24. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 5. 2004

Asociace školských odborů pomohla pedagogickým centrům

Pedagogická centra přežijí červen 2004, ale zřejmě nepřežijí leden 2005, alespoň ne jako organizace zřizované ministerstvem školství. Klíčovou roli při rozhodování o jejich další existenci sehrála Asociace školských odborů. Možná ale šlo o Pyrrhovo vítězství...

Asociace školských odborů (AŠO-UOK) se v prosinci vložila do podivné kauzy rušení pedagogických center, kterou chtělo ve vší tichosti realizovat ministerstvo školství. Společně s tlakem médií a některých poslanců se nám podařilo zvrátit původní rozhodnutí MŠMT zcela zrušit pedagogická centra k 30.6.2004. Ještě v únoru tvrdili reprezentanti ministerstva školství, že rozhodnutí zrušit pedagogická centra je neodvratné. Když jsem je upozornil na skutečnost, že by měli respektovat zákoník práce, především paragraf o hromadném propouštění, informovali brněnský úřad práce, že v Pedagogickém centru Brno dojde k hromadnému propuštění všech zaměstnanců z důvodu zrušení této organizace.

Všichni zaměstnanci krajských pedagogických center tedy očekávali, že do konce března dostanou výpovědi. To se však nestalo. Na poslední chvíli se totiž naší odborové organizaci podařilo dosáhnout změny postoje Petry Buzkové! Stačí srovnat Souhrnné stanovisko k transformaci pedagogických center, které najdete na našem webu www.volny.cz/uok, s následnou Zprávou MŠMT o reorganizaci pedagogických center.

Ve stanovisku Asociace školských odborů z 3.3.2004 adresovaném MŠMT se říká:

Pokud by k transformaci PC i přes zásadní nesouhlas AŠO-UOK skutečně došlo, požadujeme, aby byly nejdříve právně ošetřeny následující oblasti, a to formou speciálního zákona nebo dvoustranných smluv:
1) Vznik nástupnických organizací současných PC, které by zřizovaly noví zřizovatelé.
2) Převedení nemovitého a movitého majetku na nástupnické organizace.
3) Převedení všech zaměstnanců současných PC pod nástupnické organizace.
4) Hromadné převedení akreditovaných vzdělávacích akcí na nástupnické organizace.
5) Finanční zajištění provozních a mzdových nákladů nástupnických organizací

Tyto problémy nelze vyřešit do konce března 2004, kdy by podle našich informací měli zaměstnanci PC obdržet výpovědi z pracovního poměru, tak aby k 30.6.2004 jejich pracovní poměr skončil. Proto žádáme o odložení rozhodnutí o transformaci PC do doby, kdy bude právně ošetřen způsob dalšího zajištění DVPP v současném rozsahu a přechod zaměstnanců stávajících PC pod nové zřizovatele. Navrhujeme datum 31.8.2005.

MŠMT 6.4.2004 sděluje poslancům následující:

V současné době bylo rozhodnuto, že MŠMT komplexně zabezpečí činnost stávajících pedagogických center do 31. 12. 2004 s tím, že od 1. ledna 2005 převezmou některé činnosti pedagogických center kraje. MŠMT je dále připraveno již v roce 2004 realizovat hromadný převod akreditací z jednotlivých pedagogických center na příslušný nově vzniklý krajský subjekt pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále je MŠMT připraveno do zákona o rozpočtovém určení daní navrhnout. aby kraje obdržely z celkového objemu prostředků určených rozpočtem na rok 2004 na činnosti pedagogických center, část zabezpečující činnosti, které by krajem nově zřízená organizace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků převzala. Současně také bude řešena i otázka možného užívání movitého a nemovitého majetku pedagogických center v roce 2005 a dalších letech podle situace v jednotlivých krajích. Podle dohody by se mohlo jednat o dočasnou půjčku bez finanční úhrady, která by po dalších jednáních mohla být případně formou zákona změněna na převod tohoto majetku (movitého u nemovitého) do vlastnictví kraje nebo o směnu nemovitostí. [...] K 31. 12. 2004 dojde ke zrušení 13 pedagogických center.

To je velmi zásadní posun oproti předešlým prohlášením i materiálům o rušení pedagogických center ze strany ministerstva školství.

Naším cílem sice bylo, aby pedagogická centra byla zachována v podobě před reorganizací, která začala v lednu 2004, ale jsme rádi, že se podařilo alespoň odložit původní rozhodnutí o 6 měsíců. Během nich by už bylo možné transformaci pedagogických center řádně připravit. Do 30.6.2004 by se vše rozhodně nestihlo. Vždyť kraje byly oficiálně osloveny až nyní, přestože úředníci MŠMT tvrdí, že s nimi jednají už skoro rok! I přes toto rozumné odložení transformace pedagogických center zůstává ve vzduchu řada nezodpovězených otázek: Kolik MŠMT hodlá transformací PC ušetřit? Nebudou náklady na samotnou transformaci PC vyšší než jejich stávající provoz? Může MŠMT vůbec něco ušetřit, aniž by došlo k redukci rozsahu DVPP? Co dělají zaměstnanci převedení pod PC Praha? Co bude se stávajícími zaměstnanci PC? Co bude s PC, která nesídlí ve vlastních, ale pronajatých budovách? Jak MŠMT zajistí koncepční reformu školství a přechod na RVP v oblasti DVPP? Nezodpovězených otázek je tolik, že se nedivím některým zaměstnancům pedagogických center, že odmítají žít v nejistotě a čekat, co se stane 31.12.2004. Raději si od září našli nová místa na školách. Nekoncepčním postupem MŠMT tak bude od září ohroženo DVPP! Vzniklý chaos a rozpad organizačních týmů s kontakty na lektory bude mít další negativní dopady na DVPP a reformu školství. Sporné je i to, zda MŠMT něco opravdu ušetří a zda nelze ušetřit jinde. Proto v nejbližší době podáme za AŠO-UOK podnět NKÚ a dalším orgánům, aby celou transformaci pedagogických center řádně prošetřily.

Internetové zdroje:

 • Souhrnné stanovisko k transformaci pedagogických center: ZDE
 • Zpráva MŠMT o reorganizaci pedagogických center: ZDE
 • Autor je předseda AŠO-UOK.

                   
  Obsah vydání       24. 5. 2004
  24. 5. 2004 O lidech, kteří záhadně zahynuli v americkém vězení
  23. 5. 2004 Britská vláda je znepokojena agresivním jednáním Američanů v Iráku
  23. 5. 2004 Iráčané nebudou smět žalovat západní vojáky pro válečné zločiny
  23. 5. 2004 Nevysvětlené "podivnosti" v případě popraveného Nicka Berga
  24. 5. 2004 Další praskliny v budově pařížského letiště
  24. 5. 2004 Novináři a "novináři" Štěpán  Kotrba
  24. 5. 2004 Výzva naší schopnosti tolerovat odlišnost Štefan  Švec
  24. 5. 2004 ČT, Nova a Prima se dohodly na společném postupu při zavádění digitální televize
  23. 5. 2004 Moorův filmový pamflet získal hlavní cenu v Cannes
  24. 5. 2004 Obviňovat prezidenta z velezrady má smysl
  24. 5. 2004 Nezavřené víko Henryho rakve Ivo  Bystřičan
  24. 5. 2004 Přítomnost vojsk OSN a NATO nezabránila v Kosovu "březnovému pogramu" Miloš  Kaláb
  24. 5. 2004 S policisty se nemluví, aneb stále zamindrákovaní ochránci zákona Jan  Paul
  24. 5. 2004 Civilní oběti v Iráku
  24. 5. 2004 AI vítá rozhodnutí vlády zabránit vývozu radarů: škoda, že až na nátlak ze zahraničí
  24. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 13. - 15. května 2004
  24. 5. 2004 Jaká má být televize veřejné služby
  21. 5. 2004 Šéf kulturní komerční stanice Channel Four jmenován generálním ředitelem BBC
  21. 5. 2004 Komunista morálně pokleslou osobou zůstane Petr  Jánský
  21. 5. 2004 Co je nemorální? Jan  Baláč
  21. 5. 2004 I mladí lidé mohou být antikomunisty Boris  Cvek
  20. 5. 2004 Nálepkování se nevyplácí Jan  Čulík
  21. 5. 2004 ČT potřebuje 6,5 miliard Štěpán  Kotrba
  21. 5. 2004 Mládež na křižovatce - spojení světovosti s češstvím
  21. 5. 2004 Mládež na křižovatce: Životní cíle, životní problémy a životní dráha Petr  Sak, Karolína  Kolesárová-Saková
  24. 5. 2004 Asociace školských odborů pomohla pedagogickým centrům Radek  Sárközi
  24. 5. 2004 Jak se referovalo o jednom zasedání Štěpán  Kotrba
  24. 5. 2004 S komunisty nemluvíme! Oskar  Krejčí
  24. 5. 2004 Ano, politika snižování daní je to pravé Marek  Zapletal
  24. 5. 2004 Špatná argumentace o daních
  24. 5. 2004 Normální a "normální" Petr  Švec
  24. 5. 2004 Indie: Prinesú voľby pre miliardu ľudí skutočnú zmenu? Radovan  Geist
  24. 5. 2004 Ako dostať USA z Iraku? John Brady Kiesling
  24. 5. 2004 Tajné švajčiarske kontá budú zdanené
  23. 5. 2004 Konflikt kvôli softvérovým patentom
  24. 5. 2004 Okupační vojska zanechala za sebou v Rafahu spoušť
  24. 5. 2004 Preťažká interrupčná otázka Sylvia  Porubänová
  24. 5. 2004 Čo dokáže analýza... Ivan  Štefunko
  24. 5. 2004 "Vyhozená" učitelka se vrací do práce
  5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
  29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

  Školství RSS 2.0      Historie >
  24. 5. 2004 "Vyhozená" učitelka se vrací do práce   
  24. 5. 2004 Asociace školských odborů pomohla pedagogickým centrům Radek  Sárközi
  20. 5. 2004 Jak vyloudit ze studentů interaktivitu Bohuslav  Blažek
  18. 5. 2004 Můžou školy vychovat děti bez mindráků, s myslícím mozkem a pracovitýma rukama? Ondřej  Hausenblas
  5. 5. 2004 Nesnesitelná lehkost skandinávského školství Tomáš  Linhart
  5. 5. 2004 Studium ve Finsku: Je to úplně jinak, než jak píše Petr Soukup! Jan  Beran, Jiří Venhoda
  4. 5. 2004 Ministerstvo školství: Dost bylo demokracie! Radek  Sárközi
  4. 5. 2004 Škola ve Finsku je podivně lehká   
  3. 5. 2004 České školství dostalo na frak... Radek  Sárközi
  22. 4. 2004 Proč jsme nestávkovali Václav  Votruba
  21. 4. 2004 Elektronická učebnice české literatury   
  19. 4. 2004 Pár slov ke školství Jan  Čulík
  15. 4. 2004 Zmatený výklad   
  14. 4. 2004 Opravník obecně oblíbených omylů Vladimíra Al-Maliki Levá