22. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Protesty proti WTO
22. 9. 2003

WTO: Deklarace o Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a veřejném zdraví - Doha, 9. - 14. listopad 2001

neoficiální překlad dokumentu do češtiny
 • ... Uvědomujeme si vážnost problémů v oblasti veřejného zdraví postihujících mnohé rozvojové a nejméně rozvinuté země, zejména problémů způsobených virem HIV/AIDS, tuberkulózou, malárií a jinými epidemiemi.
 • Zdůrazňujeme potřebnost toho, aby byla Dohoda WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS) součástí širšího národního a mezinárodního úsilí o řešení těchto problémů.
 • Uznáváme, že ochrana duševního vlastnictví je důležitá pro vývoj nových léků. Také však uznáváme obavy ohledně jejího vlivu na ceny léků.
 • Usnesli jsme se, že Dohoda TRIPS nebrání ani by neměla bránit Členům v přijímání opatření na ochranu veřejného zdraví. ...

SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE

MINISTERSKÁ KONFERENCE

Čtvrté zasedání - Doha, 9. - 14. listopad 2001

DEKLARACE O DOHODĚ TRIPS A VEŘEJNÉM ZDRAVÍ

Přijato 14. listopadu 2001
 1. Uvědomujeme si vážnost problémů v oblasti veřejného zdraví postihujících mnohé rozvojové a nejméně rozvinuté země, zejména problémů způsobených virem HIV/AIDS, tuberkulózou, malárií a jinými epidemiemi.
 2. Zdůrazňujeme potřebnost toho, aby byla Dohoda WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS) součástí širšího národního a mezinárodního úsilí o řešení těchto problémů.
 3. Uznáváme, že ochrana duševního vlastnictví je důležitá pro vývoj nových léků. Také však uznáváme obavy ohledně jejího vlivu na ceny léků.
 4. Usnesli jsme se, že Dohoda TRIPS nebrání ani by neměla bránit Členům v přijímání opatření na ochranu veřejného zdraví. Proto znovu zdůrazňujeme náš závazek vůči Dohodě TRIPS a zároveň stvrzujeme, že tato Dohoda může a měla by být vykládána a implementována způsobem, který podporuje právo Členů WTO chránit veřejné zdraví a především prosazovat dostupnost léků pro všechny.
 5. V této souvislosti opětovně potvrzujeme právo Členů WTO v plné míře využít těch ustanovení v Dohodě TRIPS, která poskytují prostor pro uplatnění výše popsaného práva.

 6. Ve světle výše uvedeného odstavce 4 a při zachování závazků z Dohody TRIPS, uznáváme, že tento prostor zahrnuje tyto možnosti:
  1. Při uplatňování obvyklých pravidel výkladu mezinárodního práva veřejného bude každé ustanovení Dohody TRIPS čteno ve světle jejího předmětu a účelu vyjádřeného především v ustanoveních o cílech a zásadách.
  2. Každý Člen má právo udělovat nucené licence a může určit důvody pro jejich udělování.
  3. Každý Člen má právo stanovit, co tvoří stav národní nouze či jiné okolnosti zvláštní naléhavosti s tím, že se rozumí, že krize veřejného zdraví, včetně krizí vztahující se k HIV/AIDS, tuberkulóze, malárii a jiným epidemiím, mohou představovat stav národní nouze či jiné okolnosti zvláštní naléhavosti.
  4. Smyslem ustanovení Dohody TRIPS, která se vztahují na vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví, je ponechat každému Členu svobodu stanovení svého vlastního nenapadnutelného režimu pro vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví, s výhradou doložky nejvyšších výhod a národního zacházení v souladu s ustanoveními článků 3 a 4.
 7. Uznáváme, že Členové WTO s nedostatečnými výrobními kapacitami nebo bez výrobních kapacit v oblasti farmaceutik mohou čelit těžkostem s účinným využitím nucených licencí v souladu s Dohodou TRIPS. Dáváme proto pokyn Radě pro TRIPS, aby urychleně nalezla řešení tohoto problému a podala do konce roku 2002 zprávu Generální radě.
 8. Opětovně potvrzujeme závazek rozvinutých Členů poskytnout stimuly svým podnikatelským subjektům a svým institucím s cílem podněcovat a podporovat převod technologií nejméně rozvinutým Členům na základě článku 66.2. Dále jsme se usnesli, že nejméně rozvinuté země nebudou, pokud jde o farmaceutické produkty, povinny implementovat či uplatňovat oddíly 5 a 7 části II Dohody TRIPS nebo vynucovat práva stanovená v těchto oddílech, a to až do 1. ledna 2016, aniž je tím dotčeno právo nejméně rozvinutých zemí žádat o další prodloužení přechodných období na základě článku 66.1 Dohody TRIPS. Dáváme pokyn Radě pro TRIPS, aby učinila nezbytné kroky vedoucí k účinnosti tohoto odstavce podle článku 66.1 Dohody TRIPS.
                 
Obsah vydání       22. 9. 2003
22. 9. 2003 Slaný: Hastala vista, bejby Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Byrokratický kokotismus úředníků ombudsmana a právo na informace Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Tisková zpráva veřejného ochránce práv
22. 9. 2003 Slaný: Opět psychologický nátlak? Ten starostovi jde... Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 BBC "bude více přiznávat chyby"
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní
22. 9. 2003 Proč nosí státní zástupci taláry? Karel  Mašita
22. 9. 2003 Kábulský knihkupec chce žalovat norskou reportérku
22. 9. 2003 Infantilní poslankyně vyučovala předsedu vlády způsobům Josef  Trnka
22. 9. 2003 Budou čeští lékaři vraždit diplomaty?
22. 9. 2003 Jak Strana Zelených svlékla starou kůži Pavel  Pečínka
22. 9. 2003 Bushova "cestovní mapa" patří do koše
22. 9. 2003 Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou? Petr  Kužvart
22. 9. 2003 Konec nudy v Brně Čestmír  Kopecký
22. 9. 2003 Jednoduché účtovníctvo -- daňová bomba pre podnikateľov Andrej  Sablič
22. 9. 2003 Česká média píší Mugabemu
22. 9. 2003 "Odstraňte Špidlův apartheid"
19. 9. 2003 Česká próza za poslední rok: Zklamání, frustrace a marketingová manipulace Viktor  Šťástka
22. 9. 2003 V úterý 23. září startuje další ročník festivalu Prix Bohemia Radio
22. 9. 2003 Zklamání z nezdaru: průběh konference WTO v Cancúnu Ludmila  Štěrbová
22. 9. 2003 WTO: Deklarace ministrů a pracovní program - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 WTO: Rozhodnutí o otázkách, týkajících se provádění dohod - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 WTO: Deklarace o Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a veřejném zdraví - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 100 let "panspermie"
22. 9. 2003 Také ČR vstoupila do války proto, aby byly zničeny zbraně hromadného ničení Michal  Rusek
22. 9. 2003 Krajina na rázcestí
22. 9. 2003 Kurdi: jazýček na váhach mieru
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Arcibiskup ujišťuje, že dialog papež -- Castro na Kubě pokračuje
20. 9. 2003 Philips v České republice vyrábí televizní obrazovky nelegálně
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
22. 9. 2003 WTO: Rozhodnutí o otázkách, týkajících se provádění dohod - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní   
22. 9. 2003 Zklamání z nezdaru: průběh konference WTO v Cancúnu Ludmila  Štěrbová
22. 9. 2003 WTO: Deklarace ministrů a pracovní program - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
22. 9. 2003 WTO: Deklarace o Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a veřejném zdraví - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
19. 9. 2003 Od Cancúnu ke spravedlivému obchodu   
17. 9. 2003 Globalizace: přísliby i hrozby   
17. 9. 2003 Cancún: Snaha o privatizaci vody   
17. 9. 2003 Subcommandante Marcos: Jsme vykořisťováni jako otroci WTO   
17. 9. 2003 Bechtel a krev za vodu: válka jako omluva pro rozšiřování práva korporací Vandana  Shiva
15. 9. 2003 Zapatisté: Globalizujme naději Subcommandante  Marcos
15. 9. 2003 Proč zemřel korejský farmář Ri Kjong-che   
15. 9. 2003 Vládnou obavy, že Amerika bude torpédovat rozhovory v Cancúnu   
15. 9. 2003 Zrušiť dotácie poľnohospodárstvu? Nie je to také jednoduché...   
12. 9. 2003 Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO" Miroslav  Somol