17. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 10. 2003

Veřejnoprávní multiplex: "Česká vysílací" snad navzdory Mlynářovi

Diskuse Nikolaje Savického a Vladimíra Mlynáře otevřela "politicky" debatu, která na rozdíl od většiny dosavadních, Mlynářem diletantsky zpackaných agend (elektronický podpis, zákon o službách informační společnosti, nová Státní informační a telekomunikační politika, prodávání Českého Telecomu v tu nejnevhodnější dobu tím nejméně vhodným způsobem ap.) má brizanci politické výbušniny.

Otázka, zda mít jeden či dva multiplexy v sobě obsahuje nejen tajenku o způsobu přerozdělení podstatného (a stále podstatnějšího) koláče 12 miliard, které se v České republice utratí za reklamu se stále menší účinností a z níž žijí média komerční, stávajíce se tak prodlouženou rukou koncernů při definování potřeb spotřebitelů. Otázka otevřela Pandořinu skřínku samotné definice veřejnoprávních médií tváří v tvář nemilosrdné ekonomické liberalizaci, která probíhá prozatím bez pravidel i bez přívlastků. A Mlynář se projevil jako zdatný nástupce tržních komsomolců z let devadesátých, když prohlásil:

... představa, že kvůli digitální televizi a kvůli tomu, aby tady byly další dva veřejnoprávní kanály, bude Česká televize chtít zvyšovat koncesionářský poplatek, narazí na dost zásadní politický odpor ... Tím, kdo rozjede digitální televizi, musí být komerční subjekty, protože ty jsou lépe připraveny a schopny dát nabídku, která bude prostě odpovídat potřebám lidí - komerčním potřebám a bude je motivovat k nabídce, ke koupi toho zařízení, set-top-boxu.

Projevil tak naprosté nepochopení role médií v moderní společnosti, a role médií veřejné služby zvláště. Typické a ničím nepřekvapující.

Tím, kdo rozjede digitální televizi, by neměla být komerční média, jinak budou definovat herní pravidla nového média po svém. Čekal by nás svět gamblingu a nikoliv kvalitního obsahu, svět "Milionářů", reality show a jiná duševní žebrota. Neblahé důsledky takové definice hřiště komerčními subjekty zažívají uživatelé internetu dnes, kdy si polostátní Český Telecom dělá co chce, bez ohledu na zájmy státu. Důsledkem je cenová politika mobilního operátora i datových služeb, asociální poplatky za minimální tarify pevných linek, otřesná úroveň ADSL, vysávající peněženky všech uživatelů, nevyjímaje školství či státní správu. Cenová politika, vycházající z masivních reklamních kampaní, ždímající peněženky zákazníků a přitom nedávající technickým prostředkům - mobilním telefonům - obsah, ale samoúčelný a stereotypní pseudoobsah. Namísto virtuální encyklopedie, využitelné v aplikačním rozhraní Internetu do škol a zároveň prostřednictvím telefonů či internetu přístupné komukoliv, nabízejí se nám možnosti tisíců vyzváněcích melodií či "online" klikacích her. Gamblerem se stane každé dítě snadno a o vzdělanou střední třídu nikdo nestojí...

Digitální televize má šanci promyšlenou dramaturgií veřejnoprávních médií s investiční injekcí státu výrazně změnit poměr sil. Už dnešních více než 5 miliard je dostatečná síla v případě koordinovaného postupu.

Musí ale nabídnout zajímavý obsah. Musí se nabídnout všechno to, na co dnes nebyly peníze v marné honbě za sledovaností a "koláči". Nabídnout jiný pohled na kulturu - populární hudbu, divadlo, avantgardní multimediální projekty, architekturu, kulturní dědictví. Nabídnout pohled do přírody, filmové dokumenty, literaturu, sport nikoliv exkluzivní - klubový, ale masový. Nabídnout multimediální dílny a granty pro experimentální tvorbu. Multimediální vzdělávací kanál, napojený na školní osnovy a popularizující nejlepší žáky, nejlepší pedagogy i školy.

Veřejnoprávní média musí akcentovat normotvornou roli média veřejné služby nikoliv svou komercionalizací, ale ukázáním profesionálně provedené alternativy.

To vše chce ale kvalitní kvalitně zaplacené tvůrce, techniky i pružnou výrobní základnu. Chce to rizikové investiční fondy, protože tvorba není něco, co by se bez omylů obešlo a neplatí zde, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. To vše chce rozsáhlou sociologickou i sociálně psychologickou analytiku, orientující dramaturgii uprostřed prudce se měnící mediální i technologické reality. Chce to tvorbu datového zázemí a multimediálních skladišť v zákulisí.

Před médii veřejné služby stojí zásadní a bezprecedenční úkol: postupná integrace, zakončená po někoika letech fúzí. Protože stále méně bude zřejmé, co je JEŠTĚ rozhlas a co UŽ televize, co je vysílání a co je distribuce mediálního obsahu... Stále větší míra multimediality a datové provázanosti s internetem (či jeho nástupcem) znamená stejný cíl i stejné prostředky, shodnost cílových skupin i možnost multiplikačních efektů spolupráce. Stále více se odděluje svět užitečných informací a znalostí od světa pouhé relaxace a zábavy. Česká televize s moudrým vedením a finančním zázemím po propojení s Českým rozhlasem a Českou tiskovou kanceláří mohou na multimediálním trhu budoucnosti obstát - i navzdory Mlynářům. Služba veřejnosti má i v divoce globalizované, liberalizované a rozsegmentované společnosti své místo.

Bez vlastního vysílacího multiplexu a tím pádem nové role vysílatele budou ale veřejnoprávní média lacinou kořistí pro provozovatele této služby na striktně komerční bázi. Obdobný finanční model předvedl Mlynář už s elektronickým podpisem tím, že v jeho návrhu zákona stálo, že stát nesmí být sám sobě certifikační autoritou. I když je licencorem certifikační autority a vydavatelem zákona.... Absurdní situace, která zablokovala rozvoj e-governmentu dodnes. Na hloupost tohoto řešení byl ministr odborníky mnohokrát upozorňován. Bezvýsledně. Lobbismus PVT byl silnější...

Stejně tak je pouze komerční provozovatel digitálního vysílacího multiplexu vynikající stroj na laciné peníze - penězovod, vysávající koncesionáře bez možnosti obrany. Komerční televize podporované kartelem největších zadavatelů reklamy nastaví ceny a státu nezbude, než na tomto kapitalistickém hřišti hrát, i když bude vědět, že prohrát musí. Za situace, kdy jsou pouze výdaje a nedostatek příjmů tomu nemůže být jinak. Následuje postupná privatizace a krach okleštěného média veřejné služby, spolu s populismem zásady, že veřejnost žádnou takovou službu vlastně nechtěla.

A opravdu toto chce ministr této vlády? Jak dlouho bude ještě v tom případě ministrem této vlády?

Zatímco za situace, kdyby existovalo společné zájmové sdružení veřejnoprávních institucí a státu - nazývejme ho pracovně "Česká vysílací", které by vlastnilo multiplex výhradně pro veřejnoprávní vysílání a potřeby státu (například pro potřeby rozvoje vzdělanosti - realizaci onoho zmiňovaného internetu do škol či digitálních muzejí a knihoven) , stanovilo by si cenový model dle prokazatelných a odůvodnitelných nákladů, a ne podle vydíracího modelu "ziskuchtivé" privátní firmy.

A to by měl chtít ministr informatiky České republiky - nejen pro své budoucí voliče, ale pro všechny občany.

                 
Obsah vydání       17. 10. 2003
19. 10. 2003 Tony Blair má srdeční potíže
17. 10. 2003 V důsledku útoku na Irák získala al Kajdá velké množství nových aktivistů
16. 10. 2003
16. 10. 2003 "George W. Bush je omezenec a podvodník"
17. 10. 2003 "Slánská" tolerance Zdeněk  Bárta
17. 10. 2003 Český telecom zaokrouhluje Jindra  Vavruška
16. 10. 2003 ČRo: Když dva dělají totéž, není to totéž... Štěpán  Kotrba
17. 10. 2003 Britská banka nabídla úvěr přes 200 000 Kč psovi
17. 10. 2003 Geneticky modifikované plodiny mají na přírodu dobrý i špatný vliv
16. 10. 2003 Český rozhlas: 1,5 miliardy změnilo banku bez výběrového řízení ? Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 Radní ve Slaném: "Komerční BL zneužívají našeho městského znaku k zatraktivnění svého produktu"
16. 10. 2003 Vojna skončila Josef  Vít
16. 10. 2003 Čí je to vlast? Čí je to válka? Není naše... Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 Rafah Today
17. 10. 2003 Anglikánská církev debatuje o homosexualitě
17. 10. 2003 ČT2: Za dveřmi je další revoluce. Digitální revoluce... Štěpán  Kotrba
17. 10. 2003 Veřejnoprávní multiplex: "Česká vysílací" snad navzdory Mlynářovi Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 Možno gýč, ale opodstatnený Adam  Bžoch
16. 10. 2003 Miera vkusu v slovenských denníkoch Slávka  Gregušová
16. 10. 2003 Trnava: Prosperita neprichádza (len) na kolesách
15. 10. 2003 Ústava EU neboli debata o prázdnu Ondřej  Čapek
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 10. 2003 Hospodaření OSBL za září 2003

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2003 ČT2: Za dveřmi je další revoluce. Digitální revoluce... Štěpán  Kotrba
17. 10. 2003 Veřejnoprávní multiplex: "Česká vysílací" snad navzdory Mlynářovi Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 Český rozhlas: 1,5 miliardy změnilo banku bez výběrového řízení ? Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 ČRo: Když dva dělají totéž, není to totéž... Štěpán  Kotrba
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
14. 10. 2003 Pozor, Kotrbo: protestovat proti Fidelovi je také veřejná služba Fabiano  Golgo
14. 10. 2003 Člověk v tísni: Měli by reportéři BBC také jít demonstrovat před vyslanectví Vatikánu? Jan  Čulík
13. 10. 2003 Stížnost Radě České televize na Člověka v tísni Štěpán  Kotrba
12. 10. 2003 Stane se internet jen nástrojem šíření americké kultury?   
3. 10. 2003 ČT a Člověk v tísni beze změny   
2. 10. 2003 Nepovedená koláž ČT: Homosexuální karneval-heterosexistický parlament Věra  Sokolová
30. 9. 2003 Dnešní "vyváženost" ČRo 6 v pořadu Lidé od novin.... Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 K širšímu smyslu pěstování českého "sudetoněmeckého komplexu" Jiří  Černý
29. 9. 2003 Český rozhlas 3 Vltava k česko-(sudeto)německému tématu Jiří  Černý
28. 9. 2003 Kuřivody 2003: Policisté rozpustili "nepovolenou" technoparty ve vojenském prostoru Ralsko Štěpán  Kotrba

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2003 ČT2: Za dveřmi je další revoluce. Digitální revoluce... Štěpán  Kotrba
17. 10. 2003 Veřejnoprávní multiplex: "Česká vysílací" snad navzdory Mlynářovi Štěpán  Kotrba
12. 10. 2003 Stane se internet jen nástrojem šíření americké kultury?   
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek
9. 10. 2003 Digitalizace "po česku" a po INVEXU Zdeněk  Duspiva
2. 10. 2003 Strategie pro zavádění digitalizace -- diskuse Zdeněk  Duspiva
26. 9. 2003 Ochrana dětí a mládeže ve světle mediální legislativy III. Zdeněk  Duspiva
12. 9. 2003 Česká digitalizace u ledu (do ledna 2004) Zdeněk  Duspiva
11. 9. 2003 Prodloužené české digitální léto Zdeněk  Duspiva
5. 9. 2003 Británie: digitální vysílání umožňuje komerčnímu rozhlasu celostátní dosah   
11. 8. 2003 Česká digitální média VIII.
Veřejnoprávní multiplex a programové sliby
Štěpán  Kotrba
7. 8. 2003 Digitalizace: bude se veřejně diskutovat? Zdeněk  Duspiva
6. 8. 2003 Česká digitální média VII.
Změna vládní koncepce
Zdeněk  Duspiva
28. 7. 2003 Česká digitální média VI.
Podzimní rozhodování se blíží
Zdeněk  Duspiva
21. 7. 2003 Jak se státi pro některé novináře "renomovaným" "expertem" Štěpán  Kotrba