30. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 7. 2004

Bude ČR nakonec opravdu posledním útočištěm teroristů z celé EU?

I taková vyjádření padala v Parlamentu ze strany koalice, v těchto dnech totiž opět vrcholí jedna legislativní taškařice našich zákonodárců. Nejde přitom o nic menšího, než o možnost vydávat občany ČR k trestnímu stíhání do členských států EU -- o tzv. "eurozatykač". Problematika je to navýsost komplikovaná, nicméně se týká v důsledku každého občana ČR a i dalších osob pod českou jurisdikcí. Ovšem ne pouze tak, jak se asi v souvislosti s "eurozatykačem" domníváte! Čeští poslanci občany ČR opět jednou postavili před zkoušku demokracie a právního státu a riskují, jak ji v očích Evropy ustojí...

Příslušná novela trestního řádu (z. č. 141/1961 Sb.) a některých dalších souvisejících norem, která s minimální a těsnou potřebnou většinou hlasů prošla díky koalici v Poslanecké sněmovně 30.6., uspěla ve čtvrtek těsnou většinou i v Senátu a je nyní na cestě do kanceláře prezidenta republiky. Novela poupravuje a rozšiřuje předávání stíhaných osob mezi ČR a dalším státem a nově zavádí zvláštní institut evropského zatýkacího rozkazu. Ten umožňuje také vydávat občany ČR k trestnímu stíhání do zahraničí a naopak (ovšem za podmínky vzájemnosti). Jde tedy o zásadní průlom do zásady personality práva, neboť občané ČR mohou nyní být posuzováni i cizím právním řádem. K tomuto kroku se ČR zavázala, neboť je podle přístupových smluv povinna respektovat právní akty EU, v tomto případě rámcového rozhodnutí Rady EU o evropském zatýkacím rozkazu.

Přijetí této právní úpravy do právních řádů dalších 5 členských států EU se neobešlo bez zpoždění a ČR je tradičně mezi opozdilci, kteří nestihli "eurozatykač" uzákonit do června tohoto roku. Nyní ovšem hrozí, že úprava nebude v ČR přijata vůbec a pokud ano, může být obratem zrušena Ústavním soudem. Z toho důvodu má již nyní zákon punc nedodělku a pojí se s tím tedy jistá nervozita a politická horečka. Prezident se navíc doposud vyjadřoval tak, že novelu nepodpoří a mohl by ji tedy znovu vrátit do Poslanecké sněmovny. Nová stojedničková koalice by tak měla velmi dobrou příležitost osvědčit svou schopnost, neboť prezidentem vrácený zákon dle čl. 50 Ústavy vyžaduje ke svému znovuschválení většinu všech poslanců. Vzhledem k vytrvalému silnému odporu ze strany ODS a KSČM a strachu z mezinárodní blamáže by pak koalice nemohla nic ponechat náhodě a musela se dostavit v plné síle.

Všechny konkrétní právní důsledky navrhované novely zde není možno v rozumném čase rozebírat, jde totiž o více než 70 nových paragrafů. Co se však týká každého adresáta právního řádu ČR, je fakt, že právní jistota v ČR asi opět utrpí výraznou poskvrnu. Oč jde? Jde o to, že Listina základních práva a svobod obsahuje v čl. 14, odst. 4 zákaz vynuceného opuštění vlasti ve prospěch občanů ČR. Tato formulace se do Listiny dostala zcela záměrně v reakci na běžnou praxi minulého režimu, který se takto svérázně zbavoval svých oponentů. Právě tento konflikt ústavního zákona a obyčejného zákona je předmětem kontroverze poslanců, vedené v několika rovinách.

Předně je třeba připomenout, že vládní návrh novely ústavního zákona o změně LZPS v příslušném článku, který byl podán současně s "eurozatykačem", byl v hlasování sněmovnou zamítnut 2.4.2004. Tímto rozhodnutím se zablokovala možnost přijmout "eurozatykač" bez dalších pochybností o jeho ústavnosti. V legislativním procesu bylo však přesto pokračováno a návrh byl přijat. V případě rozporu obyčejného zákona se zákonem ústavním může tento nesoulad konstatovat Ústavní soud a zákon zrušit. Poslanecký klub ODS prohlašuje, že k tomu podá při první příležitosti iniciativní návrh a tím by mohla být prakticky celá novela obratem smetena. Mezinárodní ostudu a další zdržení si lze jistě velice barvitě představit, ovšem i když iniciativa na zrušení zákona nevyjde od opozičních poslanců, kteří nebudou chtít házet klacky pod nohy vlastní zemi, lze předpokládat, že této možnosti využije první dotčený občan ČR v rámci ústavní stížnosti. Nadto § 377 příslušné novely rovněž počítá s výhradou ústavního pořádku - případný nesoulad s ústavním pořádkem je v takovém případě nuceno zjišťovat i Ministerstvo spravedlnosti...

Všechny spekulace, které budou předcházet stanovisku pléna Ústavního soudu, jsou bohužel irelevantní. Můžeme jen doufat, že se soud přikloní k výkladu, na kterém staví vláda -- že "opuštěním" vlasti se rozumí vyhoštění trvalé, tedy formální i materiální ztráta občanství. To pak není tatáž situace, kdy je občan vydán k trestnímu stíhání. Tak by to zhruba odpovídalo historickému výkladu, který by reagoval na českou historickou zkušenost s komunismem. Ovšem čl. 12, odst. 4 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech říká: "Nikdo nesmí být svévolně zbaven práva vstoupit do své vlastní země.", čímž čistě historický výklad naší Listiny poněkud ztěžuje, byť za "svévolné" jistě nelze považovat to, co je na základě zákona(1). To už ale opravdu přesahuje ambice tohoto článku.

Je jasné, že k tomuto vysoce riskantnímu a právně neobratnému způsobu prosazení zákona vedla vládní strany legislativní nouze a tlak ze strany EU i jednotlivých států. Zůstává ovšem ostudou, že se poslanci nedokázali dohodnout na změně ústavního zákona, k čemuž by přirozeně muselo dojít i za konstruktivní podpory opozice. Nesmiřitelný odpor ODS a KSČM v současnosti sice argumentuje vysokým standartem právní jistoty, který nepřipouští rozpor s ústavním pořádkem, zůstává ale faktem, že "eurozatykač" považují především za zbytečný, nepraktický institut a křečovitou reakci na vlnu "protiteroristického" zákonodárství. Jakkoli je možné těmto argumentům souhlasně přikyvovat, je třeba mít na paměti, že ČR již od 1.5.2004 není suverénním sólistou a má vůči EU zcela konkrétní závazky. Naproti tomu argument právní jistoty je třeba brát vážně a takovýmto pochybným způsobem testovat judikaturu Ústavního soudu je nehodné kolektivního zastupitelského orgánu, který měl k řešení těchto politických i praktických otázek legislativy čas několika měsíců!

(1) V této souvislosti je ještě možno poznamenat, že v českém právu dosud není jednoznačně vyřešena otázka přednosti Parlamentem neratifikovaných mezinárodních smluv před zákony podle čl. 10 Ústavy. Je proto důležité, jak se v této věci vyjádří právě Ústavní soud, k čemuž by mohl posloužit právě tento případ. Význam takového rozhodnutí je pro české právo enormní.

Více informací o rozhodnutí Ústavního soudu ZDE

                 
Obsah vydání       30. 7. 2004
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
1. 8. 2004 V centru Prahy vybuchl granát - stopy vedou k izraelské mafii
31. 7. 2004 Papež kritizuje feministické hnutí
31. 7. 2004 Gross: Varianta vlády, která je možná, i když není žádným zázrakem Štěpán  Kotrba
1. 8. 2004 Grossova vláda - poslední představa
31. 7. 2004 Koaliční smlouva - definitivní znění
31. 7. 2004 Že ČSSD utrpěla zdrcující vítězství Oldřich  Průša
31. 7. 2004 Škatulata, hejbejte se! Karel  Klimša
30. 7. 2004 Monty Python Terry Gilliam: Všechny státy mají tendenci směřovat k totalitě Jan  Čulík
30. 7. 2004 Monty Python Terry Jones: Tony Blair by měl být postaven před soud jako válečný zločinec Jan  Čulík
30. 7. 2004 CzechTek 2004: V Boněnově na Tachovsku začíná free technoparty
30. 7. 2004 Světová obchodní organizace: neztratí příležitost? Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Tom Stoppard: Ve svobodné společnosti musejí mít lidé právo hovořit neodpovědně Jan  Čulík
30. 7. 2004 Bude ČR nakonec opravdu posledním útočištěm teroristů z celé EU? Jan  Sýkora
30. 7. 2004 Plíživé stěhování Václav  Dušek
30. 7. 2004 Británie: Velký Bratr posiluje své pravomoci
1. 8. 2004 Bůh je mezi potřebnými, Bůh miluje tento svět, Bůh je solidární s menšinami, chudými, opovrhuje zbožnou pýchou farizeů, kárá bohaté a mocné, Bůh se za lidi obětuje, Bůh nepotřebuje chrám Zdeněk  Bárta
30. 7. 2004 Pokřivování dějin? Pavel  Urban
30. 7. 2004 "Ideologická klišé exilového literárního encyklopedisty" Jakub  Žytek
30. 7. 2004 Kdo to neprožil, nemůže tomu porozumět Štěpán  Kotrba
30. 7. 2004 Škoda, že v České televizi nemůže Igor Chaun odvysílat celý svůj film Jan  Čulík
30. 7. 2004 ČRo6: internetová svoboda a média v postmoderním světě
30. 7. 2004 Když mašinky houkají a redaktoři mlaskají - už i v ČTK
30. 7. 2004 Nepřehnal Gross svou vyjednávací "pružnost"? Miloš  Dokulil
30. 7. 2004 Dvojí "poučení z krizového vývoje" Miloš  Dokulil
30. 7. 2004 Demise premiéra znamená demisi celé vlády Jan  Kudrna
30. 7. 2004 Ceterum autem censeo...demise premiéra neznamená demisi celé vlády! Jan  Sýkora
30. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 24. července 2004
30. 7. 2004 Policie, jak má být Štefan  Švec
30. 7. 2004 Reklama funguje
30. 7. 2004 Evropský komisař a přiznání chyby Oldřich  Průša
30. 7. 2004 Viktorie, zasloužil si.....? Jaroslav  Doležal
29. 7. 2004 Čerstvé zprávy o vyjednávání Světové organizace pro obchod Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Znovu s Vojtěchem Jasným Jan  Čulík
26. 7. 2004 Vojtěch Jasný: Dítě, dobrodruh a filmař Jan  Čulík
29. 7. 2004 Reklama - alarmující zpráva o společenské situaci Bohumil  Kartous
29. 7. 2004 Film Tatínek: Jan Svěrák oslavuje svého otce
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík
29. 7. 2004 Stereotypy a osobní zkušenost Štěpán  Kotrba
29. 7. 2004 Světová obchodní organizace: dočká se vyřešených otazníků? Ludmila  Štěrbová
28. 7. 2004 Stanislav Gross: "pražský princ" a virtuální realita
29. 7. 2004 Svoboda chovat se jako debil
29. 7. 2004 Touha a Tři přání Jan  Čulík
29. 7. 2004 Bytová politika jako test nové koaliční vlády Jaromír  Císař
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
31. 7. 2004 Gross: Varianta vlády, která je možná, i když není žádným zázrakem Štěpán  Kotrba
30. 7. 2004 Škoda, že v České televizi nemůže Igor Chaun odvysílat celý svůj film Jan  Čulík
30. 7. 2004 Demise premiéra znamená demisi celé vlády Jan  Kudrna
30. 7. 2004 Bude ČR nakonec opravdu posledním útočištěm teroristů z celé EU? Jan  Sýkora
30. 7. 2004 Plíživé stěhování Václav  Dušek
30. 7. 2004 Ceterum autem censeo...demise premiéra neznamená demisi celé vlády! Jan  Sýkora
29. 7. 2004 Bytová politika jako test nové koaliční vlády Jaromír  Císař
29. 7. 2004 Film Tatínek: Jan Svěrák oslavuje svého otce   
29. 7. 2004 Touha a Tři přání Jan  Čulík
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík
29. 7. 2004 Reklama - alarmující zpráva o společenské situaci Bohumil  Kartous
29. 7. 2004 Český čtyřlístek Vladimír  Ambros
29. 7. 2004 Svoboda chovat se jako debil   
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík

Asymetrická válka a to, co nazýváme terorismem RSS 2.0      Historie >
30. 7. 2004 Bude ČR nakonec opravdu posledním útočištěm teroristů z celé EU? Jan  Sýkora
20. 7. 2004 Iráčtí teroristé vypsali odměnu 200 tisíc jordánských dinárů na hlavu iráckého ministerského předsedy Miloš  Kaláb
15. 7. 2004 Případ Cesare Battisti   
9. 7. 2004 Odřekněte si drogy - podpořte válku proti terorismu! Miloš  Kaláb
15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík
3. 6. 2004 Bush: "Válka proti terorismu je jako druhá světová válka"   
2. 6. 2004 Izrael není ve válce s palestinským lidem, ale s teroristy, kteří chtějí zničit židovský stát   
2. 6. 2004 USA, terorismus a Britské listy   
2. 6. 2004 Atentát v Saúdské Arábii vyvolal ropnou krizi   
30. 5. 2004 Ozbrojenci "usmrtili 22 osob" v Saúdské Arábii   
25. 5. 2004 Byla to skutečně svatba, ne teroristické hnízdo   
11. 5. 2004 Na "válku proti terorismu" doplácejí chudí   
5. 5. 2004 Používá Izrael skutečně teroristické metody? Jan  Maršák
4. 5. 2004 Mělo by se příslušníkům al Kajdy říkat "islámští teroristé"?   
30. 4. 2004 Izrael používá teroristické metody Jana  Malá