23. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 4. 2004

Virtuální bohoslužba na neděli před Prvním májem

Stádo

Mnohá biblická podobenství a mnohé metafory jsou nám, lidem technické civilizace, bohužel buď už zcela nesrozumitelné, nebo nám navozují úplně jiné představy, než měli jejich vypravěči na mysli. My, většinou městští lidé, si pod obrazem pastýře a oveček představíme tak nanejvýš sentimentální pastorální idylku ze starých obrazů, poučenější pak nanejvýš zpodobnění Ježíše jako mladého jinocha nesoucího na ramenech krásně kudrnatou ovečku.

Teprve člověk, který alespoň nějaký čas choval ovce chápe, že Bible chce svou metaforou, která připodobňuje lidi k ovcím povědět něco jiného. Teprve ten, kdo si odzkoušel chovatelství ovcí, ví, že ono biblické připodobnění lidí k ovcím není vůbec lichotivé a už vůbec ne sentimentální. Teprve ten, kdo má nějaké zkušenosti se skutečnými ovcemi, může začít chápat, že Ježíšem použité metafory o ovcích, pastýři, jejich vztahu a o stádu mají hlubší význam.

Jednak: ovce je tvor poněkud intelektuálně ostýchavý až hloupý, pasivní, nesebevědomý, a zejména: tvor stádní, nesamostatný, který buď polekaně a panicky utíká před třeba jen údajným nebezpečím spolu s celým stádem, nebo se pasivně dá vést spolu s celým stádem kdejakým, i třeba nezodpovědným pasákem.

Bibličtí lidé byli bytostně spjati s pastevectvím a znali jednotlivá domestikovaná zvířata a jejich mentalitu dokonale. Chovali samozřejmě i jiná zvířata, než ovce, a přeci si vybrali právě ony jako příměr ke člověku. A tak povězme ještě jednou: jsme-li přirovnáni k ovcím, není to nic lichotivého. Jsme stejně jako ovce tvorové nesamostatní, ustrašení, podléhající stádní mentalitě, módě, reklamě, pověrám, či převládajícímu názoru a právě vládnoucí ideologii našeho lidského stáda.

Běda, když se do čela lidského stáda postaví nezodpovědný pasák, který je schopen -- a lidské dějiny jsou toho smutným důkazem -- využít všeho toho a vést celé národy do záhuby. Vždy znovu člověk jen žasne, koho všeho jsme my lidé schopni si postavit -- vlastně docela svobodně - do čela svého stáda.

Vždy znovu člověk žasne, jak křehká a snadno přetržitelná je člověčí vazba na toho pastýře nejvyššího, na Boha, který nás chce vést stezkami spravedlnosti úplně jinam. Totiž: k pokoji, spravedlnosti, svobodě a milosrdenství, jako je to v tom snad nejznámějším biblickém pastorálním přirovnání, totiž v Žalmu 23: "Hospodin je můj pastýř".

Má to v historii zcela pravidelně strašlivé následky pro celé národy, když lidé zpřetrhají tu křehkou vazbu, k tomu, co má být nejvyšší autoritou. Když podlehnou pyšné představě, že se bez respektování těch základních Božích principů obejdou, a že si mohou dělat co chtějí a běhat za kým chtějí. Právě v ten okamžik se stávají nejméně odolní proti kdejakým loupeživým pasákům.

Ti nepraví pastýři, o kterých Pán Ježíš mluví, to jsou právě ti pasáci, pro které jsou ovce jen prostředek, matriál k získání moci, výdělku či obohacení, ale jinak jim mohou být ovce ukradené, nebo sežrané. Na pozadí Ježíšova výroku je slovo proroka Ezechiela (34,2-4): "Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce? Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, porážíte vykrmené, ale ovce nepasete. Neduživé jste neposílili, nemocnou jste neléčili, polámanou jste neovázali, zaběhlou jste nepřivedli nazpět, po ztracené jste nepátrali, panovali jste nad nimi násilně a surově."

Na rozdíl od těchto pasáků říká náš dnešní text, že Ježíš je pastýř dobrý, pravý, jediný správný. Záleží mu na každém jednotlivci, dává za nás svůj život. To není jen tak nějaká prázdná náboženská fráze bez obsahu. To jednak na Ježíši ukazuje, jaký je samotný Bůh a co tím myslíme, když o Bohu mluvíme, jednak a o to jde v tomto textu zejména, Ježíš je vzorem pro každého pravého, dobrého lidského pastýře, vůdce -- ať již v církvi, či ve světě. O kousek dále v Janově evangeliu (Jan 15,13n) Ježíš vyzývá své učedníky, aby podle jeho příkladu položili život za své přátele. Připomeňme si v této souvislosti jednoho nedávno svatořečeného kněze Maxmiliána Kolbeho, jehož památka se připomíná 14. srpna.

Po zabrání Polska (1939) vystupoval katolický kněz Kolbe velice ostře proti nacismu a německé okupaci. Netrvalo dlouho a 17. září 1940 jej zatklo gestapo. Byl vězněn v Osvětimi, kde ke konci jednoho červencového dne roku 1941 velitel tábora Fritsch vybral náhodně deset vězňů, které hodlal nechat zemřít v hladomorně. Jeden z vybraných, Franciszek Gajowniczek, vykřikl a v slzách vzpomenul na své dvě děti. Maxmilián Kolbe se nabídl, že podstoupí smrt v hladomorně za něho. Velitel nabídku přijal. Kolbe byl dán do hladomorny. Dne 14. srpna ukončila jeho trápení fenolová injekce, kterou táborový kat na kost vyhublému knězi vstříkl do žil.

Tady najednou cítíme -- být dobrým pastýřem není vůbec jen nějaká fráze. A opět, nejde jen o církevní oblast. Z té necírkevní oblasti: když Britové pohřbívali svou královnu matku, mnohým u nás se to zdálo neuvěřitelné, kolik úcty ji věnovali. Ale připomeňme si: královna například odmítla opustit Londýn i v době nejhoršího nacistického bombardování. Takové věci nejsou totiž jen prázdná gesta. To je právě pochopení oné vazby na nejvyššího pastýře a z ní plynoucí odpovědnosti.

Důležitý je v našem biblickém textu i výraz: znát. Dobrý pastýř zná své ovce a ony znají jeho. To není teoreticko-racionální poznání, ale osobní oddanost. Je to solidarita, která vede k opravdovému přátelství, obecenství, která přináší kvalitativně jiné vztahy ve společenství. Toto "poznání" , tato solidarita Boží s člověkem a zní vyplývající lidská s Bohem je to, co dělá svět a život v něm vpravdě lidský, dobrý a opravdový.

A pak ještě nezapomeňme v našem textu na větu: "Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř". To je nesmírně důležité pro naše přemýšlení o církvi. Ne o církvi jako o jednotlivých denominacích o těch, kteří jsou v matrikách těch, či oněch církví, ovčinců. Je to o církvi jako o společenství všech těch, pro které Kristus zemřel a kteří jsou zapsáni v té jeho, nebeské matrice. Všimněme si: nejprve se mluví o ovčinci -- "i jiné ovce, než z tohoto ovčince" - pak se mluví již ne o ohrazeném ovčinci, ale o volném stádu. Ne tedy uzavřená, ohrazená komunita, ale volné společenství, do kterého Kristus všechny zve. Ne církevní exklusivita a gheto, ale otevřenost pro všechny, kdo třeba nechtějí, či nemohou spolu s církvemi sdílet jejich cestu, zvyky, náboženský jazyk, ale kteří hledají, či jsou otevřeni té vazbě přímo k Pastýři nejvyššímu. Respektujme jinakost těch jiných ovcí! Jde přeci o kristovskou službu, ne o zahánění do našich ohrádek.Ten katolický kněz Maxmilián Kolbe, pokud vím, se obětoval ne pro katolíka, ale pro Žida.

A snad nakonec ještě něco, co v těchto dnech nemůžeme nezmínit. Vnímejme v těchto biblických kategoriích také náš blížící se vstup do Evropské unie. Ten plytký euroskepticismus, operující vyčpělým šovinismem, který zaznívá z nejvyšších míst naší politické scény ještě i v těchto dnech je přeci v souvislostech těch nejlepších tradic křesťanského, tj. evropského myšlení nesmírně hloupý a nízký.

Solidární, spojená Evropa není přeci jen ekonomický projekt. Je to vize vycházející právě i z takových biblických myšlenek, jako je ta naše dnešní, o které jsme společně přemýšleli. Vize lidského společenství pluralitního, svobodného, a přece jednotného a vzájemně solidárního.

Amen

                 
Obsah vydání       23. 4. 2004
25. 4. 2004 Kypr "promarnil historickou šanci"
24. 4. 2004 Šaron: Možná zabijeme i Arafata
24. 4. 2004 Další atentáty v Iráku
23. 4. 2004 Čeští občané od EU neočekávají mnoho, a tak nebudou zklamáni Václav  Žák
23. 4. 2004 Evropa: prostor, v němž si jednotliví občané vykalkulují své možnosti Václav  Žák
23. 4. 2004 British Telecom: Přístup všech občanů v Evropě k broadbandovému internetu je nevyhnutelnou podmínkou hospodářského rozvoje
23. 4. 2004 IBM: Chcete ekonomicky přežít? Vybudujte si domácí průmysl hi-tech
24. 4. 2004 Stádo Zdeněk  Bárta
23. 4. 2004 Daily Telegraph si spletl Klause se Zemanem Jan  Čulík
23. 4. 2004 Rau: Evropa nesmí být tavicím kotlem
22. 4. 2004 "Jak se má předpověď zkázy Británie plní"
21. 4. 2004 Mladá generace už je objektivnější Jan  Čulík
22. 4. 2004 Majitel deníku Daily Express: "Všichni Němci jsou nacisti"
24. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XVII. Alexandra  Virgová
23. 4. 2004 Stránka ČT ke vstupu do EU
22. 4. 2004 Dovysvětlování rozhovorů Štěpán  Kotrba
23. 4. 2004 Jak na bakterie odolné vůči antibiotikům Miloš  Kaláb
23. 4. 2004 Whistleblowers: upozorňování na nešvary uvnitř ministerstev i jiných úřadů Miloš  Kaláb
22. 4. 2004 Mystický nihilismus islámských teroristů
22. 4. 2004 Kdo dnes kouří ve filmu, je životní ztroskotanec
22. 4. 2004 Al Jazeera vysílá ověřené zpravodajství
22. 4. 2004 Jde Frantík kolem zahrádky Martin  Štumpf
21. 4. 2004 ČR: "Jsme malá, hrdá země, která překonala mnoho překážek"
21. 4. 2004 Srbsko: Démoni skutečně pořád nespí? Matyáš  Zrno
21. 4. 2004 Ještě jednou Tento měsíc menstruuji Martina  Pachmanová
21. 4. 2004 O nenásilí Martin  Škabraha
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
24. 4. 2004 Stádo Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta
9. 4. 2004 Šálóm - křest Kláry Ester Zdeněk  Bárta
4. 4. 2004 Na počátku: logos není jen slovo Zdeněk  Bárta
26. 3. 2004 Zbořte chrám! Zdeněk  Bárta
20. 3. 2004 Síla víry Zdeněk  Bárta
14. 3. 2004 Kdo je můj bližní Zdeněk  Bárta
8. 3. 2004 Obhájce Zdeněk  Bárta
27. 2. 2004 Lásky kdybych neměl, nic nejsem Zdeněk  Bárta
6. 2. 2004 Úžasná lehkost disidentství Zdeněk  Bárta
29. 1. 2004 Blahoslavení chudí duchem Zdeněk  Bárta
29. 1. 2004 Křesťané či pánbíčkáři? Zdeněk  Bárta
17. 1. 2004 Držet hubu a krok Zdeněk  Bárta
9. 1. 2004 Slabomyslní a malověrní - o podlehnutí kdekomu a kdečemu Zdeněk  Bárta
2. 1. 2004 Věta z římského kriminálu Zdeněk  Bárta