29. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 7. 2004

Světová obchodní organizace: dočká se vyřešených otazníků?

Světová obchodní organizace WTO a delegace jejich členů v uplynulém a tomto týdnu znásobily úsilí, jehož výsledkem by měla být na konci července dohoda o základním rámci jako předpokladu pro pokračování současného kola obchodních jednání. Dohodu schválí Generální rada, jejíž současné zasedání bylo přerušeno až do okamžiku, kdy budou členové připraveni k odsouhlasení textu dohody. V těchto chvílích však nelze předpovídat, zda k dohodě skutečně dojde a jakou podobu bude dohoda mít.

O vývoji přinášíme průběžnou informaci. Vzhledem k tomu, že se situace může změnit každým okamžikem, budeme ji během dne aktuálně doplňovat.

Do konce měsíce zbývají již pouhé hodiny. A ačkoli jsou si všichni členové WTO vědomi toho, že se jedná o další nabízený mezník ve vývoji negociací, který může přispět k jejich pokroku nebo naopak prohloubit jejich stagnaci, nesměřují prozatím k přesvědčivé shodě k jednotlivým aspektům dohody.

Prozatím mají členové k dispozici text předsedy Generální rady, zpracovaný dne 16. 7. 2004, o kterém psaly Britské listy 22. 7. 2004. Na jeho základě jsou vedeny konzultace o jednotlivých tématech tzv. facilitátorů (asistentů generálního ředitele, určených pro vedení jednání o částech textu dohody) s rozhodujícími skupinami členů. Tito asistenti průběžně informují všechny delegace o pokroku ve vyjednávaní a o bodech, ve kterých je prozatím shoda vzdálena. Zároveň se scházejí skupiny členů k dalším projednáváním.

Státy Evropské unie jsou na konzultacích zastupovány Evropskou komisí, které v těchto dnech do Ženevy přenesla i svá jednání Výboru 133 (Výbor pro společnou obchodní politiku) a jednání GAERC (Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy). Na Výboru 133 a v Radě je dotvářena pozice Evropské unie a na jejím základě i mandát pro Evropskou komisi, který se může měnit v souvislosti se změnou pozic negociačních partnerů. O výsledcích všech konzultací, kterých se Evropská komise účastní, jsou členské státy informovány prostřednictvím koordinačních setkání.

Konzultace nad textem ze 16. 7. probíhaly již od jeho zveřejnění, podstatně se však zintenzivnily po příjezdu významných, někdy i nejvyšších představitelů členských států do Ženevy, kde se účastní zasedání Generální rady. Generální rada zahájila své jednání dne 27. 7. a věnovala se svému běžnému programu. Z významnějších bodů stojí za zmínku souhlas členů WTO s vytvořením pracovní skupiny, která bude projednávat vstup Libye do WTO, dále posun konečného termínu pro pravidla o původu zboží (původní termín, rok 1997, je odsunut na rok 2005), zpráva o neuspokojivém stavu v přípravě změny dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která by měla umožnit snadný přístup rozvojových zemí především k lékům na AIDS, malárii a tuberkolózu, potvrzení preferenčních tarifů pro nejméně rozvinuté země a potvrzení výjimky pro obchod se surovými diamanty (známý jako Kimberleyský proces).

Před zásadními body programu, kterými jsou zpráva předsedy Výboru pro obchodní vyjednávání (kterým je generální ředitel WTO Supatchai) a rozhodnutí Generální rady (tedy dohoda členů o rámci negociací), bylo zasedání přerušeno s tím, že bude opět svoláno v okamžiku, kdy bude možno předložit text dohody, který bude mít naději na úspěch.

Jak velká je tedy nyní po dalších dvou dnech naděje na úspěch? Prozatím zcela nezmizela, pro optimisty do konce července zbývají ještě tři dny, avšak jasný pokrok v jednotlivých částech dohody nebyl dosažen. Podle předpokladů i podle prohlášení předsedy Generální rady měl být nový text, který bude již téměř totožný se závěrečnou dohodou, předložen v průběhu středy 28. 7.

Prozatím nový text k dispozici není, neboť nedošlo k dohodě na jeho změnách ani v zemědělství, ani v oblasti obchodu s průmyslovými výrobky, ani u usnadňování obchodu a tvrdé kritice jsou také podrobovány jak původní, tak všechny další návrhy týkající se zvláštního a rozdílného zacházení pro rozvojové země. Je nutno poznamenat, že v některých dílčích otázkách v uvedených oblastech je relativně velká naděje na dohodu, avšak zároveň je třeba mít na zřeteli, že ve WTO více než jinde platí -- dokud není dohodnuto vše, není dohodnuto nic. Členové budou v závěru posuzovat dohodu jako celek a stejně tak budou hodnotit i její dopady pro svou ekonomiku.

Kromě optimistických lze však v Ženevě zaslechnout také mírně pesimistické hlasy. Již ve středu ráno bylo zpracování nového textu odhadováno spíše na čtvrtek 29. 7.. Nyní je však otázkou, zda i tento termín nebude ve světle závěrů konzultací ze středy odpoledne přehodnocen. Čas, který by v takovém případě zbýval pro vyhodnocení navrženého textu, by se pro některé delegace stal přímo šibeničním, pro některé, zejména rozvojové země, naprosto nepřijatelným. Pokud by nový text, byť plný kompromisů, nemohl být schválen Generální radou v tomto týdnu, bylo by pravděpodobně místo dohody členů zvažováno pouhé prohlášení, jehož jádrem by bylo vyjmenování pozitivních elementů, kterých organizace dosáhla od V. neúspěšné konference v Cancúnu. Takovéto prohlášení by však mělo velmi daleko k původnímu záměru, tj. dodat pevný záchytný bod a energii pro jednání s hmatatelným pozitivním výsledkem v ekonomice každého člena.

Autorka pracuje na Stálé misi ČR při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

                 
Obsah vydání       29. 7. 2004
29. 7. 2004 Tom Stoppard: Ve svobodné společnosti musejí mít lidé právo hovořit neodpovědně Jan  Čulík
29. 7. 2004 Čerstvé zprávy o vyjednávání Světové organizace pro obchod Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Svoboda chovat se jako debil
29. 7. 2004 Reklama - alarmující zpráva o společenské situaci Bohumil  Kartous
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík
29. 7. 2004 Stereotypy a osobní zkušenost Štěpán  Kotrba
29. 7. 2004 Znovu s Vojtěchem Jasným Jan  Čulík
29. 7. 2004 Světová obchodní organizace: dočká se vyřešených otazníků? Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Bytová politika jako test nové koaliční vlády Jaromír  Císař
26. 7. 2004 Vojtěch Jasný: Dítě, dobrodruh a filmař Jan  Čulík
29. 7. 2004 Touha a Tři přání Jan  Čulík
29. 7. 2004 Film Tatínek: Jan Svěrák oslavuje svého otce
29. 7. 2004 Český čtyřlístek Vladimír  Ambros
27. 7. 2004 Lidský život je neustálá konfrontace s měnící se realitou Bohumil  Kartous
27. 7. 2004 Jedna ruka netleská a Velká voda Jan  Čulík
27. 7. 2004 Andrej Zvjagincev: Mlčení nad traumatem pater absconditus Jan  Čulík
27. 7. 2004 Zamyšlení nad filmem Fahrenheit 9/11 Jiří  Jírovec
28. 7. 2004 Záhada Stanislava Grosse Oskar  Krejčí
28. 7. 2004 Zadali si mladí stalinisté v Československu v padesátých letech? Jan  Čulík
28. 7. 2004 Jak si Hurvínek představuje válku... Štěpán  Kotrba
28. 7. 2004 Stanislav Gross: "pražský princ" a virtuální realita
28. 7. 2004 Ještě jednou o Mašínech Milan  Černý
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004