22. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Aktivisté na demonstraci proti konání zasedání WTO v Cancúnu
22. 9. 2003

Zklamání z nezdaru: průběh konference WTO v Cancúnu

Neúspěch konference WTO byl zklamáním pro většinu delegací, které se účastnily mnohostranných jednání. Nezdar konference je nutno posuzovat také z hlediska jejího průběhu, neboť nikoli ve všech jednáních byly pozice členů nepřekonatelně rozdílné. Překotný závěr konference jim však zřejmě neumožnil projevit připravenou flexibilitu a přistoupit ke kompromisům, které byli ochotni učinit až na poslední chvíli.

Konference WTO v Cancúnu se v polovině září stala jednou z nejsledovanějších světových událostí, i když zpočátku zejména díky různým skupinám aktivistů, bez jejichž protestů proti globalizaci si dnes není možné představit žádný z významnějších summitů a jednání mezinárodních organizací. Projevy odporu a výhrad se soustředily zejména na postup liberalizace zemědělského obchodu a byly nejvýrazněji demonstrovány tragickou sebevraždou korejského farmáře.

Konference byla doprovázena řadou akcí nevládních organizací, které ji využily jako diskusní fórum k otázkám obchodu, chudoby a rozvoje. Kromě toho se při této příležitosti uskutečnila různá setkání ministrů obchodu, řada bilaterálních jednání a dalších schůzek.

Struktura konference byla připravena na konzultacích předsedy, mexického ministra zahraničních věcí L. E. Derbeze, s regionálními skupinami. Paralelně probíhala plenární část, na níž byl dán prostor všem ministrům členských zemí k vyjádření jejich pozic, a jednání pracovních skupin. Byla vytvořena pracovní skupina pro zemědělství, pro nezemědělské výrobky, pro rozvoj, pro singapurská témata, pro obchod s bavlnou a pro ostatní oblasti. Skupiny byly vedeny tzv. prostředníky z řad ministrů, jejichž cílem bylo pokusit se překlenout rozdíly v názorech jednotlivých zájmových skupin a dospět ke všemi podporovanému závěru. Jednání v šesti pracovních skupinách probíhala zároveň; transparentnost celého procesu zajišťovala setkání předsedy konference a předsedů pracovních skupin s vedoucími delegací.

Konference se také zabývala otázkami přístupu nových členů. Byly na ní byly přijaty Kambodža a Nepál jako 147. a 148. členská země WTO. Plnoprávnými členy se stanou podle procedurálních pravidel třicet dnů po ratifikaci příslušných listin jejich parlamenty.

Navzdory tomu, že pro V. konferenci ministrů obchodu členských zemí WTO bylo vyhrazeno pouze pět dní a pozice členů v řadě oblastí byly velmi kontroverzní, konference se rozebíhala poměrně pomalu. Členové opakovali svá známá stanoviska, aniž by naznačovali možnost dohody, a jednání zpočátku stagnovala.

Již první den potvrdil zemědělství jako hlavní článek konference. Zcela nově zformovaná aliance 22 rozvojových zemí vedených Indií, Brazílií, Čínou a Jižní Afrikou (G 22) předložila návrh na výrazné odstranění domácích podpor a vývozních subvencí ve vyspělých zemích a na zanedbatelné nebo nulové snižování cel v rozvojových zemích. Další rozvojové země, jejichž skupina v závěru konference zahrnovala již 33 členů, usilovala o zařazení specifických výrobků a zvláštních ochranných opatření do jednání o zemědělství. Oficiálně byl také oznámen požadavek čtyř nejméně rozvinutých zemí, Beninu, Mali, Čadu a Burkiny Faso na celosvětové zrušení subvencí do pěstování a zpracování bavlny. Tento návrh podpořila řada členů včetně EU, a v rozporu s tradičně neutrálním postojem úředníků WTO ho podpořil i generální ředitel této organizace Supachai Panitchpakdi.

Někteří specialisté odhadovali, že vyřešení požadavku v oblasti obchodu s bavlnou se stane naprosto nezbytným předpokladem dalšího postupu konference, jako tomu bylo v Dauhá při jednáních o veřejném zdraví. Tentokrát však nebylo bavlně poskytnuto stejně výjimečné místo a byla postavena na roveň dalším tématům. To však spolu jen s malou ochotou USA a EU dále omezit pomoc svým zemědělcům a s nepřipraveností G 21 k recipročním ústupkům neustále hrozilo zablokováním celé konference. Situace se však nakonec vyvinula zcela jinak.

Vzhledem k malé flexibilitě členů jak v zemědělství, tak také nezemědělských výrobcích, v singapurských otázkách a v otázce rozšíření zvýšené úrovně ochrany geografických označení na všechny výrobky bylo jasné, že při jednáních o konečné podobě závěrečného rozhodnutí ministrů není možno dosáhnout shody v jedné etapě. Proto byl předsedy pracovních skupin zpracován nový text závěrečné deklarace, který zahájil další intenzivní sérii vyjednávání. Pravděpodobně nikdo neočekával, že v textu budou splněny všechny jeho požadavky, avšak výsledek nebyl přijatelný pro žádnou skupinu členů.

V textu v odstavcích a přílohách k zemědělství byl částečně akceptován návrh G 22 na reformu domácích podpor, které nejvíce narušují mezinárodní obchod, a bylo navrženo určit minimální úroveň snížení cel na všechny zemědělské výrobky. Snížení tarifů se však mělo týkat všech členů, nikoli pouze vyspělých zemí. Do textu byla zároveň promítnuta nabídka vyspělých států na poskytnutí bezcelního a bezkvótového přístupu pro všechny nejméně rozvinuté země, k čemuž již před konferencí vyzývala EU. Text nevyvolal sice žádné nadšení, neboť se snížením cel i z jejich strany nesouhlasily rozvojové země a pro EU nový návrh představoval problém ve snížení domácích podpor, avšak delegace se v zásadě shodovaly na možnosti dalších jednání na jeho základě. Postup, který byl jako výsledek vyjednávacího umění USA navržen pro problematiku bavlny, tj. projednávat ho v dalším období v souvislosti s ostatními vlákny, textilem a ošacením, byl pro rozvojové země rozčarováním a trvaly na přijetí svého původního návrhu.

V obchodě s nezemědělskými výrobky bylo navrženo nulové clo pro specifické sektory, které by měly být sjednány později, ovšem názory na jeho závaznost nebo dobrovolnost se i nadále lišily. Nejednotná stanoviska přetrvávala i vzhledem k navrženému vzorci snižování cel.

V prosazení svých zájmů v průběhu konference neuspěla ani skupina tzv. přátel geografických označení. Vyjednávání ztížil postoj některých rozvojových zemí, které se stáhly z aktivní podpory tématu po bilaterálních jednáních s USA. Ačkoli problematika byla zařazena do implementačních témat s rozvojovým aspektem, diskuse se změnila v přestřelku mezi vyspělými státy, s EU a Švýcarskem na jedné, s USA a Austrálií na druhé straně. Návrh na vytvoření nového orgánu WTO pro projednávání všech implementačních témat jako celku neprosadily poté proti USA ani rozvojové země.

V singapurských otázkách byla konference opakováním konzultací ze ženevské přípravy. Zájem EU sjednat pravidla pro investice, hospodářskou soutěž, transparentnost ve vládních zakázkách a usnadňování obchodu narážel na konsistentní odpor rozvojových zemí a ani USA úsilí Evropské unie nepodpořila. Jako kompromis byla předsedou pracovní skupiny navržena dohoda o zahájení plnohodnotných jednání k vládním zakázkám a k usnadňování obchodu. K jednáním o investicích mělo být přistoupeno po určitém vyjasnění některých souvisejících otázek a hospodářská soutěž měla být přesunuta do analytických diskusí bez jednání o pravidlech. Singapurská témata se však stala základním "kamenem úrazu" celé konference.

Den před skončením konference se jednání protáhla hluboko do noci. Ministři i nadále opakovali své pozice, aniž by došlo k výraznému sblížení názorů. Protože se v projevech vedoucích delegací terčem největších výhrad staly singapurské otázky, poslední den konference byl věnován konzultacím předsedy s regionálními skupinami právě k těmto tématům. Více než o věcnou diskusi však šlo o politická rozhodnutí, neboť již jedině ta mohla dovést konferenci k úspěšnému konci.

Ani na těchto konzultacích však ministři nepřekonali mrtvý bod konference. Vzhledem k neshodě k singapurským tématům již nebyly znovu otevřeny další problémové oblasti, a to k velkému překvapení všech delegací. Podle názorů specialistů na mnohostranná vyjednávání bylo možno i po neshodě k singapurským otázkám v konferenci pokračovat při zastavených hodinách a existovaly dobré vyhlídky na její úspěšné zakončení. Konference byla ukončena krátkým prohlášením ministrů, ve kterém byla jednání přesunuta do Ženevy, na zasedání Generální rady, které má být svoláno do 15. prosince. Základem ženevského pokračování budou oblasti, ve kterých nebyly zaznamenány výrazné rozpory mezi členy, v klíčových oblastech čeká WTO intenzivní jednání. Mandát nového kola negociací, které bylo zahájeno v roce 2001 v Dauhá, byl však bez výhrad potvrzen.

Autorka pracuje jako pracovnice Stálé mise ČR při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

                 
Obsah vydání       22. 9. 2003
22. 9. 2003 Slaný: Hastala vista, bejby Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Byrokratický kokotismus úředníků ombudsmana a právo na informace Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Tisková zpráva veřejného ochránce práv
22. 9. 2003 Slaný: Opět psychologický nátlak? Ten starostovi jde... Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 BBC "bude více přiznávat chyby"
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní
22. 9. 2003 Proč nosí státní zástupci taláry? Karel  Mašita
22. 9. 2003 Kábulský knihkupec chce žalovat norskou reportérku
22. 9. 2003 Infantilní poslankyně vyučovala předsedu vlády způsobům Josef  Trnka
22. 9. 2003 Budou čeští lékaři vraždit diplomaty?
22. 9. 2003 Jak Strana Zelených svlékla starou kůži Pavel  Pečínka
22. 9. 2003 Bushova "cestovní mapa" patří do koše
22. 9. 2003 Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou? Petr  Kužvart
22. 9. 2003 Konec nudy v Brně Čestmír  Kopecký
22. 9. 2003 Jednoduché účtovníctvo -- daňová bomba pre podnikateľov Andrej  Sablič
22. 9. 2003 Česká média píší Mugabemu
22. 9. 2003 "Odstraňte Špidlův apartheid"
19. 9. 2003 Česká próza za poslední rok: Zklamání, frustrace a marketingová manipulace Viktor  Šťástka
22. 9. 2003 V úterý 23. září startuje další ročník festivalu Prix Bohemia Radio
22. 9. 2003 Zklamání z nezdaru: průběh konference WTO v Cancúnu Ludmila  Štěrbová
22. 9. 2003 WTO: Deklarace ministrů a pracovní program - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 WTO: Rozhodnutí o otázkách, týkajících se provádění dohod - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 WTO: Deklarace o Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a veřejném zdraví - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 100 let "panspermie"
22. 9. 2003 Také ČR vstoupila do války proto, aby byly zničeny zbraně hromadného ničení Michal  Rusek
22. 9. 2003 Krajina na rázcestí
22. 9. 2003 Kurdi: jazýček na váhach mieru
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Arcibiskup ujišťuje, že dialog papež -- Castro na Kubě pokračuje
20. 9. 2003 Philips v České republice vyrábí televizní obrazovky nelegálně
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003

Globalizace RSS 2.0      Historie >
22. 9. 2003 Zklamání z nezdaru: průběh konference WTO v Cancúnu Ludmila  Štěrbová
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní   
20. 9. 2003 Philips v České republice vyrábí televizní obrazovky nelegálně   
19. 9. 2003 Od Cancúnu ke spravedlivému obchodu   
17. 9. 2003 Globalizace: přísliby i hrozby   
17. 9. 2003 Cancún: Snaha o privatizaci vody   
17. 9. 2003 Subcommandante Marcos: Jsme vykořisťováni jako otroci WTO   
17. 9. 2003 Bechtel a krev za vodu: válka jako omluva pro rozšiřování práva korporací Vandana  Shiva
15. 9. 2003 Zapatisté: Globalizujme naději Subcommandante  Marcos
15. 9. 2003 Vládnou obavy, že Amerika bude torpédovat rozhovory v Cancúnu   
12. 9. 2003 Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO" Miroslav  Somol
12. 9. 2003 Zasedání WTO v Cancúnu: Jaký mandát dostala od vlády česká delegace   
11. 9. 2003 EU a USA: "zrušení zemědělských dotací pro naše farmáře je politicky nemožné"   
11. 8. 2003 Vývojové trendy: jaký bude svět za 20 let   
8. 8. 2003 Peltrám potřetí: Úskalí předražených koncepcí a idea možné alternativy Štěpán  Kotrba

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
22. 9. 2003 WTO: Rozhodnutí o otázkách, týkajících se provádění dohod - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní   
22. 9. 2003 Zklamání z nezdaru: průběh konference WTO v Cancúnu Ludmila  Štěrbová
22. 9. 2003 WTO: Deklarace ministrů a pracovní program - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
22. 9. 2003 WTO: Deklarace o Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a veřejném zdraví - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
19. 9. 2003 Od Cancúnu ke spravedlivému obchodu   
17. 9. 2003 Globalizace: přísliby i hrozby   
17. 9. 2003 Cancún: Snaha o privatizaci vody   
17. 9. 2003 Subcommandante Marcos: Jsme vykořisťováni jako otroci WTO   
17. 9. 2003 Bechtel a krev za vodu: válka jako omluva pro rozšiřování práva korporací Vandana  Shiva
15. 9. 2003 Zapatisté: Globalizujme naději Subcommandante  Marcos
15. 9. 2003 Proč zemřel korejský farmář Ri Kjong-che   
15. 9. 2003 Vládnou obavy, že Amerika bude torpédovat rozhovory v Cancúnu   
15. 9. 2003 Zrušiť dotácie poľnohospodárstvu? Nie je to také jednoduché...   
12. 9. 2003 Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO" Miroslav  Somol