22. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 12. 2003

Předvánoční úvaha o institutu milosti

Po dlouhém váhání udělil Václav Klaus prvních pět milostí. Starý lišák (toto není míněno jako urážka, ale kompliment) lehce vstoupil jednou tlapkou na tenký led velmi opatrně, aby se ujistil, že se nepropadne do ledové vody. Skutečně se mu podařilo vyhnout se záludnostem mimořádné pravomoci, takže žádné z jeho rozhodnutí nevyvolalo mravní pohoršení veřejnosti, jak se to několikrát stalo Václavu Havlovi. Aniž bych chtěl kritizovat presidentovo rozhodnutí, jímž naplnil své právo a které je ze zákona nepřezkoumatelné, přece jen pociťuji rozpaky: k čemu je milost podmíněně odsouzenému, jenž v podstatě není trestem omezen na osobní svobodě?

A proč žádá soud o milost pro těžce nemocného člověka, když má ze zákona právo v takovém případě upustit na základě vlastního rozhodnutí od vykonání trestu? Není zde milost presidenta nadbytečná? Ostatně právě v tomto případě udělal Václav Klaus navíc přesně to, za co byl kritizován jeho předchůdce: udělil milost, aniž by počkal na výrok soudu.

Václav Klaus dává opakovaně najevo, že bude v udílení milostí velmi střídmý. Milost nepovažuje za akt výkonu spravedlnosti, ale za projev soucitu, vyvolaného zejména humanitárními důvody. Proti tomu nelze nic namítat. Dále však odmítá považovat institut milosti za nástroj nápravy pochybení justice. V tomto bodu si dovolím odporovat. President je nejvyšším představitelem státu, jehož justice se občas dopouští přehmatů, pro jejichž nápravu nemá přiměřeně dostupné a dosti rychle působící opravné prostředky. Presidentova slitovnost je tak v některých případech jedinou cestou k odstranění utrpení, způsobeného státem.

Pro názornost: dítěti, souženému několik let steskem po matce, od které je odloučil justiční omyl, příliš nepomůže, bude-li jeho máma sice zproštěna viny díky rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, ale stane se tak až po odpykání trestu. Presidentovu rozhodnutí nemusí předcházet klopotná mnohaletá procedura přes odvolací řízení, dovolání, ústavní stížnost, stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva a zpět k našim soudům.

Každé lidské počínání je zatíženo chybami a české trestní řízení není v tomto směru výjimkou, byť si možná presidentovi poradci, policisté, státní zástupci a soudci a možná i on sám o tom myslí pravý opak. Zcela určitě dochází tu a tam k tomu, že je rozsudkem zbaven svobody nevinný člověk, nebo je vynesen nepřiměřeně tvrdý trest odnětí svobody. Přitom je osobní svoboda po zdraví tím nejcennějším statkem, který nám je dán, a její odnětí je zásahem do osudu jedince a jeho blízkých s tak tragickými důsledky, že v případě pochybností o jeho opodstatněnosti by neměl být považován za nadbytečný žádný krok k nápravě. Mezi šesti stovkami nevyřízených žádostí, které přišly na Hrad po nástupu Václava Klause, a přibližně čtyřnásobným počtem zbylých po bývalém presidentovi je zcela určitě několik případů, u nichž sřetězením zlých úmyslů a profesního pochybení v trestním řízení došlo k vynesení nespravedlivého rozsudku. A není kromě presidenta nikoho, kdo by tyto nešťastníky včas vrátil jejich rodinám.

Nevidím rozdíl mezi tragedií člověka, jenž byl těžce postižen na zdraví a zasloužil si tak presidentův soucit, a toho, kdo se dostal za mříže v důsledku selhání justice, ale slitování je mu apriorně odepřeno. Presidentovi je ústavou propůjčena obrovská moc udílením milostí působit dobro, mírnit křivdy, činit lidi šťastnými. Nikdo z potřebných by neměl být vyloučen z okruhu těch, kteří mají na jeho milost naději.

Kdyby měl pan president při udílení milostí štědřejší ruku a širší srdce, v rodinách několika nespravedlivě odsouzených by o letošních vánocích netekly slzy. Je škoda, že propásl právě tuto příležitost rozdávat radost.

                 
Obsah vydání       22. 12. 2003
21. 12. 2003 Sunday Express: Saddáma zajali Kurdové, nikoliv Američané
21. 12. 2003 Saddám měl být zadržen kurdskými jednotkami, zdrogován a poté vydán Američanům Josef  Brož
20. 12. 2003 Saddámovo zatčení: Datle v prosinci?
22. 12. 2003 Ad datle: Proč nekontaktujete odborníky?
22. 12. 2003 Ad datle: Byl Saddám zajat v červenci? Jan  Čulík
22. 12. 2003 Digitální politikum - aneb říkají-li dva totéž, bývá to většinou totéž Štěpán  Kotrba
22. 12. 2003 Z tunelu do tunelu Ivan  Hoffman
22. 12. 2003 Předvánoční úvaha o institutu milosti Zdeněk  Jemelík
22. 12. 2003 České školství se už nemá kam dál rozkládat Hynek  Hanke
22. 12. 2003 Je české školství skutečně tak mizerné? Ivo  Poláček
16. 12. 2003 Tip na vánoční dárek: nový výbor z Britských listů
22. 12. 2003 Francouzi mají právo zakázat nošení náboženských symbolů ve školách
22. 12. 2003 Odškodnění obětem agrese Josef  Vít
22. 12. 2003 Teze averroistické
20. 12. 2003 Vykašlete se na New York, nakupte vánoční dárky v Bratislavě,
22. 12. 2003 Zemanov odkaz na Slovensku Martin  Muránsky
19. 12. 2003 Zapatisté v Mexiku: deset let revoluce Ondřej  Slačálek, Alice  Dvorská
19. 12. 2003 Nejpřísnější právo může znamenat i největší bezpráví Jiří  Dolejš
18. 12. 2003 Politický konsensus ve Francii je jiný
19. 12. 2003 Svědectví Zdeněk  Bárta
19. 12. 2003 Prichádzajú anjeli... Martina  Nemethová
19. 12. 2003 Nesnáze českého udělování milostí Jan  Čulík
20. 12. 2003 Štěpán Kotrba navržen členem Rady Českého rozhlasu Jan  Čulík
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 12. 2003 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech