18. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 12. 2003

Rub evropské krize: ano, peníze a zase jen peníze...

Dlouho se to drželo pod pokličkou. Až v pondělí dopis zástupců "šesti nejbohatších" zemí Evropské unie pro předsedu komise spatřil světlo světa. Dopis žádá, aby evropský rozpočet nepřesáhl 1% HDP. Návrh není jen vážnou připomínkou pro Madrid a Varšavu, míří totiž k samé podstatě evropského financování.

Dopis s datem 15. prosince dorazil na stůl předsedy Evropské komise Romano Prodiho ve správnou chvíli. Šest zástupců "nejbohatších zemí" Evropské unie - premiéři Jan-Peter Balkenende (Nizozemí), Tony Blair (Velká Británie), Göran Persson (Švédsko), Wolfgang Schüssel (Rakousko), Gerhard Schröder (Německo) a prezident Jacques Chirac (Francie) - žádají od unie, aby od roku 2007, kdy vstupuje nový finanční kalendář, nepřesahoval evropský rozpočet 1% hrubého domácího produktu (HDP). Dosud se pohyboval na úrovni 1,24% HDP.

Money back!

Podoba dopisu byla podle důvěrných zdrojů připravena již na přelomu října a listopadu na základě švédské iniciativy. Pouze ohledy, aby vyjednávání - spojené s podobou návrhu Evropské ústavy -, nevytvářelo dojem "vydírání" během složitých a napjatých jednání. Publikování dopisu vzápětí po katastrofě bruselského summitu ale hořký pocit, že těm "větším a bohatším" jde koneckonců jenom peníze, rozhodně nesmaže. "S ohledem na úsilí, které vyžaduje konsolidace členských států, naši občané by nerozuměli tomu, že komunitární rozpočet by byl vyloučen z tohoto přísného procesu," píší signatáři v dopisu. Rozpočtové klání na období 2007-2013 vstoupí na evropské hřiště koncem ledna příštího roku.

Sloh dopisu v uhlazenější podobě připomíná tak trochu slavný výrok britské premiérky Margaret Thatcherová, která v roce 1984 ve snaze snížit svůj finanční podíl na financování Evropského společenství pronesla větu: "I want my money back!" Tendence dostat své "money back" se v Evropské unii projevovala stále silněji. Německo, Nizozemí, Švédsko a Rakousko již dostaly částečnou kompenzaci jejich příspěvků do unijní rozpočtu v roce 1999.

Předseda Evropské komise Romano Prodi v první reakci na "dopis šesti" řekl, že s takto sníženým rozpočtem nebude možné "uskutečnit to, co členské státy a všichni další od nás očekávají". "Každopádně, zázraky nejsou má specialita, a nevypadá to ani, že by se tak snadno udály ve členských státech," řekl a zeptal se, zda má dopis považovat za výraz "úrovně zodpovědnosti, kterou si přejí dát rozšířené Evropě". Státy, které navrhují snížení rozpočtu jsou ovšem jejími plnými plátci a upozorňují, že i přes jimi předložený návrh bude rozpočet Evropské unie růst dvakrát tak rychle, než rozpočty národní.

Cukr a bič?

Ačkoliv dopis cílí především na Španělsko, jehož úroveň je vyšší, než průměr přistupujících východoevropských zemí, a snížení rozpočtu by ohrozilo zejména tuto zemi, největší povyk ztropilo znovu Polsko. Polský ministr zahraničí Wlodzimierz Cimoszewicz již v pondělí oznámil ve veřejnoprávní televizi, že Evropská unie nemůže fungovat "podle principu mrkve a klacku" ("cukru a biče", řekli bychom česky). Hrubý domácí produkt Polska nedosahuje více než 40% průměru u Unie a nezaměstnanost na průměrné úrovni 20%, činí z Polska zemi, která podle dosavadních pravidel o své peníze nepřijde. Prezident Alexander Kwasniwski ale pro jistotu vyzval své spoluobčany, aby se nesoustředili pouze na přepočítávání váhy země podle kritérií smlouvy z Nice. "Riskujeme tím, že to bude používáno jako argument proti Polsku," řekl.

Středeční Lidové noviny, zjevně inspirovány "hrdinným polským bojem", sugerují svým českým čtenářům poněkud překvapivou informaci, která nemá daleko k manipulaci. "Nováčci v EU mají dostat méně peněz," zní hlavní titulek listu. Nic ale vzápětí tuto apriorní tezi nepotvrzuje: žádný úředník, žádný expert, nikdo, dokonce ani jako obvykle - žádný "významný politolog". Přesto zástupce šéfredaktora listu Petr Zavadil v komentáři s názvem "Ruce pryč od Polska!", který "vyjadřuje názor listu", píše: "Stačí jednoduchá matematika a je jasné, o co doopravdy v Bruselu šlo. A výrok kancléře Gerharda Schrödera adresovaný polské a španělské delegaci - že totiž 'reprezentují své národní zájmy a nechávají stranou evropskou myšlenku' - lze označit za politický cynismus. Evropanství je krásná myšlenka, když umožní získat větší moc." A pro ty, co tomu ještě nerozumí, uzavírá: "Když jde ale o peníze, evropská myšlenka jde rázem stranou."

Když jde tedy o peníze, mluvme chvilku v číslech. Evropská unie má ročně k dispozici nějakých 100 miliard euro. Jenom Německo ovšem přispělo v roce 2002 ze svého rozpočtu více než 5 miliardami (tedy 0,24 svého HDP), Nizozemí dalo loňský rok do rozpočtu 2,2 miliardy (a proporčně platí ještě více než Německo - je to totiž 0,51% jejich HDP). A kdy už je občas řeč o tom, kdo nejvíce z fondů EU získává, stojí za zmínku, že od roku 2007 bude snížena úroveň zemědělských výdajů tří zemí: Německa, Španělska a Francie, které ze zemědělského rozpočtu 43,5 miliard získali v roce 2002 společně 52% (z toho Francie celých 22%). Co se týče oblasti tzv. strukturálních fondů, Španělsko z nich loni získalo 38% z 23,3 miliard, Německo pouze 14,7% a Portugalsko 12,9%: právě na úkor těchto zemí půjdou subvence na východ. Utrpí tím například citelně východní Německo, které spadne pod laťku tzv. Cíle č. 1 - tedy HDP nižší než 75% evropského průměru. Naopak Polsko se silným zemědělským sektorem získá nejvíc, Španělsko loni dostalo od ostatních patnácti států na zemědělství celkem 8,8 miliard euro, což přidalo 1,29% španělskému HDP.

Sapirova plíživá kontrarevoluce

Diskuse o rozpočtových parametrech tvoří legitimní součást diskuse o lépe fungující Evropské unii. Od počátku tohoto roku byla vážným tématem uvnitř Evropské komise. V létě publikovala skupina finančních expertů na čele s belgickým ekonomem André Sapirem na objednávku Romana Prodiho tzv. Sapirovu zprávu. Ta se zabývala zejména budoucností dvou základních výdajových položek evropského rozpočtu: již citovanými strukturními a zemědělskými fondy. "Tak, jak je dnes evropský rozpočet utváří," čteme v této zprávě, "lze jej považovat za historický relikt: výdaje, příjmy a jejich procedury jsou v naprosté kontradikci se současnou a budoucí unie." Podle Sapirových lidí je nutné zaměřit pozornost na inovace, vzdělávání, infrastruktury, aby došlo k návratu ekonomického růstu zemí EU. "Myslíme si, více než jindy, že naší první prioritou musí být růst," píší autoři, kteří tím učinili frontální útok zejména na podobu zemědělských fondů.

Sapir, ekonom blízký Prodimu, se tu dotkl nejvážnějšího problému Evropské unie. Nestačí jen solidárně rozhazovat peníze, je nutné a k přežití nezbytné, aby měla Evropa svou ekonomickou perspektivu. I když se Sapirova "plíživá kontrarevoluce" dočkala odsouzení a byla "pohřbena" (hrobařem se ukázal zejména francouzský komisař Michel Barnier), uvnitř Evropské komise zasela své "růstové semínko". Že začíná jít do tuhého, vyjadřuje v rozhovoru pro včerejší vydání francouzského listu Le Monde právě Michel Barnier, jinak také komisař pro regionální politiku. S poukazem na to, že kohézní fondy narostou ze současných 0,32% na 0,42% evropského HDP, protože "tu máme deset chudých zemí, které vstupují do Unie". "Zítra více než dnes budeme potřebovat kohézní politiku, protože v Evropě budou stále ještě teritoriální, ekonomické a sociální trhliny," říká Barnier a jedním dechem vyzývá všechny státy - včetně nově přistupujících, k většímu podílu na finančních výdajích.

Evropská myšlenka, jak patrno, vyžaduje více trpělivosti, méně emocí, méně fanfaronských gest (- neříkal náhodou Silvio Berlusconi v Bruselu, že "má něco v kapse"?), méně ublíženosti a více porozumění. Neříká se tomu také náhodou "politická kultura"?

Odkazy

> ROKOS, Milan: "Nováčci v EU mají dostat méně peněz", Lidové noviny, 17.12.2003, s. 1.
> ZAVADIL, Petr: "Ruce pryč od Polska!", Lidové noviny, 17.12.2003, s. 10
> ZECCHINI, Laurent: "Pour Michel Barnier, les 25 devront payer plus pour la politique de cohésion" (Podle Michela Barniera bude muset 25 států platit víc na kohézní politiku), Le Monde, 16.12.
> PISANI-FERRY, Jean - SAPIR, André -WALLACEOVÁ, Helen: "Europe must spend its money more wisely" (Evropa musí utrácet své peníze rozumněji), Financial Times, 28.7.2003
> SAPIR, André a kolektiv: An Agenda for a Growing Europe (Agenda pro růst Evropy)

                 
Obsah vydání       18. 12. 2003
18. 12. 2003 Rub evropské krize: ano, peníze a zase jen peníze... Josef  Brož
18. 12. 2003 Vláda rozhodla o stíhačkách - vyhrál švédský gripen Štěpán  Kotrba
18. 12. 2003 Všemohoucí Bůh má rád hříšníky, tvrdě ale trestá hříchy extremistů Ivo V. Fencl
18. 12. 2003 Bush: "Irák mohl zasáhnout území USA z českých letadel"
18. 12. 2003 Irácká válka v českém parlamentu Štěpán  Kotrba
18. 12. 2003 Nejsou mi jasné válečné cíle Spojených států v Iráku Zdeněk  Koudelka
18. 12. 2003 Francie: S muslimskými šátky spadl i závoj s tváře evropské (ne)kulturnosti Darius  Nosreti
18. 12. 2003 Ázerbajdžán: Zemřel Hejdar Alijev Emil  Souleimanov
18. 12. 2003 Što dělať? Nepředbíhat událostem a nečekat Oldřich  Průša
18. 12. 2003 Otřesná úroveň propagandistů "s hvězdami a pruhy" Štěpán  Kotrba
16. 12. 2003 Tip na vánoční dárek: nový výbor z Britských listů
18. 12. 2003 Dějiny podle Macka Petr  Jánský
17. 12. 2003 Nic vás nepoškrábe tak krásně jako vlastní nehty
17. 12. 2003 Jaký bude nakonec proces se Saddámem - to je velký problém
17. 12. 2003 Saddámovo zatčení je pro jeho věznitele problémem
17. 12. 2003 Americká rozvědka: "Bude to trvat dlouhé měsíce, než začne Saddám mluvit"
16. 12. 2003 Kooperace, jakou nabíd ten vlk Červené karkulce Jan  Kavan
16. 12. 2003 Třináct let časopisu Český dialog
18. 12. 2003 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 12. 2003 Rub evropské krize: ano, peníze a zase jen peníze... Josef  Brož
18. 12. 2003 Ázerbajdžán: Zemřel Hejdar Alijev Emil  Souleimanov
18. 12. 2003 Vláda rozhodla o stíhačkách - vyhrál švédský gripen Štěpán  Kotrba
17. 12. 2003 Mrtvý nemrtvý Štěpán  Kotrba
17. 12. 2003 Saddámovo zatčení je pro jeho věznitele problémem   
17. 12. 2003 Nic vás nepoškrábe tak krásně jako vlastní nehty   
16. 12. 2003 Kooperace, jakou nabíd ten vlk Červené karkulce Jan  Kavan
16. 12. 2003 Na T. G. Masaryka by v dětství nikdo nevsadil ani pěťák Radek  Mokrý
15. 12. 2003 Slintající psi reklamy Štěpán  Kotrba
15. 12. 2003 Jak neopít Evropana rohlíkem Michal  Jurza
15. 12. 2003 Vive la France, vive la Tunisie ! Et vive l'amitié franco-tunisienne ! Simone  Radačičová
14. 12. 2003 Evropská unie: největší krize za posledních 46 let   
14. 12. 2003 "České Vánoce", vizuální absurdita v centru Prahy Jan  Paul
12. 12. 2003 Pandořina skříňka plná hnědého uhlí a miliard Štěpán  Kotrba
12. 12. 2003 O reklamě a o Hrabalovi Jan  Čulík

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
18. 12. 2003 Rub evropské krize: ano, peníze a zase jen peníze... Josef  Brož
16. 12. 2003 Špidla chce být tam, kde je evropská rychlost největší Josef  Brož
14. 12. 2003 Evropská unie: největší krize za posledních 46 let   
13. 12. 2003 Summit EU skončil selháním   
1. 12. 2003 Vyriešiť hádku o spoločnej európskej obrane   
28. 11. 2003 Velké zvíře, Miloš Forman, Milan Kundera, Jerzy Stuhr a současné Polsko Jan  Čulík
22. 10. 2003 Je sociálny model EÚ prekážkou konkurencieschopnosti? Brigita  Schmögnerová
15. 10. 2003 Ústava EU neboli debata o prázdnu Ondřej  Čapek
10. 10. 2003 Proč zaostáváme za Evropou, do které vstupujeme Štěpán  Kotrba
10. 10. 2003 Olomoucká diskuse o EU: České strachy jsou zbytečné Martin  Myant
10. 10. 2003 Olomouc debate on the European Union: The Czech fears are groundless Martin  Myant
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek
23. 9. 2003 Prodi versus Giscard: Dva kohouti na evropském smetišti Josef  Brož
2. 9. 2003 Proč podporuje EU Jásira Arafata? Milan  Krčmář
12. 8. 2003 Nová agenda - silnejšia Európa Martin  Kugla

Francie RSS 2.0      Historie >
18. 12. 2003 Rub evropské krize: ano, peníze a zase jen peníze... Josef  Brož
18. 12. 2003 Francie: S muslimskými šátky spadl i závoj s tváře evropské (ne)kulturnosti Darius  Nosreti
18. 12. 2003 Politický konsensus ve Francii je jiný   
16. 12. 2003 Špidla chce být tam, kde je evropská rychlost největší Josef  Brož
15. 12. 2003 Vive la France, vive la Tunisie ! Et vive l'amitié franco-tunisienne ! Simone  Radačičová
13. 12. 2003 Summit EU skončil selháním   
12. 12. 2003 Jednání o Evropské ústavě: nová krize na obzoru? Josef  Brož
2. 12. 2003 Rumsfeld odmítl pochválit novou obrannou iniciativu EU   
1. 12. 2003 Vyriešiť hádku o spoločnej európskej obrane   
24. 10. 2003 Nicolas Sarkozy: nový sjednotitel francouzské pravice? Josef  Brož
23. 10. 2003 Francie: Římský víkend paní Bernadette za všechny peníze Josef  Brož
22. 10. 2003 Je sociálny model EÚ prekážkou konkurencieschopnosti? Brigita  Schmögnerová
11. 9. 2003 Úřední šiml zuří proti studentům i v Německu a ve Francii   
4. 9. 2003 Pierre Poujade: Obránce malých proti velkým Josef  Brož
8. 8. 2003 Smrt Marie Trintignant: "Elle est belle pour toujours" Josef  Brož