26. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 9. 2003

Ochrana dětí a mládeže ve světle mediální legislativy III.

Principy ochrany dětí a mládeže v českém mediálním prostředí vycházejí z evropských standardů a příslušných rámcových norem a směrnic, platných i pro ČR. Přesto, že je k dané věci stále nepřeberné množství názorů a náhledů ( v závislosti na životním, filozofickém i duchovním postoji a pohledu na život a zažité normy chování, ovlivněné značnou měrou také vlastní empirií), jsou obecné principy celkem jednoduše zakotveny v českých zákonech. Praxe je samozřejmě o mnoho složitější a současně se neustále vyvíjí -- jak s novými možnostmi nových mediálních prostředků, tak s proměnami životního stylu i názorů.

Základní teze byly zapracovány již v zákonu o televizním a rozhlasovém vysílání v 90.letech (Zákon č. 468/1991 Sb.). V tehdejším § 5 byla v rámci povinností provozovatelů zjednodušeně definována povinnost nezařazovat v době od 6,00 hodin do 22,00 hodin pořady, které by mohly ohrozit psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých. Tato formulace musela být v dalších letech, v rámci sjednocování legislativy v integračním procesu, doplněna o další povinnosti. V dosud platném Zákonu o rozhlasovém a televizním vysílání č. 231 Sb. ( z roku 2001) se v § 32 rozšířily základní povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání, kromě podmínky nezařazování nevhodných pořadů v již uvedeném "denním" čase, rozšířením i na upoutávky na nevhodné pořady a ještě i o povinnost bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost.

Důležitou změnou je pak nová povinnost - zajistit, aby rozhlasovému a televiznímu vysílání pořadů, na které se vztahuje výše zmiňované omezení (v době od 6 do 22) bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé. Dále aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých a je vysílán v době od 22 do 6 byl označen v případě televizního vysílání obrazovým symbolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu vysílání. Tyto regule platí v rámci duálního systému, jak pro komerční, tak pro média veřejné služby. V takovéto formulaci je zahrnut poněkud zvláštní paradox, kdy dochází nejen k jakémusi nesouladu (např.někdy slovní a někdy obrazové upozornění) ale i k určitým rozporům. Povinnost slovního upozornění je samozřejmá u rozhlasového vysílání, ale u televizí je to složitější. Rozvoj komerčních televizí zcela změnil dosavadní zažitou programovou formu. U naprosté většiny privátních televizí chybí živé moderování mezi pořady, a vzniká tak určitý problém s běžným ohlašováním. Také veřejnoprávní televize, včetně České televize, pomalu ustupují od živých předělů mezi jednotlivými pořady, nebo alespoň uvažují o redukci. Ale i přesto by mohlo věc z pohledů provozovatelů zjednodušit možnost alternace - tedy možnost obrazového nebo hlasového upozornění na nevhodnost.

Zvláštní vyznění pak vytváří kombinace zákazu vysílání nevhodných pořadů v době do 22 hodin a současně povinnost oznamování těchto "zakázaných" pořadů. Ani v návrhu novely dosud platného zákona se zatím neobjevuje nějaká změna či zpřesnění. Problémem zůstávají pořady "přechodné", tedy ty, které dělí hranice 6. nebo 22.hodiny. I tam by mělo dojít k jednoznačné a jednodušší definici.

V několika předchozích textech jsem se v otázce ochrany dětí před vlivem elektronických médií vždy zmínil o zásadní a primární odpovědnosti rodičů, či dalších odpovědných osob , za to jakým způsobem může televize a rozhlas působit na děti. Podle mého názoru není povinností zákonů dopodrobna stanovovat a rozepisovat složitá ustanovení a formulace, které stejně nemohou bez kompetence a osobní odpovědnosti dosáhnout praktického efektu. V případě opravdu nevhodného programu (například pornografie (zejména v programech kabelových TV)) existují taková technická omezení -- tzv.kódové zámky -- která znemožňují přístup dětí. Z hlediska provozovatelů jsou pravidla, až na drobné formulační a interpretační nejasnosti, relativně jednoduchá a jasná (i když z čistě komerčního pohledu poněkud zatěžující). Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jako správní orgán už má svoji rozhodčí roli přirozeně ztíženou. Obecně je nezbytné společně získávat a vytvářet psaná i nepsaná pravidla pro zařazování pořadů a posuzování jejich vhodnosti (případně definování míry závadnosti v jejich obsahu), získávat precedenty za účasti odborných i psychologický a dalších vědeckých posudků ,včetně soudních rozhodnutí (jen nezávislý soud může definitivně posoudit soulad praxe se zákonem a případnou oprávněnost zákonných sankcí). Jde tedy o vytváření obecných konsensuálních standardů. Obdobně je tomu také i s již dříve popisovanou problematikou labellingu (informační označování pořadů). Rozhodně by zákon měl zůstat v co nejjednodušší formě, ale metody klasifikování pořadů mohou pomoci rodičům a dalším osobám, které mají a mohou rozhodovat o tom na jaké pořady se děti dívají, k odpovídajícímu rozhodnutí. Není to tedy přímo potřebné zapracovat do legislativy, ale mohlo by se , v rámci standardizace v českém mediálním prostředí, časem podařit dosáhnout určité shody v přístupu a v praxi provozovatelů vysílání. V opačném případě nám pak mohou hrozit i taková zjednodušení a extrémy, které před časem avizoval jeden z lídrů českých médií -- tedy například striktní vyhovění zákonu formou umístění symbolu nevhodnosti televizního vysílání po dobu celých 24 hodin (nakonec je řada lidí, kteří vysílání některých stanic považují za komplexně nevhodné i bez označení...).

                 
Obsah vydání       26. 9. 2003
25. 9. 2003 Slaný: Předběžné opatření proti předběžnému opatření Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 Právo ve Slaném: porušení zásad slušné žurnalistiky Štěpán  Kotrba
27. 9. 2003 "Lhal jsi, oni zemřeli," vyčítají američtí rodiče Bushovi
27. 9. 2003 Labourističtí poslanci jsou s Blairem nespokojeni
26. 9. 2003 Případ Kelly: Britský ministr obrany je "lhář a pokrytec"
26. 9. 2003 Svědectví: návrat do Čech byl pro mě horší než život v Iráku Ilona  Al --Jumailyová
26. 9. 2003 ČTK o parlamentní rozpravě: "rozpumpovaný" Sobotka Štěpán  Kotrba
26. 9. 2003 Nelitovat Němce
26. 9. 2003 Vlna chaosu
26. 9. 2003 Nigerijka nebude ukamenována
26. 9. 2003 BBC vyjádřila "lítost" nad Gilliganovou reportáží
26. 9. 2003 Zemřel Edward Said
26. 9. 2003 Vranitzky v Praze: rakouské zkušenosti se vstupem do EU Miroslav  Polreich
26. 9. 2003 Ochrana dětí a mládeže ve světle mediální legislativy III. Zdeněk  Duspiva
26. 9. 2003 Důvěra vládě? Zřejmě ano ! Jitka  Fraňková
26. 9. 2003 Život na dluh Josef  Vít
25. 9. 2003 11. září 2001 a čeští novináři a publicisté - opravdová katastrofa Jiří  Černý
25. 9. 2003 Zemřel Hugo Young, "dlouholetý obránce pravdy a slušnosti"
25. 9. 2003 Musím večeřet s ďáblem
25. 9. 2003 Británie v otroctví
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
26. 9. 2003 Ochrana dětí a mládeže ve světle mediální legislativy III. Zdeněk  Duspiva
12. 9. 2003 Česká digitalizace u ledu (do ledna 2004) Zdeněk  Duspiva
11. 9. 2003 Prodloužené české digitální léto Zdeněk  Duspiva
5. 9. 2003 Británie: digitální vysílání umožňuje komerčnímu rozhlasu celostátní dosah   
11. 8. 2003 Česká digitální média VIII.
Veřejnoprávní multiplex a programové sliby
Štěpán  Kotrba
7. 8. 2003 Digitalizace: bude se veřejně diskutovat? Zdeněk  Duspiva
6. 8. 2003 Česká digitální média VII.
Změna vládní koncepce
Zdeněk  Duspiva
28. 7. 2003 Česká digitální média VI.
Podzimní rozhodování se blíží
Zdeněk  Duspiva
21. 7. 2003 Jak se státi pro některé novináře "renomovaným" "expertem" Štěpán  Kotrba
4. 7. 2003 Reforma v půli cesty V.
"Odborníci" mají strach z čistě veřejnoprávního multiplexu. Proč asi?
Štěpán  Kotrba
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty IV.
Směrem k outsourcingu ministerstva
Jiří  Kofránek
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty III. ještě jednou
Ostuda ministerstva, ostuda vlády
Štěpán  Kotrba
25. 6. 2003 Reforma v půli cesty III.
Internet do škol -- tvůrčí dílna nebo komerční tržiště?
Jiří  Kofránek
24. 6. 2003 Reforma v půli cesty II.
Elektronický podpis nebo elektronické šidítko?
Jiří  Kofránek
23. 6. 2003 Reforma v půli cesty I.
Trny prorostlá "česká cesta" k informační společnosti
Jiří  Kofránek