24. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 5. 2004

Jak si Právo i politici upravují realitu do podoby mediální reality

Jak se referovalo o jednom zasedání

I malé zkreslení zpochybní celou pravdu.
Na přibližné telefonní číslo se nedovoláme.
Daniela Fischerová
scenáristka

17 května vyšla v deníku Právo zpráva, reflektující zasedání ÚVV ČSSD, na kterém padl návrh na přerušení tohoto zasedání do doby těsně po "evropských" volbách -- tak, aby bylo možno zhodnotit operativně výsledky a vyvodit z nich operativně závěry ještě předtím, než se delegáti rozjedou na prázdniny. Ta zpráva ale dala do souvislosti události a osoby, které v souvislostech nebyly. Dotčený navrhovatel nepřijatého usnesení poslal Právu reakci. Tu deník otiskl bez podstatné části, zato později doplněnou dodatečným "vysvětlením" redakce, v ajkých "souvislostech" mají čtenáři slova politiků, transportovaná novináři, chápat.

Právo 17. 5. 2004 - (trj) - str. 1 a 6

 Mimořádný sjezd nebude, vzkázala ČSSD Zemanovi 

PRAHA - Členové Ústředního výkonného výboru (ÚVV) ČSSD odmítli návrh svolat mimořádné jednání ÚVV po červnových eurovolbách. Pro návrh  motivovaný požadavkem expředsedy ČSSD Miloše Zemana na svolání mimořádného sjezdu  bylo jen 24 členů ÚVV, proti 82 a 27 se zdrželo.

"Žádná z myšlenek na nějaké mimořádné postupy se nesetkala s ničím jiným, než s menšinovou podporou," uvedl premiér a předseda Vladimír Špidla. Návrh, který podal pražský soc. demokrat Oldřich Průša, chtěl využít procedurální možnosti přerušit jednání ÚVV  a získat čas pro zajištění podpory Zemanovým návrhům. 

"Podle mého názoru šlo o velmi měkkou úvahu  ve smyslu mimořádného sjezdu ," řekl Špidla a dodal: "ČSSD je prostě rozhodnuta obvyklými standardními způsoby a všechny mimořádnosti jakéhokoli řádu se setkávají s tak malou podporou, že diskusi o nich považuji už za zcela uzavřenou."

Podle prvního místopředsedy ČSSD Stanislava Grosse nepadla o mimořádném sjezdu prakticky žádná zmínka. " Mimořádný ÚVV  je o řád níže a iniciativa se setkala s minimální podporou," konstatoval Gross.

"Stručně řečeno,  mimořádný sjezd nebyl předmětem ani na ÚVV, ani na předsednictvu . Nebylo přijato žádné usnesení v tomto smyslu," shrnul Špidla.

Falbr nahradil Tvrdíka

ÚVV zvolil senátora Richarda Falbra do předsednictva soc. dem., kde nahradí prezidenta ČSA a exministra obrany Jaroslava Tvrdíka. "Považuji to za velmi dobré, protože Richard Falbr je nepochybně vynikající, zajímavá osobnost a současně je předním kandidátem do Evropského parlamentu, čili je tím dán vztah ČSSD k EP," oznámil Špidla. Tvrdík zůstává podle mluvčí soc. dem. Lucie Orgoníkové členem strany.

Co kdo řekl a napsal

Oldřich Průša na dotyčném zasedání řekl k návrhu, kdy by se mělo konat příští zasedání, toto:

Ne všichni zde přítomní považují situaci za plně stabilizovanou. Mají rostoucí obavy o osud naší strany a o její budoucí vliv ve společnosti. Mají rostoucí obavy o osud naší společnosti a o její budoucí vliv na naši stranu. Proto navrhuji přijmout následující usnesení:

ÚVV ČSSD rozhodl o přerušení svého zasedání konaného dne 16. května 2004 s tím, že toto jednání bude pokračovat dne 19. června 2004. Hlavními body programu bude vyhodnocení výsledků voleb do Evropského parlamentu, posouzení situace uvnitř ČSSD.

Odmítnete-li tento návrh a budete-li mít pocit, že přesto máte čisté svědomí, vězte, že byste se přidali na stranu "neprostupné oligarchie", která se v ČSSD zahnízdila. Jsem přesvědčen, že členové vašich místních organizací Vás chválit nebudou.

citováno z audiozáznamu

Na tiskové konferenci ovšem dostal Průšův návrh jiné kontury...

Radek Bartoníček -- MfD: Chtěl bych se zeptat, zda byla nějaká debata o sjezdu a přijato usnesení na včerejším předsednictvu? Z. Škromach měl vystoupit ve vztahu k Miloši Zemanovi. Bylo tomu tak? ČTK řekla, že nebylo přijato žádné usnesení pokud jde o mimořádný sjezd. Mohl byste říci, zda se o nějakém usnesení hlasovalo?

Vladimír Špidla: Kdybych odpověděl několikrát ne, tak by to bylo asi na tiskovou konferenci málo. Sjezd nebyl vůbec předmětem jakékoli debaty ani na předsednictvu, ani na ÚVV ČSSD. Nebylo předloženo žádné usnesení v tomto smyslu. A nezaznamenal jsem, že by Z. Škromach vystoupil ve vztahu k Miloši Zemanovi. Žádná takováto debata neproběhla a neuvažovalo se o ní.

Otevřela se otázka, zda by bylo správné přerušit jednání ÚVV ČSSD a otevřít jej tak, aby začal ÚVV ČSSD jednat někdy po volbách, ale tato otázka nenalezla žádnou podporu. Mám tu skóre: 24 pro, 82 proti a 27 se zdrželo hlasování. Žádná z myšlenek na nějaké mimořádné postupy se nesetkala s ničím jiným než s naprosto menšinovou podporou.

Doplňující otázka: Ještě bych se chtěl zeptat na to, že mi není jasné to, co znamenalo: někdo se zvedl a řekl?

Vladimír Špidla: Nic to neznamená.  Procesně existuje možnost přerušit jednání ÚVV ČSSD, takže se potom nesvolává ÚVV ČSSD obvyklým způsobem . Byl to jistý námět na neobvyklé postupy, ale tento námět byl odmítnut. Jak jsem již řekl v poměru, o kterém jsem hovořil.  Je to podle mého názoru velmi měkká úvaha ve smyslu mimořádného sjezdu . Sociální demokracie je rozhodnuta postupovat ve všech případech obvyklými, standardními způsoby a všechny tyto mimořádnosti jakéhokoli řádu se setkávají s malou podporou, že diskusi o nich považuji za zcela uzavřenou.

Stanislav Gross: Pouze bych toto doplnil. Ve své podstatě tak, jak byly otázky na mimořádný sjezd, tak o mimořádném sjezdu tady nepadla prakticky žádná zmínka. To znamená: mimořádný sjezd nebyl vůbec nastolen. To, co bylo nastoleno, bylo ne mimořádný sjezd, ale  nějaká obnova mimořádného ÚVV ČSSD . To znamená o řád níže a i tato iniciativa se setkala s tak minimální podporou tak, jak bylo uvedeno. To znamená těch 24 hlasů bylo pro, 82 proti a 27 se zdrželo.

Marek Wolner -- ČT: Co by měl řešit mimořádný ÚVV ČSSD? Mělo by se počkat na příchod Miloše Zemana nebo v jakém smyslu to bylo myšleno?

Vladimír Špidla: Existovala jistá malá tendence, respektive se objevovaly úvahy o mimořádném sjezdu. Ty úvahy zjevně nezískaly žádnou podporu, čili byly už uvedeny do nulového stavu. Někteří členové sociální demokracie, kteří mají rádi mimořádné věci, tak chtěli svolat mimořádný ÚVV ČSSD. Naznačili, že by to bylo možná dobré s nějakou obecnou politickou agendou - nevím s jakou, ale to je jedno -- a tato myšlenka získala 24 hlasů pro, proti bylo 82 hlasů a zdrželo se 27 hlasů. Uvnitř sociální demokracie je koncentrace na běžnou činnost a takové ty úvahy o mimořádných postupech už jsou opravdu uzavřeny.

Přerušení jakéhokoliv jednání není nic mimořádného, což vědí nejen političtí žurnalisté, kteří se s tímto faktem běžně setkávají v Parlamentu, ale vědí to především politici - poslanci či ministři. Stanislav Gross ale řekl něco, co NEBYLA PRAVDA. O mimořádném jednání nebyla řeč. Řeč byla pouze o přerušení jednání...

Na základě "zprávy" v Právu dne 17. 5. napsal Oldřich Průša redakci 18. 5. článek - reakci na výše uvedenou zprávu. Redakce jej použila pouze z části. I titulek zkrátila... Červeně zvýrazněné části nevyšly.

Nic mimořádného ČSSD nechce a neprojednávala

Autor zprávy v Právu z 17. 5. 2004 pod titulkem "Mimořádný sjezd nebude vzkázala ČSSD Zemanovi" (trj) mi vsunul do úst "návrh na svolání mimořádného jednání ÚVV". Touto svou interpretací mé vystoupení více než zkreslil. Na zasedání jsem totiž vystoupil s návrhem, aby zasedání ÚVV dne 16. května 2004 bylo po vyčerpání svého stanoveného programu přerušeno, s tím, že by mělo pokračovat 19. června t.r. Navrhl jsem také, aby se ve svém pokračování, tj. v době po oznámení výsledků voleb do Evropského parlamentu, ÚVV zabýval "zhodnocením výsledků voleb a posouzení situace uvnitř ČSSD".

Ústřední výkonný výbor můj návrh vyslechl, zazněl potlesk, proběhla diskuse s příspěvky můj návrh podporujícími i odmítajícími. Hlasování rozhodlo, že návrh byl zamítnut. Vše jasné a korektní.

Pochopit výše uvedené jako "návrh na svolání mimořádného jednání ÚVV" vyžadovalo od autora článku značnou dávku fantazie, stejně tak jako uvádět ho do souvislosti s požadavkem na mimořádný sjezd. Do říše bajek je nutno také odkázat autorovu spekulaci o tom, že jsem chtěl "pomocí procedurální možnosti získat čas pro zajištění podpory Zemanovým návrhům".

Už i titulek zprávy je nesmyslný, neboť v textu autor popírá sám sebe, když s odvoláním na předsedu ČSSD V. Špidlu říká, že "o mimořádném sjezdu nebylo přijato žádné usnesení" a podle S. Grosse "nepadla o mimořádném sjezdu prakticky žádná zmínka".

Když jsem o tom, co bylo v Právu napsáno přemýšlel, přišla mi na mysl úvaha, že autor jako by vkládal do informace podprahové sdělení, že návrh byl odmítnut z obavy vedení strany z Miloše Zemana. Jako by si myslel, že Miloš Zeman číhá za každým rohem. Jako by podsouval vedení ČSSD snahu odkládat svá zasedání snad dokud bude Miloš Zeman ještě živ.

K podání návrhu jsem byl veden následujícími fakty. Považoval jsem období od 16. května do 18. září 2004, kdy se má další ÚVV uskutečnit, za příliš dlouhé. Pauzu mezi jednáními květen -- září bych považoval za nepřiměřeně dlouhou v jakékoliv situaci. V situaci, ve které se ČR po vstupu do Evropské unie 1. května nyní nachází, jsem navržený termín viděl jako symbolický konec "šestinedělí". Pauzu květen -- září v situaci, kdy budeme s rostoucí netrpělivostí očekávat výsledky prvních voleb do Evropského parlamentu a kdy každý den přináší další a další události ovlivňující vnitropolitický život naší země, považuji za natolik dlouhou, že to podle mého názoru nebylo ospravedlnitelné. Proto byl návrh předložen.

Hodnotit se má záhy po ukončení jevu, kterého se hodnocení týká. Analýzy je možno dělat s odstupem. Hodnotit výsledky eurovoleb by bylo možné po pár dnech. S čím větším časovým předstihem před dalšími volbami, tím lépe. Bylo by více času na upřesnění další předvolební strategie pro komunální a senátní volby, promýšlení postupů, které je třeba zlepšit, zvýraznění toho co se podařilo a osvědčilo. Byl jsem přesvědčen, že ÚVV by měl mít stále prst na napnuté struně tepu dějin. Jsem o tom přesvědčen i po tomto zasedání, i když jeho účastníkům bylo sděleno, že předsednictvo strany tento úkol zvládne.

21. 5., čili o čtyři dni později než první zprávu, pak Právo zveřejnilo "vysvětlující a osvětlující" redakční poznámku, reagující na Průšův text.

21. 5. 2004 - (red) - str. 8

Z redakční pošty

O tom, že  návrh na přerušení ÚVV podal Oldřich Průša, informovala Právo tisková mluvčí ČSSD Lucie Orgoníková. Předseda ČSSD a premiér Vladimír Špidla poté na tiskové konferenci  referoval o tomto návrhu  slovy: "Procesně existuje možnost přerušit jednání ÚVV, takže se potom nesvolává obvyklým způsobem. Čili byl to jistý námět na neobvyklé postupy."

Na otázky novinářů k mimořádnému sjezdu, který veřejně navrhoval expředseda Miloš Zeman,  Špidla řekl také v návaznosti na Průšův návrh : "Je to podle mého názoru velmi měkká úvaha ve smyslu mimořádného sjezdu. Je to taková úplně malinká úvaha v tomto smyslu a prostě soc. dem. je rozhodnuta postupovat ve všech případech obvyklými, standardními způsoby a všechny tyto mimořádnosti jakéhokoli řádu se setkávají s tak malou podporou, že diskusi o nich považuji už za zcela uzavřenou."

Krátký komentář místo závěru

Kdybyste nepochopili všechny ty "návaznosti", tak si všechny etapy vývoje "zprávy" Práva z jednoho jediného zasedání ÚVV ČSSD přečtěte ještě jednou. Hlavně to, co bylo doopravdy řečeno. Vše ostatní nechávám na laskavém a moudrém čtenáři. Jako novináři mi pouze může být líto, jestli dojde k takto politicky účelovému zkreslení reality do podoby mediální reality. Protože z toho pro mne vychází závěr, že redakce Práva vidí totéž, co predseda vlády Špidla - přízrak Miloše Zemana i tam, kde není. Nebo redakce pracuje špatně a nebo ještě hůře - ve prospěch jedné strany. Té správné samozřejmě...

                 
Obsah vydání       24. 5. 2004
24. 5. 2004 O lidech, kteří záhadně zahynuli v americkém vězení
23. 5. 2004 Britská vláda je znepokojena agresivním jednáním Američanů v Iráku
23. 5. 2004 Iráčané nebudou smět žalovat západní vojáky pro válečné zločiny
23. 5. 2004 Nevysvětlené "podivnosti" v případě popraveného Nicka Berga
24. 5. 2004 Další praskliny v budově pařížského letiště
24. 5. 2004 Novináři a "novináři" Štěpán  Kotrba
24. 5. 2004 Výzva naší schopnosti tolerovat odlišnost Štefan  Švec
24. 5. 2004 ČT, Nova a Prima se dohodly na společném postupu při zavádění digitální televize
23. 5. 2004 Moorův filmový pamflet získal hlavní cenu v Cannes
24. 5. 2004 Obviňovat prezidenta z velezrady má smysl
24. 5. 2004 Nezavřené víko Henryho rakve Ivo  Bystřičan
24. 5. 2004 Přítomnost vojsk OSN a NATO nezabránila v Kosovu "březnovému pogramu" Miloš  Kaláb
24. 5. 2004 S policisty se nemluví, aneb stále zamindrákovaní ochránci zákona Jan  Paul
24. 5. 2004 Civilní oběti v Iráku
24. 5. 2004 AI vítá rozhodnutí vlády zabránit vývozu radarů: škoda, že až na nátlak ze zahraničí
24. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 13. - 15. května 2004
24. 5. 2004 Jaká má být televize veřejné služby
21. 5. 2004 Šéf kulturní komerční stanice Channel Four jmenován generálním ředitelem BBC
21. 5. 2004 Komunista morálně pokleslou osobou zůstane Petr  Jánský
21. 5. 2004 Co je nemorální? Jan  Baláč
21. 5. 2004 I mladí lidé mohou být antikomunisty Boris  Cvek
20. 5. 2004 Nálepkování se nevyplácí Jan  Čulík
21. 5. 2004 ČT potřebuje 6,5 miliard Štěpán  Kotrba
21. 5. 2004 Mládež na křižovatce - spojení světovosti s češstvím
21. 5. 2004 Mládež na křižovatce: Životní cíle, životní problémy a životní dráha Petr  Sak, Karolína  Kolesárová-Saková
24. 5. 2004 Asociace školských odborů pomohla pedagogickým centrům Radek  Sárközi
24. 5. 2004 Jak se referovalo o jednom zasedání Štěpán  Kotrba
24. 5. 2004 S komunisty nemluvíme! Oskar  Krejčí
24. 5. 2004 Ano, politika snižování daní je to pravé Marek  Zapletal
24. 5. 2004 Špatná argumentace o daních
24. 5. 2004 Normální a "normální" Petr  Švec
24. 5. 2004 Indie: Prinesú voľby pre miliardu ľudí skutočnú zmenu? Radovan  Geist
24. 5. 2004 Ako dostať USA z Iraku? John Brady Kiesling
24. 5. 2004 Tajné švajčiarske kontá budú zdanené
23. 5. 2004 Konflikt kvôli softvérovým patentom
24. 5. 2004 Okupační vojska zanechala za sebou v Rafahu spoušť
24. 5. 2004 Preťažká interrupčná otázka Sylvia  Porubänová
24. 5. 2004 Čo dokáže analýza... Ivan  Štefunko
24. 5. 2004 "Vyhozená" učitelka se vrací do práce
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Pád vlády Vladimíra Špidly RSS 2.0      Historie >
24. 5. 2004 Jak se referovalo o jednom zasedání Štěpán  Kotrba
10. 5. 2004 Špidla se snaží zlo alespoň oslabit Boris  Cvek
5. 3. 2004 Nový úděl pro Vladimíra Špidlu? Štěpán  Kotrba
13. 2. 2004 Poslanci ČSSD: Chceme se podílet na zřetelné, lidem srozumitelné politice Štěpán  Kotrba