24. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 5. 2004

Konflikt kvôli softvérovým patentom

Ministri EÚ zamietli väčšinu pozmeňujúcich návrhov Európskeho parlamentu k direktíve o softvérových patentoch. Parlament opäť preskúma text v druhom čítaní, ale už po júnových voľbách.

Komisia predstavila 20. februára 2002 návrh direktívy o patentovateľnosti vynálezov uplatnených v počítačoch, alebo o softvérových patentoch. Direktíva prišla pred prvé čítanie Európskeho parlamentu (EP) 24. septembra 2003 a europoslanci podali niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré odzrkadľovali obavy, že by direktíva mohla viesť k bezhraničnej patentovateľnosti. Podporovatelia direktívy tvrdia, že je potrebné podporiť európsky výskum, inovácie a konkurencieschopnosť harmonizovaním spôsobov, akými sa s patentmi zaobchádza na súdoch v jednotlivých členských krajinách.

Otázky

Kompromisná dohoda o softvérových patentoch, navrhnutá Írskym predsedníctvom, bola 18. mája odsúhlasená Radou pre konkurencieschopnosť. Zo 120 pozmeňujúcich návrhov EP bolo ministrami prijatých len 21. Rakúska, Talianska a Belgická delegácia sa hlasovania zdržali, zatiaľ čo Španielsko hlasovalo proti návrhu.

Text definuje čo je to "technický príspevok" potrebný na to, aby bolo možné patentovať vynálezy implementované v počítačoch: "Technický príspevok znamená príspevok k najmodernejším poznatkom v oblasti technológie, ktorý je nový a nie je jasný človeku bez zručnosti v poznatkoch." Rozdiel medzi najmodernejšími poznatkami a príspevkom vynálezu má byť hodnotený na základe "rozsahu patentovej požiadavky hodnotenej ako celku, čo musí obsahovať technické prvky".

Podľa predchádzajúcej verzie textu, ktorú odhlasoval EP, bolo technickým príspevkom poskytnutie "inventívneho kroku" definovaného ako niečo "nové, nie zjavné a použiteľné pre priemyselnú aplikáciu". Naliehal tiež na prijatie výnimky z patentovateľnosti, ktoré by umožnili väčšiu interoperabilitu medzi rozličnými softvérmi. Tieto požiadavky však Rada zamietla.

Pozície

Parlamentná spravodajkyňa v tejto otázke Arlene Mc Carthy (Strana európskych socialistov, Veľká Británia) pre EurActiv pred hlasovaním povedala, že členské krajiny sa príliš ľahko poddali priemyselným tlakom. "Hlasovanie v parlamente bolo jasné - nechceme, aby bol patentovaný len softvér sám o sebe. Chceme striktnú interpretáciu a kritériá pre skutočné vynálezy. Spoločný postoj rady nie je konečným slovom. V parlamente bude ešte druhé čítanie a očakávam, že tam o otázke prebehnú tvrdé rozhovory a rokovania."

Komisia tvrdí, že text prijatý Radou zachováva pôvodnú rovnováhu pôvodného návrhu, ktorý je podľa nej namierený na "poskytnutie právnej jasnosti a zároveň vyhnutie sa akémukoľvek posunu k patentom či obchodným praktikám, ktoré by neprispievali k modernizácii". V reakcii na hlasovanie Rady komisár pre vnútorný trh Frits Bolkenstein povedal: "Nie je to nič viac, než zdravý rozum, ak sa zabraňuje tomu, aby boli vynálezy vylúčené z patentovej ochrany len preto, že používajú počítačový softvér. Komisia sa však vždy snažila zabezpečiť aby patenty v tejto oblasti, ako v akejkoľvek inej, neboli používané na obmedzovanie legitímnej konkurencie, alebo zabránenie prístupu ostatných k technológiám a myšlienkam. Tento text dosahuje túto rovnováhu a ja veľmi verím, že nový Európsky parlament ho bude schopný rýchlo prijať."

Európska priemyselná asociácia pre informačné systémy, komunikačné technológie a spotrebnú elektroniku (EICTA) teraz presunula tlak na budúci EP s budúcich europoslancov žiada, aby "podporili európsky priemysel digitálnych technológií rovnako, ako to dnes urobila Rada, a vzdali sa extrémnejších a ekonomicky škodlivejších návrhov, ktoré odchádzajúci parlament prijal v septembri 2003."

Európska nadácia pre voľnú informačnú infraštruktúru (FFII) povedala, že Nemecko sa správalo ako "trójsky kôň Bolkensteina v Rade" a presvedčilo malé krajiny, aby zmenili názor na text, s ktorým predtým nesúhlasili. V odpovedi pre EurActiv FFII tvrdilo, že verzia textu od Rady je neefektívna pri dosahovaní výnimiek pre interoperabilitu, o ktoré sa parlament snažil. Organizácia sa teraz bude snažiť zorganizovať kampane v jednotlivých členských krajinách, aby sa otázka patentov dostala aj medzi témy v európskych voľbách v júni. "Všetci noví europoslanci budú o otázke informovaní", naznačila FFII s tým, že prehrala bitku, nie však vojnu.

Ďalšie kroky

Modifikovaný text bude predložený na druhé čítanie Európskemu parlamentu po júnových voľbách.

Firmy

> EICTA: Euróspky priemysel víta dohodu Rady o podpre inovácií v Európe (19.máj 2004) (En)
> Medzinárodná obchodná komora: List adresovaný stálym zístupcom pri Rade Euróspkej únie (14.máj 2004) (En)

Európske inštitúcie

> EurLex: Návrh direktívy o patentovateľnosti vynálezov uplatňovaných v počítačoch (COM(2002) 92 final) (20.február 2002) (En)
> PreLex: Návrh direktívy o patentovateľnosti vynálezov uplatňovancýh v pčítačoch (En)
> Parlament OEIL: patentové právo: patentovateľnosť vynálezov uplatňovaných v počitačoch (En)
> Rada: Závery Rady pre konkurencieschopnosť - predbežná verzia (17.-18.máj 2004) (En)
> Komisia: Patenty: Komisia víta dohodu Rady o Direktíve o vynálezoch uplatňovaných v počítačoch (tlačové vyhlásenie, 19.máj 2004) (En)
> Komisia/GD pre vnútorný trh: Priemyselné vlastníctvo - patentovateľnosť vynálezov uplatňovaných v počítačoch (En)
> Parlament: Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu o návrhu direktívy o patentovateľnosti vynálezov uplatňovaných v počítačoch (prijaté texty, 24. september 2004) (En)
> Parlament: Patentovateľonsť komputerizovaných vynálezov (tlačové vyhlásenie, 24.september 2003) (En)

Nevládne organizácie

> Nadácia pre voľnú informačnú infraštruktúru (FFII): Rada ministrov EÚ odsúhlasila softvérové patenty (18.máj 2004) (En)
> EuroLinux: Petícia za Európu bez patentu na softvér (En)
> Výskum v Európe: Kritika vysvetľovacieho vyhlásenia Spravodajcu, ktoré doprevádzalo správu JURI pre Európsky parlament o navrhovanej direktíve o patentovateľnosti vynálezov uplatňovaných v počítačoch (En)

Médiá

> CNet: EU software patent plan gets thumbs up (En)
> Financial Times Deutschland: EU führt Software-Patent ein (De)
> Droit & Nouvelles Technologies: Le conseil européen donne son feu vert a la brevetabilité des logiciels (Fr)
> VNUnet.fr: La Commission européenne valide le brevet logiciel (Fr)
> ElectricNews.com: EU patent law dies, software law lives (En)
> The Registrar: EU software patent debate continues (En)
                 
Obsah vydání       24. 5. 2004
24. 5. 2004 O lidech, kteří záhadně zahynuli v americkém vězení
23. 5. 2004 Britská vláda je znepokojena agresivním jednáním Američanů v Iráku
23. 5. 2004 Iráčané nebudou smět žalovat západní vojáky pro válečné zločiny
23. 5. 2004 Nevysvětlené "podivnosti" v případě popraveného Nicka Berga
24. 5. 2004 Další praskliny v budově pařížského letiště
24. 5. 2004 Novináři a "novináři" Štěpán  Kotrba
24. 5. 2004 Výzva naší schopnosti tolerovat odlišnost Štefan  Švec
24. 5. 2004 ČT, Nova a Prima se dohodly na společném postupu při zavádění digitální televize
23. 5. 2004 Moorův filmový pamflet získal hlavní cenu v Cannes
24. 5. 2004 Obviňovat prezidenta z velezrady má smysl
24. 5. 2004 Nezavřené víko Henryho rakve Ivo  Bystřičan
24. 5. 2004 Přítomnost vojsk OSN a NATO nezabránila v Kosovu "březnovému pogramu" Miloš  Kaláb
24. 5. 2004 S policisty se nemluví, aneb stále zamindrákovaní ochránci zákona Jan  Paul
24. 5. 2004 Civilní oběti v Iráku
24. 5. 2004 AI vítá rozhodnutí vlády zabránit vývozu radarů: škoda, že až na nátlak ze zahraničí
24. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 13. - 15. května 2004
24. 5. 2004 Jaká má být televize veřejné služby
21. 5. 2004 Šéf kulturní komerční stanice Channel Four jmenován generálním ředitelem BBC
21. 5. 2004 Komunista morálně pokleslou osobou zůstane Petr  Jánský
21. 5. 2004 Co je nemorální? Jan  Baláč
21. 5. 2004 I mladí lidé mohou být antikomunisty Boris  Cvek
20. 5. 2004 Nálepkování se nevyplácí Jan  Čulík
21. 5. 2004 ČT potřebuje 6,5 miliard Štěpán  Kotrba
21. 5. 2004 Mládež na křižovatce - spojení světovosti s češstvím
21. 5. 2004 Mládež na křižovatce: Životní cíle, životní problémy a životní dráha Petr  Sak, Karolína  Kolesárová-Saková
24. 5. 2004 Asociace školských odborů pomohla pedagogickým centrům Radek  Sárközi
24. 5. 2004 Jak se referovalo o jednom zasedání Štěpán  Kotrba
24. 5. 2004 S komunisty nemluvíme! Oskar  Krejčí
24. 5. 2004 Ano, politika snižování daní je to pravé Marek  Zapletal
24. 5. 2004 Špatná argumentace o daních
24. 5. 2004 Normální a "normální" Petr  Švec
24. 5. 2004 Indie: Prinesú voľby pre miliardu ľudí skutočnú zmenu? Radovan  Geist
24. 5. 2004 Ako dostať USA z Iraku? John Brady Kiesling
24. 5. 2004 Tajné švajčiarske kontá budú zdanené
23. 5. 2004 Konflikt kvôli softvérovým patentom
24. 5. 2004 Okupační vojska zanechala za sebou v Rafahu spoušť
24. 5. 2004 Preťažká interrupčná otázka Sylvia  Porubänová
24. 5. 2004 Čo dokáže analýza... Ivan  Štefunko
24. 5. 2004 "Vyhozená" učitelka se vrací do práce
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Softwarové patenty RSS 2.0      Historie >
23. 5. 2004 Konflikt kvôli softvérovým patentom   
11. 5. 2004 Skandál kolem patentového zákona v Evropské unii?   
27. 9. 2003 Evropský parlament: Malá zpráva o velkém dosahu   
26. 8. 2003 Protest proti zavedení softwarových patentů v EU   
14. 3. 2002 O posilování patentových zákonů usilují korporace, které vznikly bez nich