: "pražský princ" a virtuální realita
29. 7. 2004 Svoboda chovat se jako debil
29. 7. 2004 Touha a Tři přání Jan  Čulík
29. 7. 2004 Bytová politika jako test nové koaliční vlády Jaromír  Císař
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
31. 7. 2004 Gross: Varianta vlády, která je možná, i když není žádným zázrakem Štěpán  Kotrba
30. 7. 2004 Škoda, že v České televizi nemůže Igor Chaun odvysílat celý svůj film Jan  Čulík
30. 7. 2004 Demise premiéra znamená demisi celé vlády Jan  Kudrna
30. 7. 2004 Bude ČR nakonec opravdu posledním útočištěm teroristů z celé EU? Jan  Sýkora
30. 7. 2004 Plíživé stěhování Václav  Dušek
30. 7. 2004 Ceterum autem censeo...demise premiéra neznamená demisi celé vlády! Jan  Sýkora
29. 7. 2004 Bytová politika jako test nové koaliční vlády Jaromír  Císař
29. 7. 2004 Film Tatínek: Jan Svěrák oslavuje svého otce   
29. 7. 2004 Touha a Tři přání Jan  Čulík
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík
29. 7. 2004 Reklama - alarmující zpráva o společenské situaci Bohumil  Kartous
29. 7. 2004 Český čtyřlístek Vladimír  Ambros
29. 7. 2004 Svoboda chovat se jako debil   
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík