23. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 9. 2003

Ještě jednou k otázce morálky v umění

Fabiano Golgo se ve svém článku věnovaném úmrtí Leni Riefenstahlové (BL 12. 9. 2003 ) ZDE zabývá otázkou etiky v umění, vlivem morálky autora na kvalitu jeho díla a ptá se, zda má být umělec posuzován podle toho, v co věří. Jistě, že ne v občanské rovině, v té umělecké ano.

Významný český kubistický malíř Bohumil Kubišta sloužil za první světové války jako důstojník na lodi a pevně věřil, že potopení každé nepřátelské lodi, o jejíž zničení se sám zasloužil, má smysl. Zabíjení alespoň z křesťanského hlediska ale nemá smysl nikdy, nicméně Kubišta vytvořil dílo, v němž z jeho důstojnické militantní cti nebylo obsaženo nic, a o to jde.

Riefenstahlová v nacismus s největší pravděpodobností nevěřila celý život, ale přesto svým dílem na rozdíl třeba od Kubišty sloužila moci, byť jen omezenou dobu. Zdá se tedy, že je z morálního hlediska vinna, ovšem především ve smyslu zpronevěry se tvorbě. Navíc, jak napsal Jan Čulík, její film Triumf vůle je velmi dobrý propagandistický film, natočený na svou dobu sice nezvyklými a vynikajícími filmovými prostředky, nicméně dílo nacistické ideologii neprotiřečí, ale naopak monumentalizuje jednoduchou a jednotnou totalitní ideologii.

Naopak Golgem zmiňovaní Raphael a Michelangelo, přestože byli financováni "zvrhlým", vlivným a bohatým rodem Medici, nevytvořili za tyto peníze jen dílo poplatné moci, ale nadčasově zpodobnili člověka v jeho utrpení a lidskosti. Jejich dílo je monumentální v onom všeobecně lidském přesahu, který se osvobodil z pout ideologie a dokázal stát samostatně a svébytně jako vzkaz budoucím generacím. Navíc je třeba si uvědomit, že renesanční oslava krásy lidského těla souvisela s novou nadějí a s novým pohledem na člověka, s jeho smrtelností. V tom renesanční umělci "protiřečili" církevní moci a nebyli ideologičtí.

Triumf vůle kultem fyzické krásy naopak oslavoval vyvolený segment, nesmrtelnost árijské rasy, a proto zůstal ideologickým. Riefenstahlové je třeba zcela jistě lidsky odpustit, nicméně je otázka, zda její další práce byla kvalitnější. To by měli posoudit odborníci, já si to nemyslím. Pakliže její další dílo nebylo lepší než to, co vytvořila pro Hitlera, má smůlu. Umělec celý život svádí boj mezi dvěmi já, já jako tvůrce a já jako člověk-občan, vlastenec, atd. atd. To poslední v umělci vždy zneužívala moc. Jen silný umělec si ponechá své tvůrčí já, za cenu odmítnutí své občanské "prospěšnosti". Mnozí kvůli tomu zemřeli, aniž by "nezávislé" dílo vůbec dokončili.

Dějiny umění jsou napínavým thrillerem lidských osudů, střetem víry a morálky. Umělec, který se vyslovuje ke světu především skrze tvorbu, je funkční a významný v tvorbě, jako občan je nepodstatný. Umělec s transparentem a s trikolórou na klopě je vždy k smíchu. Podstatné je dílo, které vytvoří, pokud ho vůbec může vytvořit, nikoliv jeho občanská "civilní" aktivita. Byli umělci, kteří nemohli tvořit, a tak netvořili. Jestliže umělec v něco věří, promítne to nutně do své tvorby v intenzitě své víry. Přesvědčivost díla je totiž postavena na víře umělce, na jeho schopnosti uměleckými prostředky tlumočit své sdělení.

Díváme-li se na Triumf vůle, film zcela přesvědčivý v tom, co chtěl sdělit, je zřejmé, že Riefenstahlová nacismus pochopila a dokonce mu, byť na chvíli, uvěřila. Věděla, že film udělá, protože porozuměla zadání skrze své přesvědčení a z díla je to patrné. Proto je ten film dobově "dobrý", protože je ideologický, antifašista by ho nikdy nenatočil. Riefenstahlová dala svého génia do služeb zvrácené ideologie, ovšem je paradoxní pro umění, že ona zvrácená moc umožnila vznik díla na tu dobu tak výjimečných kvalit. Kvalit v jistém směru dnes již ve filmu běžných a formálních.

Lyriku filmu, o které se Jan Čulík zmiňuje, považovala autorka - a ne neprávem - za tvůrčí nadstavbu, které Hitler pravděpodobně ani neporozuměl. Ovšem hranice, kde je "ještě" ve filmu lyrika a kde začíná patos, je velmi nepřehledná. Máme těžké rozhodnutí, jak přijmout kvalitu filmu Triumf vůle, který i dnes po tolika letech mrazí a je strhující podívanou. Co nás na něm ale vlastně uchvacuje? Jsou to jen ty novátorské postupy a práce kamer, anebo je to ona úchvatná "přesvědčivost" nacistické moci a celé její ideologie vyjádřené skrze tyto kamery?

Může být tedy dílo kvalitní, když zpodobňuje a zosobňuje moc, v jejímž důsledku zahynuli miliony lidí? Zdá se, že ano, ale jen potud, pokud má kvalita sloužit něčí ideologii, z hlediska ideologie a skrze tuto ideologii, které ovšem demokraticky smýšlející člověk nerozumí. Pro něho je to nuda. Kvalita filmu Triumf vůle je identická s kvalitou například bývalé sochy J. V. Stalina na Letné. I zde sochař Švec heroizoval kult moci a měl tu smůlu a možná i štěstí, že jediné neangažované dílo které po něm zbylo, je Sluneční paprsek -- socha jezdce na motocyklu, vystavená na Zbraslavi. Švec spáchal sebevraždu, protože všechny jeho sochy byly zničeny. Riefenstahlová se rozhodla žít a její film je v archivu, mohla být třeba dobrou herečkou.

Myslím že význam díla nelze posuzovat izolovaně jen v jeho formálních a novátorských kvalitách. Dílo vždy k někomu a někam směřuje, cosi vypovídá a cosi chce sdělit. Kvalitu díla proto nelze odhlédnout od jeho funkčnosti, od toho, čemu dílo slouží a jaké myšlenky sděluje. Ideologie velmi dobře věděly, že tvorba je komunikace, skrze níž lze manipulovat veřejnost. Dílo je tedy tak kvalitní, jaké otázky artikuluje. V rukou umělce se proto v jistý moment může koncentrovat obrovská odpovědnost nejen tvůrčí, ale hlavně občanská.

Osobní tragédie umělce je pak v tom, že se občas není schopen rozhodnout, a to se stalo i Riefenstahlové. Ona se však obhajovala tím, že natočila dokonalý film, čímž navršila míru vlastního utrpení na samotnou hranici snesitelnosti. Natočila špatné dílo, protože sloužilo zvrácené moci, a jeho "nadčasovost" je izolována jen v jeho historické roli. Nic víc z něho totiž nezbylo, novátorské formální filmařské postupy si přivlastnili a vykradli její kolegové.

                 
Obsah vydání       23. 9. 2003
23. 9. 2003 Kladenský primátor: Do kontejnerů s nimi !
23. 9. 2003 Kladno: Nad územní samosprávou je pouze Bůh a zákon
23. 9. 2003 Ještě jednou k otázce morálky v umění Jan  Paul
23. 9. 2003 Rozumí Rada ČRo principům veřejnoprávní žurnalistiky? Jan  Čulík
23. 9. 2003 Irák je na prodej
23. 9. 2003 Alastair Campbell: zveřejněním Kellyho jména "se octne Gilligan v průseru"
23. 9. 2003 Prodi versus Giscard: Dva kohouti na evropském smetišti Josef  Brož
23. 9. 2003 Pokud se chystáte tohle číst, ušetřete si práci Jiří  Lněnička
23. 9. 2003 Smrt sbližuje, v lidském popelu není rozdíl
80 let od narození Ladislava Fukse
Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 BBC "bude více přiznávat chyby"
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní
22. 9. 2003 Slaný: Byrokratický kokotismus úředníků ombudsmana a právo na informace Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Tisková zpráva veřejného ochránce práv
22. 9. 2003 Slaný: Hastala vista, bejby Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Opět psychologický nátlak? Ten starostovi jde... Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou? Petr  Kužvart
19. 9. 2003 Česká próza za poslední rok: Zklamání, frustrace a marketingová manipulace Viktor  Šťástka
22. 9. 2003 Jak Strana Zelených svlékla starou kůži Pavel  Pečínka
22. 9. 2003 V úterý 23. září startuje další ročník festivalu Prix Bohemia Radio
23. 9. 2003 Demokraciu môžeme ponúkať, ale nie nanucovať
23. 9. 2003 Československo a Marshallov plán - cesta k úplnému podriadeniu Moskve Viliam  Bernáth
23. 9. 2003 Equinox čili stejný den a stejná noc Štěpán  Kotrba
23. 9. 2003 Prečo sa USA boja Kuby
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
23. 9. 2003 Prodi versus Giscard: Dva kohouti na evropském smetišti Josef  Brož
23. 9. 2003 Ještě jednou k otázce morálky v umění Jan  Paul
23. 9. 2003 Smrt sbližuje, v lidském popelu není rozdíl
80 let od narození Ladislava Fukse
Štěpán  Kotrba
23. 9. 2003 Pokud se chystáte tohle číst, ušetřete si práci Jiří  Lněnička
23. 9. 2003 Rozumí Rada ČRo principům veřejnoprávní žurnalistiky? Jan  Čulík
23. 9. 2003 Irák je na prodej   
23. 9. 2003 Kladenský primátor: Do kontejnerů s nimi !   
22. 9. 2003 Budou čeští lékaři vraždit diplomaty?   
22. 9. 2003 Proč nosí státní zástupci taláry? Karel  Mašita
22. 9. 2003 Kábulský knihkupec chce žalovat norskou reportérku   
19. 9. 2003 Slaný: Co se opět nedozvěděl divák České televize Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Hans Blix kritizoval zprávu britské vlády o Iráku   
19. 9. 2003 Česká próza za poslední rok: Zklamání, frustrace a marketingová manipulace Viktor  Šťástka
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
18. 9. 2003 Prix Bohemia: Rádio neposlouchám, jelikož nejsem z Poděbrad Ivo V. Fencl

Monitor Jana Paula RSS 2.0      Historie >
23. 9. 2003 Ještě jednou k otázce morálky v umění Jan  Paul
15. 9. 2003 V tomhle státě něco hodně smrdí... Jan  Paul
8. 9. 2003 J. X. Doležal: Paula Wild je hezčí... Jan  Paul
2. 9. 2003 Český novinář je dobrá anebo špatná značka? Jan  Paul
25. 8. 2003 Česká média jako zábavní podnik Jan  Paul
4. 8. 2003 Sežeňte si důkazy a budeme se Vám věnovat   
31. 7. 2003 Nos upravit lze, vyměnit mozek nikoliv Jan  Paul
29. 7. 2003 "Zaľubil sa chlapec" Jan  Paul
21. 7. 2003 Sympozium v Řehlovicích Jan  Paul
16. 7. 2003 O elitě, původnosti tvorby, hyenismu a smrti Jan  Paul
14. 7. 2003 Monitor Jana Paula: O dvou dekoracích z Karlových Varů Jan  Paul
30. 6. 2003 Monitor Jana Paula: Jak se kreslený vtip stane "uměním",
aneb malá úvaha nad česko-slovenskou expozicí 50. ročníku Bienále v Benátkách
Jan  Paul
16. 6. 2003 Monitor Jana Paula : Kontrola reality? Proboha ale proč? Jan  Paul
12. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Prostory duše Moniky Ševčíkové Jan  Paul
7. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Ještě jednou k integritě osobnosti Jan  Paul

Hitler a historie nacismu RSS 2.0      Historie >
23. 9. 2003 Ještě jednou k otázce morálky v umění Jan  Paul
12. 9. 2003 Leni Riefenstahlová: byla to skutečně nacistka nebo jen prostě Němka, typická pro svou dobu? Fabiano  Golgo
9. 9. 2003 Zemřela Leni Riefenstahlová   
29. 8. 2003 65. výročí mnichovského diktátu: Na řadě bylo Československo Věra  Olivová
18. 8. 2003 Čierny deň nemeckej armády Peter  Greguš
15. 8. 2003 Byl Hitler před mnichovskou konferencí málem zavražděn?   
12. 8. 2003 Pan Hitler by z nás měl radost Ladislav  Kahoun
11. 8. 2003 Nepodarený atentát Michal  Broska
13. 6. 2003 Prezidentské vtipy, ktoré sa stali realitou Peter  Greguš
8. 5. 2003 Osvobození ČSR   
15. 4. 2003 Kterému "výkladu" světa máme věřit? Michal  Rusek
21. 3. 2003 Hoďte doňho kameňom, kto ste bez viny! Karol  Dučák jr.
17. 3. 2003 Stalingrad -- nedobytná pevnosť na Volge   
14. 3. 2003 Hamán Richard  Feder
5. 3. 2003 Vztahy Čechů k jejich sousedům a jejich vývoj Miroslav Václav Steiner