24. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 3. 2004

Případ Jiří Kaiser:

O nás bez nás, aneb lidé s mentálním postižením nemají právo na změnu

Čeští soudci už vyměňují staré škodovky za nové Fabie, mohou si to za své peníze dovolit, mnozí z nich ale nezměnili systém uvažování. Díky tomu existuje v našem soudnictví stále stejná praxe, totiž snaha usnadnit si práci, vidět věci jednosměrně, černobíle, otevřeně bych to nazval leností. Jednostranné rozhodování soudců a jimi špatně vedené procesní řízení může mít potom v mnoha ohledech za následek porušování lidských práv. Za precedentní příklad podobné praxe se může stát snaha mentálně postiženého Jiřího Kaisera, který se soudní cestou domáhá navrácení způsobilosti k právním úkonům.

Právo jen pro ty, kteří mají peníze

Případ vypovídá také o tom, že sociálně slabý člověk, který nemá na schopného právníka, je v současném právním systému prakticky bez šance. Slova o spravedlivé společnosti, s rovnými šancemi pro všechny, jsou jen mýtem a volební hantýrkou. Nemáte-li peníze, nemáte šanci. Jestliže se Váš osud navíc ocitne v rukách stejně líného soudního znalce, nemůže se takový člověk prakticky domoci svého práva.

Institut soudního znalce je zdiskreditovaný, není totiž žádným tajemstvím, že kulaté razítko byla odměna bývalého režimu za různou spolupráci s ním. Zákon o soudních znalcích ze šedesátých let dosud nebyl změněn, českým zákonodárcům to pravděpodobně vyhovuje a tak soudy, v nichž funguje nadále velké množství totalitních soudců, využívají nadále služeb podobně nedůvěryhodných subjektů.

Jiří Kaiser byl zbaven svéprávnosti ještě za totality, dlouhou dobu pracuje, ve společnosti, nemá problémy, samostatně bydlí i hospodaří. O svých prostředcích a o svých věcech ale nemůže rozhodovat tak, jak by si přál.

19. března 2004 proběhlo na Obvodním soudě pro Prahu 4 za předsednictví JUDr. Dany Svobodové soudní jednání, které trvalo asi 15 minut. Zúčastnil se ho Jiří Kaiser, sociální pracovnice Jana Stočesová-Linhartová, zástupce ústavu sociálních služeb odboru opatrovnictví paní Sliegertová a soudní znalec v oboru psychiatrie MUDr. Miroslav Borecký.

Soudkyně přečetla lékařskou zprávu ošetřujícího lékaře psychiatričky MUDr. Evy Markupové, která navrácení způsobilosti svému klientu doporučila a potom dala prostor soudnímu znalci MUDr. Miroslavu Boreckému, který s odvoláním na svůj znalecký posudek navrácení způsobilosti nedoporučil.

Myslete si co chcete, my víme svoje

Pikantní je, že v předvolání soud sice vyzval účastníky řízení k navržení důkazů a svědků, ale ti - ač navrženi, nakonec nebyli vůbec přizváni. Soudkyně měla zřejmě již ze znaleckého posudku MUDr. Boreckého předem jasno. V protokolu z jednání k tomu uvádí : "Konstatuje se dále, že dne 15.3.2004 došel soudu návrh společnosti Duha na provedení důkazů výslechem paní Heisigerové a paní Brožové. Dokazování se končí a dále doplňováno nebude. Bez přerušení jednání vyhlášen rozsudek. Pan Jiří Kaiser se omezuje ve způsobilosti k právním úkonům tak, že není oprávněn samostatně disponovat finanční částkou nad 5.000,-Kč."

Tečka, ani Jiří Kaiser vyslechnut nebyl a tak si jen z posudku odborníka Boreckého dozvěděl že je, cituji : "v pásmu debility mentálně retardován". Je otázkou, proč musel být tak ponížen, když neměl možnost se vyjádřit a byl tam vlastně úplně zbytečný. Společnost presentována justicí tak dává zcela jasně najevo, za co takové lidi považuje. Jediné co Jiří Kaiser získal, je částka 4.800,-Kč, s kterou může podle rozhodnutí soudu disponovat sám, bez opatrovníka. Před tím mohl disponovat jen částkou 200,- Kč.

Psychiatrie má sice své zaškatulkované termíny, nicméně na veřejnosti se již nepoužívají. Běžně frekventovaným označením je člověk s mentálním postižením, v Británii se dokonce používá "člověk s poruchami učení". Paradoxní ale bylo, že soudkyně se ani trochu nezajímala o to podstatné, tedy o to, co Jiří Kaiser vlastně umí, a klíčového svědka, společnost Duhu, která mu poskytuje asistenční služby, vůbec nevyslechla. Rozhodujícím se stal znalecký posudek soudního znalce, jak jinak, je to nejméně práce.

Jste důvěřivý dobrák? Nemáte právo o sobě rozhodovat

Soudní znalec ale opřel svůj zamítavý návrh k navrácení úplné způsobilosti k právním úkonům Jiřímu Kaiserovi o zcela absurdní argumentaci. Borecký v ní jinými slovy totiž říká, že nemá jistotu v tom, že Jiří Kaiser se nenechá napálit někým, kdo ho bude chtít okrást a že ho svým zamítavým stanoviskem vlastně chrání před podvodníky, kteří by ho chtěli zneužít.

To je ovšem neuvěřitelná logika, která se příčí zdravému rozumu! Cožpak je i tzv.zdraví člověk schopen se vždy a za každých okolností rozhodovat správně a tak, aby vyloučil a odvrátil podobně hrozící nebezpečí? Cožpak nemá svobodný jedinec právo na svůj omyl? Cožpak právě omyly člověka neučí slepě nedůvěřovat? Zdá se, že MUDr Borecký z pozice svého "mocenského" postavení "odborníka" upírá jinému právo o sobě rozhodovat.

Jiří Kaiser byl k vyšetření pozván MUDr. Boreckým na dvanáctou hodinu 4. 2 .2004, psychiatr ale přišel až za hodinu a půl a neměl potřebu se ani omluvit. A dále, vyšetření trvalo asi dvacet pět minut, jak mohl MUDr. Borecký Jiřího Kaisera v tak krátkém čase důvěryhodně vyšetřit? Testy intervence a zjišťování hloubky inteligence nelze prý podle jiného odborníka v tak krátkém čase vůbec provést.

Pro úplnost publikujeme přepis rozhovorů Evy Živné s Jiřím Kaiserem, Evou Brožovou ze společnosti Duha, sociální pracovnicí Janou Stočesovou-Linhartovou a s MUDr.Boreckým, které byly vysílány v pořadu Bariery 15.ledna 2004 v 19.45 na rozhlasové stanici Regina. Ve čtvrtek 25.března 2004 v 19.35 bude Regina vysílat rozhovory s účastníky řízení po nyní skončeném soudním jednání, avšak bez soudního znalce, který další rozhovor odmítl.

Pořad Baréry Evy Živné, vysílala Regina 15. ledna 2004, Jiří Kaiser vypráví o sobě:

Když tatínek zemřel, tak maminka dostala takovou velkou obálku, já jsem nevěděl co tam v tý obálce je, dal jsem ji mámě a máma ji roztrhala. Já jsem říkal mami, co táta píše? A ona mi říkala, Jirko jdi spát, už je moc hodin, no a já jsem byl nevrlej a říkal jsem ji mami, kdy táta přijede? Ale řekla mi to až bůh ví kdy.

Když šla do obchodu, tak jsem dal do košíku takový velikánský jabko, no a máma mi potom povídala, Jirko, kdo to tam dal a já jsem říkal, no já jsem to tam dal a ona ho dala zase zpátky do toho regálu a už si tam dala láhev s pitím, dala si tam alkohol. Potom jsme přišli domů a jak je vařič, tak vzala tu šňůru a dala mi na zadek. Potom s maminkou to dopadlo tak, že přišla na špatnou cestu, dala se na alkohol a umřela.

Já jsem pak byl v ústavu v Krči.

Moderátorka k posluchačům: V ústavu zůstal Jirka až do 18 let. Vzpomínky na toto období nejsou nějak pozitivní

Jiří Kaiser: Tam byly takový tvrdý podmínky. Mně se ten ústav, abych se přiznal, nelíbil. Když jsem tam přišel poprvé, tak tam byli zdravotní sestry a ty nás tam zamkly. Bylo nás tam asi dvanáct až třináct na tom pokoji, ti kluci byli silnější než já, já byl takovej jako střízlík a oni nás tam šikanovali. To znamená, že třeba vyžadovali peníze a nebo cigarety, když jsem neměl peníze, tak mě vzali na záchod anebo do koupelny, pak mě shodili, já měl modřiny a pak se mě ptala vychovatelka, Jirko, co jsi dělal? Já jsem říkal že jsem spadnul, protože jsem se bál říct, co se mi vlastně stalo a kdybych řekl pravdu, tak mě znovu zbili.

Moderátorka : A nějaké přece jenom pozitivní zážitky z ústavu máte Jirko?

Jiří Kaiser : No mě se tak akorát líbily ty vychovatelky, jinak ne.

Moderátorka : Co bylo potom, po těch jedenácti letech? Dokázal jste si vůbec představit, co bude? Čím jste se učil v té škole?

Jiří Kaiser: Já jsem původně chtěl být elektrikářem, obor byl jako obsazenej, tak mi nabízeli horníka. Toho jsem se ale bál, protože tatínka to zasypalo na Kladně, tak jsem šel na zahradničinu, vyučil jsem se zahradníkem. Když jsem se vyučil, tak jsem bydlel na Novodvorský, byla to ubytovna Sadů,lesů, zahradnictví a tam jsem bydlel zhruba asi dva roky. Tam nebyly ani dobrý podmínky, voni ty lidi dost pili.

Moderátorka: Jirka vystřídal několik ubytoven a adres a tři roky strávil také v psychiatrické léčebně v Bohnicích.

Jiří Kaiser: Chodil jsem s dívkou, no a nějak mě opustila. Její tatínek prohlásil, že se k ní nehodím, von chtěl inženýra a já byl zahradník, no a mě nějak přeskočilo a tak jsem se chtěl oběsit. Pak mě dali tři vostrý, odvezli mě policajty na třicet trojku a to znamená, že tam byly jenom bachaři a dveře bez kliky. Bylo to tam dost krutý, pocitově, už bych se tam nechtěl znovu dostat.

Moderátorka: Mezitím ale přišla revoluce, začali se objevovat neziskové organizace, mezi nimi společnost Duha, která pomáhá lidem s mentálním postižením. V Duze se Jirka mnohému naučil.

Jiří Kaiser : Já jsem bydlel v tý Duze, potom jsem tam musel projít těma dílničkama od keramiky až po zahradnictví a zároveň jsem prošel těma bytama. Poznával jsem jaký ty klienti jsou, jaký mají charakter, takže jsem prošel takovou zkouškou.

Moderátorka: Po čase se ukázalo, že je Jirka schopen se o sebe sám postarat a proto teď může žít samostatně v chráněném bytě.

Jiří Kaiser: Já sám bydlím v Praze 4 Na Klikovce jedna plus jedna, vodím si tam kamarády a přítelkyni, no a dělám toho zahradníka a jezdím do Duhy na obědy a jsem tam spokojenej.

Moderátorka : A jaká je Jirkova práce?

Jiří Kaiser: Je to Vysoká škola zemědělská a tam dělám zahradníka, to znamená od kytek, stromů, roubování stromů a podobné práce a když tam přijdou studenti, tak jsou to poznávačky stromů, aby věděli, jaký to je strom a tak. Práce se mi líbí, mám k tomu vztah, baví mě to a dělám to z lásky.

Moderátorka : Jak vypadá Váš den. Jirko?

Jiří Kaiser: Vstávám v půl šestý na Klikovce. Budík bzučí, tak vlítnu do koupelny, mám v kelímku léky, nasnídám se, obléknu se, ustelu, zkontroluju vodu, světlo a v půl sedmé vycházím. Jdu na metro, na přestup, no a jsem v Suhdole, napíšu se do docházkové knihy, potom jdu roubovat citrusy a tam dělám do třinácti hodin. Pak se převléknu a jedu do Bolevecké na oběd a v pondělí mám program, to znamená, že já jedu na programování na počítače, to mě dost baví, protože do budoucna počítám s tím, že bych se chtěl naučit nějaké programování.

Moderátorka k posluchačům: V nedávné minulosti bylo běžnou praxí, že na návrh léčeben nebo ústavů byli lidé s mentálním postižením zbavováni svéprávnosti, jak se také způsobilosti k právním úkonům říká a to zcela bez vlastní účasti u soudu. Stejný osud potkal v roce 1985 i Jiřího Kaisera, který je v současnosti klientem společnosti Duha.

Hovoří Eva Brožová, ředitelka chráněného bydlení společnosti Duha : Jiří byl zbaven způsobilosti k právním úkonům aniž by věděl proč, aniž by mu někdo vysvětlil, k čemu to bude pro něho dobré, v čem mu to pomůže a nebo jaký to má pro něho význam. V současné době to pro něho znamená, že musí kvůli všemu komunikovat se svojí opatrovnicí. Musí pokaždé žádat svoji opatrovnici, když si potřebuje něco vyřídit a nebo si něco koupit. To je strašně nepraktické, protože on žije ve svém bytě, sám si všechno zařizuje, naučil se spoustu věcí a začal sám uvažovat o tom, že už opatrovnici nepotřebuje. Podal proto návrh na vrácení způsobilosti k právním úkonům u Obvodního soudu pro Prahu 4.

Moderátorka se ptá Jiřího Kaisera : Co by se stalo, kdybyste se stal znovu svéprávným?

Jiří Kaiser: To by mi právě ulehčilo život, že bych si třeba sám chodil platit na poštu složenky.

Moderátorka k posluchačům: Sociální pracovnice Duhy Jana Stočesová -Linhartová, která je s Jiřím v úzkém kontaktu říká, že zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, vnímají někteří postižení jako diskriminaci.

K tomu hovoří Jana Linhartová : Jirka říkal, proč mám v občanském průkazu napsáno, že jsem zbaven způsobilosti k právním úkonům, a říkal, víš, já to chápu tak, jako že ta společnost se mnou trochu opovrhuje, že já nemohu dělat některé věci, které jiní lidé dělají vlastně úplně běžně. Takže Jirka tuto skutečnost vnímá jako ponížení.

Moderátorka k posluchačům: V řízení k navrácení způsobilosti k právním úkonům soudy vždy vyžadují vyjádření soudního znalce v oboru psychiatrie, které je pro většinu případů u soudu rozhodující. Minulý týden vyšetřil Jiřího Kaisera doktor Miroslav Borecký.

K tomu hovoří Jiří Kaiser: Pak se ptal (MUDr. Borecký, pozn.autora) v kolika zemřela máma a já jsem říkal, já to u sebe nemám, ale máma zemřela na alkohol. A proč se prý upila a tak a já jsem říkal jak to tatínka zasypalo na Kladně, on byl horník, pro ní to byl šok, psychicky se zhroutila. No a potom mi povídá, abych určil presidenty, tak jsem se bál, abych ty presidenty nějak nepoplet, pana Havla, Klauze, Masaryka, toho Gottwalda, takovýhle nějaký otázky mi dával a tak jsem si říkal, proč mi zrovna dává presidenty, to mi bylo divný.

Moderátorka: Ptal se třeba na to, jak žijete v tomhle bytě, jak se o sebe staráte?

Jiří Kaiser: Vůbec, na to nepřišla otázka.

Moderátorka: A ptal se třeba na to, jak zacházíte s penězi?

Jiří Kaiser: Taky ne.

Moderátorka k posluchačům: Doktor Miroslav Borecký se na současný samostatný život ptal sociální pracovnice Duhy Jany Stočesové-Linhartové. Stanovisko psychiatra bylo podle jejích slov jasné.

Hovoří Jana Stočesová-Linhartová : Jirka tam byl vlastně asi pětadvacet minut, potom vyšel doktor a řekl, že by si chtěl ještě promluvit se mnou. Ptal se mě, kdy přišel Jirka k nám do Duhy, jaké služby využívá, co všechno zvládá, jestli umí rozeznat hodnotu peněz a potom se mě ptal, co si myslím o tom, zda je dobré mu navrátit způsobilost a nebo ne. Já jsem řekla, že jsme přesvědčeni, že by tu způsobilost měl dostat a pan doktor s tím moc nesouhlasil. Jako důvod uvedl, že není nikde záruka, že Jirka něco nepodepíše, třeba že někomu daruje byt.

Moderátorka k posluchačům : Doktor Miroslav Borecký nechtěl o psychiatrickém vyšetření Jiřího Kaisera vzhledem k lékařskému tajemství hovořit. K tomu, jak se dá posoudit způsobilost k právním úkonům a jak tedy takové vyšetření probíhá, uvedl.

MUDr. Borecký: Je to standardní psychiatrické vyšetření, to znamená, že s tím člověkem hovořím, mám-li dojem, že je to zapotřebí, tak se doplní ještě o psychologické vyšetření a pokud s tím ten člověk souhlasí, tak se podívám do jeho psychiatrické dokumentace.

Moderátorka: Jak dlouho obvykle trvá takové psychiatrické vyšetření?

MUDr.Borecký : Tolik, kolik je zapotřebí.

Moderátorka : Vy zkoumáte, jestli je takový člověk schopen nakládat s penězi, jestli rozumí hodnotě peněz, zda je schopen porozumět smlouvě, nebo něčemu takovému?

MUDr.Borecký: Například, jestli je schopen rozhodovat se ke svému prospěchu.

Moderátorka: Dá se to skutečně poznat?

MUDr. Borecký: Dá se to pravděpodobně poznat.

Moderátorka: Zkuste nám odkrýt trochu z té psychiatrie, jestli je to alespoň trošku možné a jaké indicie mohou ukázat, že ten člověk toho třeba není schopen.

MUDr Borecký Ano, kolik let na to budeme mít? Paní redaktorko, tyhlety otázky jsou velice těžko řešitelný v kratičkým rozhovoru, tohleto je problém, který nemá žádnou stranu. To je problém ochrany lidí, kteří jsou z nějakého důvodu méněcenný, to je teďka blbý slovo, ale nějakým způsobem postižený, nebo nějakým způsobem nedostateční. Například v bytových věcech je to jednoznačné. V tomhle okamžiku je spousty restituentů soukromích majitelů obytných domů, z nichž ne všichni jsou etičtí, charakterní a chrání slabé. Já vůbec nejsem proti tomu, aby se způsobilost k právním úkonům vracela lidem, kteří se nějakým způsobem dali dohromady a třeba nic nemaj, ale už člověk, který je evidentně sugestibilní, evidentně nahlouplí, evidentně podléhající jednoduchým vlivům a má byt v osobním vlastnictví, tak se může dostat často do velmi velkých rizik.

Moderátorka k posluchačům: Psychiatr Miroslav Borecký vnímá způsobilost k právním úkonům jako ochranu toho, o kom se rozhoduje. Podle Jany Linhartové má ale každý právo nést riziko za vlastní činy sám.

Hovoří Jana Stočesová-Linhartová: Každý člověk má právo na přirozené riziko, že i já sama mohu prostě někde podepsat dokument, kterému nebudu rozumět. Často se stane, že i člověk inteligentní něco podepíše a přijde o nějaký majetek, no ale pokud tu šanci člověku nikdy nedáme, tak asi nikdy nezjistíme, jestli ten člověk tu chybu udělá a nebo neudělá.

Moderátorka : Co si o právu na toto riziko myslí Miroslav Borecký?

Odpovídá Miroslav Borecký : Strašně těžká teoretická otázka a netýká se psychiatrie, ptejte se pana presidenta Klause, ten Vám na to řekne, že asi jo, že by si každý měl ručit sám za sebe. Budete-li se ptát sociálního demokrata, řekne Vám, že asi ne. Já soudím, že je to otázka choroby, jestli je to choroba, která nějakým způsobem omezuje jeho schopnost rozhodovat ku vlastnímu prospěchu, to stojí za úvahu. Jestli je ten člověk zdráv a netrpí žádnou chorobou, která může to jeho rozhodování negativně ovlivnit, ať si svůj majetek prohraje pro mě za mě třeba v Člověče nezlob se.

Epilog : Citace ze závěru Znaleckého posudku MUDr. Miroslava Boreckého o duševním stavu Jiřího Kaisera

Posuzovaný trpí mentální retardací v pásmu debility. Rozhodovací procesy posuzovaného, hlavně pro jeho vysokou sugestibilitu a ovlivnitelnost osobami, které emočně obsadí a považuje za důvěryhodné, jsou nespolehlivé a zvýšené riziko chyb by mohlo vést k chybným rozhodnutím ohrožujícím jeho vlastní ekonomické zájmy.

                 
Obsah vydání       24. 3. 2004
24. 3. 2004 Budoucí diktatura NBÚ Štěpán  Kotrba
24. 3. 2004 Utajeno může být téměř cokoliv Helena  Svatošová
24. 3. 2004 11. září: šokující důkazy o tajných ujednáních, promrhaných příležitostech a tragických chybách
24. 3. 2004 Privatizace povrchových dolů pod vedením levo-pravé koalice Petr  Švec
24. 3. 2004 Deníček sněmovní panny IX. Alexandra  Virgová
24. 3. 2004 Microsoft dostal pokutu 497.2 milionů euro
24. 3. 2004 O nás bez nás, aneb lidé s mentálním postižením nemají právo na změnu Jan  Paul
24. 3. 2004 Učení by mělo být zábavou Hynek  Hanke
24. 3. 2004 Soudci berou, zdá se, stížnosti proti diskriminaci vážně
24. 3. 2004 Rumsfeld a Powell: "Naše vláda nezanedbala hrozbu terorismu"
23. 3. 2004 Zabít Jassina nebylo zrovna bystré
24. 3. 2004 Ubohá oběť Šaronovy ubohé taktiky
24. 3. 2004 Želé "bude zřejmě ochraňovat před HIV"
24. 3. 2004 Šikanují vás obce, protože jste nezaměstnaní nebo málo vyděláváte? Jsme tu, abychom pomohli
24. 3. 2004 Einstein -- nejen geniální fyzik Tomáš  Horyna
24. 3. 2004 K hádkám o Palestincích a o potratech Jan  Hruška
24. 3. 2004 Write for the BCSA 2004 prize
24. 3. 2004 Válka nezmenšila nebezpečí terorismu, nýbrž je naopak zvětšila Milan  Opočenský
23. 3. 2004 Diskuse o broadbandovém internetu
24. 3. 2004 Balada o Narajamě?
23. 3. 2004 Izrael zavraždí všechny představitele organizace Hamas
22. 3. 2004 Ad Anděl 2003 aneb Utopte Žbirku Štefan  Švec
23. 3. 2004 Psychologie obyčejného člověka Ivo  Šaněk
23. 3. 2004 Svoboda nechat si zvětšovat penis Tomáš  Stýblo
23. 3. 2004 George Novotný: Je nepřípustné tiskovou reklamou ovlivňovat průběh neuzavřeného soudního řízení
22. 3. 2004 Penzijní fond České spořitelny pod nátlakem ustoupil Radek  Mokrý
22. 3. 2004 Stavební spořitelny asi tunelují státní podporu svým klientům Radek  Mokrý
23. 3. 2004 Pokud má rozhlas obstát v nastupující éře digitalizace... Jan  Punčochář
22. 3. 2004 Česká kvalita kremace Luboš  Kotek
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
24. 3. 2004 O nás bez nás, aneb lidé s mentálním postižením nemají právo na změnu Jan  Paul
24. 3. 2004 Šikanují vás obce, protože jste nezaměstnaní nebo málo vyděláváte? Jsme tu, abychom pomohli   
24. 3. 2004 Budoucí diktatura NBÚ Štěpán  Kotrba
24. 3. 2004 Utajeno může být téměř cokoliv Helena  Svatošová
24. 3. 2004 Učení by mělo být zábavou Hynek  Hanke
24. 3. 2004 Privatizace povrchových dolů pod vedením levo-pravé koalice Petr  Švec
23. 3. 2004 Zamyšlení nad ženevskou iniciativou   
23. 3. 2004 Psychologie obyčejného člověka Ivo  Šaněk
23. 3. 2004 Pokud má rozhlas obstát v nastupující éře digitalizace... Jan  Punčochář
23. 3. 2004 George Novotný: Je nepřípustné tiskovou reklamou ovlivňovat průběh neuzavřeného soudního řízení   
23. 3. 2004 Svoboda nechat si zvětšovat penis Tomáš  Stýblo
23. 3. 2004 Kanaďani jsou zásadně proti poskytování genetických údajů pojišťovnám Miloš  Kaláb
22. 3. 2004 Hoří Manéž! Anna  Čurdová
22. 3. 2004 Proč se Král zlodějů neumístil na Oscarech Jan  Čulík
22. 3. 2004 Česká kvalita kremace Luboš  Kotek